چهارشنبه، دی ۱۱، ۱۳۸۷

نیروهای آمریكایی به دولت عراق براى تضمین رفتار انسانی با ساكنان اشرف كمك خواهند كرد

نیروهای آمریكایی به دولت عراق براى تضمین رفتار انسانی با ساكنان اشرف كمك خواهند كرد
6:29:02 AM 1387/10/10
حبرگزاري شين هوا
حبرگزاري شين هوا

خبرگزاری شین هوای چین: سفارت آمریكا در بغداد روز دوشنبه در بیانیهیی اعلام كرد نیروهای آمریكایی“ به دولت عراق براى تضمین رفتار انسانی با ساكنان اشرف كمك خواهند كرد.