یکشنبه، دی ۰۱، ۱۳۸۷

چه کسی باید دادگاهی شود، کارگران هفت تپه یا رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی؟


فراسوی خبر... 2 دی

چه کسی باید دادگاهی شود، کارگران هفت تپه یا رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی؟

لیلا جدیدی

دادگاه پنج تن از اعضای هیات مدیره سندیکای نیشکر هفت تپه و یک روزنامه نگار در دزفول به جرم "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" برگذار شد. "تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی" به معنی درخواست کارگران برای دریافت مطالبات به حق خود که شامل مواردی همچون، پرداخت دستمزد و حقوق معوقه، رفع پیگرد و دستگیری کارگران، برداشته شدن هرگونه فشار از فعالان کارگری، رسمی کردن کارگران موقت، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همچنین به رسمیت شناخته شدن سندیکا و تشکل کارگری در این واحد تولیدی است. به گرسنگی کشاندن کارگران و خانواده هایشان، ضرب و شتم، بازداشت و سرکوب آنها که پاسخ رژیم به کارگران بوده است، در حکومت ولایت فقیه جرم به حساب نمی آید.

آقایان علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، قربان علیپور، جلیل احمدی و محمدحیدری مهر و یک خبرنگار به نام ابوالفضل عابدینی محاکمه می شوند زیرا آنان از حقوق کسانی دفاع می کنند که قربانی حمایت ولایت فقیه از شرکتهای دولتی و خصوصی متعلق به آقازاده ها و سرازیر کردن سود به جیب مزدوران خود با وارد کردن شکر شده اند. هزاران کارگر این کارخانه به بهانه ارزان شدن بهای شکر به فقر و تهیدستی سوق داده شده اند و این در حالیست که نه تنها شکر به هیچ وجه ارزان تر به دست مصرف کننده نرسیده بلکه، قیمت آن گران تر نیز شده است.

نیروهای سرکوبگر مدافع سرمایه داری پیوسته به صفوف کارگرانی که پس از بارها مراجعه به مقامات مسوول برای "حق مسلم" پرداخت دستمزد و داشتن محل کار، دست به اعتراض و اعتصاب زده اند، حمله کرده اند و با ضرب و شتم کارگران معترض را زخمی و بازداشت می کنند.

چه کسی باید محاکمه شود؟ ستم گر یا دادخواه؟ مطالبات کارگران نیشکر هفت تپه، مطالبات کارگران و زحمتکشان ایران است. نه تنها رژیم جمهوری اسلامی بلکه، هیچ دیکتاتوری نتوانسته است با ترتیب دادن دادگاه برای حق خواهان، خود را تبریه کند. به تاریخ بنگرید!

پیروزی نهایی از آن زحمتکشان پیگیر و متشکل با حمایت همه انسانها و نیروهای مدافع عدالت است. به همین دلیل هم هست که رژیم تلاش می کند این صف را بشکند و از مقاومت و همبستگی به هر شکل ممکن جلوگیری کند.