چهارشنبه، دی ۰۴، ۱۳۸۷

سوز و گداز آخوندها نسبت به موضعگيرى سخنگوى كاخ سفيد عليه اخراج مجاهدين از عراق

سوز و گداز آخوندها نسبت به موضعگيرى سخنگوى كاخ سفيد عليه اخراج مجاهدين از عراق
11:46:42 AM 1387/10/3
رژیم آخوندی بهخاطر موضعگیری سخنگوی كاخ سفید علیه اخراج مجاهدین از عراق سوز و گداز كرد.
تلویزیون رژیم امروز گفت:
آمریكا با اخراج گروهك تروریستی منافقین از عراق مخالفت كرد.
سخنگوی كاخ سفید ضمن حمایت از این گروهك گفت: واشینگتن از بغداد خواسته است از اخراج منافقین از عراق منصرف شود.

خبرگزاری حكومتی فارس نیز نوشت: «آمریكا كه تاكنون بارها با ممنوعیت فعالیت گروهك منافقین در خاك عراق مخالفت كرده بود، در پی تصمیم دولت عراق مبنی بر اخراج این گروهك باز هم بهحمایت از منافقین برآمد… كاخ سفید روز دوشنبه مدعی شد، آمریكا از بغداد تضمینهایی را دریافت كرده است مبنی بر اینكه گروهك تروریستی منافقین از عراق اخراج نخواهد شد.

خبرگزاری آخوندی فارس با وحشتزدگی افزود: «آمریكا از اعضای گروهك منافقین در عراق حمایت می‌كند و پس از اشغال نظامی این كشور جنگ‌زده عناصر این سازمان تروریستی را تحت محافظت خود قرار داده است… با وجود اینكه گروهك منافقین در فهرست سازمانهای تروریستی آمریكا و اروپا قرار دارد، ولی واشینگتن تاكنون بارها با ممنوعیت فعالیت این گروهك در عراق مخالفت كرده است».