پنجشنبه، آذر ۲۸، ۱۳۸۷

ژنرال جیمز لیونز خواستار برخورد قاطع با رژیم آخوندى شد

ژنرال جیمز لیونز خواستار برخورد قاطع با رژیم آخوندى شد
11:51:17 AM 1387/9/28
جيمز ليونز
جيمز ليونز

ژنرال جیمز لیونز فرمانده سابق آمریكا در اقیانوس آرام و نماینده ارشد ارتش این كشور در ملل ‌متحد در مقالهیی در واشینگتن تایمز خواستار برخورد قاطع با رژیم ایران شد:
رژیم ایران طی 30سال گذشته در لبنان، عراق و افغانستان باعث كشته شدن هزاران نظامی و غیر نظامی آمریكایی شده است. جان این افراد نباید بیهوده قربانی شده باشد. رژیم ایران باید حساب این اقدامهاىش را پس بدهد. این اظهارات ژنرال جیمز لیونز فرمانده سابق آمریكا در اقیانوس آرام و نماینده ارشد ارتش این كشور در ملل ‌متحد است كه در مقالهیی در روزنامه واشینگتن تایمز درج شده است.

در این مقاله آمده است: ممكن است حمله بمبئی هند یك هدف مشخصتر یعنی ایجاد جنگ میان هند و پاكستان در جنوب آسیا را داشته باشد، اما بنیادگرایان اسلامی كه اساسا توسط سازمان القاعده و رژیم ایران نمایندگی میشوند یك دستور كار وسیعتر دارند. آنها یك جنگ تمام عیار را علیه نه فقط آمریكا بلكه تمامی كشورهای دموكراتیك اعلام كردهاند.

ژنرال جیمز لیونز افزود: متاسفانه بسیاری از متحدان آمریكا و برخی از اعضای كنگره قادر نیستند چالش را دریابند. رئیسجمهور كارتر و تیم امنیت ملی وی عمق چالشی را كه با به قدرت رسیدن رژیم یاغی خمینی در ایران ایجاد شد درك نكرد. وزیر دفاع رئیسجمهور ریگان نیز عمق چالشی كه رژیم ایران با بمبگذاری تروریستی سفارت آمریكا در آوریل 1983 در بیروت یا با بمبگذاری بعد از آن در مقر تفنگداران دریایی آمریكا در بیروت در تاریخ 23اكتبر 1983 ایجاد كرد درك نكرد. ناتوانی ما در برخورد زود هنگام با این چالشها این پیام را فرستاد كه ما آمادگی نداریم یا بهلحاظ سیاسی قادر نیستیم واكنش نشان دهیم…

در ادامه مقاله ژنرال لیونز در واشینگتن تایمز آمده است: با توجه به پرونده تروریسم دولتی رژیم ایران و اقدامهاى عوامل سپاه پاسداران كه آموزش دیده و مجهز شدهاند تا دستور كار سیاسی این رژیم را به پیش ببرند، یك ایران مجهز به سلاح هستهیی غیر قابل قبول است.

طرحهای عملیاتی براى نابود كردن زیر ساختهای تسلیحات هستهیی و دیگر صنایع كلیدی رژیم ایران از تهیه شود تا سوء تفاهمی در رابطه با عزم ما براى ممانعت از دستیابی رژیم ایران به ظرفیت هستهیی وجود نداشته باشد.