یکشنبه، آذر ۲۴، ۱۳۸۷

توپباران مناطق كردستان عراق توسط رژیم آخوندی

توپباران مناطق كردستان عراق توسط رژیم آخوندی
3:08:54 AM 1387/9/24
-
-

توپباران مناطق كردستان عراق توسط رژیم آخوندی هم‌چنان ادامه دارد. مقامهاى كردستان عراق با اعلام این خبر گفتند: بر اثر توپباران رژیم ایران در منطقه شمال شرقی سلیمانیه تاكنون ساكنان 37روستا ناچار به ترك خانههای خود شدهاند.