جمعه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۸۹

مزدوران اعزامى ديكتاتورى آخوندى به اشرف به شكنجه روانى ساكنان اشرف مبادرت مىكنند

مزدوران اعزامى ديكتاتورى آخوندى به اشرف به شكنجه روانى ساكنان اشرف مبادرت مىكنند

لرد رابين كوربت
لرد رابين كوربت

لرد كوربت، رئيس كميته پارلمانى بريتانيايى براى آزادى ايران، كه از حمايت اكثريت مجلس عوام و بيش از200عضو مجلس اعيان انگلستان برخوردار است، طى نامهيى به مقامات آمريكا، بار ديگر توجه آنها را به اقدامات سركوبگرانه مزدوران وزارت اطلاعات در ورودى اشرف جلب كرد.

لرد كوربت در اين نامه خاطرنشان مىكند: مزدوران اعزامى ديكتاتورى آخوندى، از هشتم فوريه، نوزده بهمنٍ گذشته، با برخوردارى از حمايت كامل دولت مالكى، به اقدامات ضدانسانى و شكنجه روانى عليه ساكنان اشرف مبادرت كردهاندكه نيروهاى آمريكايى و همگان شاهد آن هستند.

با يادآورى موضوعات مطرح شده در نامه قبلى كميته ما به وزير خارجه آمريكا، خانم هيلارى كلينتون، كه نسخهيى از آن به نامه حاضر ضميمه شده است؛ و با در نظر گرفتن تهديداتى كه ساكنان اشرف با آن روبهرو هستند، تأكيد مىكنيم كه تجمع مزدوران وزارت اطلاعات رژيم ملايان در ورودى اشرف و اقدامات تجاوزكارانه آنها، ناقض حقوق اوليه وشناخته شده ساكنان اشرف است.

لرد كوربت درخاتمه تأكيد مىكند: از شما مىخواهم همه امكانات خود را بهكار بگيريد تا نيروهاى آمريكايى و سفارت آمريكا در عراق دولت عراق را وادار سازد كه به اين بسيج شوم و پليد عليه كمپ اشرف خاتمه دهد.

تلاشی مذبوحانه برای جلوگیری از برگزاری روز کارگر و روز معلم


آدینه 10 اردیبهشت 1389 - 30 آپریل 2010

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت اول ماه مه، روز همبستگي جهاني كارگران

جنبش توانمند کارگری در سالی که گذشت

مصاحبه مریم افشاری با آقای علی رضا بیانی، شورای همکاری تشکلها و فعالین کارگری

نبرد خلق به صورت یک فایل پ د اف

فراسوی خبر آدینه 10 اردیبهشت

تلاشی مذبوحانه برای جلوگیری از برگزاری روز کارگر و روز معلم

زینت میرهاشمی

در حالی کارگران، معلمان، فرهنگیان و فعالان جنبشهای اجتماعی خود را برای برگزاری روز کارگر و روز معلم آماده می کنند، رژیم ماشین سرکوبش را به راه انداخته تا از برگزاری مستقل مراسم این دو روز جلوگیری کند. در روزهای اخیر فشار بر معلمان افزایش یافته و 7 نفر از اعضای کانون صنفی معلمان در شهرهای مختلف دستگیر شده اند. شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان از 12 اردیبهشت روز معلم به مدت یک هفته، برای اعتراض به دستگیری و حکم اعدام همکارانشان در زندانها اعلام اعتصاب غذا نموده اند.

از طرف دیگر در حالی که فعالان کارگری و مدافعان حقوق کارگران، ازادیخواهان و نیز دانشجویان خود را برای همایش روز کارگر آماده می کنند، سینه چاکان ولایت خامنه ای با ترویح خشونت شرایط را برای سرکوب کارگران در این روز آماده می سازند. روزنامه کیهان به سردبیری دژخیم حسین شریعتمداری، با پخش خبرهایی از برنامه ریزی برای اعمال خشونت پرده برداشت. این روزنامه مدعی شده که تعدادی خواهان دریافت مجوز برای تجمع در مقابل منزل فتنه گران در روز کارگر (منظور موسوی و کروبی) شده اند.

ویژگی روز کارگر و روز معلم در امسال، پی آمد یک چنبش توده ای ضد دیکتاتوریست که از خرداد سال گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. امسال بسیاری از معلمان در زندان به سر می برند. جرم آنها دفاع از حق خود است. یکی از جرایم معلمان دستگیر شده، شرکت در اعتصابهای معلمان و فرهنگیان و «اخلال در نظم سیستم آموزش و پرورش از طریق برگزاری تجمعات غیر قانونی» است.

روزهای 11 و 12 اردیبهشت از جمله روزهایی است که رژیم از یگانگی و همبستگی مردمی هراس دارد. در دفاع از حقوق کارگران و معلمان، روز کارگر و روز معلم را به روز اعتراض علیه دیکتاتوری تبدیل کرده و خواهان آزادی کارگران و معلمان و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم.


پنجشنبه، اردیبهشت ۰۹، ۱۳۸۹

نحوه دستگيرى و شهادت شهيد قيام «سينا آرامى»

نحوه دستگيرى و شهادت شهيد قيام «سينا آرامى»

گرامى باد خاطره شهيدان قيام مردم ايران
گرامى باد خاطره شهيدان قيام مردم ايران

من يکى از دوستان بسيار بسيار نزديک سينا آرامى هستم. من و سينا به حسينيه جماران رفته بوديم که با حمله وحشيانه بسيجى ها به حسينيه و شکستن شيشهها و ضرب و شتم مردم توسط بسيجى ها, سينا درصدد فيلمبردارى از صحنه بر آمد که مورد توجه بسيجى ها قرار گرفت و پس از کتک زدن سينا با باتوم او را به يک ون انتقال دادند. فرداى آن روز يعنى روز عاشورا خبر فوت سينا به خانوادهاش داده مىشود و به آنها گفته مىشود چنانچه اين ماجرا رسانهاى شود فرزند ديگر آنها را خواهند کشت که همين باعث ترس و سکوت خانوادهشان مىشود و از دادگاهى کردن پرونده فرزندشان خوددارى مىکنند.

از طرفى عمق اين فاجعه به حدى بود که مردم لنگرود گيلان تحت تاثير قرار گرفته و خواستار قصاص قاتل سينا شدند که بسيجى ها از ترس افزايش اعتراضات محل سکونت خانواده وى را به اجبار از لنگرود به کرج انتقال دادند. اين رژيم هر کارى را براى خفه نگهداشتن مردم انجام داده است چه برسد به خانوادهاين شهيد… احتمال اذيت و آزار خانواده و دوستان وى توسط رژيم هست و اميدوارم مرا درک کنيد. و اگر من به افشا اين شهيد گمنام پرداختم بهخاطر دوستى نزديکيست که با هم داشتيم و سکوتم باعث عذاب وجدانم مىشد.

زمانى که من براى تدفين سينا به وادى لنگرود رفتم آثار ضربه باتوم بهسر ديده مىشد و همچنين شلاق با کابل نيز مشهود بود و کنده شدن ناخنهاى دست و پا نيز معلوم بود و سوراخهايى مانند سوراخ مته در استخوان هاى سينا مشخص بود و از همه وحشتناک تر خالى شدن شکم وى که بهدليل شليک گلوله از پهلوى راست و خروج آن از پهلوى چپ بود. خواهشا با اعلام و رسانهاى شدن اين شهيد ماهيت رژيم تشنه به خون جوانان بيدار ما را آشکار کنيد تا همه بفهمند که رهبرى که ادعاى حکومت على را دارد حتى دادگاهى براى گرفتن حق اين شهيد برگذار نمىشود.

بی ارزش بودن رای و نظر مردم از زبان سردمداران رژیم


پنج شنبه 9 اردیبهشت 1389 - 29 آپریل 2010

بیانیه سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

به مناسبت اول ماه مه، روز همبستگي جهاني كارگران

جنبش توانمند کارگری در سالی که گذشت

مصاحبه مریم افشاری با آقای علی رضا بیانی، شورای همکاری تشکلها و فعالین کارگری

نبرد خلق به صورت یک فایل پ د اف

فراسوی خبر ... پنج شنبه 9 اردیبهشت

بی ارزش بودن رای و نظر مردم از زبان سردمداران رژیم

جعفر پویه

علی خامنه ای برای یکدست کردن و تحکیم پایه های رژیم ولایت فقیه خود که همان استبداد مذهبی است، تیوریسینهای عصر حجری خود را به کار انداخته است. اینکه رای مردم در رژیم جمهوری اسلامی هیچ ارزشی ندارد، حرف تازه ای نیست؛ برگزاری انتخابات در رژیم ولایت فقیه شکل مدرن شده بیعت با حاکم مسلمان است. اما در پاسخ به اینکه این حاکم مسلمان مشروعیت خود را از کجا کسب می کند و چگونه قدرتش را تحکیم می بخشد، هر کدام از تیوریسینهای حکومتی به شیوه خود برای بی ارزش دانستن رای و نظر مردم اقدام می کنند.
نفرت عمومی از علی خامنه ای و شعار علیه او باعث شده است تا آخوندهای حکومتی رای و نظر مردم را بی ارزش بدانند. محمد تقی مصباح یزدی، یکی از تیوریسینهای بلند مرتبه نظام ولایت فقیه در حوزه علمیه قم می گوید: "
حق حاکمیت تنها از آن خداست و دلیل عقلی و شرعی برای حاکمیت از آن کسی است که از طرف خدا اذن داشته باشد."
اینکه دلایل فقهی امثال مصباح یزدی برای تحکیم قدرت علی خامنه ای و حاکم شدن بر مال و جان مردم چه می تواند باشد، از کلاه شعبده آخوندهای درباری می تواند هر حرف نا مربوطی بیرون آید. اما از نظر عقلی چگونه می توان به مردم آگاهی که خواهان حقوق سیاسی و اجتماعی خود هستند، حقنه کرد که شخص دزد و تبهکار و جنایت پیشه ای همچون علی خامنه ای برگزیده خداوند است و از سوی او اذن تجاوز و آدمکشی دارد، خود پرسش بزرگی است.
از سوی دیگر، حجت الاسلام علی سعیدی، نماینده خامنه ای در سپاه پاسداران در همایش تجلیل از وزرای بسیجی دولت احمدی نژاد می گوید: "
برخی تشكلها هنوز فكر می‌كنند مشروعیت ناشی از رای مردم است."
به زبان دیگر، سعیدی می گوید هنوز برای بسیاری از کاربه دستان درجه دو و سه در رژیم جمهوری اسلامی جا نیفتاده که رای و نظر مردم ارزشی ندارد و رژیم ولی فقیه مشروعیت خود را از آنان نمی گیرد.
این بی پرده شدن نظریات و شمشیر از رو بستن برای رای و نظر مردم از یک سو نتیجه هرچه بیشتر نظامی – امنیتی شدن رژیم است و از سوی دیگر عزم جزم مردم در نفی ولی فقیه و رسیدن به دموکراسی و آزادی است. واگذاری پروژه های نان و آبدار به سپاه و نهادهای امنیتی و واگذاری شریانهای اقتصادی کشور به دست آنان باعث می شود تا عمله اکره ولی فقیه بی پرده رای و نظر مردم را بی ارزش بنامند. زیرا آنچه رژیم ولایت فقیه بر آن استوار است، همان نیروهای سرکوبگر و قدرت بی پرده ضرب و شتم مردم در ملاعام و دستگیری و زندانی کردن هر آنکس که خواهان حق و حقوق سیاسی و اجتماعی خود باشد است.
سالهاست که نیروهای سیاسی و احزاب مترقی با صدای بلند اعلام می کنند که رای و نظر مردم در رژیم ولایت فقیه هیچ ارزشی ندارد و مضحکه های انتخابات تنها برای شیره مالیدن سر بعضیهاست. اما اکنون خود سردمداران رژیم این مهم را به عهده گرفته اند و اعلام می کنند که مشروعیت ولی فقیه و حاکم مسلمان به رای و نظر مردم نیست. یعنی، مردم تنها برده ها و یا بله قربان گوهایی هستند که هر وقت ولی فقیه بخواهد می تواند هر عملی را که بتواند برسر آنان بیاورد.
حال طرفداران برگزاری انتخابات در رژیم و یا تغییر آن با صندوق رای چگونه می توانند این موضوع را توضیح دهند، امری است نا ممکن که از یک طرف وقت مردم را می گیرند و از سوی دیگر سعی ای بیهوده می کنند. تنها چاره کار، برانداختن رژیم ولایت فقیه و برقراری نظامی است که در آن رای و نظر مردم مبنای مشروعیت باشد.


چهارشنبه، اردیبهشت ۰۸، ۱۳۸۹

قطعنامه مشترک روز جهانی کارگر-(تشکل های کارگری ایران)


قطعنامه مشترک روز جهانی کارگر-(تشکل های کارگری ایران)
اول ماه مه روز همبستگی بین المللی طبقه کارگر و روز اعتراض جهانی کارگران به فقر و فلاکت و نابرابری است. در این روز میلیونها کارگر در سراسر جهان دست از کار می کشند، خیابانها را به تسخیر خود در می آورند و با اعلام خشم و انزجار از مصائب بی شماری که نظام سرمایه داری بر بشریت تحمیل کرده است، رهائی از ستم و استثمار و بر پائی دنیائی بهتر را فریاد میزنند.
طنین اعتراض به مشقات نظام سرمایه داری و برابری خواهی کارگران در اقصی نقاط جهان در حالی در روز اول ماه مه پهنه گیتی را در برمیگیرد که علاوه بر ممنوعیت برگزاری مراسم این روز در ایران، هم اکنون بسیاری از کارگران برگزار کننده مراسم اول ماه مه سال ٨٨ یا به زندان محکوم شده اند و یا در معرض صدور احکام سنگین قضائی قرار دارند و دهها تن از فعالین و رهبران کارگری به جرم برپائی تشکلهای کارگری و دفاع از حقوق انسانی شان در زندانها بسر میبرند.
تحمیل چنین ابعاد وحشتناکی از بی حقوقی اجتماعی بر کارگران ایران در شرایطی است که سیستم سرمایه داری ایران پس از گذشت سه دهه از انقلاب بهمن ۵۷، دستمزد کارگران را به یک چهارم مبلغ زیر خط فقر تقلیل داده و با عدم پرداخت بموقع این دستمزدها و اخراج و بیکار سازی توده های عظیمی از کارگران و رواج قراردادهای موقت و سفید امضا شرایط به غایت جهنمی را بر میلیون ها خانواده کارگری تحمیل کرده است و امروزه برای تضمین بیش از پیش سود آوری سرمایه با به تعطیلی کشاندن کارخانه ها و طرح قطع یارانه ها در صدد است تا آخرین لقمه ها برای زنده ماندن میلیونها خانواده کارگری را از سفره آنان به جیب صاحبان سرمایه سرازیر کند.
اما همانگونه که ما کارگران ایران در انقلاب بهمن ۵۷ و سالهای اخیر نشان دادیم تاب تحمل اینهمه فلاکت و بی حقوقی را نخواهیم آورد و علیرغم زندان و سرکوب، پیشاپیش عموم مردم ایران در مقابل لگد مال شدن بدیهی ترین حقوق انسانی خود ایستادگی خواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد بیش از این حق حیات و هستی ما را به تباهی بکشانند. ما تولید کنندگان اصلی تمامی ثروتها و تعمات موجود در جامعه هستیم و داشتن یک زندگی انسانی مطابق با بالاترین استانداردهای زندگی بشر امروز را حق مسلم خود و عموم توده های مردم ایران میدانیم.
در این راستا ما ضمن اعتراض به وضعیت موجود که از روز جهانی کارگر سال گذشته به این سو کارگران و عموم توده های مردم ایران را بیش از پیش در معرض سرکوب و تحمیل بی حقوقی قرار داده است بر تحقق مطالبات زیر پای می فشاریم و خواهان تحقق فوری و بی قید شرط همه آنها هستیم:

۱- برپایی تشکل های مستقل از دولت و کارفرما، اعتصاب، اعتراض، راهپیمائی، تجمع و آزادی بیان حق مسلم ما است و این خواسته ها باید بدون قید و شرط به عنوان حقوق خدشه ناپذیر اجتماعی کارگران و عموم مردم ایران به رسمیت شناخته شوند،

۲- ما طرح قطع یارانه ها (هدفمند کردن یارانه ها) و حداقل دستمزد ٣۰٣ هزار تومانی را تحمیل مرگ تدریجی بر میلیون ها خانواده کارگری میدانیم و خواهان توقف فوری طرح قطع یارانه ها و افزایش حداقل دستمزدها به یک میلیون تومان هستیم،

٣- دستمزدهای معوقه کارگران باید فورا" و بی هیچ عذر و بهانه ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن بایستی به مثابه یک جرم قابل تعقیب قضائی تلقی گردد و خسارت ناشی از آن به کارگران پرداخت شود،

۴- اخراج و بیکارسازی کارگران به هر بهانه ای باید متوقف گردد و تمامی کسانی که بیکار شده و یا به سن اشتغال رسیده اند و آماده به کار هستند باید تا زمان اشتغال به کار از بیمه بیکاری متناسب با یک زندگی انسانی برخوردار شوند،

۵- ما خواهان محو قراردادهای موقت و سفید امضاء، تامین امنیت شغلی کارگران و تمامی مزد بگیران، رعایت بالاترین استانداردهای بهداشت و ایمنی کار و بر چیده شدن تمامی نهادهای دست ساز دولتی از محیط های کار هستیم،

۶- ما خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی قید و شرط ابراهیم مددی، منصور اسالو، علی نجاتی و کلیه فعالین کارگری و دیگر جنبش های اجتماعی و اعتراضی از زندان و توقف پیگردهای قضایی علیه آنان هستیم،

۷- ما ضمن محکوم کردن هرگونه تعرض به اعتراضات کارگری و اعتراضات مردمی، اعتراض به هرگونه بی حقوقی و ابراز عقیده را حق مسلم و خدشه ناپذیر کارگران و عموم مردم می دانیم،

٨- ما خواهان لغو کلیه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و تضمین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و خانوادگی هستیم،

۹- ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از یک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی و رفع هرگونه تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگان و بهره مندی آنان از تامین اجتماعی و خدمات درمانی هستیم،

۱۰- کار کودکان باید محو گردد و تمامی کودکان باید جدای از موقعیت اقتصادی و اجتماعی والدین، نوع جنسیت و وابستگی های ملی و نژادی و مذهبی از امکانات آموزشی، رفاهی و بهداشتی یکسان و رایگانی برخوردار شوند،

۱۱- ما بدینوسیله پشتیبانی خود را از تمامی جنبش های اجتماعی آزادی خواهانه اعلام می داریم و دستگیری، محاکمه و به زندان افکندن فعالین این جنبش ها را قویا" محکوم می کنیم،

۱۲- ما ضمن اعلام حمایت قاطعانه از مطالبات معلمان، پرستاران و سایر اقشار زحمتکش جامعه، خود را متحد آنها می دانیم و خواهان تحقق فوری مطالبات آنان هستیم،

۱٣- ما بخشی از کارگران جهان هستیم و اخراج و تحمیل هرگونه تبعیض بر کارگران مهاجر افغانی و سایر ملیت ها را به هر بهانه ای محکوم می کنیم،

۱۴- ما ضمن قدردانی از تمامی حمایت های بین المللی از مبارزات کارگران در ایران و حمایت قاطعانه از اعتراضات و خواسته های کارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان می دانیم و بیش از هر زمان دیگری بر همبستگی بین المللی کارگران برای رهایی از مشقات نظام سرمایه داری تاکید می کنیم،

۱۵- اول ماه مه باید تعطیل رسمی اعلام گردد و در تقویم رسمی کشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعیت و محدودیت برگزاری مراسم این روز ملغی گردد.


زنده باد اول ماه مه
زنده باد همبستگی بین المللی کارگران
۱ مه ۲۰۱۰
۱۱اردیبهشت۱٣٨۹

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه
اتحادیه آزاد کارگران ایران
هیئت بازگشائی سندیکای فلز کار و مکانیک
هیئت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش
انجمن صنفی کارگران برق و فلز کار کرمانشاه
کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری
انجمن دفاع از کارگران اخراجی و بیکار سقز
شورای زنان

منبع: سایت سندیکای کارگران شرکت واحد
Updated 13 hours ago · · · Report Note

ساركوزى در پكن: زمان اعمال تحريمهاى جديد عليه رژيم ايران نزديك است

ساركوزى در پكن: زمان اعمال تحريمهاى جديد عليه رژيم ايران نزديك است

نيكلا ساركوزي
نيكلا ساركوزي

نيكلا سركوزى، رئيسجمهور فرانسه، در کنفرانس مطبوعاتى با همتاى چينى خود در پكن گفت: مذاكره با رژيم ايران بر سر برنامه اتمىاش سازنده نبوده و زمان اعمال تحريمها عليه اين رژيم نزديک است.

وى افزود: ”ما خواهان آن هستيم كه در فرصت مناسب و همراه با يكديگر اين مسأله مورد بحث قرار گيرد ولى اگر مذاكرا با شكست روبهرو شود، تنها بايد از حربه تحريم استفاده كنيم“ .

ريس جمهور فرانسه گفت به همتاى چينى خود گفته است كه حركت رژيم ايران به سوى ”تسليحات هستهيى“ مىتواند ثبات جهان را برهم زند.

لغو حذف یارانه ها و پرداخت دستمزدی عادلانه خواست کارگران است


لغو حذف یارانه ها و پرداخت دستمزدی عادلانه خواست کارگران است

زینت میرهاشمی

در حالی که کارگران و مزدبگیران و نیروهای آزادیخواه و مدافع حقوق کارکران خود را برای برگزاری روز کارگر و بیان خواسته هایشان آماده می کنند، احمدی نژاد شیادانه طرح یارانه ها و در حقیقت حذف یارانه ها را که برای فربه کردن سرمایه داری نظامی امنیتی است در خدمت کارگران دانست. احمدی نژاد در سخن پراکنی خود ادعا کرد که «به فضل الهی با اجرای این طرح هیچ فقیری در کشور باقی نخواهد ماند.»

دوران ریاست احمدی نژاد که همراه با دست اندازی بیشتر سپاه پاسداران به قدرت اقتصادی و مالی بوده است، نکبت بارترین دوران عمر این حکومت بوده است. به برکت سیاستهای ضد مردمی و ضد انسانی رژیم در این چند ساله، خط فقر به 900 هزار تومان رسیده است.

روز سه شنبه 7 اردیبهشت، احمدی نژاد به دروغگو گفت:«فرض را بر این گذاشته ایم که بین 50 تا 60 میلیون نفر را دولت باید حتما پشتیبانی کند و امکانات موجود در کشور متعلق به مردم است و باید در جیب آنها برود.»

در مناطق نفت خیز شهرهای جنوبی، کودکانی که بر زمینهای نفت خیز و ثروت طبیعی چشم به جهان باز می کنند، در فقر و تنگدستی راه رافتن را می آموزند و با پاهای برهنه روانه بازار کار می شوند. کودکانی که بدون آگاهی از این ثروت طبیعی در کپرها مشغول یادگیری درس هستند.

در حالی که هر ساله بسیاری از کارگران بر اثر عدم استانداردهای کاری و مسائل بهداشتی در هنگام کار جان خود را از دست می دهند، احمدی نژاد با بی شرمی اعلام کرد که:«کارگر اگر رعایت حال کار را بکند خدا به او سلامتی خواهد داد.»

اجرای طرح یارانه ها به ضرر کارگران و اقشار میانی جامعه خواهد بود. این طرح فقر را گسترده تر خواهد کرد. لغو طرح حذف یارانه ها و برخورداری از دستمزدی عادلانه، پرداخت مزدهای عقب افتاده، از جمله خواسته های کارکران است که در بیانیه های تشکلهای کارگری برای برگزاری این روز بیان شده است. برگزاری هر چه با شکوه تر روز اول ماه مه مانعی در برابر سیاستهای ضد کارگری حکومت خواهد بود. در روز کارگر در دفاع از حقوق کارگران، علیه بی عدالتی و دیکتاتوری ولایت فقیه متحدانه دست به اعتراض و تظاهرات می زنیم.


سه‌شنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۸۹

هيلارى كلينتون: مذاكرات رژيم ايران و آژانس بينالمللى انرژى اتمى بىنتيجه بوده است

هيلارى كلينتون: مذاكرات رژيم ايران و آژانس بينالمللى انرژى اتمى بىنتيجه بوده است

هيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون

هيلارى كلينتون وزير خارجه آمريكا مذاكرات رژيم ايران با آژانس بينالمللى انرژى اتمى را بىنتيجه خواند و گفت ”هيچ چيز جديدى“ از گفتگوهاى رژيم ايران با آژانس، حاصل نشده است.

خانم دانيل ميتران خواستار تضمين حفاظت ساكنان اشرف شد

خانم دانيل ميتران خواستار تضمين حفاظت ساكنان اشرف شد

خانم دانيل ميتران
خانم دانيل ميتران

خانم ناوانتم پيلاي
کميسر عالى مللمتحد در امور حقوقبشر
خانم کميسر عالى عزيز

بيش از دو ماه است رژيم ايران با همکارى ارگانهاى مختلف عراقى شمارى از عوامل اطلاعات ايران را تحت عنوان خانواده ساکنان در مقابل اشرف مستقر کردهاند تا به جنگ روانى پرداخته و براى يک کشتار ديگر زمينهسازى کنند. آنها با حمايت همه جانبه عراق ساکنان اشرف را به بازگشت به ايران تحت حاکميت ديکتاتورى مذهبى و يا کشتار تهديد مىکنند. متاسفانه نيروهاى آمريکايى و نمايندگان يونامى تا کنون اقدام موثرى براى پايان دادن به اين وضع نکردهاند.

در فقدان يک عکسالعمل مناسب، رژيم ايران و نيروهاى عراقى جرىتر شده و فشارها را افزايش دادهاند. پنجشنبه ۱۵ آوريل، نيروهاى عراقى به حمايت از اين مزدوران به ساکنان اشرف با باتون و شوکر الکتريکى حمله کرده و دست کم پنج تن را مجروح نموده و درصدد اشغال تاسيسات ورودى اشرف برآمدند.

ترديدى نيست که آنچه در اشرف مىگذرد يک نقض آشکار قوانين و کنوانسيونهاى بينالمللى و زمينهسازى براى وقوع يک فاجعه انسانى است.
از شما مىخواهيم اقدامات ضرورى را براى تضمين حفاظت ساکنان اشرف بهعمل آوريد و از سازمان مللمتحد بخواهيد براى جلوگيرى از وقوع يک فاجعه انسانى حفاظت ساکنان اشرف را برعهده بگيرد.

خالصانه
دانيل ميتران

دوشنبه، اردیبهشت ۰۶، ۱۳۸۹

پیش به سوی بر گزاری هر چه با شکوه تر روز کارگر.


پیش به سوی بر گزاری هر چه با شکوه تر روز کارگر.

اول ماه مه نزدیک است، باید که با تمام قوا تمامی کارگران، برزگران، معلمان، کارمندان و کلیۀ زحمتکشان میهن در زنجیر را آمادۀ بر گزاری هر چه با شکوهتر روز کارگر به صحنۀ جنگ صد برابر با این رژیم ضد خلقی آورد و سازماندهی نمود.

باید که با تشکیل سند یکاهای کارگری و تشکیل شورا های کارگری تمامی صفوف زحمتکشان را سازمان داد و متشکل نمود زیرا بدون وجود تشکسلات منسجم و خبر رسانی در زمینۀ شیوه های مبارزۀ انقلابی و بروز بودن آ گاهیهای چگونگی شیوه های مبارزۀ کارگران و زحمتکشان اتلاف وقت و عقب بودن از شرایط خاص زمان برای پیشبرد انقلاب در مسیر سرنگونی تام و تمام این رژیم ملا، پاسداری میباشد. باید که پا بپای عملکرد های ضد خلقی این رژیم ما نیز تاکتیک های خاص خود را برای مقابله با رژیم داشته باشیم و آگاهی دادن به کلیۀ تشکلها نیاز واقعی انقلاب در این برهه میباشد.

باید ایمان داشت که بدون متشکل بودن و بروز بودن تاکتیک های مبارزه ما از دور مبارزۀ انقلابی به توان صد عقب هستیم، باید ایمان داشت که پیروزی از آن ماست و رژیم ضد بشری پوسیده و ناتوان از مقابلۀ با ارزشهای نیرومند ماست.
م طحانی

با ایقان به پیروزی، با ایمان به اراده های پولادین تمامی زحمتکشان پیش به سوی برگزاری هر چه باشکوهتر روز جهانی کارگر.

قرارداد سرى رژيم آخوندى با زيمبابوه بر سر استخراج معادن اورانيوم، فاش شد

قرارداد سرى رژيم آخوندى با زيمبابوه بر سر استخراج معادن اورانيوم، فاش شد

پاسدار احمدي نژاد - رابرت موگابه
پاسدار احمدي نژاد - رابرت موگابه

رسانههاى انگلستان فاش ساختند رژيم ايران يك توافق سرى با زيمبابوه براى استخراج معادن اورانيوم اين كشور بسته است، اقدامى كه نگرانى غرب را در مورد تقويت برنامه هستهيى رژيم ايران افزايش خواهد داد.
ديلى تلگراف با عنوان ”رژيم ايران قرارداد سرى اتمى معدنى با رژيم موگابه در زيمباوه مى‌بندد“ نوشت: اين توافق ماه گذشته طى ديدار يك دستيار نزديك رابرت موگابه رئيسجمهور زيمباوه از تهران بسته شده است. … در ازاى دريافت نفت كه زيمباوه به‌شدت به آن نياز دارد، تا اقتصاد لرزان خود را سرپا نگهدارد، به رژيم ايران وعده داده است تا به ذخاير بالقوه عظيم سنگ اورانيوم اين كشور دسترسى داشته باشد.

به نوشته ديلى تلگراف يك مقام دولت زيمباوه گفت رژيم ايران ماه گذشته حقوق اختصاصى اورانيوم را در ديدار ديدموس موستاسا (Didymus Mutasa) وزير امور رياست جمهورى از تهران به‌دست آورده است. اين مقام دولتى افزود توافق رسمى براى اين معامله ‌دور از چشم رسانه‌ها انجام شده است.

ديلى تلگراف افزود فاش شدن اين خبر زمانى بود كه احمدى‌نژاد هفته گذشته از زيمباوه ديدار كرد تا حمايت خود از موگابه نشان بدهد. در يك ضيافت شام رابرت موگابه گفت هم زيمباوه و هم ايران توسط غرب هدف قرارگرفته‌اند، زيرا كه آنها مى‌خواهند معادنشان دست خودشان باشد.
به نوشته ديلى تلگراف اين معامله اورانيوم، نگرانيها را در غرب، بهخاطر تقويت برنامه اتمى رژيم ايران افزايش مى‌دهد. آژانسهاى اطلاعاتى بر اين باورند كه رژيم ايران قصد دارد در آينده نزديك تسليحات اتمى بسازد…

يك مقام ارشد در سفارت رژيم ايران در حراره تأييد كرد كه بعد از سالها مذاكره، حق استخراج اورانيوم در زيمباوه به ايران داده شده است. … يك مقام آژانس بين‌المللى انرژى اتمى نيز گفت اگر زيمباوه و رژيم ايران قرار باشد توافقى امضا كنند، آژانس علاقمند است، در جريان جزئيات اين توافق قرار بگيرد.

به نوشته ديلى تلگراف هرگونه تأمين اورانيوم با رژيم ايران محتمل است كه زيمباوه را در شمار ناقضين تحريمهاى فعلى سازمان ملل ‌متحد عليه اين رژيم قرار بدهد. كميته تحريمهاى سازمان ملل ‌متحد كه قطعنامه 1737 را كنترل مى‌كند گفته است اگر موضوع اورانيوم از زيمباوه مطرح شود اين كميته آن را مورد تحقيق قرار خواهد داد.

ديويد آلبرايت مؤسس بانك فكرى واشنگتن براى علوم و امنيت بين‌المللى گفت رژيم ايران مطمئناً به‌دنبال راههايى براى دسترسى به اورانيوم مى‌باشد؛ اما اگر دست به واردات اين قبيل مواد اتمى اتمى بزند ريسك عواقب بالايى را بهجان خريده ‌است. وى افزود قطعاً اينكار رژيم ايران؛ روسيه و چين را به خشم خواهد آورد زيرا كه مى‌بينند اين رژيم با اين وسيله از تحريمها طفره مى‌رود.

ديويد آلبرايت افزود خشم بسيار زيادى در مورد مخفيكارى رژيم ايران وجود دارد و اگر آنها به‌طور مخفى هم درصدد كسب اورانيوم باشند جاى اين سؤال هست كه آيا رژيم ايران يك برنامه موازى اتمى علاوه بر آنچه كه علنى كرده را دنبال نمى‌كند؟

اکنون نوبت بازرسی از زندانها است


اکنون نوبت بازرسی از زندانها است

منصور امان

سرکوب وحشیانه مردم ایران به یک مساله بین المللی تبدیل شُده است. این حقیقت را اکنون جمهوری اسلامی با اجبار به پس گرفتن درخواست وهن آمیز خود برای عُضویت در شورای حُقوق بشر سازمان ملل بهتر از هر زمان دیگری دریافته است.

مُخالفت اکثریت کشورهای عُضو سازمان ملل با نشستن رژیم نظامی – امنیتی بر کُرسی داوری و نظارت بین المللی بر حُقوق بشر، یک ضربه جُبران ناپذیر به اهدافی محسوب می شود که آقای خامنه ای و همدستان از طریق عُضویت در این نهاد تعقیب می کردند.

موفقیت رژیم ولایت فقیه در این امر، در گام اول می توانست به مثابه مُهر تایید بین المللی بر مشروعیت انتخابات ساختگی ریاست جمهوری و نتیجه آن انگاشته شود. این امر در همان حال که چهره لکه دار "نظام" در پهنه بین المللی را تزیین می داد از سوی دیگر، اعتراضهای اجتماعی صورت گرفته علیه خیمه شب بازی "رهبر" و نوچه هایش را نیز نا مُوجه جلوه داده و از حساسیت داخلی و خارجی نسبت به برخوردهای غیرانسانی حُکومت با آن می کاست.

در همین حال، طراحان بازی اُمیدوار بودند از تصویب عُضویت در مُهمترین اُرگان نظارت بین کشوری بر مساله حُقوق بشر، همچون یک چک سفید امضا برای ادامه و تشدید سرکوب در داخل و به این وسیله تثبیت موقعیت مُتزلزل خود بهره گیری کنند.

آماج دیگری که حُکومت به آن نظر داشت، تاثیر روانی مُخربی بود که عُضویت آن در نهاد مزبور می توانست بر فعالیتهای حُقوق بشری، افشاگرانه و دادخواهانه چه در کشور و چه در خارج بگذارد. چه، حتی بدون تبلیغات کر کُننده ولی فقیه و اوباش وی، این حقیقت که آنها توانسته باشند با وجود فعالیتهای گُسترده، پیگیر و مُخاطره آمیز کوشندگان و نهادهای حُقوق بشری و سیاسی برای برانگیختن توجُهات به پایمالی حُقوق شهروندان ایران به شورای حُقوق بشر راه یابند، می توانست در نقش فاکتوری مایوس گرانه و تُرمُز دهنده عمل کند.

رژیم جمهوری اسلامی نه تنها به هیچیک از اهداف خود دست نیافت بلکه، تیری که در تاریکی رها ساخته بود با شدتی دو چندان به سمت آن کمانه کرده تا آن را کمی بیشتر در سوراخی که تلاش می کرد از آن بیرون بیاید، فُرو ببرد. آقای خامنه ای و دژخیمان از این پس می توانند با مساله تعیین نماینده ویژه از سوی سازمان ملل و درخواست بازرسی از زندانهایشان کلنجار بروند.


یکشنبه، اردیبهشت ۰۵، ۱۳۸۹

عقبنشينى رژيم از کانديداتورى عضويت در شوراى حقوقبشر، بيانگر انزوا و عدم مشروعيت رژيم آخوندى است

عقبنشينى رژيم از کانديداتورى عضويت در شوراى حقوقبشر، بيانگر انزوا و عدم مشروعيت رژيم آخوندى است

مريم رجوى- رئيس جمهور برگزيده مقاومت
مريم رجوى- رئيس جمهور برگزيده مقاومت

خانم مريم رجوى رئيسجمهور برگزيده مقاومت ايران، عقبنشينى ناگزير رژيم آخوندى از کانديداتورى عضويت در شوراى حقوقبشر را نشان انزوا و عدم مشروعيت بيش از پيش رژيم آخوندى در عرصه بينالمللى توصيف کرد.

خانم رجوى گفت: زمان آن رسيده است که رژيم آخوندى از ساير مجامع بينالمللى به ويژه آنها که با حقوقبشر و مسائل انساندوستانه مرتبط هستند، اخراج شود. اين رژيم نه تنها مردم ايران را نمايندگى نمىکند بلکه بهخاطر جناياتش عليه آنان از جمله اعدام و کشتار ۱۲۰هزار زندانى سياسى، و بهخاطر جنگافروزى و صدور تروريسم به منطقه و جهان و کشتار بيگناهان در نقاط مختلف جهان ننگ بشريت معاصر است و مىبايست از جامعه جهانى طرد شود.

اکنون نوبت بازرسی از زندانها است


اکنون نوبت بازرسی از زندانها است

منصور امان

سرکوب وحشیانه مردم ایران به یک مساله بین المللی تبدیل شُده است. این حقیقت را اکنون جمهوری اسلامی با اجبار به پس گرفتن درخواست وهن آمیز خود برای عُضویت در شورای حُقوق بشر سازمان ملل بهتر از هر زمان دیگری دریافته است.

مُخالفت اکثریت کشورهای عُضو سازمان ملل با نشستن رژیم نظامی – امنیتی بر کُرسی داوری و نظارت بین المللی بر حُقوق بشر، یک ضربه جُبران ناپذیر به اهدافی محسوب می شود که آقای خامنه ای و همدستان از طریق عُضویت در این نهاد تعقیب می کردند.

موفقیت رژیم ولایت فقیه در این امر، در گام اول می توانست به مثابه مُهر تایید بین المللی بر مشروعیت انتخابات ساختگی ریاست جمهوری و نتیجه آن انگاشته شود. این امر در همان حال که چهره لکه دار "نظام" در پهنه بین المللی را تزیین می داد از سوی دیگر، اعتراضهای اجتماعی صورت گرفته علیه خیمه شب بازی "رهبر" و نوچه هایش را نیز نا مُوجه جلوه داده و از حساسیت داخلی و خارجی نسبت به برخوردهای غیرانسانی حُکومت با آن می کاست.

در همین حال، طراحان بازی اُمیدوار بودند از تصویب عُضویت در مُهمترین اُرگان نظارت بین کشوری بر مساله حُقوق بشر، همچون یک چک سفید امضا برای ادامه و تشدید سرکوب در داخل و به این وسیله تثبیت موقعیت مُتزلزل خود بهره گیری کنند.

آماج دیگری که حُکومت به آن نظر داشت، تاثیر روانی مُخربی بود که عُضویت آن در نهاد مزبور می توانست بر فعالیتهای حُقوق بشری، افشاگرانه و دادخواهانه چه در کشور و چه در خارج بگذارد. چه، حتی بدون تبلیغات کر کُننده ولی فقیه و اوباش وی، این حقیقت که آنها توانسته باشند با وجود فعالیتهای گُسترده، پیگیر و مُخاطره آمیز کوشندگان و نهادهای حُقوق بشری و سیاسی برای برانگیختن توجُهات به پایمالی حُقوق شهروندان ایران به شورای حُقوق بشر راه یابند، می توانست در نقش فاکتوری مایوس گرانه و تُرمُز دهنده عمل کند.

رژیم جمهوری اسلامی نه تنها به هیچیک از اهداف خود دست نیافت بلکه، تیری که در تاریکی رها ساخته بود با شدتی دو چندان به سمت آن کمانه کرده تا آن را کمی بیشتر در سوراخی که تلاش می کرد از آن بیرون بیاید، فُرو ببرد. آقای خامنه ای و دژخیمان از این پس می توانند با مساله تعیین نماینده ویژه از سوی سازمان ملل و درخواست بازرسی از زندانهایشان کلنجار بروند.


جمعه، اردیبهشت ۰۳، ۱۳۸۹

گام مهم كنگره آمريكا براى تحريم بنزين و فرآوردههاى نفتى رژيم ايران

گام مهم كنگره آمريكا براى تحريم بنزين
و فرآوردههاى نفتى رژيم ايران


تحريم نفتي رژيم آخوندي سلاحي مؤثر
تحريم نفتي رژيم آخوندي سلاحي مؤثر

كنگره آمريكا روز پنجشنبه گامى حساس و مهم در جهت اعمال تحريمهاى جديد برداشت.
خبرگزارى فرانسه با مخابره اين خبر افزود: مجلس نمايندگان آمريكا امروز با 403 رأى موافق بر 11 رأى مخالف، نمايندگانى را تعيين كرد تا همتايان خود در سنا را هم همراه كنند و هر دو مجلس را گردهم آورند و قطعنامه‌هاى رقيب را ادغام كنند و يك قطعنامه واحد مورد مصالحه به‌دست آورند تا طى چند هفته آينده تصويب گردد.
اين لايحه اتكاى رژيم ايران بر واردات بنزين و ساير محصولات نفتى را هدف قرار مى‌دهد. به دليل فقدان يك ظرفيت پالايش داخلى، ايران نفتخيز به واردات بنزين خود از خارج نيازمند است تا بتواند حدود 40درصد مصرف داخلى را تأمين كند.

مجلس نمايندگان، نسخه مورد علاقه خود از اين لايحه را به‌طور يكپارچه در دسامبر 2009 به تصويب رساند و سنا هم لايحه مشابهى را در ژانويه گذراند. اما اين دو لايحه در بسيارى از نقاط حساس و مهم با هم اختلاف دارند و با مقاومتهايى از طرف وزارت‌خارجه مواجه شدند.

خبرگزارى فرانسه افزود: دولت باراك اوباما بر قانونگذاران فشار گذاشته است تا تحريمهاى آمريكا عليه رژيم ايران را دست نگهدارند تا اينكه دولت بتواند تحريمهاى جديد ملل ‌متحد عليه جمهورى اسلامى را به‌دست آورد…

ايليانا روزلهتينن نماينده جمهوريخواه مجلس نمايندگان آمريكا، رژيم ايران را متهم كرد كه با سر به سمت خط پايان اتمى، روانه شده، گفت اين ممكن است آخرين مهلت ما براى اعمال فشار بر اين رژيم قبل از اينكه خيلى دير شود، باشد. عضو ارشد در كميته روابط خارجى مجلس نمايندگـان، از اينكه چين و روسيه در مقابل اقدام ملل ‌متحد عليه تهران مقاومت مى‌كنند شكايت كرد و هشدار داد ساعت در حال تيكتاك است و سانتريفيوژها در ايران در حال دورانند. …

هوارد برمن نماينده ارشد دموكرات گفت جهان با هيچ تهديد امنيتى مهمتر از چشم‌انداز يك ايران اتمى مواجه نيست. برمَن افزود ما بايد يقين حاصل كنيم كه چنين چشم‌اندازى هرگز به واقعيت نپيوندد.
مقامات نظامى ارشد آمريكا به قانونگذاران گفتند رژيم ايران مى‌تواند اورانيوم مناسب سلاح اتمى را تا يكسال ديگر غنى‌سازى كند و با غالب شدن بر ساير مشكلات نيز مى‌تواند يك سلاح اتمى را ظرف 3 تا5سال آينده مونتاژ نمايد.

در پى اعدام يك نفر در ملا عام، درگيرى گستردهيى ميان مردم اصطهبانات فارس و ماموران سركوبگر روى داد

در پى اعدام يك نفر در ملا عام، درگيرى گستردهيى ميان مردم اصطهبانات فارس و ماموران سركوبگر روى داد

در پي اعدام يك نفر در اصطهبان مردم دلير اين شهر با ماموران سركوبگر  درگير شدند
در پي اعدام يك نفر در اصطهبان مردم دلير اين شهر با ماموران سركوبگر درگير شدند

بر اثر درگيرى مردم با مأموران سركوبگر نيروى انتظامى در اصطهبانات فارس 5نفركشته شدهاندو بنابه گزارشهاى دريافتى فضاى اين شهر هم‌چنان ملتهب است.
اين درگيرى زمانى آغاز شد كه روز چهارشنبه رژيم جنايتكار آخوندى يك زندانى به نام توسلى را در اصطهبانات فارس در ملأ عام اعدام مىكنند. خانواده اين زندانى وقتى خواستار جسد وى مىشود رژيم ممانعت بهعمل مىآورد، در نتيجه درگيرى آغاز مىشود. در اين ميان، خانواده فرد اعدامى پسر فرمانده اطلاعات را به قتل مىرسانند، در نتيجه شهر متشنج شده و درگيرى گسترش مىبايد. و مأموران جنايتكار گارد ويژه به مردم حمله مىكنند و سه نفر را با شليك گلوله به قتل مىرسانند. دو نفر از افرادى كه كشته شدهاند، يكى عموى فرد اعدام شده و نفر دوم پسر برادر نفر اعدام شده مىباشد.

گفته مىشود هم اكنون ماموران گارد ويژه و انتظامى در سطح شهر مستقر هستند و يك حكومت نظامى اعلام نشده در شهر حاكم است.