جمعه، دی ۰۶، ۱۳۸۷

تهدید تروریسم و برنامه هستهای رژیم ایران و نحوه برخورد با آن

تهدید تروریسم و برنامه هستهای رژیم ایران و نحوه برخورد با آن
11:47:47 AM 1387/10/5
علیرضا جعفرزاده
علیرضا جعفرزاده

تلویزیون فاكس نیوز در مورد تهدید تروریسم و برنامه هستهای رژیم ایران و نحوه برخورد با آن گفتگویی با علیرضا جعفرزاده انجام داد. بخشهایی از این گفتگو از نظرتان میگذرد:

علیرضا جعفرزاده ابتدا گفت: تنها در صورتی برخورد با رژیم ایران موفقیتآمیز خواهد بود كه مسیر درستی در برخورد با آن اتخاذ شود. توصیه ای كه من براى رئیسجمهور جدید آمریكا كه مأمور پیگیری موضوع رژیم ایران مىشود دارم این است كه از دولتهای قبلی و روسای جمهور قبلی تجربه بگیرد. از انقلاب سال 79، رژیم ایران معضلی براى تمامی روسای جمهور آمریكا بوده است. هر یك از روسای جمهور آمریكا از كارتر تا ریگان و تا بوش و كلینتون تلاش كردهاند با تهران برخورد كنند و باب گفتگو را با آن باز كنند. اما همه، شكست خوردهاند. از این رو، سوال این است كه آیا مشكل در واشینگتن است یا در تهران؟
خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران