شنبه، آذر ۲۳، ۱۳۸۷

توطئه دیكتاتوری آخوندی علیه مقاومت ایران درفنلاند، درهم شكست

توطئه دیكتاتوری آخوندی علیه مقاومت ایران درفنلاند، درهم شكست
11:48:58 AM 1387/9/23
حكم وزير دادگستري فنلاند
حكم وزير دادگستري فنلاند

توطئه دیكتاتوری آخوندی كه با تلاش و تقلا و با اعزام مقامهاى اطلاعاتی خود به فنلاند قصد داشت از مكانیزمها و برگههای انترپل علیه مجاهدین و مقاومت ایران سوء استفاده كند، با پیروزی مقاومت ایران و رسوایی مضاعف رژیم آخوندی درهم شكست.

درپی صدور حكم وزیر دادگستری فنلاند و مردود شناختن رسمی درخواستهای دیكتاتوری آخوندی، مقاومت ایران خواستار حذف اسامی و اسناد ارائه شده از سوی فاشیسم مذهبی علیه مخالفان ایرانی درانترپل، و اخراج این دیكتاتوری مذهبی و تروریستی از این نهاد بینالمللى شد.

آقایان محمدعلی جابرزارده مسئول كمسیون مطالعات سیاسی شورا و هادی روشن روانی عضو شورای ملی مقاومت پس از شركت در تظاهرات ایرانیان آزاده درهلسینكی همزمان با كنفرانس صلح و امنیت اروپا و پس از برگزاری كنفرانسهای مطبوعاتی براى افشای جهانی رژیم و درهمشكستن تشبثات دیكتاتوری آخوندی، ظهر شنبه درمیان استقبال شماری از اعضای شورا و دیگر یارانشان، وارد پاریس شدند.

بیت العنكبوت خامنهای كه بعد از درهمشكستن برچسب آخوند ساخته تروریستی علیه مجاهدین و حكم دادگاه عدالت اروپا، دستگاه دیپلوماسی و اطلاعاتی رژیم را براى این سوء استفاده احمقانه بسیج كرده بود، با رد قاطع درخواستهای رژیم توسط وزیر دادگستری فنلاند، بهشدت بور شد و با انزجار و نفرت بیشتری در سطح بینالمللى مواجه شد.

توطئه دیكتاتوری آخوندی كه با تلاش و تقلای زیاد و با اعزام مقامهاى اطلاعاتی خود به فنلاند قصد داشت از مكانیزم برگههای انترپل علیه مجاهدین و مقاومت ایران سوء استفاده كند، با پیروزی مقاومت و رد رسمی و قاطع درخواستهای رژیم از سوی وزیر دادگستری فنلاند درهم شكست.

وزیر دادگستری فنلاند خانم توئیا براكس، بعدازظهر روز جمعه 22آذر، درخواست فاشیسم دینی حاكم بر ایران را طی یك حكم مكتوب و با استناد به قوانین فنلاند رد كرد و در یك اطلاعیه رسمی اعلام نمود، این درخواستها فاقد وجاهت قانونی بوده و هیچ دلیل قابل قبولی براى این تقاضا وجود ندارد و طبق قانون مىبایست بلادرنگ رد شود. بهدنبال صدور این حكم، مقاومت ایران خواستار حذف اسامی و اسناد ارائه شده از سوی فاشیسم مذهبی علیه مخالفان ایرانی درانترپل و اخراج این دیكتاتوری مذهبی و تروریستی از این نهاد بینالمللى شد.

تشبثات رژیم كه به دنبال سلسله پیروزیهای مقاومت درعرصه سیاسی و بینالمللى و به ویژه صدور احكام تاریخی دادگاههای انگلستان و اروپا و درهمشكستن لیست آخوند ساخته تروریستی، در بیتالعنكبوت خامنهای طراحی شده بود، موجب رسوایی و طرد بیشتر رژیم درصحنه بینالمللى شد. آخوندها كه در روزهای اخیر دستگاه دیپلوماسی و تبلیغاتی و سایتهای زنجیرهیی اطلاعات آخوندی را براى این سوء استفاده احمقانه بسیج كرده بودند. نه تنها راه بجایی نبردند، بلكه اكنون با اخراج از انترپل و طرد جهانی بیشتر رو به روهستند.
روز شنبه 23آذر آقایان محمدعلی جابرزارده مسئول كمیسیون مطالعات سیاسی شورا و هادی روشن روانی عضو شورای ملی مقاومت به همراه آقای پرویز خزایی نماینده شورا در كشورهای نوردیك پس از شركت در تظاهرات ایرانیان آزاده درهلسینكی همزمان با كنفرانس صلح وامنیت اروپا و پس از برگزاری كنفرانسهای مطبوعاتی براى افشای جهانی رژیم و درهمشكستن تشبثات دیكتاتوری آخوندی، وارد پاریس شدند و در فرودگاه شارل دوگل مورد استقبال دبیر ارشد شورا و شماری از اعضای شورا و دیگر یارانشان قرارگرفتند.

درفرودگاه شارل دوگل پاریس، معاون دبیرخانه و شماری از مسئولان كمیسیونهای شورای ملی مقاومت و نماینده شورای ملی مقاومت دركشورهای نوردیك طی سخنانی پیروزی بزرگ مقاومت ودرهم شكستن تشبثات رژیم آخوندی را تبریك گفتند و به ویژه براین تأكید كردند كه رژیم آخوندی در توطئههایش علیه مقاومت و حامیانش، همینكه برابر قانون و عدالت قرار مىگیرد، نه تنها به چیزی نمیرسد، بلكه بهشدت شكست میخورد و به عقب پرتاب مىشود. كما اینكه درحال حاضر به علت تقلب و جعل و سوء استفاده در ارتباط با مناسبات بینالمللى، درمعرض اخراج از انترپل و طرد جهانی بیشتر قرارگرفته وجست وخیز دستگاه تبلیعاتی و سایتهای اطلاعات منفور هم به فضاحت بارترین شكل روی سرملایان درمانده خراب شده است.