جمعه، آذر ۲۹، ۱۳۸۷

آمریکا از ایجاد سپر موشکی براى كشورهای خلیج فارس حمایت میکند

آمریکا از ایجاد سپر موشکی براى كشورهای خلیج فارس حمایت میکند
4:19:12 AM 1387/9/29
سپر موشکی
سپر موشکی

میدل ایست تایمز انگلستان نوشت: آمریکا از ایجاد سپر موشکی براى كشورهای خلیج فارس در مقابل تهدیدات رژیم ایران حمایت میکند. به نوشته این روزنامه امارات متحده عربی نخستین کشوری در جهان خواهد بود که پس از آمریکا سیستم پیشرفته ضد موشکی به نام تاهاد خواهد داشت.