شنبه، آذر ۲۳، ۱۳۸۷

كوشنر: اسرائيل آماده حمله به تاسيسات هستهيى رژيم ايران است

كوشنر: اسرائيل آماده حمله به تاسيسات هستهيى رژيم ايران است
11:48:58 AM 1387/9/23
برنارد كوشنر
برنارد كوشنر

وزیر امور خارجه فرانسه گفت: اسرائیل در حال آماده شدن براى حمله به تاسیسات هستهای رژیم ایران است.
برنارد کوشنر به روزنامه اسرائیلی 'ها آرتص ”گفت: در اسرائیل به ویژه در ارتش آن، افرادی راهحل نظامی و احتمالا یک حمله را برنامهریزی میکنند.
وی تأكید كرد: اسرائیل با یك رژیم مجهز به سلاح اتمی در ایران کنار نخواهد آمد و همه میدانند قبل از رسیدن به این نقطه به این رژیم حمله خواهد كرد.