جمعه، فروردین ۱۴، ۱۳۹۴

NO TO ATOMICS MULLAHS


به هرکس که ایرانیست و خون آریایی در رگهایش جاریست و به آیندۀ بچه
هایش ارزش میدهد.
جام زهر اتمی، آخوند:    خا 
منه   ای!
19 سال است که دولت کثیف و فخیمۀ انگلیس به بهانۀ اقامت
اجباری و در جولای 1996 با گرفتن پاسپورت آمریکایی ام، منو مجبور به اقامت دائم در
انگلیس نموده است!
در کمتر از یک ماه، در سال 1996 متوجه شدم که توسط عنصر
ساواک برون مرزی مثل، صاحبخانه ام (بچه ساواکی، محمد رضا خطیب شهیدی به مواد رادیو
آکتیو الوده شده ام که هم بتوانند منو تخلیۀ اطلاعاتی نمایند و هم شکنجه) و مرکز
کنترلشان در آمریکا حتی میتواند از نگاه من متوجۀ سوژه شده که با کی، به چه مکانی
و شیئی نگاه میکنم و...تا ترور نمایند! (آنها در نگاه من سهم دارند و موردی نیست
که اگه یک شبکۀ تلویزیونی یا رادیو اینترنتی، روزنامه یا... ببینم مورد ترورشان
واقع نشود مثل فاجعۀ مجلۀ فرانسوی ""چارلی ابدو""، جرمن وینگ،
ماه گذشته  و سقوط هلی کوپتر اسرائیلی در
این هفته و...) از اینرو از زمانی که آقای دیوید کامرون این ملیجک آخوند و پاسدار
به حکومت رسیده، دیدن تلویزیون و رادیو و روزنامه و تردد بیرونی ام را کاملا محدود
کرده ام زیرا علاوه بر بیگناهانی که ترور میشوند درد جانکاه شلیک به قلب و مغزم
مرا به کشتن میدهد..
19  سال است که به
هر جایی که میتوانستم مراجعه کردم ولی تا کنون هیچ کسی جلوی این تروریست قرن 21کم
را نگرفته است!
و دولت کثیف انگلیس این سلاح را خیلی وقت است که به رژیم
ملا، پاسداری داده و همانطور که در خبرهای داغ چند هفتۀ گذشته شنیدید ، دیوید
کامرون به نمایندۀ آمریکا میگفت که ما به رژیم توافق کامل داریم! یعنی از خیلی قبل
بلۀ اتمی را به رژیم داده است!
حالا که رژیم ملا، پاسداری ""جام زهر اتمی را
سرکشیده"" ترور های برون مرزی و اعدام و چشم درآوردن و سنکسار و.. در
داخل افزایش خواهد یافت! و اگر تا کنون تمامی این جنایات فجیع آخوند سید علی گدا
روی من و بچه و نوه هایم در برون مرز هم انجام میگرفته..(در ماههای گذشته آمار
اعدام و تیرباران من در شبانه روز بالغ بر 1000 بوده است و اگه امکان آن بود فقط
یکی دو ساعت در هفته امکان استراحت عادی را پیدا کنم.. و نوه هایم در لندن، و توسط
""کقیفترین مزدور و تروریست انگلیسی دیوید کامرون یا..."" از
بدو تولد مورد ترور با مواد رادیو آکتیو واقع شده اند. و تنها دخترم در لندن بمدت 25
سال....)

نسل ما در خطر نابودی  جدیست! آخوند و پاسدار که تا حالا اتمی نبودند
نسل ما را سوزانده اند و از این پس بشریت در خطر نابودیست! استفادۀ ""یک
کثافتی مثل دیوید کامرون از مواد اتمی برای کنترل ما کم بود حالا آنرا به دست کثافت
های آخوند و پاسدار هم داده است و اگر نگران آیندۀ بچه هایتان هستید باید علیه این
جنایت علیه بشریت بشورید.!
مهره های کثیفتر دیگری مقل آخوند، پاسدار آمریکایی، ""جان
کری"" و "ملا باراک حسین خان او با ما"" دو دستی و در
حضور نماینگان قدرتهای بزرگ امروز،اجازۀ استفاده این سلاح را در اختیار رژیم ملا،
پاسداری قرار دادند! این زنگ خطر برای تمامی بشریت است! این عمل دولت آمریکا
بمانند این است که ""یک سلاح گرم را به دست یک دیوانه
بدهید""!
در هفته های گذشته که شکنجه هایم توسط ""عنصر
کثیفی مثل دیوید کامرون "" در انگلیس و رژیم ملا، پاسداری اوج گرفته
وقتی با کاخ سفید تماس(بیش از 4 بار در هر هفته..) میگرفتم "اوپراتور کاخ
سفید، سوپروایزش را هم صدا میزد که با هم به من که توسط یک عنصر ساواکی در لندن
(دکتر دندانپزشک سید رضا منافی) در سال 2009 در کمتر 3 هفته تمامی دندانهایم را از
دست داده ام و حرف زدنم مشکل است بخندند..(البته عنصر ضد بشری "دیوید
کامرون"" تا کنون در معالجه ام دائم سنگ اندازی نموده است و شکایت من به
پارلمان انگلیس هم هنوز بی پاسخ مانده است...!)
پاسخ این جنایتکاران بجز تف بر صورت کثیفشان در هرجا، هر
زمان و هر مکان چیز دیگری نیست!
  ما که سلاحی
نداریم؟  
 تا آینده گانمان
بدانند که چقدر بر آشفته شدیم وقتی شنیدیم کثیفترین جنایتکاران آمریکایی، اروپایی ""آخوند
اتمی درست کردند""! مطلقا نباید یک لحظه به آنها اجازۀ حضور بی تف در مجامع
عمومی داد.. از بالا تا پایینشان! آیندۀ بچه هایمان را به دست یک مشت جلاد و جانور
صفت نخواهیم سپرد!
 آزادی و ارزش حفظ
آن بعهدۀ ماست تا به نسل آینده منتقل نماییم...
هیچ فرقی ندارد که کی هستی،! کجا هستی. این وظیفۀ توست که
از حق زندگی خود و بچه هایت دفاع جانانه نمایی... ما که سلاح نداریم؟
هرگز نباید یک لحظه آنها را آرام گذاشت تا زمانیکه خودشان
این ""ننگ خود ساخته را جمع نمایند"".
پیروزی از آن ماست. زندگی بدون شکنجه وکنترل اتمی حق مسلم
ماست!

ایران زمین،   لندن

02/04/2015    سیزده
فروردین 1994

پنجشنبه، اسفند ۲۸، ۱۳۹۳

بهاران خحسته باد

هوا دلپذیر شد گل از خاک بردمید
پرستو به بازگشت زد نغمۀ امید
یه دوستان به یاران،...  بهاران خحسته باد...
بهاران و نوروز 1394 بر تمامی دوستان و ایرانیان آزاده و جنگجو خجسته باد.
بهاران ایران زمین نزدیک است.
ایران زمین.     نوروز 1394
با گزامسداشت زنده یادان:
خسرو گلسرخی و کرامت الله دانشیان.

یکشنبه، اسفند ۲۴، ۱۳۹۳

KITCHEN STORY CLINTON, Bill and HILLARY OBAMA, PRINCE WILLIAM Mr Re...

KITCHEN STORY CLINTON, ( Bill and HILLARY...) OBAMA, PRINCE WILLIAM. Mr Reza Pahlavi, UK NHS,....
WHO'S
MUM BUSY IN KITCHEN ALL THE TIME? In USA, UK? what's the story about
kitchen? cooking what? for who? AND WHY THEIR BLOOD COMING TO MY HOME?
After
Oklahoma bombing and huge terrorism against me and my home police order
all the area in Dallas TX must be demolished! I'm been looking for new
place to rent! As I was attention by CIA and FBI about Oklahoma bombing I
search to find flat nearby living, than after I find safe and secure
flat (all resident got security key for entrance door and night security
was inside the area..).
...Also hear in London NW9 7QA area, at
14/11/2014 around 9.30 pm I just go out but forgot to arm the home
security, ( also so many time my home security was damaged by the
cracking by screw drivers, the system was damaged, and not responding,
and STILL THEY CAN ENTER TO HOME IF THEY WANT TOO? 2 VASE AND MY NEW
BLUE TROUSERS MISSING, MY PRINTER BEEN USED,....) front of building when
I want back, I find lift stuck on floor 5 by Afghani peoples living in
this floor? for more then 20-25 min, I just come out of lift and arm
home security go shopping nearby, but around 5.10 am 15/11/2014 I find
full of blood in my fridge and milk battle. I called 999 POLICE CRIME
REFERNCE: CHS1883/15/11/14 Officer with Steve name told me: BLOOD IN MY
FREIDGE NOT CRIME WHY CALLING US GO CLEAN? (19 YEARS IN LONDON I'M BEEN
USED AND CRIME CLEANERS...)..This is the main reason why terrorism in
worldwide worse? terrorist governments like Iran, Iraq, Syria, Pakistan,
Afghanistan move their activity in worldwide (specially inside USA...
UK, EUROPE..) and world peoples heard several Taliban, Communist
terrorist been freed from USA governments jail, after price William
visit Mr Obama!
You must be blind and can't see the terrorism why worse and who is real terrorist? ایران زمین سیزده اسفند 1393 لندن.

جمعه، دی ۰۵، ۱۳۹۳

سال 2014 میلادی فصلی خونین در ایران و جهان با دستان پلید انگلیسی آخوندی ...https://www.youtube.com/watch?v=fU7gRdnnh0E
  سال 2014 میلادی فصلی خونین در ایران و جهان با
دستان پلید انگلیسی آخوندی به پایان رسید! سال 2015 چه خواهد شد؟ سال 2015 را در
زمانی شروع میکنیم که ایران توسط یک رئیس جمهوری (روحانی) که با پرچم میانه روی و
مماشات با غرب به ریاست رسیده است! ولی نه تنها چیزی در تمامی وجوه سیاسی اقتصادی
و اجتماعی بهتر نشد بلکه چهرۀ مردم ما بویژه دختران با رزیلانه ترین و کثیفترین
نوع خونین گردید! ثمرۀ سوزاندن با اسید که در بدو انقلاب بوقوع پیوسته بود اینبار
توسط مهره های انگلیسی و"" با فرمان پرنس ویلیام از لندن"" به
سرتاسر ایران گسترش داده شد! و در شهر های بزرگتر هم به شیوه های "تظاهر به
اسید پاشی" به صورت زنان و دختران در سطح وسیع انجام گرفت! و دولت آقای
روحانی مطلقآ به ریشه یابی این جنایات نپرداخت؟ اعدامها در زندانها به شیوۀ
اعدامها در انگلیس ""مخفیانه"" (1)، و در سطح وسیع گسترش
یافت! و دربخشهای وسیعی از کشور اعتراض زندانیان اوج گرفت ولی آقای روحانی مطلقآ
صدای آنها را نشنید؟ آقای روحانی یا وظایف خود را نمیداند! و یا از آنجایی که از
بدو تاسیس دولت اسلامی در ایران در رآس دستگاه سرکوب بوده خود را به نفهمی آگاهانه
میزند!(1) تا چهرۀ خود را نوررانی نگاه دارد! ولی تاریخ ورای هر ایدئولوژی و سیاست
به قضاوت خواهد نشست! آقای روحانی شما و دولت شما رکورد شکسته اید! چه در جنایت
به شیوۀ "آخوندی ی انگلیسی" در زندان و چه در کوچه و خیابان! و سرکوب
اقلیتهای قومی، مذهبی و...
چگونه میتوانید از اینکه این همه اعدام که در 6 ماهۀ
اول حکومت شما بالغ بر 1000 نفرعلنی (فقط آنهایی که اعلام علنی شد و به گفتۀ کسانی
که به خارج آمده و گزارش داده اند اکثر زندانیان سیاسی بدون اعلام علنی در اکثر
زندانها در ماههای اولیۀ ریاست جمهوری روحانی مخفیانه اعدام شده اند و زندانها را
خالی نموده اند...). و برای ریشه کن کردن تظاهرات علیه دولت خود با شناسایی افراد
مشخص به اسید پاشی به صورت زنان و دختران پرداختند! و برای همه گیر کردن این مسئله
و ترس گسترده تر به عملیات "شبه اسید پاشی" در تمامی ایران پرداختند! داعش(2)،
(دولت اسلامی عراق و شام) پدیدۀ دیگری از قبل آقای روحانیست! و تمامی سلاحهای
اولیه آنها از انگلیس و ایران تآمین شده بود! ولی زمانیکه دولت روحانی متوجه شد که
امکان دارد که چهرۀ او نمایان شود با ""شوهای تلویزیونی
آخوندی"" شروع به سمپاشی کرد که "داعش" را از خودش دورکند،
ولی این ننگ را هم نخواهید توانست با رنگ پاک نمایید! تمامی اقلیت های مذهبی و
قومی و سیاسی هم در زمان روحانی بیشتر محدود تر شدند و حتی در برون مرز هم مورد
سرکوب دولت روحانی قرار گرفتند! از آنجائیکه هنوز در آمریکا دولت
"اوباما" سر کار هست آقای روحانی با دست باز تری به اعدام و سرکوب و
بستن روزنامه ها و دهان مردم پرداخت! زیرا "اوباما" اصلی ترین و مهمترین
رئیس جمهور دنیا، نه تنها چشمان خود را بروی حفظ حقوق بشر درجهان بسته و خودش را
به نفهمی و نادیده گرفتن آنچه زیر پای وی و در کشورهایی که توسط آمریکا به اصطلاح
آزاد شده اند (مثل عراق و داعش..) بسته! بلکه با کسانی سر یک میز مینشیند که اصلی
ترین دشمن مردم آمریکا میباشند!(3)، چه برسد به اینکه بخواهد نظری و یا موضعی علیه
آنها بگیرد! برای ما ایرانیها "پدیدۀ اوباما، انگلیس، روحانی" خیلی
کشنده بود! و تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد که در زمان این مهره ها، چهره های
دختران و زنانمان در ایران را با اسید سوزاندند؟ و از این پدیدۀ دلخراش همه دنیا
دیدند و شنیدند که "آخوند کثیفتری مثل خامنه ای" که به لحاظ درجۀ آخوندی
از "روحانی" پایینتر میباشد قند در دلش آب شده و تمامی اختلافات خود را
با وی نادیده میگیرد و برای "رئیس روحانی" روضۀ "صحرای محشر کرده
ای" میخواند! چون "روح کثیف انقلاب الله هی ایران"، "روح ه
الله ه" را زنده نگه داشته و دولت فخیمۀ انگلیس راهم از سقوط نجات داده است!
(4) سال جدید را اگر با تهاجم به هر کسی که بویی و نشانی و امکانی از "اسلام
آخوندی" دارد شروع نکنیم این پدیدۀ "شوم اسید پاشی" به خانۀ ما هم
خواهد آمد! این چشم و گوش "روحانی در موضع رئیس جمهمور" هستند که در زندانها
به اعدام و در خیابان "به اسید پاشی" مشغولند نه فرد دیگری! باید که
آنها را کر و کور نماییم تا بچه هایمان سالم بمانند! در هر کجا و در هر زمان. فردا
خیلی دیر خواهد بود.  جنگ و دعوای ظاهری وی
با "به اصطلاح رهبر 1 شبه"  از
موضع برتر و بهتر نمیباشد فقط روی دیگر یک سکه با هم دعوا دارند که کدام بروی میز
بنشینند! پس باید میز را برچینیم تا هر دو به زمین بخورند تا بچه هایمان در آزادی
و آرامش زندگی کنند. تا "اسلام"(5)، در ایران "حکومت میکند"
ما و فرزندانمان روی آرامش و آسایش را نخواهیم دید و باید آنرا از "ایران
آریایی" برکنیم. دین و مذهب یک پدیدۀ فردیست! پس مطلقآ دین نمیتواند مبنای
حکومتی بشود! زیرا حق جمع ضایع میشود. به امید سالی نو و آرزوهای آزادی بیشتر برای
مسیحیان ایران و آرامش و آبادی برای همۀ مردم ایران و جهان.
ایران زمین. جمعه 5 دی 1393   =  26/12/2014
1= لطفآ به مسئلۀ "آزادی یواشکی" و یا
"اعدام مخفیانه" و "موضوع مخفیانه" در مواردی که بازتاب جهانی
در ایران، اروپا و آمریکا داشت دقت نما یید! چرا در مطبوعات خیلی سربسته این مسئله
را طرح کردند؟ و واقعیت "مخفیانه" و یا "یواشکی"و... چیست؟ 2=
لطفآ به موضع گیریهای "پرزیدنت اوباما" و "آقای روحانی و خامنه ای"
در زمانیکه چند شهر عراق را داعش تصرف کرد مراجعه نمایید. 3= لطفآ به معاملۀ
"اوباما" با افغانستان "برای آزادی طالبان" و با
"کوبا" برای آزادی آمریکایی اسیر دقت نمایید! که مورد "کوبا"
بعد از سفر "پرنس ویلیام" به آمریکا و حملۀ وی به "چین" انجام
گرفت؟ 4= لطفآ به موضوع استقلال اسکاتلند در "یونایتد کینگدام" در خبر
ها دقت نمایید! 5= این تنها ایران نیست که "جمهوری از نوع اسلامیست"!(بحث
سر اسلام نیست..) اکثر کشورهای مهم که با قوانین اسلام اداره میشوند جرء اصلی ترین
مخالفین دولت ایران هستند (مثل عربستان سعودی، کویت و...) و آخوندها را نسبت به
قوانین اسلام واقعی مشرک میدانند! زیرا در قوانین تمامی ادیان مصرح شده که
"به هیچ وجه نمیتوان دینی را به کسی اجبار نمود و یا منع نمود"! چون
"دین نظر و پدیدۀ اختیاریست و فردیست".  
https://www.youtube.com/watch?v=fU7gRdnnh0E

چهارشنبه، آذر ۱۹، ۱۳۹۳

پرزیدنت ،بوش، پرزیدنت ،باراک اوباما، و آقای دیک چینی، مبارک است، بفرمایی...

پرزیدنت "بوش" پرزیدنت "باراک اوباما" و آقای دیک چینی! مبارک است! بفرمایید به دادگاه!
اخبار روز سه شنبه 18 آذر برابر با 9 دسامبر 2014 همه را به حیرت واداشت!
کاخ سفید وجمهوری خواهان، خواهان برخورد، پیش از گزارش عمومی {
C.I.A. شکنجه توسط 
در مطبوعات و.... شدند!  }
سه شنبه 02/12/2014  = 11آذر 1393 با
دفتر "وایت هاوس" تماس گرفتم متاسفانه بجز تلفن "دپارتمنت آو
ساتیت"
White House,
Department Of states.
هیچ تلفن دیگری وصل نبود؟ (میدانید چرا؟..) و زمانی که با این بخش از
"کاخ سفید" موضوع 18 سال شکنجه ام در لندن را "به بهانۀ
آمریکایی" بودن را شرح دادم با تاسف بسیار تلفن دفتر آمریکا در لندن را بهم
داد که تماس بگیرم و بازگشتم به آمریکا را پیگیری کنم!
{مدت کمی بعد از تماسم خانه ام را آب گرفت و 6 شبانه روز
هیچ کس جلوی آنرا نگرفت}.
درست 1 هفته بعد ( دلیل بسته بودن تلفن های پرزیدنت اوباما سر باز مینماید...)
مسئلۀ شکنجه توسط
C.I.A
بازتاب مطبوعاتی گستردۀ مجددی را پیدا کرد!
دقیقآ همینه! "وقتی که آقای اوباما و آقای کلینتن" با شعار
"مراوده با ایران" ( توضیح: "ایران عنوان سمبل و سرکردۀ اصلی
تروریسم اسلامی جهانی را دارا میباشد! و این کلمۀ مرادوه نه مقابله بسیار معنی دار
است") به پیروزی رسیدند ولی به دلیل غلط بودن استراتژی هر دو اینها و بویژه
"پرزیدنت اوباما" دیدیم که در انتخابات میان دوره ای ماه گذشته چه شکستی
را متقبل شد! و درز موضوع شکنجه در مطبوعات در این مقطع "میتواند نشانۀ انتقام
گیری از شکست ماه قبل به حساب آید!"
این حرف واقعیت دارد که "اگر در مقابل دشمن یک لحظه غافل بشوی ضربه را
خورده ای! حکومتی که بر اساس "مرگ بر آمریکا! مرگ بر اسرائیل! که هر روز
هزاران بار از بلندگوهای حکومتی اش آن را پخش میکند! باید بسیار خام باشی که "کلمۀ
مراوده را به جای مقابله بکار ببری" و دشمن از این کوتاه نظری شما ضربه اش را
خواهد زد!
مبارک است!     به اندازۀ کافی موقعیت
سیاسی "پرزیدنت اوباما شکستنی و سست شده است و دشمن استفاده مجدد نموده و
وانمود میکند: ""اینها که در درون دولت و حکومت آمریکا با هم مقابله
میکنند وقت است که ضربۀ دیگری بزنیم و دشمن خود را شکنجه گر و متجاوز به حقوق شهروندان
خود معرفی نماییم!"" و جای پای ""شگنحه گران خود را به دولت
آمریکا و رهبران آمریکایی داده و به طبل تبلیغاتی در تمامی مطبوعات معتبر خود
آمریکا بکوبند! تا چهره ضد بشری خودشان را سفید نمایند!""
بی دلیل نبود که بعد از "پیروزی پرزیدنت اوباما در دور دوم در آمریکا در
داخل ایران اعدام و شکنجه و ترور و ""حتی موج ترور های کور در داخل
آمریکا""  اوج بیشتری گرفت و
هنگامیکه روباه بنفش انگلیسی }روحانی{ رئیس جمهور ایران شد رقم اعدامها در طول 6
ماه اول ریاست این شیاد به بیش از 1000 نفر رسید!
آیا چشم باز و گوش شنوایی هست؟"" یک ذره کوتاهی هزاران نفر قربانی!""
میلیونها قربانی بی گناه در 9/11/2001 در "مقابل یک باز جویی که از روی
عصبانیت بازجو انجام گرفته" در مقابل این همه جنایت رنگ میبازد و "مقتول
انگ شکنجه گر میخورد"!
درست عملکردی که رژیم ملا، پاسداری 37 سال است این شیوه را پیش میبرد!
بفرما آقای اوباما! آقای بوش
و آقای دیک چینی!
به مطبوعات خودتان جواب
بدهید!
"حزب جمهوری خواه آمریکا بر عکس حزب دمکرات (حزب دمکرات از زمان کلینتن زمزمه مراوده با ایران را شروع
کرد که پرزیدنت کلینتن بعد پیروزی به ایرلند شمالی سفر کرده و ترانۀ دیگه نمیخوامت
را برای انگلیسیها میخواند؟..) همیشه دشمن شمارۀ یک خودش یعنی رژیم ملا، پاسداری
را بهتر شناخته است و با درایت و آگاهی خاصی در مقابل آن موضع گرفته و حالا بر کرسی متهم به شکنجه گر نشسته است؟"  "آقای پرزیدنت بوش، آقای دیک چینی، بفرمایید"!
باید همیشه به خود بقبولانیم که "دشمن من از تمامی امکانات و حتی از
مخالفین درون حزبی و حتی درون خانواده ام هم بر علیه من استفاده خواهد کرد! اگر
این را نادیده بگیرم یعنی کوچکترین و اولیه ترین اصول سیاست را نمیدانم و یا
نادیده گرفته ام" و "ضربه را از جایی خواهم
خورد که چشم خودم را بسته ام!""
اصلا مهم نیست که افکار سیاسی و
ایدئولوژیک من چیست! مهم این است که دشمن و دوست خودم را در چه نقطه ای قرار داده
ام! کسی که میلیونها بار در شبانه روز بوق "مرگ
بر آمریکا و..." سر میدهد
را اگه یک لحظه فراموش کنم ضربه اش را خواهد
زد! هر کسی که هستی باش، هیچ مهم نیست! اصلی ترین دشمن دولت ملا، پاسداری حالا
باید: "انگ بزرگ شکنجه گر بر پیشانی خود حمل
نمایند!"
درست "انگ شکنجه گری که بر پیشانی اصلی ترین اپوزسیون
رژیم ملا، پاسداری از روزهای اولیۀ بعد از حاکمیت ملایان بر ایرانمان خورد!"
در آستانۀ 37 امین سال حاکمیت تروریسم جهانی اسلامی بر ایران هستیم و این "انگ شکنجه گر بودن اصلی ترین مخالفین ملایان حاکم
{حزب جمهوری خواه آمریکا و رهبران این حزب} نقل و شیرینی جدیدی بر سر سفرۀ
پاسداران و بسیجی ها و ملایان حاکم خواهد بود!" و "" شاهد اوج گیری
تروریسم دولتی ایران در داخل آمریکا و همۀ جهان و اعدام گسترده تر در ایران خواهیم
بود!.
 ""شروع
مجدد اسید پاشی و بازگشت به روزهای اولیۀ حکومت اسلامی در ایران نشان از اوج گیری
خصومت گسترده در برون مرز را پشت سر داشت.."". و علم کردن شکنجه گر بودن
حزب جمهوری خواه آمریکا و
"آقای پرزیدنت
بوش، آقای دیک چینی،
نمود خارجی اوج گیری تروریسم اسلامی در داخل ایران میباشد!"
      لطفآ چشم و
گوش خودتان را بیشتر باز نمایید!

توضیح:  لطفآ به این بازتابها در رابطه با شکنجه توسط  
C.I.A
به چند مطبوعات زیر مراجعه نمایید:
 1= } NEW YORK TIMES
09/12/2014
http://www.nytimes.com/2014/12/09/us/politics/white-house-and-gop-clash-over-torture-report.html?emc=edit_th_20141209&nl=todaysheadlines&nlid=65586674&_r=1

2= } NBC NEWS 09/12/2014
http://www.nbcnews.com/storyline/cia-torture-report/senate-report-finds-cia-interrogation-tactics-were-ineffective-n264621http://www.nbcnews.com/storyline/cia-torture-report/cia-chief-john-brennan-defends-agency-questions-some-tactics-n266401

http://www.nbcnews.com/storyline/cia-torture-report/cia-chief-john-brennan-defends-agency-questions-some-tactics-n266401
3= } American Civil
Liberties Union  (ACLU)
09/12/2014
https://www.aclu.org/secure/cia-torture?emsrc=Nat_Appeal_AutologinEnabled&emissue=nationalsecurity&emtype=petition&ms=eml_140926_nationalsecurity&__af=apltKLQm12kn7pzLLp0r4V0o0xedylNX5aakw%2B4VsK%2BnNP2BpvcATbzJVXlNz56hF3hOAGn8H5IKGKDKyqSTgJf65TKDqHJyk%2B93HnZEB9ITdjCp0izr0auBaGS719GQRXlpCztBSKEUgBY5bgarMqSbvsdkwUS0XnTeAehXYy3XV0h3m8slvCExYpENVauNHU32Uas9QcnqiSIUBZgq5joMIRFJOBBS6hUBb8z9wunkLezWkaCfuR1ACAriyX%2BY&__spstate=full
"دشمن
همیشه دشمن است! با هرزبانی که در مقابل من قرار بگیرد"
پیروز باشید.
م طحانی 18 آذر 1393 - 19/12/2014
ایران زمین