دوشنبه، دی ۰۹، ۱۳۸۷

انفجار یك مركز تسلیحاتی رژیم در زرین شهر9كشته بر جای گذاشت

انفجار یك مركز تسلیحاتی رژیم در زرین شهر9كشته بر جای گذاشت
2:09:42 AM 1387/10/9
استان اصفهان
استان اصفهان

خبرگزاری فرانسه گزارش داد روز یكشنبه انفجاری در یك مركز تسلیحاتی رژیم ایران در اصفهان رخ داد. به گفته مجید ناصر مدیر این مركز، بر اثر این انفجار تعداد 8نفر كشته شدند. مركز مذكور وابسته به صنایع دفاعی رژیم آخوندی است. رسانههای حكومتی گفته بودند: بر اثر یك انفجار در یكی از وزارتخانهها در زرین شهر اصفهان 9نفر كشته شدند.