پنجشنبه، دی ۰۵، ۱۳۸۷

اعدامهای دستجمعی قتل عام در ابعاد کوچک


فراسوی خبر ... پنجشنبه 5 دی

اعدامهای دستجمعی قتل عام در ابعاد کوچک

جعفر پویه

رژیم ددمنش و آدمکش جمهوری اسلامی روز گذشته 9 نفر را در زندان مخوف اوین به دار آویخت. این درحالی است که در هفته گذشته نیز 5 نفر را در شهر قم به دار آویخته است.
سیستم قضایی رژیم آدمکش ولایت فقیه که بر اساس قوانین عهد بادیه نشینی دادگاه های خود را تشکیل می دهد، در عمل آدمکشی و قتل متهمان را با دست آویز قرار دادن احکام مذهبی قصاص توجیه می کند. قتل آگاهانه و جانشین کردن انتقام به جای اجرای عدالت و کینه کشی و واگذار کردن زندگی و مرگ یک انسان به عهده اولیای دم، کاری است که سیستم قضایی رژیم اسلامی انجام می دهد. با این کار آنها بار اخلاقی و اجتماعی این گونه آدمکشیها را به گردن کسانی می گذارند که در پرونده از آنان با عنوان "اولیای دم" نام برده می شود. اگر اینگونه قضاوت و دادخواهی مجاز باشد، چه نیازی به دم و دستگاه عریض و طویل قضاییه است؟
چنین رویه ای که ارتکاب به قتل آگاهانه و عمدی با حمایت و پشتیبانی دستگاه پلیسی رژیم توسط شخص دیگری انجام می گیرد، می تواند در هر مکان و یا جای دیگری بدون وجود این همه دم و دستگاه عریض و طویل هم اجرا شود.
رژیم جمهوری اسلامی با حاکم کردن قوانین مذهبی بر دادگاه های عمومی و تبدیل دادخواهی و اجرای عدالت به کینه کشی و انتقام جویی در پناه دستگاه قضایی خویش، در عمل به یکی از جنایتکار ترین سیستمهای قضایی جهان تبدیل شده است.
قتل و آدم کشی رویه پایوران رژیم جمهوری اسلامی است. اگر چه بخشش یا مرگ محکوم را به عهده اولیای دم می گذارد اما بدیهی است که در انتها این سیستم جنایتکار آنهاست که اجازه آدمکشی را صادر می کند. در هفته گذشته بنا به گفته مصطفا برزگر گنجی، دادستان عمومی و انقلاب قم دو نفر از اعدام شدگان به اتهام مواد مخدر، دو نفر به اتهام تجاوز و یک نفر به دلیل ادعای امامت به چوبه دار سپرده شده است. در سیستم قضایی‌ای که متهمان دستگیر شده در زمان بازجویی تحت فشارهای شدید و غیر انسانی قرار می گیرند و از حضور وکیل آنها جلوگیری می شود و در نهایت وکیل تنها در روز محکمه و به طور صوری در دادگاه حضور دارد، چگونه می توان ادعاهای دم و دستگاه آدمکشی را در مورد افراد محاکمه شده باور کرد؟ در ثانی این چگونه دادگاهی است که کسی را تنها به جرم ادعای امام بودن به چوبه دار می سپارد و از کرده خود نیز شرم نمی کند؟
اعدامهای جمعی رژیم جمهوری اسلامی حکم قتل عام در اندازه کوچک را دارد. این رژیم به طور پیوسته محکومین دادگاه های غیر انسانی خود را به صورت دستجمعی به چوبه دار می سپارد. این قتلهای جمعی باید از سوی همه مجامع بین المللی و وجدانهای آزاد و انسانهای ترقیخواه محکوم گردد. یابد جلو دستگاه آدمکشی رژیم ولایت فقیه را گرفت. این رژیم با نصیحت و درخواست دست از رویه غیر انسانی خود برنمی دارد. برچیدن بساط این رژیم آدمکش و ضد انسان تنها راه جلوگیری از اعدامهای دستجمعی و قتل و کشتار محکومین بیدادگاه های غیر انسانی ولایت فقیه است.