سه‌شنبه، آذر ۱۲، ۱۳۸۷

نبرد با تروریستهاى بنیادگرا در بمبئى، با موفقیت بهپایان رسید

نبرد با تروریستهاى بنیادگرا در بمبئى، با موفقیت بهپایان رسید
5:54:05 AM 1387/9/10
نقشه مناطق مورد هجوم در بمبئي
نقشه مناطق مورد هجوم در بمبئي

مقامهاى امنیتی هند اعلام كردند نبرد بین نیروهای ویژهاین كشور با تروریستهای بنیادگرا در بمبئی با موفقیت بهپایان رسیده و اكنون تحقیقات برای تعیین هویت مهاجمان و كسانی كه پشت این حمله بودهاند آغاز شده است.

مقامهاى پلیس گفتند یكی از دستگیر شدگان پاكستانی است و مدارك به‌دست آمده كه از جمله شامل تلفنهای ماهوارهای و جى. پى. اس میباشد حاكی از سازمان یافتگی و هدایت تروریستها از خارج كشور است. پلیس گفت به احتمال قویتروریستها با قایق و از طریق دریا خود را به بمبئی رسانده و سپس به تیمهای دو نفره تقسیم شدهاند.

زرداری رئیسجمهور پاكستان در پاسخ به برخی اتهامهاى مطرح شده درباره رابطه احتمالی مهاجمان با پاكستان گفت، دولت پاكستان در این واقعه نقشی نداشته و در تحقیق همكاری خواهد كرد.

در بین كشته شدگان خارجی از جمله 5 آمریكایی، 7 اسراییلی و 3 آلمانی شناسایی شدهاند. در یك اقدام نادر نخست وزیر هند خواهان تشكیل اجلاسی از همه احزاب سیاسی این كشور شده است.