جمعه، خرداد ۱۹، ۱۳۹۶

9.11 terrorism and my kidnappers NOW IT’S 21 Years I’M BEEN KIDNAPPED BY UK GOV AS IRANIAN AMERICAN AND DEMOLISHED WORLDWIDE! شاه ایران و رژیم ملا پاسداری از جولای 1996 در ""وزارت کشور اتگلیس منو به دلیل داشتن پاسپورت و گرین کارد آمریکایی دستگیر نموده"" و در 21 سال گذشته اگر هر تروری در هر جا انجام شده و هرگلوله ای که شلیک شده ویا هر هواپیما و قطار و اتوبوس منهدم شده به مغز و قلب من خورده و شاه کثیف خون آشام در لندن، همزمان با تجاوز و اعدام در ایران منو بیدار میکنه و به من تجاوز و بعد حلق آویز میکنه...
9.11 terrorism and my kidnappers NOW IT’S 21 Years I’M BEEN KIDNAPPED BY UK GOV AS IRANIAN AMERICAN AND DEMOLISHED WORLDWIDE!
شاه ایران و رژیم ملا پاسداری از جولای 1996 در ""وزارت کشور اتگلیس منو به دلیل داشتن پاسپورت و گرین کارد آمریکایی دستگیر نموده"" و در 21 سال گذشته اگر هر تروری در هر جا انجام شده و هرگلوله ای که شلیک شده ویا هر هواپیما و قطار و اتوبوس منهدم شده به مغز و قلب من خورده و شاه کثیف خون آشام در لندن، همزمان با تجاوز و اعدام در ایران منو بیدار میکنه و به من تجاوز و بعد حلق آویز میکنه...
از ""می 2015 به خاطر ایران نوکلیر دیل منو به زندانی که رژیم ملا پاسداری در پارکینگ محل اقامتم ساخته، آورده اند و در سالهای گذشته به هر کشوری که در اروپا و آمریکا مسافرت کرده بودم را منهدم نموده(مثل ترور در مارکت برلین نیس فرانسه و پاریس و بروکسل و نیویورک و...) و برای رد گم کردن در انگلیس با عملیاتی مثل ترورهای جلوی پارلمان انگلیس و منچستر و لندن... خود زنی میکنه و برای اینکه خودشو قربانی نشان بده به پارلمان و قبر دجال در ایران حمله میکنه (در زمان انتخابات ایران نوه خیمنی و تعدادی از آخوند های خونخوار ایران، از نیم پهلوی دعوت کرده بوده اند که بیا حالا نوبت توست...؟).
افرادی که در همسایگی من هستند عمومآ هندی، عراقی و ترکیه ای و ساهپوست و مسلمانهای افغا نستان و پاکستان و هند هستند که مسجد آنها و یک ساختمان مربوط به یهودیهای انگلیس و تیمی که منو دزدیده اند در محل زندان من هستند)
21 سال هزاران بار تمامی بدنم را با اره و تبر و بیل و کلنگ به هزار تکه ریز ریز نمودند و اما بعد از آن من مستحکمتر بلند شدم... هر روز میلیون بار به قلب و مغزم با گلوله و آرپی جی و موشک زده اند اما بعد از آن سربلند تر و محکمتر روی پایم ایستادم... هزاران بار در روز با انواع شیوه های شکنجه تمامی بدنم را منهدم نمودند (درد آن مثل اصابت آرپی جی و گلوله واقعی به سر و قلبم میباشد..) و به من تجاوز نمودند اما بعد از آن سربلند تر روی پای خودم ایستادم.. بچه هایم را به سیاهپوست و هندی و عراقی و آلمانی و روسها فروخته و از آنها برای شکنجه ام و پیداکردن فامیل و دوستانم استفاده مینمایند و موج وسیع صدها زلزله در خراسان ایران و...(که بیشتر از 36 سال است بیرون ایران هستم و...) همزمان کوبیدن ساختمانهایی که منهدم میشوند به سر و بدن من ... (تمامی جاهاییکه از بدو آمدن اسلام نجاست به ایران و حاکم شدن ملاهای کثیف خونخوار در ایران گذر کرده و یا زندگی کرده ام را منهدم نموده اند و در دیدگاه اسلام کثیف ایرانیها و چرچ خونخوار انگلیس، هرجا که من بوده ام به زنها نگاه کرده ام و یا زنها به من نگاه کرده اند و باید آنجا را منهدم نمود! و از آمریکا اسلامیهای کثیف برایم ایمیل میفرستند که چرا با زلزله آنجا را منهدم میکنند زیرا لنگ و پاچه و بدن و موی... زنها را دیده ام و حرام است و باید نابود بشود و هنوز هم بعد از نزدیک 40 سال، جر دادن خود برای گفتن مرگ بر آمریکا و اسرائیل و همزمان تجاوز به من در لندن قطع نشده و کسانیکه در بیرون مرز از این اسلام کثافت هواداری میکنند جنایتکارتر و درنده تر و خون آشامتر از ملاهای داخل هستند! ...).
ما ایرانی هستیم و اسلام نجاست مال عربهاست که نه فقط ایران بلکه دنیا را به گند کشیده اند و ""منشور حقوق بشر ایران، کوروش کبیر بیش از 7600 سال عمر دارد. حرف و گفتار محکمیکه تمامی تروریستهای فعلی و حتی کشورهای به اصطلاح مدرن امروزی (مثل آمریکا و اروپا هم به گرد آن نمیرسند.. و اسلام نجاست با آمدن به ایران در چند قرن پیش آن را منهدم نمود... ایرانی هیجوقت ایرانی  و انسانی را شکنجه ننموده و تمامی کسانیکه که تروریست و شکنجه گر هستند به اسلام کثیف و خون آشام وابسته هستند...)
اگر این کثافتهایی که در برون مرز پشت این اسلام کثیف و کلیسای خونخوار شاه و ملکه انگلیس هستند در ایران به حکومت برسند بدتر از آخوند های فعلی خواهند برد زیرا انگلیس خون آشام به حدی آنها را شستسشوی مغزی داده که نه تنها ایرانی بودن بلکه انسان بودن خودشان را هم فراموش نموده اند و اینها کسانی هستند که در 40 سال گذشته برای آخوند و پاسدارهای حاکم در برون مرز خودشان را جر میداده اند!
این مغازه های تعمیر ماشین و ... (هندی و عراقی و ترک ترکیه و انگلیسی {بویژه ارتش انگلیس پرنس ویلیام و هری و پدرشان میباشند)... در این زندان حق دیدن هیچ رادیو و تلویزون آمریکایی را ندارم و حتی اگر با اینترنت اقدام کنم اینترنتم از کار میاندازند و یا شبکه را از اینترنت پاک میکنند .. اگرچه تمامی رادیو تلویزیون و موزیکی که میشنوم فقط فحش هاییست که انگلیس کثافت به آمریکا و اسرائیل میده میشنوم نه متن واقعی آن.... آقای اوباما 65 میلیون دلار به ایران و انگلیس و( توسط فلسطینیها) داده که این زندان را برایم بسازند و پلیس محل اقامتم یک شبکه ای بنام """متروپولیتن هوسینگ درست کرده "" دقیقآ تیم ترور پلیس سیک هندی محل اقامتم که همزمان با 9/11 چندین ساعت جلوی خانه ام بودند.  
فقط یک سیک هندیست که از زمان ورودم به اولین کاری که در دالاس آمریکا پیدا کردم تا کنون دنبالم هست و خودشو ""پرنس چارلز و.. معرفی میکنه و در ارتباط مستقیم با جماران میباشد و تمامی کشورهای تروریستی به او فقط گوش میدهند (تیم بمبگذار اکلاهما..}  و پشت تمامی ترورها در سرتاسر دنیا و شکنجه من بوده است و همه اشان از برکت اسلام کثیف در ایران...میلیونر شده اند.
و همینها تیم ترور 9/11 را رهبری نموده اند و الآن رهبرشان (بنام کامیونیتی هاب در بیلدینگ زندان من هست).
21 سال شکنجه تا سرحد مرگ، در شبانه روز توسط کثیفترین حیوانهای انگلیسی زیر پوش اسلام و کلیسا و شاه و ملکه!...
عکس خانه و محل کار و ماشینهای تیم ترور امروزیشان ضمیمه است...
 م طحانی لندن   19 خرداد 1396 9 June 2017