جمعه، دی ۰۶، ۱۳۸۷

صلیبسرخ بينالمللى اعلام كرد، «آمریکا و عراق مسئول جان مجاهدین هستند»


صلیبسرخ بينالمللى اعلام كرد، «آمریکا و عراق مسئول جان مجاهدین هستند»
11:47:47 AM 1387/10/5
صليب سرخ
صليب سرخ

سخنگوی صلیبسرخ بينالمللى به رادیو فردا گفت: «به تمام مقامهای مسئول این پرونده، دولتهای آمریکا و عراق، این نکته را متذکر شده‌ایم که آنها مسئول حفظ جان مجاهدین هستند». خانم“ دوروسی كریمیت ساس“ سخنگوی کمیته‌ بین‌المللی صلیبسرخ در گفتگو با رادیو فردا اعلام كرد، صلیبسرخ در سه ماه گذشته سه بار از اشرف بازدید نموده و با ساكنان آن گفتگو كرده است. صلیبسرخ همچنین نگرانيهای آنها را در مورد انتقال حفاظتشان به مقامهای ذیربط منتقل كرده است.

سخنگوی صلیبسرخ درباره خطرات احتمالی که ممکن است جان ساكنان اشرف را تهدید کند، خاطرنشان كرد: کمیته‌ بین‌المللی صلیبسرخ پیگیر وضعیت آنهاست و بهلحاظ حقوقی به تمام مقام‌های مسئول این پرونده در دولتهای آمریکا و عراق، این نکته را متذکر شده‌ است آنها مسئول حفظ جان این افراد هستند و باید براى این مسأله راه‌حلی مطابق قانون بينالمللى پیدا کنند. این کاریست که ماتاكنون انجام داده‌ایم و آنچه از این پس به آن توجه داریم این است که مقامهاى ذیربط مسئولیت حفاظتی از جان ساكنان اشرف را به انجام برسانند.
خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران