یکشنبه، مرداد ۰۱، ۱۳۹۱

"پس مانده های شاه معدوم و چپ های شاه چی خمینی چی که با توصل به شبکه های پلیس وسرویس های مخفی کشور های اروپایی، آمریکایی در برون و درون مرز با کقیف ترین شیوه ها به شکنجه و کشتار منتقدین درون گروهی خود (بویژه در برون مرز) میپردازند!".


Mohammad Shams - chess

 -شطرنج - اثری از استاد محمد شمس

"پس مانده های شاه معدوم و چپ های شاه چی خمینی چی که با توصل به شبکه های پلیس وسرویس های مخفی کشور های اروپایی، آمریکایی در برون و درون مرز با کقیف ترین شیوه ها به شکنجه و کشتار منتقدین درون گروهی خود (بویژه در برون مرز) میپردازند!".

"روز انتقام نزدیک است".....

========
از پس پرده نگاه کن مثل شطرنج زمونه
هر کسی مثل یه مهره توی این بازی می مونه
یکی مثل ما پیاده یکی صد ساله سواره
یه نفر خونه به دو شو یکی دوتا قلعه داره
یه طرف همه سیاهو یه طرف همه سفیدن
روبروی هم یه عمره ما رو دارن بازی می دن
اونا که اول بازی توی خونه ی تو ومن
پیش پای اسب دشمن مهره ها رو سر بریدن
ببین امروزم تو بازی همشون شاه و وزیرن
هنوزم بدون حرکت پشت ما سنگر می گیرن
تاج و تخت شاه دیروز در قلعشون نمی شه
به خیالشون که این تاج سرشونه تا همیشه
یادشون رفته که اون شاه که به صد مهره نمی باخت
تاج و از سرش تو میدون لشکر پیاده انداخت
=======

پنجشنبه، تیر ۲۹، ۱۳۹۱ "پتیشن در رابطه با نقض حقوق بشر توسط دولت انگلیس".درخواست از دولت پرزیدنت اوباما رئیس جمهور آمریکا در رابطه با نقض اولیه ترین حقوق شهروندی، به مثابه ایرانی انگلیسی توسط دولت انگلیس و و توقف شکنجه های کشنده و ترور های برون مرزی انگلیس بر علیه من و خانواده ام در لندن! و مادر بچه هایم در شهر اشرف!


===================================

متن خطی "پتیشن":
===================================


WHERE IS HUMAN RIGHTS IN UK FOR US AS IRANIAN BRITISH?

Since June 1996 I stay in London because of my teen age daughter been badly tortured in London by British, torture on me start by British too! All terrorist attacks against USA, Israel, and my kids mum in Iraq, we been affected as same?! There was no human right on us since we moved in UK as Iranian refugees! All my family on worldwide been terrorized as same as us in London? My home, my car, my bank, my internet never left safe! We are not safe on our home for 1 second! We are not free? My kids mother been terrorised by my neighbours number 49, 56 from London on Camp Ashraf in Iraq?! We in UK are British! Who can stop this kind of harassments on us by British?! We are not safe in London as Iranian British, because my kids mum still in camp Ashraf?! Where is human right in UK?
========================
"لینک پتیشن":

با درود م طحانی