شنبه، دی ۰۷، ۱۳۸۷

رفتار ضد انسانی دژخیمان زندان تبریز با یكی از زنان زندانی

رفتار ضد انسانی دژخیمان زندان تبریز با یكی از زنان زندانی
1:35:31 AM 1387/10/5
رفتار ضد انساني دژخيمان زندانها با زنان زنداني
رفتار ضد انساني دژخيمان زندانها با زنان زنداني

بنابه گزارشهای دریافتی یك زن زندانی به نام شهناز غلامی، كه به جرم فعالیت براى حقوق زنان دستگیر شده در زندان تبریز در وضعیت بسیار بدی بهسر میبرد و دژخیمان زندان در هوای سرد از دادن لباس گرم به وی خودداری میكنند. پیش از این وی از سال68 تا 73 در زندان بوده است.