چهارشنبه، آذر ۲۷، ۱۳۸۷

بدآوازه ها مدافع «امنیت و حقوق شهروندی» می شوند


فراسوی خبر... 27 آذر

بدآوازه ها مدافع «امنیت و حقوق شهروندی» می شوند

زینت میرهاشمی

در شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، احمدی نژاد دستور تشکیل ستادی به نام «ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی

و حقوق شهروندان» را داد. احمدی نژاد در برابر محکومیت نهادهای بین المللی به دلیل نقض روزمره حقوق بشر در ایران، دستور تشکیل چنین ستادی را داده است.

متاسفانه خودکامگان برون آمده از قعر قرون، علاوه بر این که به نام دین، نفرت آورترین و هولناک ترین جنایتها را در مورد مردم انجام می دهند، بلکه از واژه ها و کلماتی که ارزشهایی تاریخی دارند برای ادامه بقای خود استفاده می کنند.

حقوق بشر، حقوقی جهانشمول است و هیچ کس بنا به رنگ، مذهب و جنسیت نباید از این حقوق محروم شود. پایوران جمهوری اسلامی، با توجیه های فرهنگی و شرایط ویژه همیشه در برابر بیانیه جهانی حقوق بشر، ایستاده و این حقوق را ساخته و پرداخته «غرب و استکبار» اعلام کرده اند. کارگزاران رژیم بر همین نهاده، «حقوق بشر اسلامی»، «حقوق شهروندی اسلامی» و ... می سازند. اما همه اینها فریبی بیش نیست. سیاهچالهای رژیم، تیرکهای اعدام و شکنجه، سرکوب دانشجویان، سرکوب کارگران و زنان و جوانان، نمایشی بودن این ادعاها را در برابر فشار خارجی نشان می دهد.

مسخره بودن این «ستاد» از آن جا بهتر روشن می شود که به لیست اعضا آن توجه کنیم. وزیران ارشاد و آموزش و پرورش، رئیس سازمان صدا و سیما و فرماندهان نیروی مقاومت بسیج و نیروی انتظامی که جملگی از مقامهای امنیتی یا نظامی بوده و یا در حال حاضر هستند از جمله اعضای این ستاد می باشند.