چهارشنبه، آذر ۱۳، ۱۳۸۷

آمریكا برای اولین بار، شركتهای عمده نفتی رژیم آخوندى را در لیست تحریمها قرار داد

آمریكا برای اولین بار، شركتهای عمده نفتی رژیم آخوندى را در لیست تحریمها قرار داد
11:35:49 AM 1387/9/12
تحريم شركتهاي نفتي رژيم توسط آمريكا
تحريم شركتهاي نفتي رژيم توسط آمريكا

آمریكا در ادامه سلسله تحریمهای خود علیه رژیم آخوندی، برای اولین بار شركتهای عمده نفتی رژیم را در لیست تحریمها قرار داد. دفتر نظارت بر داراییها در وزارت خزانهداری آمریكا در بیانیهیی اعلام كرد: شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی بینالمللى نفتیران با مسئولیت محدود و شرکت بازرگانی نفتیران سارل را به‌عنوان نهادهایی که تحت مالکیت یا تحت کنترل دولت ایران قراردارند، مورد شناسایی قرار داده و اسامی این شركتها را به فهرست شركتهایی كه مشمول مقررات تحریم هستند میافزاید. گنجانیدن شرکت ملی نفت ایران، شرکت بازرگانی بینالمللى نفتیران با مسئولیت محدودو شرکت بازرگانی نفتیران سارل به فهرست تحریمها، برای نخستین بار بیانگر افزوده شدن موسسات غیر مالی به این فهرست میباشد.

خبر مهم در سايت سازمان مجاهدين خلق ايران