جمعه، آذر ۲۹، ۱۳۸۷

نگرانى آخوندها از به آتش كشيدن پمپ بنزينها توسط جوانان

نگرانى آخوندها از به آتش كشيدن پمپ بنزينها توسط جوانان
8:11:00 AM 1387/9/29
به آتش كشيدن پمپ بنزينها توسط جوانان - آرشيو
به آتش كشيدن پمپ بنزينها توسط جوانان - آرشيو

سایت سركرده پیشین سپاه پاسداران از تهاجم جوانان به پمپ بنزینها و به آتش كشیدن آنها خبر داد و با نگرانی نوشت: موردهايى كه بارها در روزها و ماه‌های اخیر رخ داده است، به آتش كشیدن پمپ بنزینها به وسیله موتورسواران بوده كه آخرین مورد آن، مربوط به جایگاه سوخت مستقر در خیابان پاسداران بود.