دوشنبه، آذر ۲۵، ۱۳۸۷

وزیر امور خارجه مصر: رژیم ایران در صدد سلطه بر خاورمیانه است

وزیر امور خارجه مصر: رژیم ایران در صدد سلطه بر خاورمیانه است
1:46:10 AM 1387/9/25
احمد ابوالغیط
احمد ابوالغیط

احمد ابوالغیط، وزیر امور خارجه مصر رژیم ایران را مورد حمله قرار داد و گفت: این رژیم در صدد سلطه بر خاورمیانه است. وی افزود: رژیم ایران: در تلاش است تا ایدئولوژی خاص خود را در منطقه گسترش داده و آن را تحمیل كند. وزیر خارجه مصرهمچنین گفت: ”سیاست خارجی مصر ابزاری در دست رژیم ایران یا براى (تامین) منافع برخی گروهها نیست كه اهداف حقیقی فلسطینیها را فراموش كردهاند“.