شنبه، مهر ۰۷، ۱۳۸۶

دست و پا زدنهای رژیم در فاز اضمحلال و سرنگونی.دست و پا زدنهای رژیم در فاز اضمحلال و سرنگونی.
براستی چرا آخوند اتمی!؟
رژیم آخوندی از زمان ریاست آخوند رفسنجانی در سمت رئیس جمهوری بفکر تهیهُ بمب اتم برای بقای خود بوده است و این آخوندک گفته است که "بمب اتم ضامن بقای جمهوری اسلامیست"؟؟ پاسدار هزار تیر از بدو ورودش به دستگاه ریاست جمهوری عموماُ کوکش روی پروژهُ هسته ای رژیم است، "ما ترمز و دنده عقب قطار هسته ای را کنده و دور انداخته ایم"، "برگذاری جشن هسته ای در ایران و کشاندن دانش آموزان مدارس به خیابانها" و "کشاندن دانش آموزان به صحنهُ مراکز اتمی رژیم"و یا "چاپ اسکناس جدید با تصویری از اتم"، موضع گیریهای مستمر پاسدار هزار تیر از اینکه "ما قله های اتمی را فتح کرده ایم" و .......
دم زدن آخوند خامنه ای از اینکه "انرژی هسته ای حق مسلم ملت ماست"، "سر سوزنی از حق مسلم هسته ایمان کوتاه نمیائیم،" و هزاران ادا و اطوار و پز هسته ای گرفتنهای دیگر برای چیست؟
تصویب قطعنامه های 1969 و 1737 و 1747 که به ترتیب در راستای مبارزه با پروژه های اتمی رژیم از طرف شورای امنیت سازمان ملل تصویب شده و دولتهای انگلیس و آمریکا در صدد تصویب قطعنامه جدیدی در شورای امنیت وبرقرای تحریمهای سخت تر بر سر پروژهُ اتمی ملا ها هستند، برای چیست؟؟
قطعنامهُ کشورهای 5+1 در رابطه با پروژهُ هسته ای رژیم، موضع گیری قاطع رهبران کشورهای "جی 8" در این رابطه و اینکه کلیهُ رهبران جهان این پروژهُ اتمی رژیم را نظامی و برای مقابله با کشورهای غربی بویژه آمریکا، اروپا و اسرائیل تلقی میکنند و بر این تصمیم خود مصر هستند برای چیست؟؟
افشاگریهای سازمان مجاهدین خلق ایران از پروژهُ اتمی و مطامع جاه طلبانهُ دولت آخوند و پاسدار حاکم بر ایران که جدید ترینش را روز گذشته در پاریس و توسط آقای مهدی ابریشمچی مسؤل کمیسیون صلح شورای ملی مقاومت را شاهد بودیم که چگونه این دولت آخوندی پاسداری حاکم کلیهُ پایگاههای پروژهُ اتمیشان را در سرتاسر ایران بطور مخفیانه گسترش داده و به پیش میبرند!! از سایتهای نطنز، آب سنگین اراک، سایت بوشهر، سایت پارچین، و نمونهُ جدید آن در زیر کوه سیاه کوه از رشته کوههای کرکس در 5 کیلومتری جنوب سایت نطنز که کاملاُ سری میباشد.
همانطور که آخوندهای ریز ودرشت، "پاسدار هزار تیر" سرکردگان سپاه پاسداران در هر محفلی از نعمات پروژه های اتمی رژیم و حفاظتشان از سرنگونی محتوم بدست خلق قهرمان و مجاهدین و مبارزین دم میزنند و آنرا "تضمین بقای خود" میدانند برای چیست؟ آنها با تکیه بر این سلاح میخواهند ازریزش نیروهای سپاه و بسیج، نگهداشتن نیروهایشان در کشورهای منطقهُ خاورمیانه مثل عراق، فلسطین، لبنان، سوریه، افغانستان و .... استفاده کرده و چند صباح دیگری خود را در مسند حکومت نگه دارند و دائم هم از اینکه هنوز بدست خلق سرنگون نشده اند را در بوغ و کرنا میکنند برای چیست؟؟
دو اهرم اصلی حفظ این نظام ضد بشری دخالت در کشورهای منطقهُ خاورمیانه از جمله عراق، فلسطین، سوریه و لبنان و صدور تروریسم به این کشورها و پروژه ضد ملی اتمیست. ولی از آنجا که مقاومتی بیدار و هشیار ورهبری ای همچون "مسعود و مریم" با حمایتی گسترده از میان مردم و حمایتهای بین المللی احزاب و نیروهای پیشرفته برخورداریم خوابهای پنبه دانهُ این رژیم ضد بشری را پنبه خواهیم کرد و همچنان که رئیس جمهور برگزیدهُ مقاومت گفتند " عهد آخوندها بسر آمده، ایران آزاد و دمکراتیک در حال بر خاستن است. آری، بیداد ظالمان را در هم خواهیم پیچید. ایران نوینی بنا میکنیم، کشوری بر اساس آزادی، کشوری بر اساس مدارا، کشوری بر اساس برابری ....".


--
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/

یادداشت هفته.
سخن هفته.تماس تلفنی خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدهُ مقاومت با سمبلهای پایداری و استقامت و ایمان در شهر اشرف شوری از شعف و شادی را در دژ پایداری و استقامت بوجود آورد. چشم رزمندگان نستوه و مقاوم روشن گردید و ساعتها با رهبر و رئیس جمهور خود به طرب و شادی پرداختند.


تصادم روز هائی از ماه مبارک رمضان چون تولد امام حسن، شب 5 مهر سال 60، 43 مین سالگرد تولد سازمان، تمدید یکسالهُ مسؤل اولی خواهر مجاهد صدیقهُ حسینی بعنوان مسؤل اول مجاهدین، معرفی 43 تن از خواهران مجاهد خلق از اعضای شورای رهبری مجاهدین در دوران پایداری پر شکوه، شور و وصفی شاعرانه را در این تجمع و تماس بمنصهُ ظهور گذاشت.


باشد که پس از این دوران پرشکوه استقامت وپایداری چشم خلقی به دیدار با این اسطوره ها روشن گردد. مقاومتی که طوفانهای مهیب جنگ عراق و کویت، جنگ غرب با عراق، بمبارانهای شبانه روزی قرارگاه های بیقراران در جنگ آمریکا و عراق، تسلط ارتجاعی ترین اقشار و احزاب و گروههای موجود در عراق بر اریکهُ قدرت در دولت باصطلاح انقلابی عراق بعد از سرنگونی دولت صدام حسین توسط نیروهای آمریکایی، ترور و توطعه های رنگارنگ و روزانهُ دولت ارتجاعی حاکم بر عراق، مقهور نگشت و سرزنده واستوار به راه و آرمان خود ادامه داد. و حالا فصل رویش جوانه های مقاومت در هر شهر و روستا در میهن اسیرمان و در راستای خیزش برای سرنگونی رژیم ضد بشری در فاز اضمحلال و سرنگونی تام و تمام این آخوندهای جنایتکار ودیو صفتان حاکم میباشد. به پیش برای تحقق آرمانهای انقلابیمان.
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/

جمعه، مهر ۰۶، ۱۳۸۶

پهلوان پنبه و پز قهرمانی


پهلوان پنبه و پز قهرمانی!


شکستهای پی در پی، بر سر مواضع سیاسی پاسدار احمدی نژاد.


پس از روی کار آمدن این "پاسدار هزار تیر" محمود احمدی نژاد و پزهای پهلوانیش در رابطه با اظهار نظر در رابطه با مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مسائل جهان که شهرهُ خاص و عام است و مورد تمسخر کلیهُ مردم جهان واقع شده است.


پاسدار هزار تیر در جمعی بنام "کارشناسان و محققان داخلی و خارجی در همایش بررسی هولوکاست" در تاریخ سه شنبه 21 آذر 85 گفت: " هولوکاست اتفاق افتاده باشد يا نيفتاده باشد، ابعاد آن گسترده يا محدود باشد، بهانه اي براي ايجاد يک پايگاه تجاوز، تهديد و اجحاف دائمي ازسوي قدرت هاي زورگو و استعماري به منظور غارت منابع کشورهاي منطقه و پايه جنايت هاي رژيم صهيونيستي عليه ملت مظلوم فلسطين است " . (1) به این شکل جنایات رژیم فاشیستی هیتلر در نابودی یهودیان و کوره های آدم سوزیش را با این عبارات نفی میکند و همچون رهبر زعیم الشأن خود خمینی خون آشام "نسل کشی مجاهدین و مبارزین "در دوران خمینی" را به حساب مبارزه با کفر و لحد و منافقین بحساب میآورد"، بیدلیل نیست که شباهتهای این دو رژیم پلید "حکومت فاشیستی هیتلر و حکومت اسلامی خمینی ساخته" در اساس و بنیان به هم زیاد است.


قابل تذکر است که لطفاٌ به کارشناسان خارجی (2) شرکت کننده در "همایش بر رسی هولوکاست" دقت نمائید!


و همینطور در سخنرانی در مجمع " جهان بدون صهیونیسم " (3) افاضه کرد که: "صد سال قبل آخرين سنگرهاى جهان اسلام فرو ريخت و دنياى استكبار رژيم اشغالگر قدس را به عنوان سر پل نظام سلطه در قلب دنياى اسلام بر پا كرد"!.


این درست است که صد سال است که مردممان درگیر جنگ با استعمار و استبداد حاکم بر میهنمان و منطقهُ خاورمیانه هستند و "آرزوی آزادی ما آرزویی صد ساله است"، و حکومتهای خون آشام و مستبدی مثل این آخوندهای حاکم بر میهنمان هر چه از دستشان بر آمد به سر مردممان آوردند، از جمله بلاهایی که قوم چنگیز و تاتار و تیمور در گذشته نتوانستندبر سر مردم میهنمان بیآوردند!


این "خمینی زادهُ ناپاک و هیتلر کوچک ایران" در گفتار و کردار چیزی از سلف خود خمینی خون آشام کم ندارد و از فرط نفهمی و بلاهت برای مردم فلسطین دل میسوزاند و برای محو اسرائیل از نقشهُ جهانی طرح و برنامه میدهد، فارغ از اینکه مردم درزنجیرمان در زیر نعلین این آخوندهای خون آشام جانشان به لب رسیده و دست تظلمشان رو به خدا و خلق در هواست! باید به این مردک ابله گفت که "که تو در درون چه کردی که برون خانه آیی"!؟ اگر میخواهی همایشی در بررسی مسائل مهم برگذار کنی در رابطه با مسائل مهم مردم ایران و یوغ و ستمی که از دست آخوند و پاسدار و بسیجی بر مردممان حاکم است برگذار کن! دخالت و بر گذاری همایش در رابطه با "هولوکاست و اسرائیل" پیش کش تو!؟ مگر این نیست که دار و داغ و درفش در کوچه و برزن بعد از روی کار آمدن توی جلاد بطور روزانه و توقف ناپذیر شده و هر روز مردممان شاهد اعدام و حلق آویز و شلاق و شکنجه در کوچه و بازار هستند!؟ مگر نمیبینی که در دوران ریاست تو در "مسند ریاست جمهوری" زنان و مردان را به جرم خمینی ساختهُ اراذل و اوباش به رگبار و گلوله و شلاق میبندند و اعدام میکنند؟! مگر نمیبینی که زیر پوش خمینی ساختهُ بد حجابی چه بلاهایی که سر زنان ما نمیآورند؟! و یا بنام زناکار مردان و زنان را سنگسار میکنند؟! و تو با کمال بیشرمی دائم دم از "مهرورزی و عدالت و صلح، توحید و اسلام" میزنی آخه شرم و حیا تا کجا؟! و تا به کی؟! آخه تو دلقک دربار علی گدا را چه به ادا و اطوار دفاع از فلسطین و جنگ با اسرائیل و استکبار جهانی؟ پز پهلوان پنبه ایت "در رابطه با هولوکاست" و "محو اسرائیل از نقشهُ جهان" را جهانیان به تمسخر گرفتند و تو هنوز هم شرمنده و خجل نیستی؟ زهی بیشرمی! مگر نشنیدی و ندیدی و نخواندی کلیهُ رهبران، مسؤلین و مطبوعات آمریکا در سفر اخیرت به آمریکاخزعبلاطت را در رابطه با "هولوکاست" و "محو اسرائیل از روی نقشه جهان" به چالش طلبیدند و ترا یک "ابله سیاسی" و "دیوانهُ نفهم"، "هیتلر ایران" لقب دادند!! باش تا روسیاه تر گردی.


(1) موضع گیری پاسدار احمدی نژاد در رابطه با هولوکاست .


(2) کارشناسان خارجی شرکت کننده در همایش بر رسی هولوکاست!


(3) سخنرانی پاسدار هزار تیردر مجمع " جهان بدون صهیونیسم ".
--
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/

پنجشنبه، مهر ۰۵، ۱۳۸۶

خود گویم و خود خندم خود مردی هنرمندم


خود گویم و خود خندم، خود مردی هنرمندم!


جل الخالق از دست این عجوبهُ این عصر "پاسدار هزار تیر، آفتابه دار دربار علی گدا" که در اولین سفرش به فرنگ در "هاله ای از نور غرق شد" و اینبار هم "هاله ای از جهل و جنایت" او را مسحور خود کرد، از افاضات این نامردک سفیه در جمع رهبران کشورهای جهان این بود که " تاکید بر لزوم اصلاح ساختار سازمان ملل متحد بویژه شورای امنیت، پیشنهاد تشکیل جبهه برادري، دوستي و صلح پايدار برپايه خداپرستي و عدالت را تحت عنوان "همبستگي براي صلح" به جهانیان"!! و یا در جائی دیگر " بشر از يك گردنه سنگين تاريخي عبور كرده و دوران گرايش به توحيد ، پاكي ، مهرورزي ، احترام به ديگران ، عدالت و صلح طلبي واقعي آغاز شده است"!! و یا "طبق وعده الهي حق پيروز است و زمين به انسانهاي صالح به ارث خواهد رسيد و آزادگان ، مومنان و مردم جهان باید با خدمت به انسانها و عدالت خواهي، فرصت تحقق اين وعده بزرگ الهي را فراهم كنند"!! فیا عجبا عجبا چه حرفهای گنده ای از دهان این مردک بیرون میآد!!؟

از آنجا که این بندهُ حقیر سمنانی هستم و از اینکه این ابله و سفیه از روستایی دور افتاده در گرمسار از توابع سمنان بدنیا آمده "با کمال معذرت از کلیهُ روستائیان" و بنا به روایت کتب قدیمی که نوشته بودند که "خداوند شیطان را به سمنان تبعید کرد" شاید این بچه شیطانکیست که بر ما، آنهم در قرن بیست ویکم نازل شده است!؟

از دعوت جهانیان عالم توسط این پلید هرزه دهان به "توحید"، "مهرورزی"، "عدالت"، "صلح طلبی"، "وعدهُ الهی، انسانهای صالح"، "وارثان الهی زمان" انگار که چیزی به من فرو رفت، استخوانی در گلویم گیر کرد و راه نفسم گرفت و نتوانستم که خودم را کنترل کنم و چیزی نگم.

آخه وقتی موجودی مثل پیر کفتار خون آشام، خمینی ضد بشر دم از "اسلام"، "انقلاب"، "رهبری"، "توحید" و "عدالت" میزد و در عمل آن نابکاریها را به خلقمان و پاک ترین فرزندانش، "مجاهدین" روا میداشت، کجایند رهبران جهان و مردم دنیا که ببینند که آن دجال و این نوچه دجال باسم "دین اسلام"، "انقلاب"، "توحید" و "مهرورزی" چه جنایاتی را در زندانها و سیاهچالهایشان بر علیه پاک ترین مجاهدان و مبارزان این خلق نیاورده اند!! آن رهبران جهان، مورد خطاب این "پاسدار هزار تیر" از کجا بدانند که در زندانها و سیاهچالهای این رژیم به رحم خواهرانمان گلوله شلیک میکردند!! به خواهران مجاهدمان قبل از اعدام تجاوز میکردند تا بزعم این سفاکان "بعد از اعدام بدلیل باکره بودن به بهشت نروند"!! خون زندانیان را قبل از اعدام میکشیدند تا برای پاسدار بسیجیهای زخمی در جبههُ جنگ ضد میهنی استفاده کنند!! هزلرلن مجاهد و مبارز را در دسته های ده، صد, و گاهاٌ هزارنفری بدون پرسیدن اسم و مشخصات به جوخهُ اعدام بسپارند!! و هزاران هزار راز ناگفتهُ این خلق در زنجیرمان!!

اگر این جلادک با استناد به این آیهُ قرآن میخواهد بگوید که "لتغربلن غربله، و لتبلبلن بلبله" به حکومت عدل الهی نازل شده از طرف خدا میباشد؟! وای بر ما که چه گناهکار هستیم که خدا "پست ترین، رذلترین، شقی ترین، جنایتکارترین، خونخوارترین را بر ما حاکم کرده است"!؟

از آنجا که خلقمان و جهانیان این رژیم پلید و این پاسدار هزار تیر را به خوبی میشناسند و در طول حاکمیتش به جنایات و نامردمیهاش اذعان کرده اند این بس که این مردک ابله رهبران جهان را مثل خود ابله و سفیه فرض کرده و آن لاطاعلاتش را از این جمله تلقی کنیم که " خود گویم و خود خندم، خود مردی هنرمندم" و این طوری به ریش رهبران جهان پوزخندی پاسدار مآُبانه و دجال گونه زده است!. و این نیز شد و مطبوعات جهان هنوز هم، از این روایتها دارند.

--
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/

چهارشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۸۶

عاقبت گرگ زاده گرگ گردد، گرچه با آدمی بزرگ گردد!
عاقبت گرگ زاده گرگ گردد، گرچه با آدمی بزرگ گردد!


البته که در مثل مناقشه نیست، این حکایت یک پاسدار تیر خلاص زن و رئیس جمهور رژیم بغایت ضد بشرییت که حال و هوای سفر به فرنگ و نطق در دانشگاه فرنگ را در سر سودائی خودش داره و میخواد که "مهرورزی" و "احمدی نژادی کردن فرنگ" را به پا لون خودش ببنده و به دیار فرنگستون آنهم شهری مثل نیویورک و دانشگاهی مثل کلمبیا به ارمغان ببره.


از شما چه پنهان که اهالی دیار فرنگ هم این نا مرد "هزارتیر"، "دیکتاتور و هیتلر کوچک"، "مهمان بیشرم"، "بیسواد زبان نفهم" که شهرهُ عام و خاص شده را به خوبی شناخته اند و در بدو ورودش چنان پذیرایی جانانه ای از او میکنند که در تاریخ به ثبت رسید.


پذیرایی خیل عظیم ایرانیان مقیم آمریکا، حامیان مقاومت، سران و مسؤلین دولت آمریکا و پذیرایی جانانهُ رئیس دانشگاه کلمبیا "اگرچه از دعوت وی از این گرگ زاده در یک محیط دانشگاهی آنهم در آمریکا به شدت اعتراض داریم" بمدت ده دقیقه با عناوینی لایق این "پاسدار تیر خلاص زن و مهرورز ملاها" که نقل محفل کلیهُ مطبوعات جهان گردید، "ولی ما که این جلادک نیم وجبی را بهتر از اهالی شهر فرنگ میشناسیم و 70 میلیون مدعی ا لعموم داریم" و این نامردک سفله از ترس به کاهدون زد و ماهیت خودش را وقتی که از "حمایت آمریکا از تروریستها" و "آمریکا در عراق از تروریستها حمایت و محافظت میکند"، ".....تروریستها رئیس جمهور و نخست وزیر ما را خاکستر کردند" و اینکه "بیش از 72 نفر از اعضاء مجلس ما در یک عملیات تروریستی تکه تکه شدند" و بعدش هم "بیش از 4000 نفر از مسؤلین کشورمان بدست این تروریستها ترور شده اند" و خنده دار تر از همهُ این خزعبلات اینکه "ما اصلی ترین قربانی تروریسم هستیم" ماهیت گرگ زاده بودنش را نشان داد و از آنجا که روی این موجود اساساٌ اسم آدمیزاد نمیشود گذاشت و توهین به انسان و انسانیت و آدمی است، را جهانیان به عینه دیدند و شنیدند و برای همدیگر نقل کردند.


هنوز هم که هنوزه زوزه های سران رژیم "از جمله خود این پاسدار هزار تیر" از این پذیرایی جانانه هواداران مقاومت، حامیان آمریکایی مقاومت، و مردم و مسؤلین و مقامات آمریکا به هواست که "در آمریکا به رئیس جمهور مهمان ما توهین کردند"!! بدون شک و تردید اگر تا کنون مثل فوق مصداق عینی پیدا نکرده بود حال این مثل در مورد این "پاسدار هزار تیر" و"آفتابه دار دربار علی گدا" عیناٌ صدق میکند و دنیا با آن به ایقان رسید که "عاقبت گرگ زاده گرگ گردد، گرچه با آدمی بزرگ گردد".--
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/

مرز بندی و خط سرخ ما با رژیم ضد بشری خمینی در خارج کشور
چرا باید مرز بندی و خط سرخ با رژیم ضد بشری خمینی داشت؟ (5)


نامه پرانیهای وزارت اطلاعات رژیم ملاها زیر چتر "انجمن نجات رژیم آخوندی".


موضع گیریها:


بهتر است بفکر رژیم مفلوک خودتان باشید.


از قدیر هاشم زاده.


اخیرا مزدوران وزارت اطلاعات چرندنامه ای از تهران به آدرس من پست نموده اند.بین من و این مزدوران دریائی از خون قرار دارد و وقاحت و بیشرمی آنها دروطنفروشی ورشوه دهی به ارگانهای مافیائی برای بدست آوردن این آدرسها خود گویای میزان خیانت این سفله گان آبروباخته بر علیه ایران و ایرانی است من به این بدبخت بیچاره ها میگویم که بهتر است بفکر رژیم مفلوک و درمانده خودتان باشید و من هیچ حرفی جز سرنگونی رژیم با تمامی اعوان و انصارش ندارم.اینان که در سال 67 یاران مارا صدتا صدتا و فقط بجرم اظهار کلمه مجاهد و نگفتن منافق حتی آنهائی را که هیچ اتهامی نداشتند سرموضع دانسته و به جوخه اعدام سپردند. و بسیاری از آنهارا در حالی که هنوز بدنشان گرم بود در گورهای جمعی زنده بگور کردند.همانها که موقع اعدام هرمجاهدی بر سر اعدام و تیر خلاص زدن وبدست آوردن کلید بهشت (طبق وعده دجال کفن پاره خمینی) سر از پا نمی شناختند. آنها که شب آخر اعدام به خواهران کوچک ما تجاوز کردند با چه وقاحتی جرئت می کنند که برای ما کارت و کتاب و نشریه بفرستند؟میزان نفرت من از این کفتاران بحدی است که حتی دیدن نشریات ارسالی آنها مرا عصبی می کند و ما در هلند جمعا شکوائیه ای تحویل وزیر خارجه هلند داده ایم که بزودی در نشریات چاب می شود تا به این تحریکات رژیم پا بگور آخوندی خاتمه داده شود..چون كه در خارج کشور ما طبق دستور رهبري مقاومت در چارچوب قانون عمل می کنیم و علیرغم 450 فقره اعمال تروریستی رژیم هیچگاه مقابله بمثل ننموده ونمی نمائیم ولی در داخل همانطور که در اعتراض بر علیه افزایش قیمت بنزین دیدیم مردم حامی اين مقاومت با تظاهرات ودرهم كوبيدن تمامي مظاهر ونهادهای حكومتی جواب توطئه های دشمن را می دهیم. دیر یا زود رژیم رو به مرگ آخوندی تعیین تکلیف می شود و ما ایرانیان که زمانی در عنفوان جوانی با هزار شور و امید انقلاب ضد سلطنتی را بثمر رساندیم و آنموقع هرکدام زندگی و سروسامانی داشتیم وبیخبرازایلغار آخوندی که در کمین نشسته است هر چه داشتیم در طبق اخلاص گذاشتیم ولی با غدر و خیانت ایلغار خانمان برانداز آخوندی مواجه شدیم افتخار می کنیم که رهرو کوچکی از خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت هستیم که عزم جزم کرده است که ریش و ریشه آخوند را از بیخ و بن برکند. وعده ما در تهران همانطور که مسئول اولمان خواهر مجاهد صدیقه حسینی گفته است مازنان و مردان جنگیم بجنگ تا بجنگیمدرود بر اشرف دژ استوار آزادی
زنده باد آزادی
مرگ بر رژیم رو به زوال آخوندی
قدیر هاشم زاده
هلند
17
شهریور 1386


نقل از سایت پاسارگاد سیتی


دوشنبه، مهر ۰۲، ۱۳۸۶

اعتراضات گسترده رهبران و مسؤلین آمریکایی از سفر "پاسدار هزار تیر" از سازمان ملل متحد در نیویورک
تظاهرات گستردهُ هواداران و اعضای مقاومت در نیویورک در اعتراض به ورود پاسدار "هزار تیر و مهرورز رژیم ملاها" از چند روز قبل از ورود این مزدور در اطراف دفتر سازمان ملل متحد در نیویورک و با حمایت گستردهُ مقامات ومردم آمریکا بطور گسترده ای ادامه دارد.

چکیده ای از موضع گیریهای رهبران و مسؤلین آمریکایی:

31 شهریور، نیویورک پست: مقامات شهر نیویورک تلاش رئیس جمهور شیطانی رژیم ایران را برای بازدید از محل ساختمان تجارت جهانی که در 11 سپتامبر منفجر شد را رد کردند.......

1 مهر: ریک سنتروم نمایندهُ آمریکا: "نباید اجازه داد این فرد قدم به چنین محلی که هزاران نفر در آن جان دادند بگذارد".

1 مهر گزارش سی ان ان: "مردم آمریکا از ورود احمدی نژاد به نیویورک خشمگین هستند".......

دانشگاه کلمبیا درهای خود را به روی مردی که کشتار یهودیان توسط نازیها را نفی کرده و خواستار نابودی اسرائیل است باز کرده است.

الی وبزل: "این مرد یک ننگ و خفت برای دیپلماسی، ننگ برای روابط بین المللی و ننگ برای فرهنگ است".

سخنگوی شهرداری نیویورک: "از دانشگاه کلمبیا خواست تا دعوت خود را پس بگیرد".

سناتور جان مک کین کاندیدای ریاست جمهوری از حزب جمهوری خواه: "مردی که آمر کشتار سربازان آمریکایی است، نباید اجازه یابد در یک دانشگاه آمریکایی سخنرانی کند".

تلویزیون سی ان ان: "احمدی نژاد تنها در یک دایرهُ به شعاع 25 مایل در اطراف سازمان ملل متحد حق تردد دارد".

مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک: "من شخصأ آنچه احمدی نژاد میگوید را انزجار آور میدانم، دیدار او از محل ساختمانهای برجهای دوقلو نباید صورت گیرد".

دولت امریکا از صدور ویزا برای گروهی از ایادی رژیم آخوندی در سفر به نیویورک خودداری کرد.

1 مهر آکسیون اعتراضی علیه احمدی نژاد در مقابل دفتر سازمان ملل در نیویورک همچنان ادامه دارد و مورد حمایت گستردهُ مردم و مقامات آمریکا قرار گرفته است.

علاوه بر جورج بوش که روز 5 شنبه از بازدید احمدی نژاد از محل ساختمان تجارت جهانی مخالفت کرد سایر مقامات آمریکایی نیز مخالفت خود را اعلام کرده اند.

زالمای خلیل زاد: "مرکز تجارت جهانی محلی برای گرفتن عکس تبلیغاتی نیست".

تام کیسی: "این بسیار ریاکارانه و ترسناک بنظر میرسدکه فردی که از سردمداران حامی تروریسم در جهان است بخواهد از مکانی دیدن کند که تعداد زیادی از مردم، از 80 کشور دنیا، در یک حادثهُ تروریستی جان خود را از دست داده اند".

کریستین کوئین رئیس شورای شهر نیویورک: "حضور احمدی نژاد در نیویورک، توهین به شهروندان نیویورک است".

گوردون جاندورو سخنگوی مشاور امنیت ملی آمریکا: "گر چه این موضوع به خود شهر نیویورک است اما عجیب ببنظر میرسد که رئیس جمهور رژیمی که حامی تروریزم در دنیاست میخواهد از این محل دیدار کند".

هیلاری کلینتون: "غیر قابل قبول است که احمدی نژاد که به حمایت از تروریسم ادامه میدهد از محل مرگبارترین حملهُ تروریستی در خاک آمریکا و در طول تاریخ آمریکا بازدید کند".

رودی جولیانی، کاندیدای ریاست جمهوری از حزب جمهوریخواه و شهر دار سابق نیویورک: "تحت هیچ شرایطی نباید به احمدی نژاد اجازهُ بازدید از محل ساختمانهای تجارت جهانی در نیویورک را داد".

2 مهر

خبرگزاری فرانسه، گزارش داد: عزیمت احمدی‌نژاد به نیویورك در حالی است كه طوفانی از اعتراضات نسبت به حضور او در ملل‌متحد و دانشگاه كلمبیا صورت می‌گیرد. دواو هایكیند ، عضو مجلس قانونگذاری نیویورك گفت،" هیچ بهانهیی برای دیدار این مرد دیوانه، این هیتلر كوچك وجود ندارد". جیم گنارو ، عضو شورای شهر نیویورك گفت: " این امر به احمدی نژاد و به مواضعی كه بر سرشان ایستاده است، اعتبار میدهد، این یك بی عدالتی است". خبرگزاری فرانسه افزود: احمدی نژاد در آمریكا به عنوان كسی شناخته می‌شود كه از شبه نظامیان در عراق كه مسبب قتل هزاران سرباز آمریكایی مستقر در آنجا می‌باشند، حمایت می کند.

روزنامه واشینگتن تایمز نوشت: دعوتِ دانشگاه كلمبیا از احمدی‌نژاد یك افتضاح است.
به نوشته واشینگتن تایمز، دیوید هُروویت فارغ‌التحصیل دانشگاه كلمبیا و نویسنده 20 جلد كتاب گفت: "به چه دلیل آنها هیتلر ایرانی را به كلمبیا دعوت می‌كنند؟". این روزنامه افزود: در كلمبیا بیش از 800 دانشجو به یك شبكه اینترنتی پیوستند تا اعتراض خود را علیه حضور احمدی نژاد ترتیب دهند.

پال براون, رئيس پليس نيويورك, طي اطلاعيه يي گفت, اين درخواست احمدي‌نژاد طي جلسة مشترك مقامات ادارة پليس شهر و سرويس مخفي آمريكا و مقامات بندر نيويورك و نيوجرسي به دلايل امنيتي, رد شد.
خبرگزاري فرانسه گفت: درخواست پاسدار احمدي‌نژاد, مخالفيني كه رژيم ايران را دولتِ حاميِ تروريزم مي‌دانند به خشم آورده است.
رودي جولياني كانديداي رياست جمهوري آمريكا كه در زمان حملة 11سپتامبر، شهردار نيويورك بود از مقامات اين شهر خواست تا درخواست پاسدار احمدي‌نژاد را رد كنند.
وي گفت "احمدي‌نژاد مردي است كه عليه آمريكا و اسراييل تهديداتي كرده است و به پسر بن‌لادن و ساير سران القاعده پناه داده است. به شورشيان عراق سلاح مي‌دهد و دنبال گسترش سلاح اتمي است ".
جولياني افزود: "كمك به پاسدار احمدي‌نژاد در سفرش به محل برجهاي دوقلو كه به زمين مقدسي براي آمريكاييان تبديل شده, توهين آميز است".
سناتور سام براون بك كانديداي رياست جمهوري آمريكا از حزب جمهوريخواه تقاضاي رئيس جمهور رژيم ايران را توهين‌آميز و غيرقابل قبول خواند. دفتر سناتور براون بك, طي اطلاعيه‌يي, رژيم ايران و رئيس جمهور آن را "بزرگترين حامي تروريزم در جهان ناميد".

ميت رامني كانديداي رياست جمهوري آمريكا از حزب جمهوريخواه طي گفتگويي با تلويزيون فاكس نيوز احمدي نژاد را فردي ديوانه و منفور توصيف كرد و ضمن محكوم كردن پذيرش وي در اجلاس مجمع عمومي ملل متحد، خواستار محاكمه او به جرم فراخوان به نسل كشي گرديد:
گزارش:
تلويزيون فاكس نيوز در مورد سفر پاسدار احمدي نژاد به نيويورك، مصاحبه يي با ميت رامني كانديداي رياست جمهوري آمريكا از حزب جمهوريخواه انجام داد.
اين تلويزيون از ميت رامني پرسيد:
شما در مورد سفر احمدي نژاد خشمگين هستيد. او آماده مي شود به نيويورك بيايد و در مقابل مجمع عمومي سازمان ملل, سخنراني كند. براي من هم اين اقدام، غيرقابل باور بود. اما چرا شما اين ميزان خشمگين هستيد؟
ميت رامني پاسخ داد: احمدي نژاد فردي است كه به نسل كشي فراخوان داده است. او فردي است كه در پي دستيابي به تكنولوژي هسته اي است. او اعلام كرد اين تكنولوژي را براي ساير كشورها و گروههاي كه با غرب در منازعه هستند, تهيه خواهد كرد. در نتيجه بحث تكثير و توسعه سلاح هسته يي در تمامي خاورميانه مطرح است. در چنين وضعيتي دعوت از احمدي نژاد اقدامي اشتباه است. به جاي دعوت، بايد او را براساس كنوانسيون نسل كشي به محاكمه كشيد.
احمدي نژاد فردي منفور و قانون شكن است. به اعتقاد مردم ايران او يك ديوانه است كه از آن فاصله مي گيرند.
تلويزيون فاكس نيوز گفت: البته اين غافلگير كننده نيست كه سازمان ملل يك ديوانه را دعوت مي كند . زيرا آنها طي ساليان, ديوانه هاي زيادي را دعوت نموده اند.
كانديداي رياست جمهوري آمريكا از حزب جمهوريخواه گفت: هيچ ابهامي در اين رابطه وجود ندارد. اما موردي مانند احمدي نژاد را سالهاي سال است كه نديده ايم. او علاوه بر اظهاراتش، در عراق نيز براي هدف قراردادن نيروهاي ما، امكانات فراهم مي كند. به حزب الله در لبنان كمك مي كند و تعداد بسيار زيادي از مردم را در سراسر دنيا به كشتن مي دهد. وي دنبال سلاح هسته يي نيز مي باشد.
ميت رامني رژيم ايران را «بزرگترين تهديد» ناميد و از موضع فرانسه عليه اين رژيم استقبال كرد.
وي هشدار داد: "اگر رژيم ايران به سلاح هسته يي دست پيدا كند، مي تواند به تهديد و ارعاب جامعه جهاني بپردازد. به همين دليل براي جهان قابل قبول نيست منتظر بماند تا چنين فردي كه به همه ارزشهاي خوب، خيانت كرده، به سلاح اتمي دست پيدا كند".

اینها نمونه هائی از خشم مقامات و مردم آمریکا از سفر "پاسدار هزار تیر" به نیویورک میباشد.


--
م طحا نی

مرز بندی و خط سرخ ما با رژیم ضد بشری خمینی در خارج کشور.


چرا باید مرز بندی و خط سرخ با رژیم ضد بشری خمینی داشت؟(4 )

شبکه های اطلاعاتی رژیم ضد بشری خمینی در انگلستان، اروپا.

رژیم ضد خلقی خمینی در انگلستان و اروپا بطور گسترده ای در فعالیت برای مبارزه با سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت مشغول است، اهداف این شبکه های اطلاعاتی رژیم باز کردن جای پا برای رژیم آخوندی، در انگلستان و اروپا، خنثی کردن فعالیتهای سازمان مجاهدین خلق ایران، شورای ملی مقاومت، ارتباط با احزاب و سازمانها و نیروهای مترقی انگلیسی اروپایی که از مقاومت حمایت میکنند، شناسایی نیروهای فعال وابسته به مقاومت، نفوذ در بین ایرانیان مقیم این کشور ها، سمپاشی بر علیه مجاهدین و شورای ملی مقاومت، کشاندن ایرانیان سست عنصر به زیر قبای رژیم و بیان اینکه رژیم آلترناتیو ندارد!! و قابل سرنگونی توسط مجاهدین و شورای ملی مقاومت نیست میباشد.!!

از اهداف اصلی این شبکه های اطلاعاتی که هدف قرار دادن رأس مقاومت خونبار خلقمان، آقای مسعود رجوی رهبر مقاومت و خانم مریم رجوی رییس جمهور برگزیدهُ مقاومت، رزمندگان دژ پایداری و شرف، شهر اشرف و مسؤلین و فرماندهان ارتش آزادی بخش ملی ایران میباشد، که عبارتند از:

(1) انجمن نجات رژیم آخوندی، که از شعبات وزارت اطلاعات آخوندها میباشد و با بکار گیری بریده مزدوران در سر تاسر استانها و شهرستانهای ایران شعبه دارد و زیر نظر وزارت اطلاعات رژیم در این شهر ها به فعالیت علیه مجاهدین خلق ایران میباشد. این انجمن در سطح وسیعی در انگلیس و اروپا زیر نظر وزارت اطلاعات رژیم و جاسوسخانه های رژیم در این کشور ها فعالیت گسترده ای بر علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران دارد.

(2) سایت ایران اینتر لینک متعلق به مزدور وزارت اطلاعات رژیم مسعود خدابنده و زن انگلیسیش "ان سینگلتون". از اهداف این مزدوران اطلاعاتی، هدف گیری رأس مقاومت، آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی و در راستای اهداف وزارت اطلاعات رژیم در انگلستان میباشد.

(3) ایران دید بان که در بخش پیشین توضیح داده شد.

(4) شبکه و سایتی بنام "مهدیس". که در کادر وزارت اطلاعات رژیم آخوندی فعالیت میکند.

(5) مزدور اجاره ای "علیرضا نوریزاده". از حامیان رژیم ضد بشری خمینی در انگلستان.

(6) سایت "ایران آینده". مزدوری وزارت اطلاعات رژیم ضد بشری خمینی در اروپا را بعهده دارد.

(7) سایت "نگاه نو" به سرپرستی مزدور وزارت اطلاعات جعفر خوئی.

این عوامل وزارت اطلاعات رژیم ضد بشری خمینی در انگلیس و اروپا با در بوق و کرنا کردن تهوع های آخوندهای رژیم ضد بشری خمینی، در سایتهای خود و اینکه مجاهدین بدتر از رژیم ملا ها هستند، به نشخوار و بلغور کردن لاطاعلات رژیم ضد بشری مشغولند و بدینگونه روزگار سیاه خود را سپری میکنند.

در یک کلام باید به این نوچه های وزارت اطلاعات رژیم در انگلیس و اروپا گفت که: دیر نیست که بیتالعنکبوت جماران بدست شیرزنان و کوهمردان مجاهد خلق از جا بر کنده شود و شما جانیان خلق در دادگاه خلق به محاکمه کشیده شده و سزای مزدوری خود از جنایتکار ترین حکومت قرن اخیر در ایران، به سزای خیانتهاتان و جنایتهاتان برسید. بامید آنروز دندان خشم بر جگر خسته میگیریم وروز موعود را بانتظار مینشینیم.

مأخذ:

(1) سایت انجمن نجات رژیم آخوندی.

(2) سایت ایران اینترلینک متعلق به مزدور وزارت اطلاعات رژیم مسعود خدابنده و ان سینگلتون.

(3) ایران دید بان.

(4) سایت مهدیس.

(5) مزدور اجاره ای رژیم علیرضا نوریزاده در لندن.

(6) سایت ایران آینده.

(7) سایت نگاه نو.


--
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com

یکشنبه، مهر ۰۱، ۱۳۸۶

یادداشت هفته.


سخن هقته.


جیغهای بنفش سردمداران رژیم ملاها از مواضع اصولی رهبران دولت فرانسه.


نگاهی به موضع گیریهای رهبران دولت فرانسه:


ملاقات پرزیدنت بوش با پرزیدنت سارکوزی در 21 سپتامبر و موضع گیری سر سخت هر دو رئیس جمهور بر سر برنامهُ هسته ای رژیم ملاها.


موضع گیری پرزیدنت سارکوزی در 20 سپتامبر: "ما باید نسبت به برنامهُ هسته ای رژیم ایران شدت عمل بیشتر نشان بدهیم".


برنارد کوشنر وزیر امور خارجهُ فرانسه: ژورنال دودیمانش چاپ فرانسه نوشت: پنجشنبه شب برنارد كوشنر حین یك سخنرانی رسمی در برابر پارلمانترهای آمریكایی, با بكارگیری لحنی مشابه ساركوُزی , موضع فرانسه را در قبال رژیم ایران روشن ساخت. وزیر امور خارجه فرانسه به زبان انگلیسی, اعلام كرد: «برای ما یك ایران دارای توانایی هستهیی نظامی , یك چشمانداز غیر قابل قبول است». وی افزود: «ما تمامی توانمان را به كار خواهیم گرفت تا از احتمالات وحشتناكی كه رئیسجمهور ساركوُزی معرفی كرد جلوگیری شود؛ (یعنی) بمب ایرانی یا بمباران ایران ».
وی خواهان تصویب "تحریمهای سخت توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد" و اعمال "تحریمهای اضافی توسط اتحادیه اروپا" گردید.


اوره مورن وزیر دفاع فرانسه 29 شهریور: دست یابى رژیم ایران را به بمب هستهیی یك "فاجعه" توصیف كرد و بر ضرورت جلوگیری از آن تأكید نمود. .
به گزارش خبرگزاری رویتر, وی كه با تلویزیون كانال پلوس فرانسه مصاحبه میكرد, گفت: «باید هر كاری را انجام داد تا از یك فاجعه كه دست یابى رژیم ایران به بمب یا مجبور شدنِ برخی كشورها به بمبارانِ ایران است, جلوگیری شود>>.


برنارد کوشنر در ملاقات با کاندولیزا رایس وزیر امور خارجهُ آمریکا: "ايران مسلح به جنگ افزار اتمی خطری برای امنيت جهانی است".
همزمان با اين کنفرانس، نمايندگان کشورهای فرانسه، آمريکا، انگليس، چين و روسيه به همراه آلمان، مذاکرات خود را بر سر شيوه برخورد با برنامه هسته يي رژيم، در واشينگتن آغاز کردند.


اینها تنها نونه هایی از موضع گیری اصولی سران فرانسه در طول هفته ای که گذشت بود.


آخوند های ریز و درشت در نمایشهای چندش آور "سیاسی عبادی نماز جمعه" برای رهبران فرانسه از جمله پرزیدنت سارکوزی و برنارد کوشنر وزیر امور خارجهُ فرانسه خط و نشان کشیده و آنها را تهدید کردند که چرا میخواهند از سیاستهای آمریکا بر علیه مطامع هسته ای رژیم و دخالتهای آخوندها در عراق پیروی کنند!! رهبران جدید فرانسه که میخواهند مواضع غیر اصولی و باج دهندهُ "ژاک شیراک" به آخوندها را تلافی نمایند و در صدد جبران روابط متزلزل دولت گذشته "ژاک شیراک" با کشورهای پیشرو غرب میباشند، نمیتوانند از تهدید اساسی این دوران که از طرف رژیم ملاها در دو زمینهُ دستیابی به سلاح های هسته ای و جنگ در عراق و نفوذ گسترده و جنایتهای روزمرهُ آخوندها در عراق چشم بپوشند و ساکت بمانند. این موضع گیریهای اصولی رهبران فرانسه سرفصل جدیدی است از روابط و مناسبات رهبران سابق فرانسه و بناگزیر دامنهُ این گونه فعالیتهایشان دریچهُ جدیدی در روابط و مناسبات جاه طلبانهُ رژیم ضد بشری در دو موضوع دخالت در عراق و برنامهُ هسته ای که پاشنه آشیل رژیم آخوندی است را بنمایش خواهد گذاشت و بمبستهای گذشتهُ مواضع کشورهای اروپایی در این زمینه را خواهد گشود و جای بسی خوشبختیست که حرف مقاومت خونبارمان پس از سی سال از دهان رهبران فرانسه بگوش جهانیان میرسد. باشد که سایر مواضع اصولی مقاومت در رابطه با "تهدید شمارهُ یک دوران" که رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی و رییس جمهور برگزیدهُ مقاومت خانم مریم رجوی در طول این سی سال مقاومت، بطور مستمر به آن اذعان کرده اند "رژیم آخوندی تهدید شمارهُ یک در منطقهُ خلیج فارس و برای صلح جهانیست" از زبان سران کشورهای مترقی بگوش دنیابرسد. باشد که بزودی شاهد شکوفایی جنبه های دیگری از مقاومت در مقابل این رژیم پا بگور در سراسر اروپا باشیم.
--
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/

پيام رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران بمناسبت آغاز سال تحصيلى جديد
دانش‌آموزان، دانشجويان، معلمان، دبيران، استادان و فرهنگيان و دانشگاهيان ارجمند ايراندر آغاز سال تحصيلي جديد و از سرگيري اجتماعات جوشان و سرزنده‌ميليونها جوان و نوجوان آگاه و مشتاق آزادي، به همه شما درود مي‌فرستم و برايتان سالي پربار و پر از موفقيت آرزو مي‌كنم و اميدوارم گامهاي هرچه بلندتري در مسير پيشرفت كشورمان به سوي آزادي و رهايي برداريد.هم چنين درود مي‌فرستم به دانشجويان و جواناني كه به خاطر اعتراض و مقاومت عليه اسبتداد وحشي حاكم دستگير و زنداني شده‌اند.سلام به زندانيان سياسي مجاهد و مبارز كه در زندانهاي اوين ،گوهردشت،اورميه، اصفهان،اهواز،بيرجند ، بندر عباس، کرمانشاه،همدان و ساير زندانها تحت شكنجه‌ها و فشارهاي ضدانساني بسر مي‌برند. 15 ميليون دانش آموز، بيش از دو ميليون دانشجو، يك ميليون و هفتصد هزار معلم و دبير و هزاران استاد دانشگاه، ثقل اجتماعي عظيمي را تشكيل مي‌دهند كه نوخواهي و درخواست تغيير از مهمترين مشخصه‌هاي آن است و كسب آزادي در صدر خواسته‌هاي آن قرار دارد. يعني نيرويي است ترقي‌خواه، نوجو و جوشان كه يك جامعة مدرن و يك زندگي نو و پيشرفته يعني زندگي در آزادي و دموكراسي را مي‌خواهد.

شنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۶

مرز بندی و خط سرخ ما با رژیم ضد بشری خمینی در خارج کشور.چرا باید مرز بندی و خط سرخ با رژیم ضد بشری خمینی داشت؟(3)


نقش لابیهای رژیم در آمریکا


دم و دنباله چه های شاه وشیخ در آمریکا بسیار فعالند و شبکهُ وسیعی از اینگونه عوامل مزدور رژیم آخوندی بطور مستمر در صدد تبلیغ و برقراری رایطه بین آمریکا و ملاهای حاکم بر ایران هستند.


بلندگوهای تبلیغاتی آمریکا مثل صدای آمریکا و رادیو فردا "متعلق به سی آی ا آمریکا" بطور مستمر در بر نامه های خود از این شبکهُ لابی رژیم استفاده میکنند.


شورای ایرانی آمریکایی(1) به سرپرستی فردی بنام دکتر هوشنگ امیر احمدی، که گری سیک "از عوامل بنام طرفدار رژیم در آمریکا عضو هیئت مدیرهُ این شوراست" و "سازمان دیده بان حقوق بشر در آمریکا" ایران دید بان (2) که الهه هیکس از اعضای آن میباشد. سازمان مبارزه با تحریم و حملهُ نظامی به ایران(3) که در سال 2005 راه اندازی شد، شورای ملی ایرانیان آمریکایی (4) مستقر در واشنگتن دی سی، شبکه های اصلی لابی رژیم در آمریکا هستند و از نمایندهُ مزدور رژیم در سازمان ملل در نیویورک "جواد ظریف" که پاسدار تیر خلاص زن و "مهرورز" را "پروفسور" معرفی میکرد، رابطهُ تنگاتنگی دارند و در مراوده های سیاسی و پارتیهای خود از او بعنوان نمایندهُ ملاها دعوت بعمل میآورند و عکس یادگاری با او میگیرند!!.


این مزدوران بی جیره و مواجب رژیم در آمریکا از هیچ رذالت و دناعتی فروگذاری نمیکنند، با خون شهدای خلقمان و سمبلهای مقاومت خونبارمان در جنگ هستند و آخوندهای ریز و درشت ولایت وقیح را رو سرشان در هر ملاقات خود حلوا حلوا میکنند، از سفر پاسدار مهرورز رژیم به سازمان ملل و چرخاندن او در منطقهُ انفجارات 9/11 حمایت میکنند، برای این تیرخلاص زن برنامهُ ملاقات با نمایندگان معلوم الحال و طرفدار رژیم ضد بشری خمینی در آمریکا برگذلر میکنند و ادعا دارند که این پاسدار ناجی جدید آخوندکهاست و از "پروژهُ احمدی نژادی کردن ایران باصطلاحشان اسلامیست" را در بلندگو هایشان تبلیغ و ترویج میکنند.


این رجاله ها که دشمنی دیرینه ای با سازمان مجاهدین خلق ایران و رهبری مقاومت، آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی، رییس جمهور بر گزیدهُ مقاومت دارند بطور مستمر از ثبات یافتن رژیم آخوندی و نابودی مقاومت خونبارمان دم میزنند، بوی تعفن رژیم را مطلقأ درک نمیکنند و خود در آن تعفن تا بسر فرو رفته اند. پا بپای قداره بندان و چاقو کشان رژیم در داخل و خارج در فکر بسط و گسترش روابط رژیم ضد خلقی با آمریکا هستند و مسؤلین و مقامات مخالف رژیم ملاها در حاکمیت آمریکا را به باد انتقاد میگیرند که چرا با آخوند های حاکم بر میهنمان سر ناسازگاری دارند!! و چرا از سرنگونی و بر اندازی آخوند های حاکم بر ایران صحبت بمیان میآورند؟؟ اگر به سایتهای این گند گاو چاله دهانها مراجعه کنید میبینید که چطور شب را روز و سیاه را سپید و دیو را الهه و ملا را ناجی خطاب میکنند و میخواهند بگویند که شب از نیمه بر نگذشته است؟؟!!


مردممان، خلق در زنجیرمان، که به خوبی آخوند جماعت و پاسداران ظلمت و تباهی را شناخته اند از این جرسومه های تزویر و ریا بیذارتد و در روز و وقتش سزایشان را در سپاس گویی از آخوند و ملا را در کف دستشان خواهند گذاشت، دیر نیست که شب با دمیدن سپیده محو گردد.


مآخذ:


(1) شورای ایرانی آمریکایی در آمریکا.


(2) ایران دید بان.


(3) سازمان مبارزه با تحریم و حملهُ نظامی به ایران در آمریکا.


(4) شورای ملی ایرانیان آمریکایی در واشنگتن دی سی.


م طحانی


Mo.Tahani@googlemail.com


http://iranzaminman.blogspot.com


ایران زمینجمعه، شهریور ۳۰، ۱۳۸۶

فرارسیدن ماه مهر و بازگشایی مدارس و دانشگاهها.


اول مهر رسید، باز شد مدرسه ها،


بچه ها بر خیزید، وقت برخاستن است امروز............

براستی که زمان، زمان برخاستن است، رهبر مقاومت در پیام خود به مردم در زنجیر ایران، به دانشجویان و دانش آموزان پیام داد که:

در سالگرد قيام دانشجويان و مردم ايران در تيرماه‌1378، تكرار مي‌كنم كه زمان، زمان برخاستن است. برخاستن خلق قهرمان و جهش ايدئولوژيكي و سياسي و تشكيلاتي همه شما و همسنگرانتان «به‌سوي پيروزي>>

از پیام رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی 12 تیر 1386.

هزاران درود به دانش آموزان و دانشجویان که با شروع سال تحصیلی جدید در صدد مقابله ای تاریخی با پاسداران و بسیجیهای جهل و جنایت هستند. شما باید خاطرهُ شهدای 5 مهر سال 60 و کلیهُ دانشجویان و دانش آموزانی را که بدست این رژیم ضد بشری به شهادت رسیده اند در خود زنده کنید. پرچم مبارزهُ قهر آمیز با این جانیان را بدست گیرید و ریش و ریشهُ این آخوندکان و پاسداران و بسیجیهای جهل و جنایت را از بن بسوزانید

به پاخیزید و خاطرهُ قیام تیر 67 را زنده کنید، هر کلاس درس و زنگ تفریح را چونان بمبی آتشزا بر پیکر فرتوت این جانیان شبزی

بکوبید، خاطرهُ حسن و مهدی و نسرین وسهیلا را زنده کنید و انتقام خونشان را از این جلادان خون و جنون و شکنجه بگیرید.

جای خالی کلیهُ دانش آموزان و دانشجویانی که در زندانها و سیاهچالهای رژیم هستند را پر کنید و پرچم مبارزهُ آنها را در دست گیرید و بر این جانیان بشورید.

باشد که هر روزتان را به شورش و هر کلاس درس را به آموزش قیام علیه این شبزیان نمایید. "ستاد اطلاعات مهر" رژیم ساخته را بر سرشان خراب کنید و خواهان آزادی دبیر کل کانون صنفی معلمان آقای باغانی شوید. با معلمان خود صف در صف شوید و بر دژخیمان بشورید.

باشد که بزودی اخبار قیام هاتان در سر تا سر دنیا طنین افکن گردد.


--
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/

چهارشنبه، شهریور ۲۸، ۱۳۸۶

فراخوان به تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمهُ سران رژیم ضد بشری خمینی.فراخوان به تشکیل دادگاه بین المللی برای محاکمهُ سران رژیم ضد بشری خمینی.


پاسخ به درخواست مسؤل اول سازمان مجاهدین خلق ایران، خانم صدیقهُ حسینی.

متن اطلاعیه:

خانم صديقه حسينى: مجاهدین از هر دادگاه بیطرف بینالمللی برای بازگشایی پرونده سرلشگر بسیجی صیاد شیرازی, قاتل مجاهدین در عملیات فروغ جاویدان بغایت استقبال میكنند

با هزاران درود به خواهر مجاهد صدیقهُ حسینی.

بلند گو های تبلیغاتی رژیم در گل ماندهُ خمینی ادعای شکایت خانوادهُ سرلشکر معدوم بسیج و سپاه جهل و جنایت آخوندی صیاد شیرازی را در بوغ و کرنا کرده اند و ادعا دارند که این پرونده از طرف قضائیهُ فرانسه در دست بررسی میباشد!!

این قاتل مردم دلیر کردستان، عامل کشتار مجاهدین در عملیات کبیر فروغ جاویدان، عامل بمباران قرارگاه های مجاهدین در منطقهُ مرزی ایران و عراق، عامل پرتاب موشک های کشتار جمعی اسکاد بی به قرارگاه اشرف در سالهای 1373؛ 1378، 1380 که بدست جوانان دلیر ایران زمین به سزای جنایاتش رسید پس از معدوم شدنش باید که در دادگاه بین المللی محاکمهُ غیابی گردد و از جنایاتش پرده برداری شود.

سایر سرکردگان و سران این رژیم ضد خلقی، که همگی دست در خون 12000 شهید مجاهد و مبارز خلق دارند باید به دادگاه جنگی بین المللی کشانده شده و محاکمه و مجازات شوند.

با کمال افتخار و شعف به این تقاضا، اعلام آمادگی میکنم که حاظر به شهادت در هر دادگاه بین المللی برای افشای جنایات رژیم ضد بشری خمینی و سران و دژخیمان آن در فرانسه یا هر کشور اروپایی دیگر هستم، باندازهُ کافی سند و مدرک از شکنجه های سردژخیم جماران لاجوردی معدوم و سایر عوامل شکنجه گر رژیم بر روی بدنم و گواهیهای دکتر های انگلیس در رابطه با آثار شکنجه روی بدنم و اینکه هنوز بعد از 27 سال از نتایج این شکنجه ها رنج میبرم را دارم.

نباید گذاشت که آب خوش از گلوی این دژخیمان مردم دلیر و مجاهد پرور ایران پایین برود، از هر فرصتی علیه این جانیان استفاده کنیم و آنانرا از جامعهُ بین المللی طرد و منزوی کنیم، باید انتقام خونهای بناحق ریختهُ مردممان را از این جنایت پیشه گان بگیریم. از هر امکان و هر فرصت بیشترین استفاده را بنمائیم، باشد که بزودی با اتکا به بازوی استوار خلقمان، ارتش مریم رهایی، این جرسومه های فساد را از سرزمین شیرو خورشید جارو کنیم. و آن روز دیر نیست که این خود از طلیعهُ سحراست.

م طحانی


Mo.Tahani@googlemail.com


http://iranzaminman.blogspot.com


ایران زمینمرز بندی و خط سرخ ما با رژیم ضد بشری خمینی در خارج کشور.


چرا باید مرز بندی و خط سرخ با رژیم ضد بشری خمینی داشت؟ (2)


نقش بریده مزدوران رژیم در خارج کشور.


از بعد از عملیات کبیر فروغ جاویدان، و کشتارهای وحشیانهُ زندانیان بیپناه طرفدار سازمان مجاهدین خلق ایران در تابستان سال 1367 رژیم ضد بشری برای مقابله با موج حمایتهای بین المللی از مجاهدین در اروپا و آمریکا طیف وسیعی از عوامل اطلاعاتی و مزدورانش را به اروپا و آمریکا فرستاد، این عوامل که عموماُ با سفارتها و جاسوسخانه های رژیم در خارج کشور در ارتباط مستمر برای کسب رهنمود و رد بدل کردن اطلاعات مربوط به نیروهای انقلابی و فعال خارج کشور "مجاهدین و شورای ملی مقاومت" هستند و بطور مستمر آنها را تحت مراقبت دارند وکلیهُ این مزدوران ادعا دارند که توانسته اند از دست رژیم فرار کنند و به خارج کشور بیایند!!


یدک کشیدن "اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق ایران" از طرف این مزدوران که رژیم ضد بشری به عمد قصد بکار بردن این اسم را در نظر گرفته است و آنان مثل گاو پیشانی سیاه در همه جا از نفرت مردم شریف و آزادهُ خارج کشور برخوردارند. زیر نظر گرفتن ارتباطاط اعضای فعال مقاومت و تردداتشان، ارتباط با احزاب سیاسی و کلیهُ کسانی که نیروهای مقاومت و مجاهدین در خارج کشور با آنها رابطهُ سیاسی برقرار میکنند و فرستادن کتابهایی که توسط وزارت اطلاعات رژیم از بریده مزدوران به زبانهای مختلف خارجی بچاپ رسیده "برای اینگونه افرادی که مجاهدین با آنها رابطه برقرار میکنند"، تهدید، تطمیع، دعوت آنها به دیدار از ایران، دعوت آنها به دیدار با بریده مزدورانی که به آغوش رژیم بر گشته اند، دعوت آنها به بازدید از خانواده هایی که رژیم بعنوان قربانیان ترورهای سازمان مجاهدن خلق ایران، از مردم ایران "اینگونه افراد و خانواده ها عوامل جیره خوار رژیم هستند که رژیم آنها را به عنوان قربانیان عملیات مجاهدین در داخل ایران و با عنوان شاکیان خصوصی، از آنها استفاده میکند" میباشد. لازم به توضیح است که رژیم ضد بشری از هر بریده مزدوری که به خدمتش در میآید میخواهد که خاطرات خود را بصورت کتاب بنویسد و امکانات وسیع بخش تبلیغات و انتشارات جمهوری اسلامی ایرن که شاخه ای از وزارت اطلاعات رژیم جمهوری جهل و جنون است به اینکار اختصاص دارد و کلیهُ کتابهایشان به زبانهای مختلف ترجمه و تکثیر شده و وابستگان به احزاب و شخصیتهای مترقی هوادار مجاهدین در خارج کشور که بطور مستمر اینگونه کتاب و جزوات را از طرف وزارت اطلاعات رژیم دریافت میکنند به مجاهدین اطلاع داده اند. اینکارشان باصطلاح کار افشای مجاهدین در خارج کشور نام دارد و در صدد این هستند که حتی اگر شده یک نیرو و یک هوادار از هر سطحی را ببرانند و یا یکی از حامیان خارج کشوری سازمان را پاسیو و از طیف مجاهدین جدا نمایند.


ارتباطاط این عوامل رژیم با شبکه های اطلاعاتی کشورهای اروپایی و آمریکایی چیز جدیدی نیست و همانگونه که در جریان افشاگریهای سازمان مجاهدین خلق ایران در رابطه با در لیست نگهداشتن سازمان از طرف انگلیس و اروپا قرار دارید، کلیهُ استنادات این کشورها به اعترافات و نوشته های این عوامل مزدور رژیم ضد بشری میباشد. و این نشانهُ رابطه های این مزدوران با شبکه های اطلاعاتی غربیست!!


برگزاری میتینگهای مختلف با عناوین جداشدگان از مجاهدین و باصطلاح "اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق ایران" در مقاطع مختلف و در کشورهای غربی که عموماُ از طرف مردم دلیر خارج کشور و حامیان مقاومت افشاء شده را به خوبی بیاد میآوریم، این مزدوران در پاریس و درست در سالروز کودتای ننگین 17 ژوئن، که پتهُ خود را بر آب دیدند دست به قمه کشی و دریدن شکم هموطنانمان که به اعتراض به آنها اقدام کرده بودند زدند، و از دستگیری این عناصر اطلاعاتی رژیم از طرف پلیس فرانسه با اطلاعید. معلوم نیست که چرا تا کنون نیروهای امنیتی فرانسه در این رابطه سکوت اختیار کرده اند!! مزدورانی مثل سبحانی از جمله کسانیست که در پروندهُ 17 ژوئن بعنوان شهود علیه مجاهدین و شخص خانم مریم رجوی رییس جمهور بر گزیدهُ مقاومت از طرف دولت فرانسه بکار گرفته شده است!! و جای بسی تعجب که شهود چاقوکش و اطلاعاتی رژیم، خود را لو داده ولی شبکه های اطلاعاتی فرانسه از آن غافلند!! سؤال من از کلیهُ سازمانهای اطلاعاتی، و پلیس کشورهای اروپایی این است که چرا در مقابل تهاجمات و اعمال نفوذ، لجن پراکنی، تهدید و تطمیع مسؤلین کشورهای اروپایی از طرف عوامل اطلاعاتی رژیم خمینی سکوت میکنید؟؟ چرا جرم ثابت شدهُ چاقو کشی وحمله و هجوم به هموطنانمان را بی جواب گذاشته اید؟؟ آخر سکوت در مقابل اینگونه وحشی گریهای عوامل حار رژیم در کشورهایی که ادعای دمکراسی را دارند تا کی؟؟ و هزاران چرائی های دیگر که در طول 28 سال حکومت خون و ترور و جنایت در ایران وسکوت و همکاسه گی این حکومتهای غربی در مقابل آن.!!


در پایان میگم که:


عجب صبری خدا دارد، اگر من جای او بودم کی چو یک دم عادلانه سازشی با جاهل و فرزانه میکردم
م طحانیMo.Tahani@googlemail.comhttp://iranzaminman.blogspot.comایران زمین

صدور مهرورزی ارتجاعی، فاشیستی به عراق.صدور مهرورزی ارتجاعی، فاشیستی به عراق. (2)


بافت سیاسی اجتماعی، اقتصادی بخش های وسیعی از عراق از جمله استانهای بصره، ناصریه، العماره، کربلا، قادسیه، بسیار عقب نگه داشته شده است و میتوان آنرا با دهُ هفتاد ایران مقایسه کرد।

به همین دلیل رژیم ضد بشری خمینی با افکار ارتجاعیش توانسته در این مناطق جای پا باز کند و از افکار عقب ماندهُ خود در این مناطق ترویج و نیرو جذب نماید. نیروهای ارتجاعی منطقه که در بدو تسلط نبروهای آمریکا به این مناطق، توانسته بودند اهرمهای قدرت را بدست آورند بمرور بدلیل عملکرد ارتجاعیشان و روابط با رژیم خمینی محبوبیت خود را از دست دادند، عوامل تروریستی رژیم در این مناطق دست به تصفیهُ نیروهای ملی و مستقل عراقی زدند، این عملیات تروریستی باعث شهادت طیف وسیعی از نیروهای ضد رژیم شد.


برافراشتن جنگهای حیدری نعمتی در عراق بخون نشسته توسط عوامل رژیم و نیروهای مرتجع عراقی باعث به زمین ریخته شدن خونهای زیادی از نیروهای مترقی عراقی گردید، این گونه جنگها باعث شده که مناطق مختلف هر شهر و استان به منطقهُ سنی نشین، و شیعه نشین تقسیم بندی بشه و عمومأ بین این دو گرو جنگ و دعوا در بگیره، عوامل وابسته به رژیم بطور گسترده در پی شناسایی نیروهای هوادار به سازمان مجاهدین خلق ایران است و آنها را ربوده و به شهادت میرسانند و یا آنها را در عملیات گستردهُ ترور و گریز به شهادت میرسانند که جدید ترین آنها شهادت ابو ریشه در الانبار میباشد.


آشنایی مردم عراق با افکار انقلابی مجاهدین و تنفر مردم آگاه عراق از مطامع رژیم در عراق باعث شده که نیروهای اتجاعی حاکم بر عراق پایگاه اجتماعی خود را از دست بدهند، سفرهای ممتد سران مرتجع حاکم فعلی عراق به ایران و موضع گیریهایشان در رابطه با حضور مجاهدین در شهر اشرف، باعث تنشهای شدیدی در رابطه با اقامت مجاهدین و تاریخچهُ بیست سال اقامتشان در عراق در بین نیروهای ملی و مترقی عراقی با نیروهای مرتجع حاکم بر عراق گردید. نیرو های مرتجع حاکم در عراق، به محض باز کردن دهانشان بر علیه مجاهدین مارک مزدوری رژیم به پیشانیشان میخورد و ماهیتشان افشاء میشود؛ مردم رنجدیدهُ عراق بخوبی پاد زهر رژیم ارتجاعی حاکم بر ایران و مزدوران عراقیش را شناخته اند و در عملکردهای روزانهُ حاکمان فعلی عراق آنانرا محک میزنند، حمایتهای گستردهُ مردمی از حضور مجاهدین وحضورشان در مراسم و میتینگهای سازمان مجاهدین در شهر اشرف جز نیروهای مرتجع عراقی حاکم و آخوندکهای حاکم بر ایران در آورده و بطور شبانه روزی از دست مجاهدین آه و فغان سر میدهند.


مردم آزادیخواه عراق به این مطلب که خروج زود رس نیروهای آمریکایی از عراق باعث تجدید قوای نیروهای وابسته به رژیم آخوندی میگردد ایقان دارند و میبینیم که پس از بازدید اخیر جورج بوش از استان الانبار "نیروهای مرتجع وابسته به رژیم دست به انتقام گیری از نیروهای ملی مترقی عراقی در استان الانبار که یکی از استانهایی بود که رژیم در آن نفوذ زیادی داشت و توانسته بود چند بار نیروهایش را علیه حضور نیروهای آمریکایی به خیابانهای الانبار بکشاند" گردید. وبه شکلی بز دلانه شیخ ابو ریشه رابه شهادت رساندند!


طمع ورزیهای پاسدار "مهرورز" احمدی نژاد بعد از شنیدن اینکه نیروهای آمریکایی از سال مسیحی آینده به ترتیب از آمار نیروهایشان در عراق کم خواهند کرد، "بوی کباب شنیده و نمیداند که نیروهای مترقی عراقی با نیروهای آمریکایی در حال خر داغ کردن هستند"؛ اظهار لحیه کرد که "جمهوری اسلامی حاظر است که خلاء قدرت در عراق بعد از خروج نیروهای آمریکایی را پر کند" این آرزوهای گنده تر از دهانش و آرزوی بگور بردهُ دجال خون آشام خمینی ضد بشر بود که حاکمیت عراق را بدست بگیرد، افسوس که مجاهدین با شکستن طلسم جنگ طلبیهای این خون آشام و نوشاندن جام زهر صلح به آن دجال، امید و آرزوهایش را زهر نوشانش کردند وبگورش سپاردند. آرزوی دیگر آن خون آشام بسط و گسترش امپراطوری اسلامی در کشورهای اسلامی منطقه بود این نیز با درایت سازمان مجاهدین خلق ایران و رهبری آن به خوابهای پریشان رنجنامهُ دجال تبدیل گشت. و با این اظهار که "آبرویش را با خدا عوض کرد" بگور ابدی برد. و حالا نوبت این هزار تیر پریشان احوال است که این آرزوهایش را تجربه کند. و حتماُ حاله هایی از نور به شکل نقشهُ عراق در احوالاتش نقش میبندد!!


ماصبری ایوب گونه داریم و در انتظار دیدن روزهای خوش پیروزی بر ایران و عراق به خون نشسته خواهیم نشست.م طحانی


Mo.Tahani@googlemail.com


http://iranzaminman.blogspot.com


ایران زمین