یکشنبه، تیر ۰۹، ۱۳۸۷

نمایش چشم بیدار وطن


Problems viewing videos?

Download latest Windows Media Player


بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج كشور با شركت بیش از 70هزار نفر از هموطنان و با حضور و سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برگزار شد

بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج كشور با شركت بیش از 70هزار نفر از هموطنان و با حضور و سخنرانی رئیس جمهور برگزیده مقاومت برگزار شد
1:03:10 AM 1387/4/9
گردهمايي بزرگ پاريس - به سوي قله پيروزي
گردهمايي بزرگ پاريس - به سوي قله پيروزي
بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج كشور با شركت بیش از 70هزار نفر از هموطنانمان بمناسبت «آغاز مقاومت مردم ایران در برابر فاشیسم مذهبی در 30خرداد1360، روز تأسیس ارتش آزادیبخش ملی ایران، روز شهیدان و زندانیان سیاسی و روز بی عدالتی بزرگ علیه مقاومت ایران در حمله 17ژوئن 2003 در اورسوراواز فرانسه با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خانم مریم رجوی در ویلپنت پاریس برگزار شد.
پس از سرود ای ایران ، گزیدهیی از سخنان رهبر مقامت آقای مسعود رجوی پخش شد.آنگاه تعدادی از هیاتهای پارلمانی از كشورهای مختلف با گردهمایی اعلام همبستگی كرده و سخنرانی ایراد كردند. سپس سخنرانی تاریخی خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیده مقاومت آغاز شد.بخش هایی از این سخنرانی در این بخش خبری از نظرتان میگذرد.
خانم رجوی: شما مجددا با این تهاجمتان آخوندها را هم بور و هم كور كردید!
به نام خدا، به نام ایران و به نام آزادی. سلام بر مردم ایران، سلام بر دانشجویان، كارگران، معلمان، و همه زنان و مردانی كه بر سلطه شوم آخوندها شوریده اند، سلام بر شهر اشرف، الهام بخش زنان و جوانان به پا خواسته ایران، سلام بر 120 هزار جاودانه فروغ آزادی از اشرف رجوی و موسی خیابانی، تا صدیقه مجاوری و ندا حسنی و حجت زمانی. سلام بر شورای ملی مقاومت، تنها جایگزین دموكراتیك استبداد مذهبی و سلام بر مسعود كه مقاومت در برابر رژیم آخوندی را بنیاد گذاشت و بی تردید كشتی توفان زده میهن را به ساحل می رساند. (همه جهان می دانند كه مسعود رهبر ماست)،
درود بر یكایك شما و اجتماع بزرگتون كه شكوه عزم مردم ایران برای آزادی است. درود بر شما منتخبان مردم، مدافعان حقوق بشر و شهروندان كشورهای مختلف كه به یاری مردم ایران آمده اید. درود بر شما و درود بر همه قیام كنندگان برای سرنگونی حكومت ولایت فقیه.
همه بی تاب و بس سركش به سوی فتح و آزادی
به سوی روز بهروزی و بر لب ها سرود افتخارآمیز پیروزی
هم میهنان عزیز، گردهمایی امروز شما، این دریای مواج انسانی، پرچم پیشروی مردم ایران به سوی قله های پیروزی است. در این لحظه، جهان در شما و از شما، صدای مردم ایران را می شنود. صدایی كه در جهان می پیچد و خیال مماشات گران و مرتجعان را می آشوبد. صدای هشتاد میلیون ایرانی كه فریاد می زنند، آخوندها باید بروند.
بله، آخوندها باید بروند، فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والیل اذا عسعس و الصبح اذا تنفس
سوگند به ستارگان شب كوب كه در آسمان تیره ظاهر شوند و بدرخشند آنگاه، رخ پنهان كنند، درخششی برای شكستن شبی تیره كه سیمای جهان را تاریك می كند؛ و سوگند به صبح درخشان كه چونان نسیم بر جهان می وزد و زندگی به ارمغان می آورد. قطعا آزادی، ثمره آن خواهد بود.
حضار محترم 5 روز پیش جنبش مقاومت و آزادیخواهی لحظه پرشكوهی در تاریخ ایران خلق كرد و آن تصویب لایحه حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی در هر دو مجلس انگلستان با اجماع و اتفاق آرا بود ، رستاخیز بیداری و انقلابی شگرف(.. شعار جمعیت . پیروزی پیروزی حق مسلم ماست) .
بله، رستاخیز بیداری و انقلابی شگرف در حقوق در جهان كه صفحه سیاه گذشته را ورق میزند، بدینسان دژ استبداد مذهبی فرو ریخت و راستی كه زلزله یی در رژیم ولایت فقیه ایجاد شد جلسات مجلس عوام ومجلس اعیان به هنگام تصویب این لایحه صحنه بی سابقهیی در تحولات مربوط به ایران است. مردم ایران به چشم دیدند كه در پارلمان یكی از 5قدرت اصلی دنیا دفاع بسیار سرسختانه یی از مقاومت مردم ایران علیه فاشیسم مذهبی صورت میگیرد شمار كثیری از نمایندگان با برانگیختگی و احساس مسئولیتی ستودنی، آمیخته یی از شرافت، شجاعت و دادخواهی، از ضرورت پایان دادن به فاجعه سیاست مماشات و از دردهای مردم تحت ستم ایران، سخن گفتند. راستی كه آنها سیاست را با انسانیت و آزادگی درآمیختند.لرد اسلین با ایقان و شجاعت، از حقانیت حكم دادگاه انگلستان و حكم دادگاه لوگزامبورگ درباره بی اعتباری اتهام تروریزم علیه مجاهدین سخن گفت. لرد كوربت از اعدام 120هزار تن از فرزندان مردم ایران سخن گفت. لرد وادینگتون گفت، باید صفحه پایانی نیز ورق زده شود و اتحادیه اروپا، به نامگذاری خود علیه مجاهدین، خاتمه دهد. لرد آرچر گفت، این آغاز پایان درد و رنج مردم ایران است و لرد كلارك گفت، فصل طولانی شرم و ننگ در حال پایان یافتن است. بارونس هریس از ایرانی های شجاع در شهر اشرف كه برای آزادی میهن خود می جنگند، تقدیر كرد. و آندرو مكینلی گفت، من انتظار روزی را دارم كه رژیم تهران واژگون شود. لرد جانستون و سایر لردها و اعضای پارلمان انگلستان هر یك بنحوی شجاعانه از این مقاومت دفاع كردند. هنگامی كه آنها این چنین از مقاومت ایران دفاع می كردند، در واقع این وجدان مردم غرب بود كه علیه سیاست مماشات و خدعه و ذلت آن می خروشید. مردم ایران به این نمایندگان، كه نمایندگان صلح و دموكراسی هستند درود می فرستند. درود، درود، درود.
.
حالا باید برای برگرداندن ایران به جامعه ملت ها اقدام كرد و اولین قدم باید تبدیل ایران از بانك مركزی تروریسم به بانك مركزی دموكر اسی و صلح در این منطقه از جهان باشد. ولی این كار تنها با تغییر رژیم حاكم امكان پذیر است. حالا یك ایران غیراتمی میتواند در دسترس باشد اما با پس زدن فاشیسم دینی یعنی حكومت ولایت فقیه باید پس زده شود.
اما با پس زدن فاشیسم دینی یعنی حكومت ولایت فقیه باید پس زده شود، و حالا یك ایران صلح جو كه همزیستی و مسالمت با همسایگان را جایگزین دخالت و تروریسم میكند مقدور است اما درمبارزهیی برای برچیدن بساط استبداد مذهبی، بله ، زمان آن فرارسیده است و همچنانكه ویكتور هوگو گفته است یك چیز قوی تر از همه ارتشهای جهان است و آن آرمانی است كه زمان آن فرا رسیده باش. آری زمان پیشروی و پیروزی فرارسیده است.

رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران سپس به صدور بیانیه 3میلیون تن از شیعیان عراقی برای طرد رژیم آخوندی و در حمایت از مجاهدین پرداخت و گفت:
در بحبوحه كشتار ها و حوادث هولناكی كه همه روزه عراق مجروح را به هم میریزد ، دو هفته پیش شاهدشكوفایی یك جنبش سیاسی، اجتماعی و فرهنگی چشمگیرعلیه رژیم آخوندی در این كشور بود كه خودش را در بیانیه 3 میلیون شیعه شریف عراقی نشان داد. 3میلیون شیعه دردمند عراقی خواهان توقف دخالت ها و جنایتهای و طرد رژیم آخوندی از عراق شدند، آنها خواهان توقف ظلم و ستم و رفع محدودیتها از مجاهدین ایران كه همچنانكه هستند شدند، خواهان توقف اقداماتی شدند ، از قبیل كشتار كارگران اشرف،آن هم با بمب گذاشتن در اتوبوس شان، خواهان توقف انفجار ایستگاه آب اشرف شدند كه به بیش از 20هزارتن از اهالی منطقه ،آن هم در هوای گرم 60 تا 70 درجه آب میداد. خواهان توقف آدم ربایی از مجاهدین شدند،مجاهدینی كه 2 تن از آنها را در بغداد همین چند سال پیش ربودند و خواهان توقف حمله موشكی به اشرف شدند مانند آنچه ماه گذشته در 26 مهر انجام شد. آخوند های حاكم بر ایران به دروغ ادعا میكنند كه مجاهدین شیعیان عراقی را كشتار كردند، حالا این سه میلیون شیعه عراقی هستند كه در بیانیه خود تاكید میكنند: مجاهدین به مثابه وزنه تعادل در مقابل رژیم ایران و سد سدیدی در برابر دخالت های رژیم در كنار مردم عراق ایستاده اند . از این بیانیه رژیم آخوندی در تهران به خود لرزید، زیرا پایه نفوذ و دخالت ها وجنایتهای خودش را درعراق به شدت متزلزل دید. از این بهتر نمیشد ملایان را كه به نام ائمه شیعه ارتزاق میكنند پس راند. رژیم وخط تفرقه اندازی وخربتازی آخوندی از شیعه یك كلان ضربه استراتژیك دریافت كرد. پیدا بود كه ولی فقیه ارتجاع بانك خودش رو در عراق سوخته می یابد، بخصوص كه بانیان این بیانیه تاریخی، ترجیح داده بودند اون رو در شهر اشرف اعلام كنند. تعدادی از این نمایندگان شریف عراقی، اینجا در جلسه ما حضور دارند، بسیار از اونها سپاسگزاریم و خواهان تشویقشون هستیم.
بلافاصله بعد از اون، حقوق بگیران سپاه قدس در عراق كه حرف آخوندهای تهران رو بازگو می كردند و می كنند، میلیونها عراقی رو بخاطر حمایت از مجاهدین، مجرم شمردند. آخوندها چنان برآشفته بودند كه قصد خود ،برای صدور مجازات های ضدانسانی ولایت فقیه رو به عراق پنهان نكردند. گوش كنید، اونها بالافاصله اعلام كردند، هر فرد یا هر حزب و سازمان و موسسه یی كه در عراق، با سازمان تروریستی مجاهدین خلق همكاری كند، اعم از عراقی یا خارجی، مشمول قوانین مبارزه با تروریسم است و به دستگاه قضایی سپرده خواهد شد. به این ترتیب، گویا سه میلیون شیعه عراقی كه این بیانیه رو امضا كردند، همه مجرمند. گویا 135حزب و گروه و انجمنی كه بیانیه رو پیشنهاد كردند ،همه مجرمند و یا هر موسسه یی كه برای مجاهدین اشرف، دارو یا غذا و پوشاك تهیه كرده، جرم مرتكب شده. علاوه بر اون، نمایندگان شریف و سخنگویان آزاده مردم عراق كه در اینجا هم حضور دارند، لابد از نظر اونها، همه مجرمند.همچنین مردان شجاع و قهرمانی كه در پارلمان عراق گفتند، افتخار می كنند كه به هر قیمت در كنار مظلوم بایستند. از نظر اونها حتی پائولو كازاكا هم كه در زمان اعلامیه بیانیه شیعیان اونجا بود ،حتما مجرم است و باید به دستگاه قضاییه سپرده بشه. علاوه بر این، لرد اسلین و بسیاری از وكلا و شخصیتهای اروپایی یا آمریكایی یا كنگرسمن هایی كه به اشرف رفتند، به زعم اونها همه مجرمند. حتما از نظر اونها ، آقای ویدال نایب رییس پارلمان اروپا هم كه بارها پیام های ویدئویی به اشرف داده، مجرم است. لرد كوربت هم كه پیام هایش رو اغلب با سلام به اشرف شروع می كنه ،حتما اون هم مجرم است.
حتما از نظر آنها آقای ویدال نایب رئیس پارلمان اروپا هم كه بارها پیام های ویدئویی به اشرف داده، مجرم است، لرد كوربت هم كه پیام هایش را اغلب با سلام به اشرف شروع می كند، حتما اون هم مجرم است. همسایگان ما در اور كه چند بار به اشرف رفتند خیلی از هموطنانمان را دیدند كه گاه شعار می دهند ما اشرفی هستیم و از خیلیهای دیگر هم شنیدم از جمله از ریموند تنتر و خیلی از مقامات دیگر بله پس بنا به قول آنها همه ما به نوعی مجرم هستیم. چون ما همه اشرفی هستیم. بله ما همه اشرفی هستیم و به این نشان افتخار می كنیم.
بله طینت فاشیسم مذهبی همین است. همه را جز خودش مجرم می شناسد و باید به قضاییه مطلوبه او سپرده شود. تا سرهایشان با مته و دریل سوراخ شود و اجساد مثله شده شان به نحوی كه قابل شناسایی نباشد در گورهای دسته جمعی انداخته شود.
این در حالی است كه كمیته بین المللی حقوقدانان برای دفاع از اشرف در نامه های رسمی به مقامات آمریكایی و عراقی بارها اعلام كرده است كه مجاهدین و ساكنان اشرف از حضور در هر دادگاه بین المللی در اروپا یا آمریكای شمالی برای این كه اتهامات علیه آنها از سوی رژیم ایران و عواملش در عراق به طور كامل مورد تحقیق قرار گیرد، استقبال می كند. بین المللی حقوق دانان مصرانه اعلام كرده است كه كمیسیون بین المللی حقیقت یاب رو كه یك ارگان معتبر جهانی وابسته به ملل متحده، مرجع ذیصلاح برای رسیدگی بی طرفانه به هرگونه اتهامی علیه مجاهدین می شناسه و داوری اون رو می پذیره، تا هیچ جایی برای اطلاعات گمراه كننده و كارزار شیطان سازی رژیم ملاها باقی نمونه.
دوباره باز می گردیم به 3میلیون شیعه عراقی و بیانیه اونها. واكنش های هیستریك رژیم ایران و عواملش در عراق قبل از هر چیز، اهمیت تحولی رو كه رخ داده بود، بیان كرد. بله، نقطه عطفی در مبارزه عموم مردم عراق برای بیرون راندن فاشیسم مذهبی از كشورشون. نقطه عطفی در بروز حمایت عراقیان از مجاهدین به مثابه سدسدیدی در برابر فاشیسم دینی، اون هم تحت نام اسلام و نقطه عطفی برای زدودن لكه سیاه خمینی گرایی از سیمای شیعه و اسلام حقیقی.
رژیم ولایت فقیه كه در ایران به بن بست رسیده است، می خواست با سلطه بر عراق راهی برای ادامه بقای خود پیدا كند، ولی حالا روزی را می بینیم كه دیوار سیاست دخالت و تروریسم در عراق بر سر تمامیت رژیم فرو می ریزد و روزی را می بینیم كه ریزش و از هم گسستگی جبهه آخوندها در عراق، مقر ولایت فقیه در تهران را از هم می پاشد.
حالا كه شیعیان عراقی علیه این رژیم به پاخاستند، باز هم اشرف هدف انتقام جویی است. راستی چرا، زیرا اشرف قله مقاومتی است كه دامنه ها و كوهپایه هایش در تمام ایران گسترده است و این اشرف است كه در اعتراض های بی وقفه جوانان ایران و قیام های كارگران و اعتصاب های دانشجویان جاری است.
بله صدای شهر اشرف، در گوش جان مردم ایران طنین آزادی است و در گوش آخوندهای حاكم ناقوس انقراض حتمی، سلام بر قهرمانان شهر اشرف و به قول مسعود خوشا ساكنان پاك ترین شهر جهان و آیات صبر جمیل و ظفر محتوم.

لرد رابین كوربت رئیس كمیته پارلمانی بریتانیا برای ایران آزاد در سخنان افتتاحیه گردهمایی بزرگ پاریس: این هفته به یك پیروزی بزرگ دست یافتیم هنگامی كه دولت انگلستان سازمان مجاهدین را از لیست سازمان های ممنوعه خارج كرد. این دستاوردی بزرگ برای مقاومت ایران و خانم مریم رجوی می باشد. وی سپس به معرفی سخنرانان پرداخت و ابتدا از دكتر هنگ دهان از كمیسیون روابط خارجی پارلمان هلند برای سخنرانی دعوت كرد.
دكتر هنگ دهان رئیس كمیسیون روابط خارجی پارلمان هلند: نقطه مشترك همه ما كه اینجا جمع شدیم این است كه مدافع یك ایران آزاد و دموكراتیك می باشیم. از جانب دوستانم در هلند صمیمانه ترین تبریكات را تقدیم شما می كنم. بسیار مفتخرم كه از همكارانم لرد كوربت و لرد اسلین كه شجاعت بسیاری را از خود نشان دادند و علیه رژیم ایران اعتراض كردند، تقدیر كنم. این رویه دموكراتهای واقعی است. امیدوارم همه دولت های اروپایی به طور خاص دولت هلند از تصمیم دولت انگلیس تبعیت كنند و نام سازمان مجاهدین رااز لیست سیاه خارج سازند.

آلن ویوین وزیر سابق و رئیس كمیسیون دولتی فرانسه برای مبارزه با سكت ها:
من می خواهم به نام كمیته فرانسوی برای یك ایران دمكراتیك بمناسبت پیروزی بزرگی كه توسط مقاومت ایران به دست آمده به رهبران شما كه چنین مبارزه پیروزی را هدایت كردند، درود میفرستم. امروز به شما می توانیم اعلام بكنیم كه بیش از هفتاد نماینده مجلس و سناتور فرانسوی همراه با صدها شخصیت دیگر عضو كمیته فرانسوی برای ایران دموكراتیك هستند.
همچنین از جانب كمیته فرانسوی برای ایران دمكراتیك اعلام بكنم كه مقاومت ایران اكنون اوج است. در ایران حركت های اعتراضی افزایش می یابد، رژیم مواضع خود را سخت تر كرده زیرا آخرین لحظات عمر خود را می گذراند. زیرا از دمكراسی و حقوق بشر وحشت دارد.
ژان پیر بكه شهردار اورسوراواز : می خواهم ازشجاعت شما تقدیر بكنم و از مبارزه یی كه پیش می برید. از پنج سال پیش ما عادت داریم كه در كنار هم قرار بگیریم ولی امروز با خرسندی تمام بااین واقعیت روبرو هستیم كه شما بیش از هر سال مصمم تر و فعال تر و مبارزه جوتر هستید. و امروز شما حق دارید مبارزه جوتر باشید زیرا كه دوستان انگلیسی ما اخیرا یك پیروزی بزرگی را به دست آوردند و آن پیروزی است كه در دستگاه عدالت انگلستان به دست آوردید كه در ادامه مبارزه شما تعیین كننده خواهد بود.

موریس بوسكاور شهردار تاورنی فرانسه: شهردار تاورنی هستم. دولت مماشاتگر شیراك وضعیتی را پیش آورده بود كه شرایط برای مقاومت ایران بسیار دشوار شده بود اما امروز به همت پیروزی در انگلیس راه شما باز شده ، مسیر را باید البته بیشتر وهر چه بیشتر ادامه داد. شما ایران آزاد را نمایندگی می كنید . ایران آینده را فرزندان شما نمایندگی می كنند و ما همواره در كنار شما برای تحقق پیروزی، جدایی دین از دولت و آزادی هستیم. درود بر رجوی
خانم نلی رولان شهردار شهر ویلپنت فرانسه: من به عنوان شهردار ویلپنت اینجا هستم. رژیم های دیكتاتوری مذهبی به سركوب ملت خود ادامه می دهد. وضعیت در ایران اینگونه است . حق مقاومت علیه ستم توسط بیانیه جهانی حقوق بشر تصریح شده و این یك حق طبیعی و جهانشمول است از این رو جامعه مدنی در برابر ملاها باید از حقوق خود برخوردار شود. ایرانیها در برابر یك رژیم وحشتناك قرار دارند. شما باید طعم آزادی را بچشید. درود بر شما

خانم ناریمان الروسان نماینده پارلمان اردن:
من ناریمان الروسان هستم. دستیار پارلمان اردن هستم و در همراهی با نائب رئیس پارلمان اردن آقای ممدوح العبادی، آقای محمد ابو قدی، دكتر ابراهیم ابوش و بقیه به اینجا آمده ایم. خواهر گرامی، رئیس جمهور منتخب مقاومت ایران، مریم رجوی. خواهران و برادران شركت كنندنیروهای تباهی می خواستند با ظلمت و سیاهی ما را از آیندهیی درخشان محروم كنند. . ما همبستگی مبارزاتی خود را با شما و هرآنكس كه جان خود را در راه مردمش فدا می كند اعلام می كنیم.
آلخو ویدال كوادراس نایب رئیس پارلمان اروپا:
خانم رییس جمهور، دوستان گرامی، پیش از هر چیز اجازه بدهید درودهای صمیمانه خودم رو به رزمندگان شهر اشرف بفرستم كه برای آزادی كشور خود می جنگند. آنها نشان دادند اصالت خود را در مبارزه برای دموكراسی و قیمت آن را به طور روزمره می پردازند. رنج و محنت روزانه آنها برای آزادی در تاریخ كشور شما ثبت خواهد شد. روح ما و قلب شما با ما یكی شده است و این بهترین نمونه و الهام بخش برای ماست.
و من همچنین امیدوارم بتوانم با مسعود رجوی ملاقات كنم رهبر تاریخی مجاهدین خلق. می دانم كه اون قیمت زیادی را طی این سالیان علیه دیكتاتوری پرداخته است.

استراون استیونسون رئیس مشترك گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا:
حذف نام مجاهدین از لیست انگلستان را امروز باید جشن بگیریم. امروز دیگر هیچ توجیهی برای نگه داشتن این سازمان در لیست اتحادیه اروپا وجود ندارد. عدالت اجرا شده و كسانی كه می خواهند حكومت قانون را نقض كنند باید بدانند، كه عدالت و حقیقت همواره برتری خواهد یافت. من به رهبران اروپایی اعلام می كنم كه باید سیاست استمالت را فراموش كنند و از ملت ایران و اپوزیسیون مردم ایران حمایت كنند كه قادر است رژیم ملاها رژیم شیطانی ملاها را با دموكراسی تغییر دهد، حمایت كنید از مریم رجوی شجاع، حمایت كنید از مسعود رجوی، حمایت كنید از خواهران و برادران شجاعی كه در اشرف به سر می برند. از سازمان مجاهدین خلق ایران حمایت كنید.

پائولو كازاكا رئیس مشترك گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا:
5سال است كه رهبران ما با رژیم ملاها معامله كرده اند و فكر كرده اند كه می تونن از مقاومت ایران خلاصی یابند. آنها همین جا توی فرانسه این مقاومت را مورد حمله قرار دادند و رهبران آن رو دستگیر كردند، پایگاه های مجاهدین رو در اشرف، در عراق بمباران كردند، ولی آن چیزی كه امروز- 5سال بعد می بینیم، این جمعیت عظیم است. مقاومت ایران امروز بیش از پیش قوی تر است و این دسیسه ها هیچ فایده ای نداشته و بگذارید دوستان عزیز، به شما بگویم كه وقتی كه از اشرف اخیرا باز می گشتم، اشتیاق و شوق اشرفیان، كمتر از چیزی كه اینجا می بینم نیست.

سید احمد غزالی نخست وزیر سابق الجزایر:
بنام خداوند، خداوند بزرگ. خلق ایران، خلق برادر ایران در هر كجا كه باشید، در قم و تهران و اصفهان و در اشرف، در سرزمین برادر عراق، به شما درود می گویم، به شما درود می فرستم در چنین روز بزرگی. خواهرعزیزم، رییس جمهور شورای ملی مقاومت ایران، خانم رجوی؛ همچنین خانم بومدین، سلام برشما، حضور شما جای خالی نمایندگان دولت های الجزایر و عرب را در اینجا پر میكند. ملت ایران، ملت برادر ایران هر جا كه باشید، در آبادان، در تهران یا در اشرف. درود بر شما و تبریك به برادرم، مسعود رجوی. با همت و فداكاریهای تو و ده ها هزار تن از فعالان سازمان مجاهدین خلق ایران، ملت ایران یك پیروزی بزرگ را در نبرد سیاسی و قانونی خود به دست آورده است

ضیا شیخلی عضو دفتر سیاسی جنبش وفاق ملی عراق به رهبری دكتر ایاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق:
خواهر گرامی مریم رجوی و برادر گرامی مسعود رجوی، خواهران و برادران مجاهد در شهر اشرف در عراق عزیزمان
خواهران و برادران و اعضای شورای ملی مقاومت ایران، حضار محترم اجازه بدهید، سلام های برادران در جنبش وفاق ملی عراق و آقای دكتر ایاد علاوی دبیركل این جنبش را به خواهر مجاهد مریم رجوی و برادر ارجمند مسعود رجوی و همچنین تمامی جریان ها و سازمان های تشكیل دهنده شورای ملی مقاومت ایران تقدیم كنم.

شیخ مازن شیخ عام عشیره عزه عراق:
سلام به مجاهدین قهرمان و به خواهر مجاهد مریم رجوی و برادر مجاهد مسعود رجوی، برای من جای خوشبختی است كه از جانب هیات عراقی كه خود نماینده اقشار گسترده این كشور بزرگ است در این تجمع بزرگ همبستگی جهانی با مردم ایران و نیروهای تاریخی و موثر مقاومت آن كه سازمان مجاهدین خلق در نوك پیكان آن است، سخنرانی كنم. ما همپیمانی استراتژیكی خود را با سازمان مجاهدین از این تریبون اعلام می كنیم. زنده باد همبستگی مردم عراق و ایران به منظور آزادی و صلح و دموكراسی

برار نماینده مجلس فرانسه:
خانم رییس جمهور،آقای نخست وزیر، آقای شهردار، خانم بومدین، واقعا از حضور در كنار شما خرسند هستم و بگذارید كه به دختران و پسران ایران خوشامد ابدی به سرزمین فرانسه بگویم. فرانسه كشور انقلاب است، فرانسه كشوری است كه كلماتی نظیر آزادی، برادری، برابری رو خلق كرده بعنوان ارزش های جهانشمولی كه برای بشریت می درخشند و من امروز آمده ام اینجا تا یك خبر خوبی را برای شما بیارم، برای اولین بار. نمایندگان مجلس فرانسه در حمایت از شما متحد شده اند. 190 نماینده مجلس فرانسه از احزاب مختلف؛ زیرا كه در كشور ما وقتی موضوعات بسیار مهم وجود دارد، میدانیم كه می توانیم تفاوت های سیاسی چپ و راست رو عبور كنیم. كسی كه برای آزادی، علیه ستم ملاها مبارزه می كند، 190 تن از ماها متحد شده ایم و تصمیم گرفته ایم كه از مبارزه شما حمایت كنیم.
قسمت پایانی بزرگترین گردهمایی ایرانیان در خارج كشور، با تقدیم لایحه تصویبشده حذف نام مجاهدین از لیست ممنوعه انگلستان توسط دو مجلس انگلستان به رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران به اوج رسید.
حضور ده ها تن از نمایندگان پارلمان های جهان از اروپا، آمریكا، كانادا، اردن و عراق و شخصیتهای سیاسی كشورهای مختلف جهان بر روی سن حمایت عظیم بینالمللی از مقاومت ایران را به نمایش گذاشت.

بزرگترين گردهمايى ايرانيان در تاريخ مبارزات خارج كشور در ويلپنت پاريس با حضور و سخنرانى رئيس جمهور برگزيده مقاومت برگزار شد


بزرگترين گردهمايى ايرانيان در تاريخ مبارزات خارج كشور در ويلپنت پاريس با حضور و سخنرانى رئيس جمهور برگزيده مقاومت برگزار شد
12:58:34 PM 1387/4/8
سخنراني رئيس جمهور برگزيده مقاومت در گردهمايي بزرگ پاريس
سخنراني رئيس جمهور برگزيده مقاومت در گردهمايي بزرگ پاريس
گردهمايي بزرگ پاريس -
گردهمايي بزرگ پاريس -
اجتماع عظيم ويلپنت پاريس توسط خبرگزاريها و رسانههاى بينالمللى بطور گسترده انعكاس يافت. خبرگزارى فرانسه اعلام كرد: دههاهزار مخالف ايرانى در نزديكى پاريس گردهم آمدند و هيهاتهاى پارلماني از آلمان، فرانسه، استراليا، اردن،عراق و ... در اين گردهمايى شركت داشتند

جمعه، تیر ۰۷، ۱۳۸۷

ژنرال پاتريك دريسكول: هیچ سلاحی در قرارگاهی كه سازمان مجاهدین در آن مستقر است، وجود ندارد

ژنرال پاتريك دريسكول: هیچ سلاحی در قرارگاهی كه سازمان مجاهدین در آن مستقر است، وجود ندارد
5:16:43 AM 1387/4/7
ژنرال پاتريك دريسكول
ژنرال پاتريك دريسكول
آدمیرال پاتریك دریسكول سخنگوی نیروهای چند ملیتی در عراق تاكید كرد: نیروهای آمریكایی طبق قوانین بین المللی حفاظت از ساكنان اشرف را بر عهده دارند و بر اساس اطلاعات ارتش آمریكا هیچ سلاحی در قرارگاهی كه سازمان مجاهدین خلق ایران در آن مستقر است، وجود ندارد.
تلویزیون الشرقیه گزارش كرد :آدمیرال پاتریك دریسكول سخنگوی نیروهای چند ملیتی تاكید كرد جلساتی بین نمایندگان سفارت آمریكا، دولت عراق و صلیب سرخ پیرامون گفتگو بر سر حضور سازمان اپوزیسیون مجاهدین خلق ایران در خاك عراق جریان دارد. ادمیرال پاتریك دریسكول گفت : نیروهای آمریكایی قانون بین المللی در خصوص حفاظت از این سازمان در درون پایگاه آن را به اجرا در می آورند. آدمیرال دریسكول خاطر نشان كرد كه بر اساس اطلاعات ارتش آمریكا هیچ سلاحی در قرارگاهی كه این سازمان در آن مستقر می باشد، وجود ندارد. ادمیرال دریسكول از اظهار نظر درخصوص كمك نیروهایی آمریكای به دولت عراق در صورتی كه دولت عراق مایل به اخراج این سازمان باشد، خودداری نمود و تنها به این اكتفاء كرد كه این موضوع یك موضوع سیاسی است و در آن روش‌كارهای مشخصی وجود دارد».

برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران

فراخون به تظاهرات بزرگ بر علیه دستگیری رییس جمهور برگزیدهُ مقاومت در سال 2001 در پاریس فرانسه

فراخون به تظاهرات بزرگ بر علیه دستگیری رییس جمهور برگزیدهُ مقاومت در سال 2001 در پاریس فرانسه،
زمان: 28 ژوئن برابر با 8 تیر ساعت: 15 بعد از ظهر
مکان: ویلپنت پاریس فرانسه
م طحانی
ایران زمینچهارشنبه، تیر ۰۵، ۱۳۸۷

وزارت كشور انگلستان نام سازمان مجاهدین خلق ایران را ازلیست سازمان های ممنوعه این كشور حذف كرد

وزارت كشور انگلستان نام سازمان مجاهدین خلق ایران را ازلیست سازمان های ممنوعه این كشور حذف كرد
7:42:57 AM 1387/4/5
پيروزي مقاومت ايران -  خروج نام سازمان مجاهدين از فهرست سازمانهاي ممنوعه در انگلستان
پيروزي مقاومت ايران - خروج نام سازمان مجاهدين از فهرست سازمانهاي ممنوعه در انگلستان
درپی تصویب لایحه حذف نام مجاهدین ازلیست ممنوعه در مجلسین انگلستان، و دراجرای حكم تاریخی دادگاه استیناف این كشور، وزارت كشور انگلستان نام سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران را ازلیست سازمان های ممنوعه این كشور حذف كرد.
وزارت كشور انگلستان، به همین خاطر، لیست خود را بدون نام مجاهدین، درپایگاه خبری این وزارتخانه منتشر نمود. برمردم ومقاومت ایران ، برمجاهدین خلق ایران و یاران وحامیانشان درایران و جهان مبارك باد.

برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران

سه‌شنبه، تیر ۰۴، ۱۳۸۷

خانم مریم رجوی تصویب لایحه حذف نام مجاهدین از لیست ممنوعه انگلستان را یك پیروزی تاریخی برای مردم و مقاومت ایران توصیف كرد

از سایت سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران www.mojahedin.org
خانم مریم رجوی تصویب لایحه حذف نام مجاهدین از لیست ممنوعه انگلستان را یك پیروزی تاریخی برای مردم و مقاومت ایران توصیف كرد

بر اتحاديه اروپاست كه بلادرنگ حذف نام مجاهدين از ليست را رسما اعلام نمايد.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی تصویب لایحه حذف نام مجاهدین از لیست ممنوعه انگلستان را كه در هردو مجلس عوام واعیان به اتفاق صورت گرفت، یك پیروزی تاریخی برای مردم و مقاومت ایران توصیف كرد و گفت: این موفقیت بزرگ را به ملت ایران و به همه مجاهدان و رزمندگان راه آزادی و به همه اعضای شورا و فعالان و یاران مقاومت و به خصوص به رهبر مقاومت تبریك می گویم. در باره پیام مسعود كه نیمه شب گذشته بلافاصله پس از تصویب لایحه مربوط به مجاهدین در مجلسین انگلستان پخش شد،فقط میگویم كه این پیروزی و سرفرازی ملی و میهنی نتیجه صحت استراتژی و خطوط پی‌ریزی شده توسط خود اوست. رئیس جمهور برگزیده مقاومت افزود: حذف نام مجاهدین از لیست ممنوعه انگلستان را هم چنین باید به حامیان مجاهدین و مقاومت ایران در مجلسین انگلستان بویژه به 35 عضو مجلس عوام و اعیان كه دولت انگلیس را بخاطر این ممنوعیت غیرعادلانه به چالش كشیدند، تبریك گفت. براستی كه آنان وجدان بیدار مردم انگلستان را كه در اعتراض به این بیعدالتی بر شوریدند، نمایندگی می كنند. مجلسین عوام و اعیان انگلستان شب گذشته شاهد صحنه یك دفاع تاریخی و باشكوه از عدالت و حق مردم ایران برای مقاومت، توسط نمایندگان هر دو مجلس بود. یك صف آرایی قدرتمند از نمایندگانی كه با افتخار در حمایت از مجاهدین و مقاومت مردم ایران برای آزادی و علیه سیاست شرم آور استمالت ازفاشیسم مذهبی صحبت كردند. رژیم آخوندی تا آخرین لحظات مذبوحانه تلاش میكرد تا مانع رفع ممنوعیت از مجاهدین بشود و با تهدید واعمال فشار به نحوی دیگر آن را تجدید كند. اما سخنگویان دولت در هر دو مجلس مجبور شدند شایعات مبنی بر اینكه ممكن است دولت انگلیس به این تلاش های رژیم آخوندی تن بدهد را تكذیب كنند. رئیس جمهور برگزیده مقاومت گفت: این پیروزی فقط متعلق به مردم ایران نیست. بلكه هم‌چنین از آن مردم عراق و مردم همه كشورهای خاورمیانه است كه از اشتباه وخیم دولت های غرب در زدن برچسب به مجاهدین لطمات عظیمی متحمل شده‌اند.دولت های غرب با داعیه مبارزه با تروریسم به این نام‌گذاری شوم مبادرت كردند. اما به این وسیله بیشترین امدادها را به بزرگترین حامی تروریسم در جهان یعنی رژیم ولایت فقیه رساندند.
خانم رجوی اضافه نمود: اكنون كه نخستین دولت مبدع این نام‌گذاری علیه جنبش مقاومت در اروپا، رسما لغو آن را پذیرفته است، بر اتحادیه اروپاست كه بلادرنگ حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیه اروپا را بطور رسمی اعلام نماید. شورای وزیران اتحادیه اروپا بخاطر این بی‌عدالتی بزرگ باید از مردم ایران عذرخوهی كند. به خصوص كه اتحادیه اروپا در این سال ها مستمرا به حكومت قانون بی اعتنایی نموده و حیثیت اروپا را در زمینه احترام به قانون خدشه دار كرده است.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت هشدار داد كه هر گونه اقدام، توسط هر كشور عضو، برای نگهداشتن مجاهدین در لیست اتحادیه اروپا، تحت هر بهانه یی، غیر قانونی است. این به سخره گرفتن حكومت قانون،خیانت به مبارزه با تروریسم و مددرسانی عمدی به فاشیسم مذهبی در توجیه اعدام و شكنجه درداخل ایران و صدور بنیادگرایی و تروریسم به خارج از ایران است. مردم ایران این همه خوش خدمتی به سیاه‌ترین دیكتاتوری تاریخ معاصر و تبهكارترین حكام تاریخ ایران را فراموش نخواهند كرد.
هیچ تصمیم جدیدی نمی تواند مبنای حفظ نام مجاهدین در لیست باشد، چرا كه دادگاه بعد از بررسی همه شواهد علنی و محرمانه بر بطلان برچسب تروریسم علیه مجاهدین صحه گذاشت.
رئیس جمهور برگزیده مقاومت هم‌چنین گفت: پس از رأی دادگاه های انگلستان و مصوبه دو مجلس این كشور كه نشان داد اتهام تروریسم در مورد مجاهدین به كلی پوچ و واهی است، بر وزارت خارجه آمریكاست كه از این برچسب آخوند نشان كه فقط بانكدار مركزی تروریسم از آن سود می‌برد، دست بردارد. در یك دهه گذشته هیچ عاملی باندازه گنجاندن اپوزیسیون مشروع رژیم آخوندی در لیست های تروریستی، در خدمت بقای این رژیم و علیه تغییر دمكراتیك در ایران نبوده است. حال كه بطلان این سیاست و ظالمانه بودن برچسب تروریستی به اثبات رسیده ، وقت آنست كه مقاومت مردم ایران علیه دیكتاتوری مذهبی و تروریستی و برای استقرار دمكراسی از سوی جامعه جهانی برسمیت شناخته شود.

پيام رهبر مقاومت آقاي مسعود رجوي، به مناسبت رأي پارلمان انگليس مبني بر لغو برچسب تروريستي و حذف سازمان مجاهدين خلق ايران از فهرست سازمانهاي ممنوعه

از سایت سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران www.mojahedin.orgپيام رهبر مقاومت آقاي مسعود رجوي، به مناسبت رأي پارلمان انگليس مبني بر لغو برچسب تروريستي و حذف سازمان مجاهدين خلق ايران از فهرست سازمانهاي ممنوعه

تهنيت به ملت ايران و اشرف قهرمان
درود وتهنيت به مريم و خانواده بزرگ مقاومت
مسعود رجوي- 3 تير 1387

با تبريك بمناسبت ميلاد صديقهي كبير يگانگي
كوثرسرشار رهايي ,
چشمه جوشان فزايندگي,
الگوي والاي شيعيان ضد ارتجاعي
بزرگ مادر آرماني مجاهدين,
فاطمه زهرا عليها سلام,


هموطنان ,
مركزلشكر بهتان عليه مجاهدين خلق ايران فروريخت .
نمايندگان مردم انگلستان درمجلس عوام و در مجلس اعيان به اجماع , ابطال برچسب تروريستي و خارج شدن سازمان مجاهدين خلق ايران از فهرست سازمانهاي ممنوعه را مورد تصويب قرار دادند .
همچنانكه در لايحه تقديمي وزير كشور آمده است «اين سازمان ديگر ممنوعه نخواهد بود» و اين امر« به‌منظور به اجرا‌گذاردن حكم دادگاه استيناف انگلستان صورت مي‌گيرد».
پس از 7سال و سه ماه نبرد بي امان, اكنون باطي تمامي مراحل قضايي و پارلماني تهمت تروريسم عليه سازمان پيشتاز و پرافتخار جنبش رهايي بخش ملت ايران به زباله دان تاريخ فرو مي افتد .
فتح قله پيروزي, همزمان با سالگرد30خرداد, بر همه شما و بر همه رزم آوران و كوشندگان براي عدالت و برهمه شهيدان نسل فدا و مقاومت مبارك!
و به سوي قله هاي بلندبعدي وگشودن دروازه هاي آزادي, به پيش!

شگفتا كه همزمان درعراق و دراشرف كه هدف حمله موشكي و تاخت وتاز تروريسم وكشتار وحشيانه آخوندي است, 3ميليون شيعه حسيني به پا مي خيزند و دربيانيه تاريخي خود قلب سپاه يزيدي خميني براي صدورارتجاع وتروريسم را فرومي ريزند و دفترحسابهاي استراتژيكي براي گسترش خلافت سفياني را درهم مي پيچند.
مجاهدين و ارتش آزادي وياران و حاميان مقاومت براي آزادي, براستبداد وفاشيسم مذهبي پيشي گرفتند و دشمن و همدستانش, مات ومبهوت ,و بقول قرآن همچون بوزينگاني سرافكنده برجاي ماندند.

در طليعه تيرماه,روان مصدق بزرگ و شهيدان قيام30تير شادباد. امروز در تداوم و تكامل همان راه « 3تير» نيز در تقويم سرفرازيهاي ملي ما به ثبت رسيد. مصدق ومردم ايران در مريم و در اشرف پايدار ,پيروز شدند . 56 سال پيش مسئله نفت در كانون رويارويي مردم ايران با ارتجاع و استعمار قرار داشت و اكنون همه مي بينند كه ارتجاع حاكم بر ايران چگونه با پشتيباني دولت فخيمه ,خود را براي در ليست گذاشتن و در ليست نگه داشتن مجاهدين به آب و آتش ميزند . يقه ميدراند , گلو پاره ميكند.خط و نشان ميكشد , تهديد ميكند . سر به سنگ ميكوبد و در حراج منابع و ثروتهاي ملي حد و مرز نمي شناسد .
هيچ چيز رساتر از اين جست و خيزهاي جنون آميز در موضوع ليست و در مسئله عراق نميتوانست هماوردي مجاهدين در مصاف با فاشيسم مذهبي و همچنين موقعيت جايگزيني شوراي ملي مقاومت ايران را به اثبات برساند . رژيم به زبان خودش وزنه تعادل و تقابل استراتژيكي را فرياد ميزند .
هاتف آن روز به من مژده اين دولت داد
كه براين جور وجفا صبر وثباتم دادند
اين است اجر صبر و ثبات مريم و ثمر زحمت فوق طاقت اوكه دراين سالها, در دفاع از حرمت مجاهدان اشرف نشان و آزادي ستان و در دفاع از مقاومت ايران و تنها جايگزين دمكراتيك از دل وجان سوخت و پرتوهاي شرف و غيرت و همبستگي را در دلها برافروخت .تا راهبند ارتجاعي و استعماري را بانيروي مقاومت و وجدان درهم بشكندو راه آزادي و سعادت خلق محروم و ميهن محبوب را بازبگشايد...
در همين لحظات, بايد از نمايندگان شرافتمند مردم انگلستان قدرداني وتشكرنمود. به خاطر روشن بيني سياسي شان, به خاطر شرافت انساني شان و به خاطر ايستادگي و ثبات قدمشان در دفاع ازمظلوم...
آنها هفت سال است كه در هفتخوان اين كارزار سهمگين با مردم و مقاومت ما همراهند
به ياد ميآورم كه هفت سال پيش در مجلس انگلستان, دراعتراض به وارد كردن مجاهدين درليست ممنوعه, با شجاعت و شرافتي ستايش انگيز ,فرياد آزاديخواهي مردم ايران را منعكس كردند
توني كلارك رئيس سابق حزب كارگر در اجلاس دوم فروردين 1380 گفت:«پيام من از اين جلسه به خانم رجوي و نيروهاي شجاع او كه شعله‌هاي آزادي را زنده نگاه مي‌دارند اين است كه از همهٌ شما متشكرم. اميدوارم در تلاشهاي خود موفق باشيد تا كشوري و جامعه‌يي را تأسيس كنيد كه همه در سراسر دنيا و نه فقط در ايران به آن افتخار كنيم. تروريستهاي واقعي ملايان هستند كه با ترور و وحشيگري در ايران حكومت مي‌كنند. اين رژيم سزاوار هيچ‌گونه حمايتي از سوي دولت انگلستان نيست. بيش از هر زماني شرم دارم كه ما حتي به صحبت در بارهٌ ممنوعيت كساني نشسته‌ايم كه خواهان آزادي و عدالت هستند».
رابين كوربت, رادمردي كه درآن زمان نماينده مجلس عوام بود, به اعتراض برخاست و گفت:« شايد اين اولين بار در تاريخ باشد كه قربانيان يك تروريسم سازمان‌يافتهٌ دولتي خود تروريست خوانده مي‌شوند»
ديويدآلتون كه امرور نامش به نمايندگي ازسوي 35 پارلمانتر شاكي درصدرحكم دادگاه استيناف نوشته شده, در همان جلسه فرياد زد:« امروز روز غم‌انگيزي براي دموكراسي ما ست. ارزشهايي كه در دو دههٌ‌ گذشته در رابطه با ايران عنوان كرديم و ارزشهايي كه مردم در جنگ جهاني دوم به‌خاطرش جان باختندامروز با اين تصميم نقض شدند. حمايت از مجاهدين تنها به معني حمايت از حق مردم ايران براي مقاومت نيست، حمايت از مجاهدين فراتر از حمايت از ارزشهاي دموكراتيك در انگلستان است. حمايت از اساسي‌ترين حقوق انسانهاست. سخن ازمجاهدين، سخن از مردان و زناني است كه جانشان را به كف گرفته اند و از زبان مقاومت سراسري خودشان، از زبان شهيدانشان، از زبان فدا و پاكباختگي شان، پيامشان را مي‌رسانند».
اكثريت نمايندگان مردم انگلستان در مجلس عوام و 100 عضو مجلس اعيان در همان زمان در بيانيه خود , همصدا با اكثريت نمايندگان كنگره آمريكا, دردفاع ازمشروعيت مقاومت مردم ايران و درافشاي فريب خاتمي, بپاخاستند و نوشتند: «مجلس نمايندگان آمريكا، همانند قانونگذاران در ساير كشورها، تصريح كرده‌است كه جنبش مجاهدين در ايران، يك جنبش مشروع است.در ايران هيچ تغيير واقعي رخ نداده است. جناحهاي به اصطلاح “اصلاح‌طلب” و “ارتجاعي” تنها دو روي يك رژيم سركوبگرند. اين رژيم از مردم خود وحشت دارد و قتل سياسي را در داخل و خارج كشور به كار مي‌گيرد. دولت انگلستان بايد از ميليونها ايراني پشتيباني كند و نه از ملايان...».
گوردن اسلين، قاضي سابق دادگاه عدالت اروپا وحقوقدان نامدار انگلستان وجهان، دوست فراموشي ناپذير مقاومت ايران و مجاهدان آزادي در اشرف، همين چند روز پيش، در بحث رسمي مجلس اعيان گفت:« از آنجا كه گام اوليه براي ممنوعيت مجاهدين توسط دولت بريتانيا برداشته شده, دولت ما بايد پيشگام حذف نام مجاهدين ازليست ممنوعه اتحاديه اروپا بشود»,
بله, حق و حقيقت, روشن است و روشن بود. اما, نيروي شوم «تجارت سياسي» و «دجاليت آخوندي» و «دنائت اخلاقي» جَوَ لان داد و از نامگذاري ننگين تروريستي تا همدستي جك استرا براي استرداد و اعدام مسئولان مجاهدين پيش رفت...
در چنين روزگارغريبي بود كه مريم و زادگان آرماني او صبر و پايداري پيشه كردند و با همت هموطنانمان و پشتيبانان مقاومت ايران , غير ممكن را ممكن و محقق كردندو اكنون بجانب قله بعدي در اتحاديه اروپا مي شتابند .
بگذريم كه افعي شرزه ولايت و غاصبان حق حاكميت ملت نيز تا بالكل سرنگون نشده باشند , دست برنميدارند . همچنانكه امروزتايمز لندن نوشت , گاه ازهيأت وزيران دولت فخيمه ميخواهند قانون انگلستان را طوري تغيير بدهد كه بتوان دوباره به مجاهدين گير داد يا اينكه لااقل“بازوي نظامي اين سازمان ارتش آزاديبخش ملي” را هرچند خلع سلاح و نفر به نفر مورد تحقيق قرار گرفته و هرچه طبق قوانين وكنوانسيونهاي بين المللي داراي موقعيت حقوقي حفاظت شده است ,در ليست باقي بگذارد ! والا رژيم ديپلماتهاي خود را از انگليس فراميخواند. ....
منظورتكرار همان زد و بندها و معاملات كثيف و غيرقانوني است كه به اذعان بالاترين قضات بريتانيا ,آنچنان كه در بخش غير علني حكم دادگاه استيناف آمده است “جاي موضعگيري و تأسف دارد” و نشان ميدهد “پروسه تصميم گيري در اين پرونده به نحو بارزي با استانداردهايي كه قانون معين كرده است ... فاصله دارد”.
هر چند كه امشب سخنگوي دولت انگليس در مجلس اعيان و مجلس عوام, بطوررسمي اين حرفها را تكذيب كرد وتاكيد نمود به اين قبيل درخواستهاي رژيم تن نخواهند داد.
بيچاره رژيم آخوندي كه دوام حكومت خود را در بازسازي سبوي شكسته و پيمانة ريخته اي مي پندارد كه مانند آب رفته ,ديگر به جوي بازنميگردد و اگر هم برگردانده شود جز لوش و لجن و رسوايي و فضيحتِ بيشتر, نخواهد بود .
با آمادگي براي مقابله با پاتك ها و تشبثات مذبوحانه آخوندي , تكرار ميكنم : « در جايي كه هنوز يك قطره قانون و يك ذره آزادي و وجدان وجود دارد, ترديد نكنيد كه ما پيروز ميشويم . مبارزه بر سر حذف ياوه ي تروريستي ,اكنون مبارزه اي است با پيروزي محتوم . برچسب زنان , هركه هستند, محكوم به شكست هستند. يكسال پيش درهمين ايام گفتم :« صبركنيد ببينيم اين نامگذاري پوسيده و در هم شكسته , چه مدت ديگر دوام مي آورد».
امسال اما اين رژيم است كه در انگليس دست به دامن دولت فخيمه شده تا قانوني را كه ديگر نميتوان از آن سرپيچي كرد عوض كند . در عراق هم به «تثبيت» اجتماعي و سياسي مجاهدين معترف است و در خلال لجن پراكني و عربده هاي معمول آخوندي اذعان ميكند كه : اين وضعيت براي مجاهدين يك امتياز و افتخار سياسي - ايدئولوژيك به?حساب مي?آيد.
به رژيم ميگوييم : بله ما “زن و مرد جنگيم” و اين نبردي است تا پيروزي.

رود خروشان خون شهيدان در پرتو مهر تابان مقاومت و آزادي ايران
ضامن پيروزي محتوم خلق ماست
والسلام علي سيده نساء العالمين
مسعود رجوي
3 تير1387

جشن پیروزی لغو برچسب تروریستی از مجاهدین در مجلسین انگلستان در لندن

جشن پیروزی لغو برچسب تروریستی از مجاهدین در مجلسین انگلستان در لندن در روز دوشنبه 2 تیر 1387

م طحانی

شنبه، تیر ۰۱، ۱۳۸۷

هواداران مجاهدین با چاپ تصویری از خانم مریم رجوی در نشریه « خورشید نیمروز » به توزيع گسترده آن اقدام كردند

هواداران مجاهدین با چاپ تصویری از خانم مریم رجوی در نشریه « خورشید نیمروز » به توزيع گسترده آن اقدام كردند
12:51:17 PM 1387/4/1

هموطنان در یك ابتكار ویژه بمناسبت سالگرد كودتای نافرجام 17 ژوئن 2003 ، تصویری از خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران را در نشریه « خورشید نیمروز » چاپ تهران درج كردند.
درج این تصویر باعث استقبال گسترده مردم از آن و فروش رفتن سریع این نشریه شد.
در قطعه فيلم زير تصوير منتشر شده را مشاهده مىكنيد:
اینجا کلیک نموده و به سایت مجاهد وارد شویدخاطرنشان می كنیم روز 31خرداد سال گذشته نیز هموطنان در یك ابتكار ویژه تصویر خانم رجوی را به صورت یك آگهی درج كردند. در متن این آگهی آمده بود: «مریم جان، ای عزیز و دلبندمان، موفقیت تو را در كارهایت تبریك میگوییم و منتظر قدم گذاشتن تو به خانهمان هستیم. دخترم چشم به راهیم و آرزوی دیدن رویت را داریم....».
این گونه اقدامات البته برای رژیم آخوندی بسیار سنگین و خطرناك محسوب میشود. چنانكه 5سال پیش روزنامه آسیا به خاطر چاپ تصویر رئیسجمهور برگزیده مقاومت پس از آزادی در فرانسه، بسته شد و مسئولان آن بهشدت مورد پیگرد قرار گرفتند.

برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران
م طحانی

جمعه، خرداد ۳۱، ۱۳۸۷

رسوایی جک استراو در موزیک هم نمایان شد


BA HAZARAN SALAM V DOROD BAR SHOMA...
BEBINID V BESHNAVID???!!!!
ROSVAYEE JACK STRAW DAR MUSIC AZ YEK GOROH MUSIC BE NAM Apple & Chicken AZ FRANCE???!!
LOTFAN BE HAMAYE DOSTAN V ASHENAYAN KOD EMAIL NEMAEED V KABAR BEDAHID...
PLS CLICK HERE FOR GO TO THE 'Apple & Chicken' WEB SITE TO LISTEN TO MUSIC.

با هزاران سلام و درود بر شما
رسوایی جک استراو در موزیک هم نمایان شد
ببینید و بشنوید و به همهُ دوستان و آشنایان خود خبر بدهید!!!؟؟؟ گروه موزیک به نام "سیب و مرغ" از فرانسه رسوایی جک استراو را به عالم موزیک وارد نموده است
لطفاُ برای ورود به سایت موزیک اینجا کلیک نمایید
و این هم لینک مستقیم ورود به سایت موزیک "سیب و مرغ".

http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=64983837

http://www.myspace.com/applechicken

http://www.myspace.com/applechicken--
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com
http://mu.tahani.googlepages.com/

پنجشنبه، خرداد ۳۰، ۱۳۸۷

انتقام از مجاهدین به خاطر طرد رژیم ایران از سوی 3 میلیون شیعیان عراقی

انتقام از مجاهدین به خاطر طرد رژیم ایران از سوی 3 میلیون شیعیان عراقی
6:58:43 AM 1387/3/29
اهداى لوح حمايت سه ميليون شيعيان عراقى به مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران
اهداى لوح حمايت سه ميليون شيعيان عراقى به مسئول اول سازمان مجاهدين خلق ايران
رسانه های رژیم آخوندی در یك كر جنون آمیز و دیكته شده در برابر بیانیه 3 میلیون شیعیان عراقی به نقل از علی دباغ سخنگوی دولت عراق خبر دادند كه دولت عراق هرگونه رابطه از سوی شهروندان و احزاب عراقی یا خارجی موجود در عراق را با سازمان مجاهدین خلق ایران جرم میداند .
خبرگزاری آخوندی مهر به نقل از علی دباغ گزارش كرد :
نیروهای چند ملیتی باید ازحفاظت گروهک مذکور دست برداشته و نقاط کنترل و همه مسائل متعلق به امور افراد این سازمان‌را به دستگاه های ذیربط عراقی تسلیم کنند. شکایتهای قضایی علیه سازمان تروریستی مجاهدین خلق نیز باید مجددا فعال گردد .
خبرگزاری آخوندی مهر افزود : شایان ذکر است، مجلس نمایندگان عراق نیز در جلسه امروز خود، آمریکا را مسئول حضور و جنایات گروهک تروریستی منافقین درعراق دانسته و خواستار اخراج این گروهک از کشورشان شدند.
-خبرگزاری حكومتی فارس نیز خبر داد كابینه عراق با یك بیانیه رسمی «گروهك را به مداخله در امور داخلی این كشور جنگ زده و پشتیبانی از فعالیتهای ضددولتی متهم كرد.كابینه دولت عراق همچنین از نیروهای ائتلاف نیز درخواست كرد كه ایست های بازرسی اطراف این اردوگاه را به سربازان عراقی واگذار كنند».

برای مطالعهُ متن کامل لطفاُ اینجا کلیک نمایید
برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران

سه‌شنبه، خرداد ۲۸، ۱۳۸۷

سمینار حمایت از مقاومت ايران و رئیس جمهور برگزیدهاش در محل مجلس سناى فرانسه

سمینار حمایت از مقاومت ايران و رئیس جمهور برگزیدهاش در محل مجلس سناى فرانسه
12:23:34 PM 1387/3/28
سناي فرانسه - آرشيو
سناي فرانسه - آرشيو

در پنجمین سالگرد شبه كودتای 17 ژوئن 2003 علیه مقاومت ایران، سمیناری به دعوت لیگ حقوق بشر فرانسه، در محل مجلس سنای این كشور، با شركت سنانورها، نمایندگان مجلس، برجسته ترین وكلا وحقوقدانان فرانسوی،رئیس و مسئولان لیگ حقوق بشر و سایر سازمان های حقوق بشری و شهردار اورسور اواز برگزارشد وسخنرانان ضمن افشای زد وبند آخوندها درحمله 17ژوئن، برحمایت گسترده ومستمر مردم فرانسه و پارلمانترها وحقوقدانان و مدافعان حقوق بشر ازمقاومت ایران و رئیس جمهوربرگزیده آن تأكید كردند.
این سمینار، كه صبح روز 28خرداد برابر با17ژوئن ، درمحل مجلس سنای فرانسه برگزارگردید، با خوش آمد گویی آقای ژان پیر دوبوا رئیس لیگ حقوق بشر شروع شد.
رئیس لیگ حقوق بشر فرانسه درسخنان خود، به پرونده خالی و بی محتوای 17ژوئن اشاره كرد و گفت گویی كه این پرونده باید الی الابد باز نگه داشته شود تا راه مماشات با ملایان حاكم باز بماند. وی ضمن اشاره به اینكه با حكم دادگاه استیناف انگلستان، نامگذاری مجاهدین در لیست اتحادیه اروپا فاقد هر گونه پایه قانونی است ، گفت كه پرونده 17 ژوئن نیز كه صرفا بر این نامگذاری تكیه داشت ، باین ترتیب مبنای قانونی ندارد.

لطفاُ برای مطالعهُ متن کامل اینجا کلیک نمایید

طلوع در شبانگاهان حاکمیت خمینی صفتان

طلوع در شبانگاهان حاکمیت خمینی صفتان!!!

آه که سی سال است که،

دربدر،

به هر شهر و دیار و کشور،

از چنگ دژخیمان آخوند صفت،

گریزان، نالان، و گریانم!!!

به هر شهر، به هر کشور که وارد شدم،

آنجا را به آتش کین خود آلودند!!!

مسعودم را آوارهُ شهر ها و دیار نمودند!!!

مریمم را به زندان کشیدند!!!

اشرفم را به آتش کشیدند، بمباران کردند!!!

صد بار؟؟؟

هزار بار؟؟؟

نه، یکصد هزار بار!!!.......

در هر شب!!!

مرضیه، ندا، و حمید و......

شعلهُ فروزان آزادی گشتند!!!

در دیار غربت!!!

برای چی؟؟؟

برای اینکه

انسان آزاد است و

آزادی را نمیتوان به زنجیر کشید!!!

آنهم در مهد آزادی، فرانسه، انگلیس،.......

آبم را مسموم و منفجر نمودند!!!

منبع آبم را منهدم نمودند!!!

غذایم را از من دریغ نمودند!!!

به سم آلودند!!!

گفتند حق غذا ندارید!!!

حق نوشیدن آب ندارید!!!

عجبا؟؟؟!!!

آ خه ، آب و غذا جیرهُ اولیهُ هر موجود زنده است!!!

چرا؟؟؟ چرا؟؟؟ چرا؟؟؟........

سلاحم، که شرفم،

ناموسم، زبان گویای دردم بود را

از من، از من جنگجوی آزادیخواه گرفتند!!!

گفتند حق برداشت سلاحم،

شرفم، ناموسم را برای

دفاع از شرف خود و خلقم را ندارم؟؟؟!!!

ای وای بر شما،

بی صیرتان بد کنشت.

مغزم، فکرم، آر مانم،

تشکیلاتم، سازمانم، مردمانم،

زنان و دخترکانم،

پیران و جوانانم، را

به زنجیر کشیدند و

به یغما بردند!!! و کشتند و سوزاندند.

گفتند حق فکر کردن ندارید!!!؟؟؟

حق صحبت ندارید!!!؟؟؟

حق بیان ندارید!!!

آخر شما کجا و بیان حسین سرور شهیدان کجا؟؟؟

"انمل الحیاهُ عقیدهُ و جهاد".....

آخر شما کجا و شهادت

عاشورا گونهُ ما در

هر شهر و دیار،

در هر کشور، فرانسه، انگلستان، سوییس،

ایتالیا، ترکیه، .......

در آمریکا، اروپا، آسیا، آفریقا کجا؟؟؟

آخر زیستن حق مسلم هر موجود زنده است....

بیان عقیده حق مسلم ماست....

چرا؟؟؟ چرا؟؟؟ چرا؟؟؟؟....

این همه غل و زنجیر؟؟؟

حتی در دیار فرنگ؟؟؟

خاک اشرف، بدیع زادگان،

منصوری، جلیلی و .......

را به توبره کشیدند!!!؟؟؟

و ما را در حصار گذاشتند!!!

و گقتند که، خروج ممنوع هستید!!!

گقتند که " خاک از شما بیزار است"!!!

وای بر شما که

به کون و مکان

به خاک جهان خیانت و تجاوز میکنید!!!

شما را از روز پاسخ چه نشان؟؟؟

دیری نخواهد پایید

که ما، خلقمان،

مردممان، کوهمردان،

شیر زنان مجاهدمان....

خاک شما دیو صقتان را

به توبره خواهتد کشید...

ریش و ریشه اتان را

با سلاح ظلمت سوزمان...

با بمب و تانک و کاتیوشامان.

به آتش خواهیم کشید..و

نسل کثیفتان را از روی زمین،

از ایران زمین،

این سرزمین شیر و خورشید.

سرزمین کوروش و داریوش،

سرزمین بابک و افشین، ابو مسلم.....

پاک خواهیم نمود....

با اندیشهُ جهل سوزمان...

فکر و اندیشهُ شما دیو صیرتان

خمینی سرشت را از بن و ریشه

خواهیم سوزاند و خاکستر نمود......

سی سال است که در کمین این لحظه ایم.

این لحظه نزدیک است.

خدا حافظ اندیشهُ خمینی صفت.

خدا حافظ اندیشهُ مردم کش.

خدا حافظ اندیشهُ خانمان بر انداز.

خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ....

ما در شبانگاهان حاکمیت پلید شما خمینی صفتان،

طلوع خورشید وار کردیم.

و حالا نوبت شماست که

درخشش خورشید وارمان را

که از قلب اشرف و در چهرهُ مسعود و مریم

طلوع کرده را نظاره گر باشید.

خورشید گدازان ما،

ریش و ریشهُ جهل سوز و ظبمت کوب دارد...

باش و درخشش مان را

در غرش رگبارهایمان..

در جای جای ایران زمین

و در جهان پهناور....

در غرش سلاحهای

کوهمردان و شیر زنان مجاهد

نظاره کن...

و مرگ اندیشهُ پوسیدهُ

خمینی صفتییتان را نظاره گر باش.....

روز، روز تماشای

جان دادن و مرگ شما

خمینی صفتان است...

مرگت را، مرگ اندیشهُ چرکین خود را

نظاره کن........

خدا حافظ اندیشهُ خمینی صفت.....

خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ.......

سه شنبه 23 خرداد 1387

م طحانی

ایران زمین

Mo.Tahani@googlemail.com

علمی

علمی! خرداد 1387

موارد جدید از بکارگیری علوم روز.

1) برنامهُ جدید برای دانلود کردن فیلمهای سینمایی از سایت یو تیوب.!!! این ویدیو نشان میدهد که چگونه میتوانید ویدیوی فیلمهای سینمایی و یا ویدیوی موزیک را دانلود نمایید و یا آنها را به برنامه و فورمتهای دیگر تبدیل نمایید!!! فرمتهایی که شما با دانلود کردن این برنامه میتوانید تبدیل نمایید عبارتند از: I POD’’" آی پاد"، , ‘I PHONE’"آی فون"، ‘P S P’ "پی اس پی"، , ‘CELL PHONE’ "سله فون"، , ‘ WINDOWMEDIA’ "ویندو مدیا پلیر"، , ‘MP3’ " ام پی تری"،’ 3GP’ ,"3جی پی"، ,‘FLV’ "اف ال وی".

با این برنامه میتوانید کلیهُ فیلمهای سینمایی و موزیک ویدیو ها را از سایت یو تیوب دانلود نمایید. و یا فیلم و موزیک ویدیو را به فرمتهای مختلف دیگر تبدیل نمایید. برای ورود به برنامه لطفاُ اینجا کلیک نمایید.

این هم لینک مستقیم برای ورود به برنامه: http://www.mvsoftwares.com/main

2) چگونه میتوانید صاحب کسی که به شما ایمیل فرستاده را پیدا نمایید!!! و "آی پی آدرس" فرستندهُ ایمیل را پیدا نمایید!!!. و چگونه میتوانید ایمیل آدرس فرستنده را به ساتلایت وصل نمایید!!! این ویدیو نشان میدهد که برای پیدا نمودن صاحب فرستندهُ ایمیل به شما و یا نحوهُ پیدا کردن آی پی آدرس فرستندهُ ایمیل و یا ارتباط دادن وی به سیستم سات لایت چه مواردی را باید طی نمایید.

برای ورود به این برنامه و دیدین ویدیوی آن لطفاُ اینجا کلیک نمایید .

این هم لینک مستقیم ورود به برنامه: http://www.metacafe.com/watch/1355889/how_to_trace_email_sender_and_locate_him_with_the_satellite

3) چگونه میتوانید قفل اتوموبیل خود را با تلفن موبایل (تلفن دستی) باز نمایید!!! این ویدیو نشان میدهد که چگونه میتوانید با تلقن موبایل خود قفل اتوموبیل خود را باز نمایید!!!

برای دیدن ویدیوی برنامه لطفاُ اینجا کلیک نمایید.

و این هم لینک مستقیم ورود به برنامه: http://www.metacafe.com/watch/1343192/how_to_unlock_a_car_with_cell_phone

4) چگونه میتوانید سیستم کامپیوتری در سیستم نت وورک خود را حک (قفل)، و یا کنترل نمایید.!!! در این ویدیو نشان داده میشود که چه مراحلی را برای حک کردن کامپیوتر در نت وورک و یا مراحل مورد نیاز برای کنترل کامپیوتری در نت وورک خود باید طی نمایید. لطفاُ برای رورد به برنامه اینجا کلیک نمایید.

این هم لینک مستقیم ورود به برنامه: http://www.metacafe.com/watch/1348805/how_to_hack_a_computer_in_your_network

5) فضولی در سایت اینترنتی "یاهو".!!! این برنامه کاملاُ فارسی میباشد. با دانلود نمودن این برنامه میتوانید به قدرت بزرگ در یاهو دست پیدا نموده و موارد زیر را با این برنامه انجام دهید:

امکان ديدن وب کم هر کسی بدون اجازه و بدون اينکه طرف مقابل متوجه شود

امکان گوش کردن صدای هر کسی از ميکروفون بدون اجازه و بدون اينکه طرف مقابل متوجه شود

امکان ارسال پيغام از ياهو مسنجر به هر شماره موبايل در ايران بطور کاملاً رايگان

امکان ضبط خودکار و اتوماتيک تصاوير وب کم و صدا از ديگر کاربران ياهو بر روی کامپيوتر شما

امکان دنلود تمام عکس های موجود در کامپيوتر طرف مقابل در هنگام چت بدون اينکه طرف مقابل متوجه شود

ديدن اينکه چه کسانی برای طرف مقابل ايميل ارسال کرده اند و طرف مقابل برای چه کسانی فرستاده است

خواندن تيتر يا موضوع ايميل هائی که طرف مقابل برای ديگران ارسال کرده و يا ديگران به او ارسال کرده اند

رديابی ديگران و ديدن اينکه در کدام چت روم مشغول چت ميباشد

متوجه شدن از وضعيت آفلاين ديگران که آيا واقعاً آفلاين هستند يا نه

امکان ديدن کسانی که در ليست دوستان ياهو مسنجر طرف مقابل هستند

امکان خواندن تمام آفلاين های طرف مقابل در هنگام چت

برای دانلود نمودن این برنامه لطفاُ اینجا کلیک نمایید.

این هم لینک مستقیم برای ورود برای دانلود برنامه: http://www.toolzpars.info

توضیح ضروری: در صورتیکه هر کدام از لینکها کار نکرد و پنجره باز نشد لطفاُ لینکهای مستقیم را که ضمیمه نموده ام را کپی و در آدرس بار، پیست نمایید.

پیروزی شما آرزوی ماست.

م طحانی

ایران زمین

Mo.Tahani@googlemail.com