چهارشنبه، مهر ۰۸، ۱۳۸۸

عدم آزادی 36 مجاهد گروگان پیروی کردن از ولی فقیه است


عدم آزادی 36 مجاهد گروگان پیروی کردن از ولی فقیه است

زینت میرهاشمی

پیروی کردن از رژیمی که مردم با شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» وعده دفن آن به زباله دان تاریخ را می دهند، هیچ چشم اندازی نخواهد داشت. جلب رضایت ولی فقیه از جانب دولت عراق و فشار آوردن به گروگانهای مجاهد، نه از بحران سرنگونی رژیم در داخل ایران می کاهد و نه از عزم ساکنان شهر اشرف برای دفاع از حقوق مشروع خود. عدم آزادی 36 گروگان مجاهد از طرف دولت عراق، به خاطر جلب رضایت استبداد مذهبی حاکم بر ایران است و این اقدام ننگین از طرف همه مدافعان حقوق بشر محکوم است.

روز سه شنبه 7 مهر، عفو بین الملل، طی فراخوانی خواهان آزادی فوری و بدون قید شرط 36 مجاهد گروگان در دست دولت عراق شد.

اعتصاب غذای 64 روزه 36 مجاهد گروگان و نیز اعتصاب غذای 62 روزه صدها تن از ساکنان اشرف و حامیان مقاومت در سراسر دنیا وارد دور تازه و خطرناکی می شود. روز یکشنبه 5 مهر، قاضی شهر خالص برای سومین بار حکم آزادی 36 گروگان مجاهد را صادر کرد. علیرغم حکم قطعی آزادی توسط قاضی، دولت عراق مانع آزادی این گروگانها شده است.

گروگانهای مجاهد روز سه شنبه اعلام کردند که در صورت انتقال به محلی دیگر اعتصاب غذای خود را به خشک تبدیل خواهند کرد. اسیرانی که جز بدنهای زخمی و گرسنه هیچ سلاح و امکانی برای دفاع از خود در برابر توطئه احتمالی تحویل به شکنجه گاههای رژیم ایران در دست ندارند، در نبردی عادلانه و البته نابرابر با گماشتگان ولی فقیه دست و پنجه نرم می کنند.
در رویدادی دیگر، روز دوشنبه 6 مهر، دادگاه عدالت اروپا، طی حکمی درخواست رژیم ایران برای لغو حکم 16 آذر این دادگاه که نام سازمان مجاهدین خلق را از لیست تروریستی درآورده بود، مردود شناخت. دادگاه عدالت اروپا همچنان از عوامل رژیم در این دادگاه خواست تا هزینه های پرداخت شده از طرف مجاهدین در این دادگاه را بپردازد.

پایوران رژیم از هر شرایط و فرصتی بر تمایل سیاستمدارن اروپایی به مماشات استفاده کرده و فشار بر اعضای سازمان مجاهدین را در هر سفره رنگینی که پهن می کنند، افزایش می دهند. اما خیزشهای مردمی که همچنان ادامه دارد، آنچنان رژیم را در دنیا بی آبرو ساخته که حتا دلباختگان «گفتگوهای انتقادی» را از لاس زدن خجالت زده کرده است. بر همین راستا حتا شورای وزیران اتجادیه اروپا، کمیسیون اروپا و دولت فرانسه علیرغم تلاشهای لابیهای رزیم، در این پرونده از رژیم حمایت نکردند.

مجمع پارلمانى شوراى اروپا با صدور بيانيهيى سرپيچى دولت عراق از حكم دادگـاه براى آزادى 36مجاهد به گروگان گرفته شده را محكوم كرد


مجمع پارلمانى شوراى اروپا با صدور بيانيهيى سرپيچى دولت عراق از حكم دادگـاه براى آزادى 36مجاهد به گروگان گرفته شده را محكوم كرد
متن اين بيانيه از اين قرار است:


مجمع پارلماني
شوراى اروپا


پرونده 12046
29سپتامبر 2009
كمپ اشرف
بيانيه مكتوب شماره 430
حمله مرگبار نيروهاى عراقى به كمپ اشرف، محل استقرار 3400 عضو اپوزيسيون ايران، 11 كشته، 500 زخمى و 36 گروگان به جاى گذاشت. رژيم ايران در تلاش است از طريق دولت عراق آنان را نابود سازد. عدم آزادى 36 گروگان در سرپيچى از اجراى احكام دو دادگاه و حكم قاضى و حضور نيروهاى عراقى در اشرف، باعث نگرانى جدى مىباشد. قطعنامه 24آوريل 2009 پارلمان اروپا تصريح مىكند ساكنان اشرف مشمول كنوانسيون چهار ژنو هستند و دولت عراق بايد از اخراج يا جابجايى اجبارى آنها در داخل عراق خوددارى كند و محاصره كمپ را پايان دهد.
ما از نيروهاى آمريكايى در عراق مىخواهيم حقوق ساكنان اشرف را تضمين نموده و از آنها در مقابل خشونت و بدرفتارى حفاظت نمايند و بهعنوان يك قدم جدى در راستاى امنيت آنها خواستار استقرار يك تيم ناظر سازمان ملل در اشرف مىباشد و از عراق مىخواهيم تسهيلات لازم براى اين تيم فراهم كند. ما در نگرانى خانوادههاى آنان كه در اروپا و آمريكا تحصن و اعتصاب غذا كردهاند سهيم مىباشيم و به آنها اطمينان خاطر مىدهيم كه با جديت موضوع اشرف به‌ويژه آزادى 36 به گروگان گرفته شده را دنبال مىكنيم.

سه‌شنبه، مهر ۰۷، ۱۳۸۸

Computers may be able to ‘read’ thoughts

Computers may be able to ‘read’ thoughts

By Liz Stoever, on 07-06-2009 23:24

Published in : Tech, Transhumanism

Views : 343

It sounds like something from a science fiction movie: Sensors are surgically inserted in the brain to understand what you're thinking. Machines that can speak, move or process information — based on the fleeting thoughts in a person's imagination.But it's not completely fictional. The technology is out there. A researcher in Wisconsin recently announced the ability to "think" updates onto the Twitter website. Locally, researchers at Washington University have developed even deeper ways of tying humans and computers together.

For Eric Leuthardt, 36, a neurologist at Washington University Medical School, it's about taking our relationship with computers to the next level.


MORE

«مريم رجوى، رژيم ولايتفقيه را به لرزه در مىآورد»


«مريم رجوى، رژيم ولايتفقيه را به لرزه در مىآورد»

خانم مريم رجوي در پارلمان اروپا

به قلم : نزار جاف از مركز اطلاع رسانى ايلاف عربستان


گزارش رژيم ولايتفقيه در تهران در طول سالهاى اخير تلاش كرد تا از ارزش نقشى كه سازمان اپوزيسيونمجاهدين خلق در صحنه ايران ايفاء مىكند بكاهد و در بسيارى از مناسبتها عاجزانه اعلام مىكرد اين سازمان تمام شده است و تاثيراتش در جامعه ايران بپايان رسيده است. نقش موثرسازمان مجاهدين خلق ايران در عرصه داخلى ايران، از آن‌جا رو به صعود گذاشت و به اوج خود رسيد كه خانم مريم رجوى، رئيسجمهور منتخب مقاومت ايران، حضورش را در محافل بينالمللى مهر كرد. اين زن سخت كوش با فعاليت و مسافرت از اين پارلمان اروپايى به آن پارلمان از محتواى انسانى و متمدنانه مقاومت ايران به‌طور عام و سازمان مجاهدين به‌طور خاص براى همگان پرده برمىدارد. بسيارى از محافل مطبوعاتى و سياسى اروپايى برقدرت و خلاقيت استثنايى خانم رجوى در قانع كردن اروپاييها نسبت به عدالت در آرمان مقاومت ايران در برابر رژيم مذهبى تندرو در تهران تأكيد كردند. نويسنده مقاله ايلاف عربستان افزود: رژيم تهران با همه امكانات سياسى-اقتصادى تلاش كرد بر دولتهاى اتحاديه اروپا به‌طور خاص و بر دولتهاى غربى به‌طور عام طورى تاثير بگذارد كه اين دولتها بر مواضع قبلىشان دررابطه با سازمان مجاهدين خلق باقى بمانند، مشابه تمام امكاناتى كه در عراق براى تضعيف و محاصره قرارگاه اشرف بر خلاف تمام قوانين ومعيارهاى بينالمللى صرف كرد. دردوسال اخير بسيار واضح بود كه رژيم با تمامى توان و امكانات تلاش كرده و مىكند كه اقدامات موثر وپرتلاش خانم رجوى را محدود كند. بسيارى از محافل سياسى و مطبوعاتى ملاحظه كردند كه جنگ خاموش ميان بنيادگرايان از يك سو و پرزيدنت مقاومت ايران خانم رجوى به سختترين مراحل خود رسيده و هيچ چيزى نمىتواند به اراده اين زن آهنين عزم آسيبى برساند. موفقيتهاى خانم رجوى در كسب دوستان موثر اروپايى وگشودن مجامع بينالمللى بطورروز افزونى ادامه دارد تا بتواند صداى مردم مظلوم ايران را به جهان برساند. خانم رجوى با تمام توانش تلاش مىكند تا بهترين راهحل را براى سرعت دادن به تغيير اين رژيم تندرو بيابد. نويسنده مقاله مندرج در ايلاف عربستان افزود: مريم رجوى زنى كه صاحب عزم پولادين است تعجب بسيارى از سياسيون و پارلمانترها و خبرنگاران اروپايى را برانگيخته است،دفعات زيادى امكان يافتهام كه با او از نزديك آشنا شوم وصحبت كنم و او در سياهترين شرايط باعزم راسخ تأكيد مىكند كه اوضاع در تهران به زيان رژيم حاكم است. امروز در پى حوادث بعداز انتخابات رياست جمهورى كه تصوير حقيقى از وضعيت داخلى ايران ارائه شد ، همان چيزى اتفاق افتاد كه مقاومت ايران در مواضعش تصوير كرده بود. اكنون بالاترين اركان اين رژيم به لرزه درآمده است، لرزيدنى عظيم. ديگر شكى نيست كه امور به آن وضعيتى كه رژيم براى آن برنامهريزى كرده بود بر نمىگردد. اعتراف رژيم به نقش موثر سازمان مجاهدين خلق درحوادث اخير، دستگيرى صدها تن از تظاهر كنندگان بر اساس پيشينه وابستگىشان به مجاهدين و همينطور جنگ مخفيانهاى كه عليه اين سازمان در شهر اشرف راه انداخت، دليل بسيار واضحى است كه سازمان مجاهدين خلق ايران و رهبر بى همتايش خانم مريم رجوى توانستهاند به قلب رژيم حاكم برسند و با ضربه تدارك ديده شده از قبل آنرا متزلزل كنند و بر اساس آن بسيارى از محافل وضعيت آينده را به اشكال مختلف بدون وجود آخوندها در ايران ترسيم مىكنند.

دانشجویان با شعار مرگ بر دیکتاتور سال تحصیلی را آغاز کردند


دانشجویان با شعار مرگ بر دیکتاتور سال تحصیلی را آغاز کردند

زینت میرهاشمی

دیروز دوشنبه 6 مهر قرار بود با حضور وزیر علوم، سال تحصیلی جدید طی مراسمی در محل کتابخانه‌ مرکزی دانشگاه تهران آغاز شود. اما هزاران تن از دانشجویان دانشگاه تهران با تجمع در مقابل کتابخانه مرکزی و سر دادن شعارهایی همچون «مرگ بر دیکتاتور»، «دولت کودتا، استعفا استعفا»، «دانشجوی زندانی ازاد باید گردد»، «ندائیم، سهرابیم، ما همه یکصدائیم»، «شکنجه، تجاوز دیگر اثر ندارد» و.....اقدام به تجمع و راهپیمایی کردند. سایت حکومتی عصر ایران طی گزارشی محوطه مرکزی دانشگاه تهران را «ناآرام» اعلام کرد و نوشت:« تلاش ماموران بر این است که دامنه تجمع به بیرون دانشگاه کشیده نشود.»

تعداد محدودی از دانشجویان بسیجی طی یک مانور مفتضح سعی به برگزاری گردهمایی در حمایت از پاسدار احمدی نژاد نمودند که در موج دانشجویان معترض بساط خود را جمع کردند.

دانشجویان دانشگاه تهران در ادامه سنت 16 آذر و 18 تیر این بار نیز فریاد آزادیخواهی مردم ایران را بازتاب می دهند. دانشجویان گفته بودن که «دانشگاه باز بشه، ایران قیامت میشه» و دیروز دانشجویان دانشگاه تهران با گرایشهای گوناگون به عهد خود وفا کردند و به قیامها و خیزشهای مردم ایران ابعاد جدیدی دادند.

یکی از شعارهای دانشجویان مربوط به پروژه اتمی رژیم چنین بود:«دیکتاتور هسته ای، بگیر بخواب خسته ای.» این شعار نشان می دهد که دانشجویان ایران سیاست هسته ای رژیم را در پیوند با دیکتاتوری ارزیابی می کنند.

از تظاهرات دیروز دانشجویان دهها فیلم که به وسیله خود دانشجویان تهیه شده بود به سراسر جهان مخابره شد.

بر اساس گزارشهای خبری تنی چند از دانشجویان در هنگام خروج از دانشگاه توسط نیروهای سرکوبگر ضد شورش دستگیر شدند.

در رویدادی دیگر تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی روز دوشنبه 6 مهر در مقابل زندان اوین دست به تجمع زدند. آنان خواستار آگاهي از وضعيت سلامتي وابستگان خود و ملاقات با آنان شدند. همچنین تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی به بیدادگاه ارتجاع اسلامی مراجعه کرده و هواستار آزادی عزیزان خود شدند.

سه‌شنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۸

در مقابل مقر ملل متحد در نیویورک فریاد اعتراض سر خواهیم داد.


در مقابل مقر ملل متحد در نیویورک فریاد اعتراض سر خواهیم داد.

زینت میرهاشمی

قرار است پاسدار احمدی نژاد در قامت یکی از منفورترین دیکتاتورهای جهان روز چهارشنبه اول مهر (23 سپتامبر) در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی کند. احمدی نژاد نماینده مردم ایران نیست و مشروعیتی برای سخن گفتن از جانب مردم ایران ندارد. جایگاه کشور ایران در نهادهای بین المللی باید به نمایندگان واقعی مردم که در شرایطی دموکراتیک توسط مردم انتخاب می شوند، واگذار شود.

جنبش مردمی با حضور پر صلابت خود در خیابانها خواب را از چشمان ولی فقیه و مزدورانش ربوده است. این جنبش جایگاه واقعی احمدی نژاد را به عنوان گماشته ولی فقیه تعیین کرد. واکنش نسلی شوریده در برابر استبداد 30 ساله توانست کراهت این چهره را در مهمرترین رسانه های جهان به ثبت برساند.

یکی از سیاستهای کهنه رژیم، صدور بحران و تبدیل بحران سرنگونی به بحران منطقه ای و جهانی است. بر همین سنگ پایه پایوران رژیم در هر تند پیچ بحران سرنگونی، یک دشمن را می آفرینند و از جعبه عطاریشان خارج می کنند و از مردم می خواهند که مشتهای خشمگین و گره کرده خودشان را بر این «دشمن» بکوبند. حاکمیت با این سیاست بر آتشفشان خشم مردم خاکستر سرکوب می پاشید.

شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» دقیقا شعاری علیه صدور بنیادگرایی اسلامی است. این شعار خط بطلانی بر سیاست صدور بحران و صدور تروریسم و بنیادگرایی اسلامی که هزینه های سنگینی را به مردم ایران تحمیل کرده، کشید. احمدی نژاد در امتداد همین سیاست به ویزه در شرایط پر تب و تاب کنونی، برای رهایش از بحران انقلابی، با طرح مساله هولوکاست قصد کرد نگاهها را تغییر دهد و اعتراضهای افکار عمومی و نهادهای بین المللی در جهان را به سمت مساله رویارویی رژیم و اسرائیل ببرد. وی قصد دارد هزینه زیادی را که جنبش مردمی برای بی ابرویی رژیم در سطح دنیا پرداخته است را با این عوامفریبیها پایمال کند.

پذیرش احمدی نژاد در نشست مجمع عمومی سازمان ملل را محکوم می کنیم. حرفها و سیاستهای وی، علیه منافع مردم ایران است. مساله اصلی مردم ایران در شرایط کنونی وجود رژیم ولایت فقیه است که تنها از طریق سرکوب حاکمیت می کند. تنها با

تلاشی همگانی و اعتراضهای گسترده همراه با افشاگری می تواند رژیم را هرچه بیشتر در جامعه جهانی منفرد کند. بدین منظور ما نیز همراه با ایرانیان آزادیخواه در روز چهارشنبه در مقابل مقر ملل متحد فریاد اعتراض سر خواهیم داد.

سه‌شنبه، شهریور ۲۴، ۱۳۸۸

وضعيت وخيم 36گروگان مجاهد در پايان هفتمين هفته اعتصاب غذا و توطئه رژيم آخوندى براى ادامه اسارت آنها

وضعيت وخيم 36گروگان مجاهد در پايان هفتمين هفته اعتصاب غذا و توطئه رژيم آخوندى براى ادامه اسارت آنها
36گروگان مجاهد در پايان هفتمين هفته اعتصاب غذا در وضعيت وخيمى بهسر مىبرند و برخى از آنان در آستانه ورود به وضعيت برگشت ناپذير هستند. همه آنها از ضعف و بيحالى شديد، اختلال در سيستم گوارش و بينايى و شنوايى رنج مىبرند. آنان با بدنهاى رنجور و مجروح، سه هفته پس از صدور حكم آزادىشان از سوى دادگاه شهر خالص، هم‌چنان در اسارت نيروهاى عراقى بهسر مىبرند،
حبيب غراب، بهخاطر شكنجه و ضربات وارده به هنگام دستگيرى از تورم ساق پا رنج مىبرد و دچار ضايعات عروقى شده است. وى به فوريت بايد توسط پزشكان متخصص موردمعاينه و معالجه قرار گيرد. محمدرضا هوشمند بهخاطر وضعيت بحرانى ناشى از حمله آسم، به بيمارستان خالص منتقل شده و زير چادر اكسيژن بهسر مىبرد.
مهدى زارع كه از التهاب عصب بينايى رنج مىبرد تاكنون توسط هيچ پزشك متخصصى ويزيت نشده و در آستانه از دست دادن كامل بينايى قرار دارد.
عزيز غلامى از مشكل كم كارى تيروييد هم رنج مىبرد و داروى مورد نياز خود را كه مصرف آن برايش حياتى است، ندارد.
ابراهيم كمارى، جليل غلام زاده و همايون ديهيم نيز بهخاطر دردهاى شديد ناحيه جلوى قلب بهصورت اورژانس به بيمارستان خالص منتقل شدهاند. ابراهيم كمارى نيازمند مراقبتهاى ويژه پزشكى است.
روز گذشته مقامهاى دادگاه خالص از اجراى حكم آزادى گروگانها، بهخاطر دخالتهاى سياسى، ابراز عجز نموده و تأكيد كردند كه اتهام مضحك ورود و حضور غيرقانونى مربوط به 25سال پيش ،آشكارا يك دستاويز براى نگهداشتن گروگانها در اسارت است.
مقاومت ايران از اين پيشتر افشا كرده بود كه سفارت رژيم آخوندى در بغداد، به دنبال سفر وزير خارجه رژيم به عراق ، با دخالت وقيحانه در قضاييه اين كشور، مانع اجراى حكم آزادى گروگانها شده است. بهانه تراشى حول ورود و حضور غيرقانونى به عراق ساخته و پرداخته نيروى تروريستى قدس و مأموران اطلاعات آخوندى است كه سرنخ قضايا را به دست دارند. بر همگان روشن است كه نگهدارى اين 36نفر، صرفا تن دادن به خواست ضدانسانى رژيم آخوندى است، كه برقتل آنان اصرار دارد.
درچهلونهمين روز اعتصاب غذاى 36گروگان مجاهد، مقاومت ايران بار ديگر دولت آمريكا، سفارت آمريكا در بغداد ،نيروى چند مليتى در عراق، دبيركل ملل متحد، شوراى امنيت و كميسر عالى حقوقبشر و همه سازمانهاى بينالمللى مدافع حقوقبشر را به اقدام فورى براى نجات جان آنها فرا مىخواند. سفارت آمريكا در بغداد و فرماندهى نيروهاى آمريكايى بايد به تعهدهاى خود در قبال افراد حفاظت شده طبق موافقتنامهيى كه با يكايك ساكنان اشرف، از جمله اين 36تن امضا كردهاند، پايبند باشند.
مقاومت ايران به دولت عراق هشدار مىدهد كه به گروگان گرفتن و ضرب و جرح افراد حفاظت شده و ممانعت از آزادى آنها بر خلاف حكم دادگاه، جنايت عليه بشريت محسوب مىشود و در محاكم بينالمللى مورد پيگرد قرار مىگيرد.
دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
23شهريور1388 (14سپتامبر2009)

دوشنبه، شهریور ۲۳، ۱۳۸۸

هواداران مجاهدين سالگرد درگذشت پدر طالقانى را گراميداشتند

هواداران مجاهدين سالگرد درگذشت پدر طالقانى را گراميداشتند
هواداران مجاهدين بمناسبت سالگرد درگذشت پدر طالقانى بر مزار وى حاضر شدند و حلقه گلى را از طرف مجاهدان اشرف نثار آن كردند.
آنان هم‌چنين بر مزار شهداى قيام سراسرى گلگذارى كردند.
از سوى ديگر، بمناسبت چهلم شهداى فروغ ايران در اشرف، هموطنان تصاوير اين شهدا را كه مزين به حلقههاى گل بود، در بهشت زهرا نصب نمودند. همزمان با اين اقدام سرود «پيكر بىشكست» از بلندگو پخش مىشد.

چهارشنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۸۸

یورش به دفتر مهدی کروبی و دستگیری چند فعال سیاسی محکوم است


یورش به دفتر مهدی کروبی و دستگیری چند فعال سیاسی محکوم است

زینت میرهاشمی

شاهدان و قربانیان تجاوز و شکنجه در قید حیات و هر کدام سندی از جنایات رژیم هستند. ماموران ولایت فقیه به دفتر کروبی و نیز دفتر کمیته پیگیری وضعیت زندانیان اخیر، یورش برده و مدارک را به سرقت بردند. این عمل که جهت رعب و پاک کردن ذره کوچکی از مدارک جنایاتشان که در این دفاتر موجود بوده، صورت گرفته و محکوم است. این امر که به دستور مستقیم ولی فقیه انجام گرفته است ادامه رویارویی ولی فقیه و پاسداران به منظور خاموش کردن صدای آنها و گرفتن امکانات ناچیز شان است.

جنایاتی که طی دو ماه اخیر در ایران اتفاق افتاد، در ادامه روند 30 سال کشتار و قتل عام مخالفان رژیم است که تا کنون رسیدگی به آنها در چارچوب نظام ولایت فقیه میسر نبوده و در آینده هم امکان پذیر نیست. نمی توان از قاتلان، عاملان و امران جنایت تقاضا کرد که به دردها و صحبتهای قربانیان خود گوش دهند. مثل معروفی است که می گویند چاقو دسته خود را نمی برد.

کمیته هایی که تا کنون پیرامون نظام و از خودیها، برای رسیدگی به قتلهای زنجیره ای، قتل دگراندیشان و....شکل گرفت، نه تنها کاری پیش نبرد بلکه به این جنایات نوعی مشروعیت هم بخشید. رسیدگی به این جنایات، فقط از عهده یک کمیته حقیقت یاب بین المللی و با نظارت سازمانهای غیر دولتی و خارج از دم و دستگاه ولایت فقیه امکان پذیر است. دخیل بستن به نهادهای «قانونی» حکومت و آویزان شدن به نهادهایی که تحت امر ولی فقیه هستند و یا استناد به اندیشه های خمینی جلاد که خود بنیانگذار همه این سرکوبگریها بود، دردی را درمان نخواهد کرد. این شیوه رفتار، در شرایطی که نهادهای حکومت تحت سلطه ولی فقیه و زیر سم سپاه و بسیج عمل می کنند، به مانورهای سرکوبگرانه طرف مقابل زمان بیشتر می دهد. این شکل حرکت بسیار عقب تر از قیامهای خیابانی است. پاسدار یدالله حوانی معاون سیاسی سپاه پاسداران می گوید:«امروز دیگر بحث تهدید نرم مطرح نیست»، «بلکه ما وارد جنگ نرم شده ایم.» او به درستی اعتراف می کند این رویدادها، ادامه جنگ مردم با رژیمی است که 30 سال بدون مشروعیت حکومت کرده است.

ولی فقیه قصد دارد روز آدینه آینده در نماز جمعه سخنرانی کند. آخرین سخنرانی وی، منجر به سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم و زخمی و کشته شدن صدها نفر شد. ولی فقیه با توجه به نزدیک شدن بازگشایی دانشگاهها و مدارس و صحبتهای تحریک آمیز احمدی نژاد و فرمانده سپاه پاسداران، سرکوب گسترده دیگری را زمینه سازی می کند.

سه‌شنبه، شهریور ۱۷، ۱۳۸۸

گسترش حرکتهای کارگری از چالشهای پیش روی دولت پاسداران


گسترش حرکتهای کارگری از چالشهای پیش روی دولت پاسداران

زینت میرهاشمی

رئیس دولت پاسداران، در کنفرانس خبری خود سیاستهای ضد کارگری خود را آشکار کرد. احمدی نژاد که با اعمال نفوذ سپاه و بسیج به سمت گماشته ولی فقیه برای بار دوم منصوب شد، در خوش خدمتی به سرمایه داران حتا شعارهای فریبکارانه اش در مورد فقر را که در دوران رقابت انتخاباتی اش داده بود پس گرفت و بر سیاستهای دولتش بر شدت بخشیدن به بحران اقتصادی تاکید ورزید.

داده های آماری و پیش بینیهای کارشناسان اقتصادی، وضعیت اقتصادی را در سالهای آینده بحرانی و فاجعه بار خوانده اند. برخی سالهای آینده را سالهای مرگ واحدهای تولیدی در شکل وسیع پیش بینی کرده اند. احمدی نژاد همان طور که مردمی به پا خواسته را «خس و خاشاک» نامید، بحران اقتصادی را قبول نکرده و رقم بالای بیکاری را «عددی» ندانست.

احمدی نژاد در پاسخ سوال خبرنگاری در مورد رابطه شعارهای دولت وی در چهار سال گذشته، حط فقر 850 هزار تومانی و حداقل حقوق 263 هزار تومانی کارگران و بیکار شدن 200 هزار نفر در سال 87، گفت شرایط اقتصادی خوب است و میزان بیکاری اعلام شده در رسانه ها غیر واقعی است. احمدی نژاد گفت:«این که 200 هزار نفر بیکار شوند عدد بزرگی نیست و از تحولات طبیعی بازار کار است.»

وی رشد بیکاری آن هم در ابعادی فاجعه بار را، امری طبیعی دانسته و گفت که «همواره عده ای بیکار می شوند و عده ای هم به سر کار می روند.»

طی دو ماه گذشته همزمان با قیامهای خیابانی، اعتراضهای کارگری جریان داشته است. حرکتهای رو به رشد کارگری با توجه به وخیم شدن وضعیت معاشی انان از چالشهای پیش روی دولت پاسدار احمدی نژاد خواهد بود.رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، سال 88 را سال بحرانهای کارگری نامیده است. (ایلنا 14 شهریور)

دوشنبه، شهریور ۱۶، ۱۳۸۸

وظیفه اخلاقی و مسوولیت سیاسی در برابر مُجاهدین اعتصاب کُننده


وظیفه اخلاقی و مسوولیت سیاسی در برابر مُجاهدین اعتصاب کُننده

منصور امان

با گُذشت بیش از 5 هفته از اعتصاب غذای 38 مُجاهد گروگان گرفته شُده از سوی دولت عراق و نیز اعتصاب غذای هزاران تن از ساکنان شهر اشرف به نشانه همبستگی با یاران اسیر خود، شُمار زیادی از آنها در آستانه مرگ قرار گرفته اند. به این صورت، بر چهره جنین مرگی که زوج رژیم ولایت فقیه و دولت حزب الدعوه - مجلس اعلا در برابر دیدگان نیروهای اشغالگر عراق و افکار عُمومی کشورهایشان در حال زاییدن هستند، بیش از گُذشته خُطوط یک فاجعه انسانی تمام عیار تشخیص پذیر شُده است.

اعتصاب کُنندگان با تنها سلاحی که در اختیار دارند یعنی جان خود، در دفاع از حُقوق خویش به عُنوان افراد حفاظت شُده بر اساس کُنوانسیونهای بین المللی و شرافت شان به صفت مُخالفان سازش ناپذیر رژیم جمهوری اسلامی، سینه سپر کرده اند. اما پُرسش مرگ و زندگی را کسانی در برابر آنها قرار داده اند که نه حُقوق انسانها و رفتارهای شکل گرفته بر پایه آن که در پیمانهای بین المللی ثبت گردیده را به رسمیت می شناسند و نه برای مُخالفان و دگراندیشان حق حیات اجتماعی و بیولوژیک قایلند.

در این میان، مسوولیت دولت آمریکا به عُنوان نیروی اشغالگر و حاکم اصلی عراق در تحمیل شرایط یاد شُده به مُجاهدان شهر اشرف، سنگین و انکار ناپذیر است. کاخ سفید امروز در حالی با "اعمال حاکمیت دولت عراق" از طریق قتل، سلاخی و گروگان گیری ساکنان شهر اشرف ابراز تفاهُم می کُند که با امضای یک سند الزام آور در سال 2004، موقعیت آنها را به عُنوان پناهندگان تحت حفاظت کُنوانسیون چهارُم ژنو به رسمیت شناخته است.

توجیه ایالات مُتحده در مورد "اعمال حاکمیت دولت عراق"، موضوع نوع و درونمایه حاکمیت مورد پذیرش آن را به سطح یک رُسوایی سیاسی فراز می دهد. مساله مزبور با توجُه به این واقعیت که دولت عراق حتی برای رای محاکم قضایی خود که دستور آزادی مُجاهدین دستگیر شُده را صادر کرده اند ارزشی قایل نیست، ابعاد فضاحت بار تری می یابد.

زنان و مردانی که 38 روز جُز برای اعتراض لب از لب نگشوده اند، برای پرنسیبهای همگانی، برای حُقوقی که تضمین کُننده حیات مدنی و کرامت انسانی در هر کُجاست، جان خود را آرش وار در تیر کرده اند. از این زاویه، پُشتیبانی از آنها در این راه و تلاش برای حذف شرافتمندانه گُزینه های تحمیلی مرگ یا زندگی از سر زیست شان، وظیفه ای اخلاقی و مسوولیتی سیاسی است.

تشكيل كميته عربى - اسلامى دفاع از شهر اشرف و مقابله با گسترش بنيادگرايى رژيم ملايان

تشكيل كميته عربى - اسلامى دفاع از شهر اشرف و مقابله با گسترش بنيادگرايى رژيم ملايان

maryam-rajavi

خانم مريم رجوى رئيسجمهور برگزيده مقاومت طى سخنانى وضعيت اشرف، زنان و 36گروگان اشرفى را تشريح كرد و همه مسلمانان را فراخواند كه به دفاع از زنان اشرف برخيزند.


غروب روز شنبه 5سپتامبر، در اجلاسى در پاريس با حضور هيأتهاى عربى و اسلامى متشكل از قانونگذاران، شخصيتهاى حقوقى، سياسى، اجتماعى و مدافعان حقوقبشر از كشورهاى مختلف اسلامى از جمله الجزاير، اردن، فلسطين، مصر تشكيل كميته عربى- اسلامى در دفاع از اشرف اعلام گرديد.
چهرههاى نماينده اسلام در فرانسه نيز در اين اجلاس شركت داشتند.
سيد احمد غزالى نخستوزير سابق الجزاير اين اجلاس را، كه در مقر شوراى ملى مقاومت ايران در اورسورار برگزار گرديد، در آستانه افظار پانزدهمين روز ماه رمضان افتتاح نمود.
«كميته عربى - اسلامى در دفاع از شهر اشرف» طى بيانيهيى از شخصيتها، انديشمندان، روحانيان و مدافعان حقوقبشر به ويژه در منطقه خاورميانه خواست كه حمله 28ژوييه 2009 نيروهاى دولتى عراق عليه قرارگاه اشرف را كه منجر به كشته شدن 11تن از ساكنان اشرف و مجروح شدن 500تن از آنها شد، به مثابه «جنايتى كه خنجرى بر وجدان جامعه عربى و ميهمان نوازى آن و ارزشهاى اسلامى است» محكوم نمايند.
خانم مريم رجوى، رئيس حمهور برگزيده شوراى ملى مقاومت ايران طى سخنانى گفت: «با آنكه اشرف در هفتاد كيلومترى مرز ايران قرار دارد، در صدر نگرانى حاكمان ايران است. آنها سركوب مجاهدين را مهمترين اولويت خود در روابطشان با هر دولتى قرار داده‌اند و اشرف را بخشى از قيامهاى جارى در تهران مى‌بينند. علت كينه‌توزى رژيم ولايتفقيه به ساكنان اشرف اين است كه آنها الهامبخش مبارزه زنان و جوانان و قيام كنندگان براى آزادى هستند».
وى افزود: «امروز چهل روز از گروگان گرفته شدن 36تن از ساكنان اشرف مى‌گذرد. آنها و حاميانشان در نقاط مختلف جهان در تمام اين مدت در اعتصاب غذا هستند. ادامه اسارت آنها بهخصوص بهرغم صدور حكم آزادى آنها از جانب قاضى، برخلاف همه موازين انسانى، اسلامى و قانونى است. وى افزود: هزار زن پيشتاز مجاهد در شهر اشرف مستقرند. حضور نيروهاى مهاجم در اشرف كه بارها زنان را به هتك حرمت تهديد كرده‌اند، آنان را در موقعيت خطرناكى قرار داده است. وى همه مسلمانان را فراخواند كه در دفاع از آنان برخيزند».
شركت كنندگان از جمله شيخ تيسير تميمى، قاضى القضات فلسطين، شيخ حمدى الضعير از قضات فلسطين، خانم نريمان الرؤسان، آقاى محمد الحاج، دكتر على الضلاعين نمايندگان مجلس اردن و دكتر صلاح عبدالله رهبر حزب پيشرو ناصرى مصر، در سخنان خود حمله به اشرف را بهعنوان تعرض عليه مسلمانان بىدفاع بهطور قاطع محكوم كردند. آنها حمايت قاطع خود و بخش اعظم مردم دنياى عرب از اهالى اشرف و پايدارى آنها را اعلام نموده و ضرورت وحدت عربى در مقابله با گسترش بنيادگرايى اسلامى از نوع آخوندى را مورد تأكيد قرار دادند.
خانم انيسه بومدين نويسنده و اسلام شناس، شيخ داو مسكين از اقطاب مسلمان فرانسه، آقاى غالب بن شيخ اسلام شناس و آقاى محمد مستيرى رئيس انستيتوى تفكر اسلامى در فرانسه و شيخ خليل مرون و آقاى توفيق سبتى اعضاى دفتر اجرايى شوراى مسلمانان فرانسه در عداد سخنرانان در اين اجلاس بودند.
كميته عربى اسلامى دفاع از شرف در بيانيه خود مىگويد: «نابودى اشرف براى رژيم ايران كه با قيامهاى سراسرى مردم ايران مواجه است اهميت مضاعفى دارد. اين قيامها باعث شده كه بنيادهاى رژيم ولايتفقيه متزلزل شود، رهبرى آن شقه شود و اكثر روحانيان از آن روى برگردانند. جنايت عليه زندانيان از جمله تجاوز به دختران و پسران زندانى كه به تازگى توسط مقامهاى خود رژيم افشا شده يكبار ديگر از ماهيت ضدانسانى و ضداسلامى آن پرده برداشته است».
بيانيه اشاره مىكند كه «كشتار ساكنان اشرف، تلاش ملايان براى خروج از اين بحران است و هيچ ربطى به ملت عراق ندارد. در 23سال گذشته عراق ميزبان هزاران تن از مجاهدين بوده» بهشهادت ميليونها عراقى و بسيارى از رهبران ميهن پرست و دموكراتيك عراقى، «حضور سازمان مجاهدين خلق در عراق، بزرگترين سد و مانع سياسى و تاريخى در مقابل استراتژى هژمونى ايران است».
كميته از مردم عراق خواست «براى نجات عزت و شرافت عراق و عرب صداى خود را عليه اين جنايت بلند كنند و به حمايت از ميهمانان خود در شهر اشرف برخيزند».
مؤسسان كميته خواهان «آزادى بلادرنگ 36گروگان ساكنين اشرف، خروج نيروهاى عراقى از اشرف و استقرار يك نيروى بينالمللى در اشرف، و تضمين حفاظت آنان توسط نيروهاى آمريكايى و عدم هرگونه جابجايى ساكنان اشرف در داخل يا خارج عراق» شدند.
دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران
14شهريور 1388 (5سپتامبر 2009)