چهارشنبه، آذر ۲۷، ۱۳۸۷

نمايندگان پارلمان اروپا در حضور نيكلا ساركوزى، بر خروج نام سازمان مجاهدين از ليست تروريستى تاكيد كردند

نمايندگان پارلمان اروپا در حضور نيكلا ساركوزى، بر خروج نام سازمان مجاهدين از ليست تروريستى تاكيد كردند
11:33:59 AM 1387/9/27
پارلمان اروپا
پارلمان اروپا

در اجلاس پارلمان اروپا در استراسبورگ كه روز سهشنبه 26آذر با حضور و سخنرانی نیكلا ساركوزی رئیسجمهوری فرانسه بهعنوان رئیس دورهیی اتحادیه اروپا آغاز گردید و یكی از اجلاسيههای مهم این پارلمان با شركت گسترده نمایندگان به شمار میرفت، شماری از نمایندگان پارلمان اروپا درسخنان خود بر ضرورت اجرای حكم اخیر دادگاه عدالت اروپا مبنی بر حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی تاكید كردند.

موگنز كامره نماینده دانماركی پارلمان اروپا و نایب رئیس گروه اتحاد اروپا براى ملتها ضمن اشاره به احكام دادگاه عدالت اروپایی و لغو برچسب تروریستی گفت:
آقای رئیس مطمئنم كه شما از تصمیم دادگاه 4دسامبر دادگاه عدالت اروپا مطلع هستید كه براى سومین بار جنبش آزادیخواهانه ایران را از لیست تروریستی خارج ساخت. بنابراین میتوان تأیید كرد كه سازمان مجاهدین خلق ایران دیگر در لیست وجود ندارد. از هیأت رئیسه میخواهم سه قضاوتی را كه دادگاه انجام داده در نظر بگیرد و به آن احترام بگذارد و اطمینان حاصل كند كه جنبش آزادیخواهانه مردم ایران بهعنوان یك سازمان تروریستی برچسب نخورد. چرا كه این به نفع اروپا و به نفع حقوق دموكراتیك مردم ایران نیست.

خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران