یکشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۸۸

ژنرال پترائوس: نگرانيهاى قابل‌توجهى در مورد اقدامهاى تحريكآميز رژيم ايران وجود دارد

ژنرال پترائوس:
نگرانيهاى قابل‌توجهى در مورد اقدامهاى تحريكآميز رژيم ايران وجود دارد
7:23:54 AM 1388/3/10
ژنرال پترائوس
ژنرال پترائوس

ژنرال پترائوس، فرمانده نيروهاى مركزى آمريكا (سنتكام)، گفت رژيم ايران هم‌چنان به حمايت از گروههاى تروريستى ادامه مىدهد.
وى در يك گفتگوى اختصاصى با تلويزيون فاكس نيوز گفت:

«نگرانيهاى قابل‌توجهى در مورد اقدامهاى تحريكآميز رژيم ايران وجود دارد. اين رژيم كماكان به مسلح‌نمودن، آموزش و تأمين مالى و هدايت تروريستها و عناصر افراطى كه مسبب ايجاد مشكل در عراق، لبنان، غزه و حتى افغانستان هستند، ادامه مىدهد. نگرانى هايى هم در مورد ادامه پيگرد تكنولوژى سلاح هسته‌يى و پرتاب آن از سوى رژيم ايران وجود دارد».

فرمانده نيروهاى مركزى آمريكا افزود: «ما با همتايان عراقى‌مان، مخفيگاههاى بسيار بزرگى را كشف كردهايم كه مارك تجهيزات آن مربوط به رژيم ايران بوده است. هم‌چنين بمبهاى كنارجادهيى (را يافته‌ايم) كه از ايران آمدهاند. از اين‌رو، اين مسالهيى است كه كماكان نه فقط براى ما، بلكه براى عراقيان هم موضوع نگرانى است. اين عراق است كه نسبت به چنين فعاليتهايى كه مىتواند به تلاشهايش جهت حفظ امنيت در عراق ضربه بزند، بسيار نگران مىباشد».

سازمانها و اتحاديههاى غير دولتى عراق، خواهان احقاق حقوق ساكنان اشرف شدند

در نامههايى به سفير آمريكا در عراق:
سازمانها و اتحاديههاى غير دولتى عراق، خواهان احقاق حقوق ساكنان اشرف شدند
7:23:54 AM 1388/3/10
حمايت سازمانهاي غير دولتي از اشرف
حمايت سازمانهاي غير دولتي از اشرف

شمارى از سازمانها و اتحاديههاى غيردولتى عراق از جمله مؤسسه كربلائيون، اتحاديههاى زنان براى آزادى و جمعيت آزاد عراق
در نامه‌هايى به سفير آمريكا در بغداد استمرار فشارها و رفتار غيرانسانى با ساكنان اشرف را محكوم كردند و خواستار لغو محاصره آنان توسط دولت عراق گرديدند.
در اين نامه‌ها از جمله آمده است:
رژيم حاكم بر ايران روزانه فشار را بر ساكنان اشرف افزايش مىدهد، و با آمدن پليس به ورودى اشرف اين فشارها بشكل واضحى بيشتر شده است.
اين اعمال غيرانسانى نتيجه فشارهايى است كه رژيم ايران به حكومت عراق وارد مىكند.
ما عراقيان حمله پليس عراق به اشرف را لكه ننگى مىدانيم چرا كه ساكنان اشرف مهمانان عزيزما هستند.

به همين دليل از شما انتظار داريم كه مانع اقدامهايى بشويد كه عليه ساكنان اشرف انجام مىشود. دولت عراق ملتزم به رعايت قوانين بينالمللى در قبال اشرف است واگر هيچ اقدامى در برابر اين اقدامهاى خطرناك نكند باعث بروز يك فاجعه انسانى خواهد شد.

اولتیماتوم ولی فقیه به مردُم سیستان و بلوچستان


اولتیماتوم ولی فقیه به مردُم سیستان و بلوچستان

منصور امان

روی خط جنگ فرقه ای، عملیات استشهادی و تجزیه قومی، رژیم جمهوری اسلامی به بهره برداری از انفجار روز پنجشنبه در زاهدان پرداخته است.

در نخُستین اقدام در این زمینه، آیت الله خامنه ای، ولی فقیه حُکومت به تلاشهای "نظام" برای انحلال موسسات و نهادهای دگر مذهب و فرهنگ در دستگاه دولتی دین، صراحتی بی پیشینه داد. او در یک نامه تهدیدآمیز، به روحانیون سُنی فرمان داد: لازم است، علما و مُعتمدان اهل سنت در آن استان مواضع قاطع خود را در بیزاری از مُفسدانی که به نام دفاع از اهل سُنت دست به چنین جنایاتی می زنند، بار دیگر صریحا ابراز نموده، مردُم را از کید و مکر دُشمن آگاه سازند."

آیت الله خامنه ای با آنکه تلاش کرده است اشتیاق خود برای گُسترش سُلطه ی "نظام" بر اقلیتها را پوش سیاسی و امنیتی بدهد اما فشار وی بر مقامهای مذهبی و فرهنگی سیستان و بلوچستان برای موضعگیری علیه "دُشمن" و ایستادن کنار "دوست"، در عمل مفهوم دیگری جُز فراخوان به تایید سیاست و روشهای تبعیض آمیزی که بر پایه برتری دین و آیین آقای خامنه ای بنا شُده، نیست.

برای تاکید بیشتر بر معنای اولتیماتوم ولی فقیه حُکومت، ابواب جمعی وی در محل نیز لحن زورگویانه او را با غلظت بیشتر به گوش مُخاطبانشان رسانده اند. از جُمله، آیت الله عباسعلی سلیمانی، نماینده وی در این اُستان و امام جُمعه زاهدان به اقلیت سُنی اینگونه اعلام جنگ داده است: "روزی فرا می رسد که کاسه صبر شیعه لبریز شود و زبان صُلح را از یاد ببرد."

در همین حال به منظور آنکه نشان داده شود تهدیدات مزبور در پهنه حرف باقی نمی ماند، حُکومت دست به گُسیل گُسترده پاسداران و لباس شخصیهای چُماقدار به خیابانهای زاهدان برای آزار و تحقیر شهروندان عادی و یورش به مراکز فرهنگی یا مذهبی زده است. دستگاه آیت الله خامنه ای همچنین روز گُذشته (یکشنبه) زیر سیاست تشدید آگاهانه ی تخاصُم با اقلیتها که با هدف امنیتی کردن مساله چند گانگی ملی یا اعتقادی در جامعه صورت می گیرد، با به دار آویختن سه جوان بلوچ در مرکز شهر زاهدان خط تاکید کشید.

رژیم بُنیادگرای جمهوری اسلامی مُشوق و پُشتیبان تعصُب ورزی دینی است و در حوضچه های خونی که فناتیسم مذهبی از تن جامعه مدنی می ریزد، چشمه حیات خود را می بیند.

35پارلمانتر عراقى ضمن محكوم كردن محاصره اشرف، خواستار اجراى قطعنامه پارلمان اروپا شدند

35پارلمانتر عراقى ضمن محكوم كردن محاصره اشرف، خواستار اجراى قطعنامه پارلمان اروپا شدند
7:23:54 AM 1388/3/10
صالح مطلك، رهبر فراكسيون  جبهه گفتگوى ملى عراق
صالح مطلك، رهبر فراكسيون جبهه گفتگوى ملى عراق

جبهه گفتگوى ملى عراق به رهبرى دكتر صالح مطلك در اطلاعيهيى اعلام كرد: طى نامهيى از سوى خود و شمار زيادى از پالمانترهاى عراق به دبيركل ملل متحد نوشته است: من و بسيارى از همكارانم در پارلمان عراق با ورود شمار زيادى از نيروهاى پليس براى تقويت محاصره و اعمال فشار بيشتر به اين كمپ كه يك منطقه عارى از سلاح است شوكه شدهايم.

در اطلاعيه رهبر جبهه گفتگوى ملى عراق آمده است: 35تن از نمايندگان پارلمان عراق طى نامهيى به رئيس پارلمان عراق خواهان اجراى قطعنامه مورخ 24آوريل 2009 پار لمان اروپا بهعنوان الگوى بينالمللى قانونى و انسانى براى تنظيم رابطه با ساكنان اشرف شدهاند.

در ميان 35نماينده پارلمان عراق كه تشديد محاصره اشرف را محكوم كردند، نمايندگان برجستهاى از جمله سيد اياد جمال الدين روحانى برجسته و عضو كميته روابط خارجى پارلمان، شيخ جمال بطيخ رئيس فراكسيون عراق ملى، شيخ خلفالعليان رئيس شوراى گفتگوى ملى، دكتر ظافر العانى از رهبران جبهه توافق، فلاح حسن نقيب وزير سابق كشور از فراكسيون عراق ملى، دكتر مصطفى الهيتى از سران فراكسيون جبهه گفتگوى ملى، طه اللهيبى از جبهه توافق، خانم عاليه نصيف از فراكسيون عراق ملى و عبدالله ا سكندر از فراكسيون عربى مستقل مشاهده مىشود.

دكتر صالح مطلك هم‌چنين در نامهيى به دبيركل ملل متحد نوشت كه 99. 7درصد از ساكنان اشرف طى مصاحبههاى انفرادى و خصوصى با وزارت حقوقبشر خواهان ماندن در اشرف گرديدند و بر اساس قوانين انساندوستانه بينالمللى و اصل نانرفولمان نبايد تحت هيچ فشارى قرار گيرند. وى در نامه خود افزوده است كه در فقدان تضمينهاى مكفى براى رعايت حقوق ساكنان اشرف راهحل در ايجاد تضمينهاى بينالمللى براى حفاظت از اشرف است.


اطلاعيه جبهه گفتگوى ملى عراق

طى نامهيى به مراجع بينالمللى تحكيم محاصره اشرف با استفاده نيروى پليس (محكوم) شده است

35 نماينده پارلمان از فراكسيونهاى مختلف خواهان اجراى قطعنامه پارلمان اروپا در حق ساكنان اشرف شدند

در فقدان تضمينهاى مكفى براى حقوق ساكنان اشرف مىبايد تضمينهاى بينالمللى براى پيشگيرى از نقض حقوقبشر ساكنان اشرف فراهم نمود

دكتر صالح مطلك از سوى 35 پارلمانتر از فراكسيونهاى مختلف پارلمانى طى نامهيى به دبيركل ملل متحد خواهان تضمينهاى بينالمللى براى رعايت حقوق ساكنان اشرف و دخالت وى گرديد.


رئيس فراكسيون پارلمانى جبهه گفتگوى ملى در نامه خود به دبيركل ملل متحد گفته است: ”من و بسيارى از همكارانم در پارلمان عراق براى بهرسميت شناختن حقوق ساكنان اشرف و اجراى قوانين بينالمللى در حق آنها و اجراى قطعنامه 24آوريل 2009 پارلمان اروپا و برداشته شدن محاصره اشرف بسيار كوشيدهايم اما روز پنجشنبه 28 مى 2009 با ورود شمار زيادى از نيروهاى پليس براى تقويت محاصره و اعمال فشار بيشتر به اين كمپ كه يك منطقه عارى از سلاح است شوكه شدهايم. … بر اساس آمار ثبت شده 99. 7درصد از ساكنان اشرف طى مصاحبههاى انفرادى و خصوصى با وزارت حقوقبشر عراق و در فضايى آزاد در مقابل گزينه داوطلبانه ترك عراق خواهان ماندن در اشرف گرديدند و از اينرو بر اساس قوانين متعدد انساندوستانه بينالمللى و بر اساس اصل نانرفولمان نبايد تحت هيچ فشارى قرار گيرند“ .

همزمان 35تن از نمايندگان پارلمان عراق كه طيفهاى وسيعى از فراكسيونهاى پارلمانى را نمايندگى مىكنند بر اجراى قطعنامه پارلمان اروپا و رعايت حقوق ساكنان اشرف اصرار ورزيدهاند. اين قطعنامه دولت عراق را به ”خاتمه دادن به محاصره قرارگاه و احترام به موقعيت قانونى ساكنان قرارگاه اشرف كه «افراد حفاظت شده» تحت كنوانسيونهاى ژنو مىباشند محترم مىشمارد فراخوانده و خواسته است كه از هرگونه اقدامى كه زندگى يا امنيت ساكنان اشرف را به خطر مىاندازد خوددارى نمايد“ .


در نامه ارسالى به دبيركل ملل متحد آمده است ”در فقدان تضمينهاى مكفى براى حقوق سا كنان اشرف و از آن‌جا كه ما نمىخواهيم كشور عراق نقض كننده قوانين بينالمللى و نقض كننده حقوقبشر باشد از شما بهعنوان حافظ معاهدات بينالمللى و بيانيه جهانى حقوقبشر مىخواهيم كه براى ممانعت از يك بحران انسانى و هرگونه اقدام جبرانناپذيرى كه سلامت اين پناهندگان سياسى را به خطر بياندازد دخالت نموده و تضمينهاى بينالمللى ايجاد نماييد.

جبهه گفتگوى ملى عراق 30مى2009


نامه دكتر صالح مطلك رهبر جبهه گفتگوى ملى عراق به دبيركل ملل متحد

با احترام

مايلم توجه شما را به يك موضوع مهم قانونى و انسانى در مورد ساكنان اشرف كه پناهندگان حفاظت شده تحت كنوانسيونهاى بينالمللى مىباشند جلب كنم. من و بسيارى از همكارانم در پارلمان عراق براى بهرسميت شناختن حقوق ساكنان اشرف و اجراى قوانين بينالمللى در حق آنها و اجراى قطعنامه 24آوريل 2009 پارلمان اروپا و برداشته شدن محاصره اشرف بسيار كوشيدهايم اما روز پنجشنبه 28 مى 2009 با ورود شمار زيادى از نيروهاى پليس براى تقويت محاصره و اعمال فشار بيشتر به اين كمپ كه يك منطقه عارى از سلاح است شوكه شدهايم. نامه من و 35تن از نمايندگان پارلمان عراق كه طيفهاى وسيعى از فراكسيونهاى پارلمانى را نمايندگى مىكنند كه بر اجراى قطعنامه پارلمان اروپا و رعايت حقوق ساكنان اشرف اصرار ورزيدهاند ضميمه است.

بر اساس آمار ثبت شده در وزارت حقوقبشر عراق 99. 7درصد از ساكنان اشرف طى مصاحبههاى انفرادى و خصوصى و در فضايى آزاد در مقابل گزينه ترك داوطلبانه ترك عراق خواهان ماندن در اشرف گرديدند و از اينرو بر اساس قوانين متعدد انساندوستانه بينالمللى و بر اساس اصل نانرفولمان نبايد تحت هيچ فشارى قرار گيرند.

ترديدى نيست كه راهحل قانونى و انسانى اجراى قطعنامه پارلمان اروپا و قوانين بينالمللى است اما متأسفانه در فقدان تضمينهاى مكفى براى اين امر و از آن‌جا كه ما نمىخواهيم كشور عراق نقض كننده قوانين بينالمللى و نقض كننده حقوقبشر باشد از شما بهعنوان حافظ معاهدات بينالمللى و بيانيه جهانى حقوقبشر مىخواهيم كه براى ممانعت از يك بحران انسانى دخالت نموده و براى رعايت حقوق اين افراد و ممانعت از هرگونه اقدام جبرانناپذيرى كه سلامت اين پناهندگان سياسى را به خطر بياندازد تضمينهاى بينالمللى ايجاد نماييد.

با احترام

دكتر صالح مطلك

29مى 2009پارلمان عراق

نامه 35تن از نمايندگان پارلمان عراق به رئيس پارلمان

بسم الله الرحمن الرحيم

عاليجناب اياد سامرايي

رئيس مجلس نمايندگان عراق

29 مى 2009

با تقديم احترام و آرزوى موفقيت شما در مسئوليت خطير رياست پارلمان و به سرانجام رساندن پروندههاى مهمى كه در آينده كشور تأثيرگذار ا ست مايليم كه توجه شما را به يك موضوع حائز اهميت انسانى و قانونى در مورد ساكنان كمپ اشرف جلب كنيم.

ساكنان كمپ اشرف بهعنوان پناهندگانى كه مشمول قوانين بينالمللى و داراى موقعيت قانونى و حفاظت شده طبق كنوانسيونهاى ژنو هستند بعد از تحويلدهى پرونده حفاظت آنها به نيروهاى عراقى، متأسفانه برخلاف سنتهاى عربى و اسلامى و التزامات قانونى و بينالمللى عراق تحت محاصره قرار گرفتهاند.

همكاران ما در پارلمان اروپا در روز 24آوريل 2009 با تصويب قطعنامه شماره PE 425. 401 در مورد وضعيت ساكنان اشرف يك الگوى قانونى و انسانى با استناد به قوانين وكنوانسيونهاى بينالمللى و براى تنظيم رابطه با اشرف و ساكنان آن ارائه نمود. اين قطعنامه به ضرورت رعايت حقوق قانونى ساكنان اشرف براى ماندن در اشرف و پايان دادن به محاصره اين كمپ در همه زمينهها و پرهيز از هر اقدامى كه امنيت و شؤن و حقوق ساكنان آن را تهديد نمايد فراخوان داد. (قطعنامه پارلمان اروپا ضميمه است).

از آن‌جا كه اين قطعنامه دولتهاى اتحاديه اروپا و دولت و پارلمان عراق را براى اجراى مفاد آن مخاطب قرار داده است، و با اعتقاد به ضرورت تطبيق اين سند مهم، تلاش براى اجراى آن و رفع محاصره از اشرف را يك اقدام ضرورى ملى و انسانى و در راستاى حكومت قانون و احترام عراق به جامعه بينالمللى مىدانيم و خواهان تضمين و تطبيق حقوق ياد شده هستيم.

اسامى برخى از نمايندگان برجسته امضاكننده نامه به رئيس پارلمان عراق عبارتند از:

سيد اياد جمال الدين روحانى برجسته و عضو كميته روابط خارجى پارلمان، شيخ جمال بطيخ رئيس فراكسيون عراق ملى، شيخ خلفالعليان رئيس شوراى گفتگوى ملى، دكتر ظافر العانى از رهبران جبهه توافق، فلاح حسن نقيب وزير سابق كشور از فراكسيون عراق ملى، دكتر مصطفى الهيتى از فراكسيون جبهه گفتگوى ملى، طه اللهيبى از جبهه توافق، خانم عاليه نصيف از فراكسيون عراق ملى و عبدالله ا سكندر از فراكسيون عربى مستقل بهچشم مىخوردند.

شنبه، خرداد ۰۹، ۱۳۸۸

پليس عراق تحت فشار آخوندها به اشرف نزديك مىشود

پليس عراق تحت فشار آخوندها به اشرف نزديك مىشود
9:40:40 AM 1388/3/9
فشار پليس عراق بر اشرف  تشديد ميشود
فشار پليس عراق بر اشرف تشديد ميشود

مركز اطلاع رسانى نيوزپگ نوشت: پليس عراق تحت فشار رژيم آخوندى در تهران وارد محدوده محصور جنبش اپوزيسيون ايران در عراق شده است.
مريم رجوى پرزيدنت منتخب مقاومت ايران طى نامه‌‌هايى كه روز پنجشنبه به رئيسجمهور آمريكا باراك اوباما و بان كيمون دبيركل ملل ‌متحد ارسال كرده خواستار دخالت شخصى آنها در اين مسأله شده تا از يك فاجعه انسانى توسط رژيم ايران جلوگيرى كنند.

رابطه مُبارزه با فساد با پیشرفت در غارت


رابطه مُبارزه با فساد با پیشرفت در غارت

منصور امان

تا آنجا که به فساد حکومتی مربوط می شود، در جمهوری اسلامی هیچ خبر تازه ای نیست. این ارزیابی از وضعیت را اسبهای گاری انتخابات در همان حال که مشغول گاز گرفتن یکدیگر هستند، ارایه می کُنند.

هیزُم کشان برگُزیده شورای نگهبان برای گرم کردن تنور انتخابات ریاست جمهوری مُلاها، همچنان به بازار گرمی خود بر محور تهدید به افشای تاراج و غارت داراییهای همگانی از سوی رُقبا ادامه می دهند. نه فقط پرونده های روز مانند دُلار و گاز غیب شُده یا خیرات آقای شهرام جزایری بلکه، پذیرایی از خود با سُفره نفتی در دوران "جنگ پُربرکت" (اصطلاح محبوب آقای خُمینی) نیز رونق این بساط بدمشام را تضمین می کُند.

همین محور با شواهد و آلت جُرمهای دیگر، چهار سال پیش، هنگامی که تنور انتخابات برای چسباندن آقای احمدی نژاد به دیواره اش گُر گرفته بود نیز زمین بازی طرفین را خط کشی می کرد. چرخیدن همان آدمها چهارسال بعد گرد همان محور با اتهامات، افشاگری و مُچ گیری به روز شُده و تکان دهنده تر، پیشرفت جمهوری اسلامی در مُبارزه با آنچه که از آن انتقاد می کُند را به سنجش گُذاشته است.

از این زاویه، مُشاجره کُنونی رهبران و پایوران "نظام" در باره دزدی و اختلاس از خزانه همگانی می تواند به همه پُرسشهای مطرح در این زمینه به خوبی پاسُخ دهد. آنها با چاشنی تازه ریختن در دیگ کُهنه ی فساد، شکلک نشان می دهند که مساله تاراج درآمدهای نفتی و گازی و پولسازی با رانت قُدرت هر چیزی جُز یک موضوع جدی است. این به هیچ رو تصادُفی نیست که پس از سالها شمشیر گردانی و رجز خوانی در تعزیه ی فساد حُکومتی، هنوز حتی یک شُتُر "گُم شُده" یا یک شمر برای مُکافات دیدن پیدا نشُده است.

دست درازی به امانتهای عُمومی، یک حق ویژه و نهادینه شُده در ساختار حُکومتی است که می گوید از منابع غیبی ماموریت ولایت بر آنها را دارد. سهم منابع خلع ید شُده مشروعیت، بیش از ثبت دقیق نمایش موسمی دُزد و کارآگاه نیست.

برخی از مطالب نبردخلق شماره 287 اول خرداد 1388

یادداشت سیاسی

این نمایش از آن مردم نیست - مهدی سامع

«هر رای در این نمایش یک رای به استبداد مذهبی ولایت فقیه، یک رای به تائید تبعیض و پایمالی حق حاکمیت مردم و یک رای در تائید سرکوب داخلی و صدور تروریسم و بنیادگرایی است و مردم حق دارند این نمایش انتخاباتی که نه دمکراتیک است و نه آزاد و دامنه رقابت در آن به سیاستهای کلان نظام ربط پیدا نمی کند را تحریم کنند و چنین خواهند کرد. » کلیک کنید

ورود ناگهانى نيروهاى پليس به اشرف، يك اقدام سركوبگرانه و زمينهساز يك فاجعه انسانى است

كميته بينالمللى حقوقدانان:
ورود ناگهانى نيروهاى پليس به اشرف، يك اقدام سركوبگرانه و زمينهساز يك فاجعه انسانى است
7:51:56 PM 1388/3/8
اعتراض اشرفيان به ورود ناگهاني پليس عراق
اعتراض اشرفيان به ورود ناگهاني پليس عراق

كميته بينالمللى حقوقدانان در دفاع از اشرف كه از حمايت8500 حقوقدان در اروپا و آمريكا برخوردار است، در نامه‌هاى جداگانهيى براى فرمانده نيروى چند مليتى و سفير آمريكا در عراق. ورود ناگهانى نيروهاى پليس به اشرف را يك اقدام سركوبگرانه، غيرقانونى و زمينهساز يك فاجعه انسانى و نقض تعهد دولت عراق به دولت آمريكا در مورد احترام به حقوق ساكنان اشرف دانست و بر لزوم برعهده گرفتن حفاظت اشرف از سوى نيروهاى آمريكا تأكيد كرد.

كميته بينالمللى حقوقدانان در دفاع از اشرف خاطرنشان كرد: اين اقدام فوقالعاده خطرناك در حاليست كه دولت عراق بهرغم همه انعطافهايى كه موكلان ما در اشرف از خود نشان دادهاند، از اذعان به حقوق ساكنان اشرف در چارچوب قانون انساندوستانه بينالمللى و كنوانسيونهاى ژنو خوددارى كرده است. حقوقى كه پارلمان اروپا نيز در قطعنامه 24آوريل خود آنرا مورد تأكيد قرار داده بود.

ورود پليس به اشرف در حاليست كه حكومت ايران در آستانه انتخابات رياست جمهورىاش يك كارزار جديد عليه ساكنان اشرف آغاز كرده و فشارهاى جديدى را بر دولت عراق به منظور اخراج و استرداد ساكنان اشرف وارد مىآورند. احمدىنژاد رئيسجمهور و سعيد جليلى دبير شوراى عالى امنيت ملى رژيم در ملاقات با وزير خارجه عراق خواستار ”اجرايى شدن توافقات دوجانبه“ شدند.

تحولات اخير نشان مىدهد دولت عراق نه اراده و نه استقلال عمل لازم براى احترام به حقوق ساكنان اشرف و به اجرا گذاشتن قطعنامه پارلمان اروپا كه حداقل حقوق ساكنان اشرف را مشخص كرده بود ندارد. به همين خاطر هم‌چنانكه كميته بينالمللى در جستجوى عدالت (شامل 2000پارلمانتر در دو سوى آتلانتيك) اعلام كرده بود، راهى جز تضمين بينالمللى حفاظت اشرف و برعهده گرفتن مسؤليت حفاظت توسط دولت آمريكا در چارچوب تعهدها و وظايف بينالمللىاش وجود ندارد.

پنجشنبه، خرداد ۰۷، ۱۳۸۸

حساب باز کردن روی نفرت مردم از احمدی نژاد


حساب باز کردن روی نفرت مردم از احمدی نژاد

جعفر پویه

روز گذشته (چهارشنبه) مجلس آخوندها با انتخاب هیات رییسه جدید، علی لاریجانی را به مدت یکسال در سمت خود ابقا کرد. این درحالی اتفاق افتاد که در روزهای گذشته روح الله حسینیان با تهدید لاریجانی به او هشدار داده بود در صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری از احمدی نژاد پشتیبانی نکند، نباید روی رای باند آنها برای ریاست مجلس حساب کند. اما روز چهارشنبه انتخاب هیات رییسه در حالی برگزار شد که علی لاریجانی تنها نامزد ریاست مجلس بود که با 216 رای از 241 رای در سمت خود باقی ماند.
همزمان نیز فراکسیون موسوم به "اصولگرایان مجلس" در رای گیری خود با اختلاف 5 رای، از ریاست جمهوری احمدی نژاد پشتیبانی کرد. یعنی، از 172 عضو فراکسیون، 80 نفر رای موافق، 75 نفر مخالف و 17 نفر رای ممتنع به صدور بیانیه پشتیبانی از احمدی نژاد دادند. این فراکسیون در بیانیه خود نوشته است: "نظر به
توجه دولت به مشکلات عدیده مناطق محروم و استحکام پیوند دولت - مردم، ساده‌زیستی و پاک‌دستی، تلاش شایان برای تحقیق دولت اسلامی، حمایت از مسلمانان مظلوم جهان و اتخاذ مواضع شجاعانه در برابر قدرتهای زورگو، دفاع جانانه از حقوق هسته‌ای کشور، اهتمام در اصلاح اوضاع اقتصادی کشور و... حمایت قاطع خود را از کاندیداتوری برادر خستگی‌ناپذیر، اصولگرا و ولایی جناب دکتر احمدی‌نژاد در دهمین انتخابات ریاست جمهوری اعلام می‌داریم."
بیانیه فوق دهن کجی به کسانی است که همه موارد فوق را مصداق سوومدیریت احمدی نژاد برآورد کرده و با انتقاد به وی نگران اوضاع آینده رژیم هستند. همزمان با بیانیه فراکسیون باند اصولگرایان مجلس، فراکسیون جناح مخالف نیز از قافله عقب نمانده و با انتشار بیانیه ای از میرحسین موسوی حمایت کرد. آنها نیز در بیانیه شان نوشته اند: "اینک با توجه به بحرانهایی که به واسطه سووتدبیرها بر ملت ما تحمیل و امور جاری و اجرایی کشور را در داخل با رکود مواجه ساخته و با ایجاد تنش در روابط منطقه ای و بین المللی اقتدار و عظمت جمهوری اسلامی و چهره درخشان و تاریخی تمدن‌ساز ما را مخدوش نموده است...".
در این بیانیه هیچ دلیلی برای حمایت از موسوی بیان نشده و تنها به بیان تکراری عملکرد احمدی نژاد بسنده کرده اند. به زبان ساده، دلیل رای دادن باند مخالف به موسوی اشکالاتی است که به احمدی نژاد وارد است نه خصوصیات و یا برنامه ای که میرحسین موسوی دارد. آنها روی نفرت مردم از عملکرد احمدی نژاد حساب باز کرده اند و حرف دیگری ندارند، درحالی که این نفرت همگانی از کلیت رژیم است نه فردی خاص.
اینکه باندهای رژیم یک بخش خود را تبدیل به کابوس اجتماع کنند و با ترساندن مردم از آن، دلیل و توجیه برای کشاندن آنها به پای صندوق و رای دادن بتراشند و همچنین با دانستن نفرت مردم از اعمال رژیم ضد بشری ولایت فقیه و انداختن آن به گردن کسی همچون احمدی نژاد و تبریه مقامهای بالاتر، به ویژه ولی فقیه، از شگردهای شناخته شده آنهاست. به همین دلیل مردم به خوبی می دانند که همه باندهای رژیم سر و ته یک کرباسند و وظیفه آنها حفظ رژیم ضد بشری ولایت فقیه است.

دانشجويان تبريز، موسوى دژخيم را بهخاطر مشاركت در قتل عام 67 مؤاخذه مىكنند

دانشجويان تبريز، موسوى دژخيم را بهخاطر مشاركت در قتل عام 67 مؤاخذه مىكنند
7:56:36 PM 1388/3/6
مؤاخذه دژخيم موسوي بخاطر شركت در جنايت  قتل‌عام سال67
مؤاخذه دژخيم موسوي بخاطر شركت در جنايت قتل‌عام سال67

دانشجويان دانشگاه تبريز خشم و انزجار خود را از موسوى نخستوزير پيشين آخوندها ابراز كردند و او را در مورد قتل عام زندانيان سياسى مجاهد و مبارز در سال1367 مورد مؤاخذه قرار دادند.

دانشجويان معترض پلاكاردهايى با خود حمل مىكردند كه بر روى آنها نوشته شده بود «67»، «دستهاى خونين شالهاى سبز» و «دوستان ما را آزاد كنيد».

جلسه موسوى دژخيم در ميان تدابير شديد امنيتى برگزار شد و حاضران به شدت كنترل و بازرسى بدنى مىشدند. با اين وجود دانشجويان اين جلسه را به صحنه ابراز خشم و انزجار از موسوى دژخيم تبديل كردند.

سه‌شنبه، خرداد ۰۵، ۱۳۸۸

شکنجه کارگران وحشیگری آشکار رژیم است


شکنجه کارگران وحشیگری آشکار رژیم است

زینت میرهاشمی

تعدادی از کارگران که در روز اول ماه به دلیل شرکت در همایش روز کارگر در پارک لاله تهران دستگیر شده اند همچنان در زندان و زیر فشار و شکنجه قرار دارند.

بر اساس گزارش فعالان حقوق بشر و دموکراسی در ایران، سه نفر از رندانیان به نامهای آقایان جعفر عظیم زاده، محمد اشرفی و سعید یوزی در بند 209 زندان اوین به دلیل عدم پذیرش اتهامات ساخته شده وزارت اطلاعات، زیر شکنجه جسمی قرار گرفته اند.

حداد معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اتهام دستگیر شدگان در روز کارگر را «اقدام علیه امنیت و اخلال در نظم عمومی» اعلام کرد. شکنجه گران تحت این بهانه کارگران را تا کنون در زندان نگاه داشته و مورد شکنجه قرار داده اند. دستگیری و شکنجه کارکران و کنشگران کارگری نشانه هراس رژیم و ورشکستگی حکومتی است که حتا حرکت مسالمت آمیز کارگری در روز اول ماه مه را بر نمی تابد. این گونه اقدامات پوچی حرف احمدی نزاد و شرکایش را که دم از اقتدار رژیم می زنند را نشان می دهد.

از طرفی دیگر بهروز جاوید تهرانی زندنی باقی مانده از قیام دانشجویان در 18 تیر 1387، بیش از یک هفته است که به سلواهای انفرادی بند 1 زندان گوهردشت کرج منتقل شده است. وی علاوه بر اعتصاب غذا زیر شدیدترین فشارهای جسمی و شکنجه است. کشتن زندانی در زیر فشار و اعلام مرگ وی، از شیوه های رایج شکنجه گران است.

برخی از مطالب نبردخلق شماره 287 اول خرداد 1388

یادداشت سیاسی

این نمایش از آن مردم نیست - مهدی سامع

«هر رای در این نمایش یک رای به استبداد مذهبی ولایت فقیه، یک رای به تائید تبعیض و پایمالی حق حاکمیت مردم و یک رای در تائید سرکوب داخلی و صدور تروریسم و بنیادگرایی است و مردم حق دارند این نمایش انتخاباتی که نه دمکراتیک است و نه آزاد و دامنه رقابت در آن به سیاستهای کلان نظام ربط پیدا نمی کند را تحریم کنند و چنین خواهند کرد. » کلیک کنید

دستگيرى، شكنجه و اعمال فشار برخانوادههاى اشرفيان

دستگيرى، شكنجه و اعمال فشار برخانوادههاى اشرفيان
7:39:04 PM 1388/3/4
شوراي ملي مقاومت ايران
شوراي ملي مقاومت ايران

دبيرخانه شوراى ملى مقاومت ايران امروز با صدور اطلاعيهيى از دستگيرى، شكنجه و اعمال فشار برخانوادههاى اشرفيان خبر داد و اعلام كرد: بنابه گزارشات دريافتى از داخل كشور، عوامل وزارت اطلاعات آخوندها در روز سهشنبه 23ارديبهشت، به منزل آقاى شمسالدين مهديزاده 60ساله، پدر سه تن از ساكنان اشرف، يورش برده و ضمن مصادره اموال شخصى وى، او را دستگير كردند. دختر وى منير مهديزاده، و همسرش آقاى على افشانى همراه با فرزند سه ماههشان اميرحسام نيز در همان روز در حمله عوامل اطلاعاتى به منزلشان دستگير شدند. دستگيرشدگان به نقطه نامعلومى منتقل شدهاند و تلاشهاى بستگان اين خانواده براى كسب اطلاع از آنان تا كنون بىنتيجه مانده است.

يادآورى مىشود كه از سرنوشت خانوادههاى ساكنان اشرف كه در روز دوم اسفندماه87، در حمله وحشيانه مزدوران وزارت اطلاعات به خانههايشان، در تهران دستگير و به بند مخوف 209 اوين منتقل شدند، نيز هم‌چنان خبرى در دست نيست. خانمها فاطمه (حورى) ضيايى و مهسا نادرى و آقايان حامد يازرلو، احسان عرفانى، محسن طرلانى بهرغم گذشت سه ماه از دستگيريشان كه با شكنجههاى فراوان روحى و جسمى همراه بوده، هم‌چنان در وضعيت بلاتكليف بهسر مىبرند. محسن نادرى، پدرخانم مهسا نادرى نيز در بند هشت زندان اوين تحت بازجويى دژخيمى به نام شيخان قرار دارد.
برادر اقاى حامد يازرلو28ساله، هود يازرلو، دانشجوى21سالهاى كه به اتهام سفر به اشرف براى ديدار خانوادهاش به سه سال زندان محكوم شده بود، در روز دوم خرداد به بند زندانيان خطرناك در زندان گوهردشت كرج منتقل گرديد. مادر وى خانم نازيلا دشتى، 49ساله، نيز به اتهام مشابه در زندان اوين، زندانى مىباشد.

در ادامه اطلاعيه دبيرخانه شوراى ملى مقاومت آمده است:
دستگاه قضايى آخوندها با صدور احكام ناعادلانه عليه ديگر خانوادههاى دستگير شده اشرفيان، اعمال فشار بر آنان را ادامه مىدهد. در روز 21ارديبهشت ماه، خانم كبرى بنازاده اميرخيزى، يك مادر56ساله، را به اتهام اقدام عليه امنيت ملى و فعاليت به نفع سازمان مجاهدين خلق ايران به 5سال زندان محكوم كرد. خانم صديقه فلاحت نژاد نيز به همين اتهام به 8سال زندان محكوم شده است.

خانمها اميرخيزى و فلاحت نژاد از جمله بستگان ساكنان اشرف هستند كه در روز 27 ديماه87 درحاليكه با پاسپورت و ويزاى رسمى قصد داشتند براى ديدار بستگان خود به عراق مسافرت كنند به همراه 18تن ديگر در فرودگاه تهران مورد يورش نيروهاى وزارت اطلاعات قرار گرفته و پس از ضرب و شتم بسيار، به بند 209زندان اوين منتقل شدند. زندانيان مزبور بهطور مستمرتحت شكنجههاى روحى و جسمى قرار دارند. يك چشم خانم اميرخيزى بر اثر شدت فشارهاى وارده در آستانه نابينايى قرار دارد.

مقاومت ايران در آذرماه گذشته اسامى اعضاى خانوادههاى 87تن از ساكنان اشرف را، كه در پى ديدار با فرزندانشان دستگير و زندانى شده بودند، در اختيار مراجع بينالمللى قرار داد.

مقاومت ايران خواستار محكوميت جهانى سركوب وحشيانه خانوادههاى مجاهدين و ساكنان اشرف و دخالت بلادرنگ مراجع بينالمللى و سازمانهاى مدافع حقوقبشر براى آزادى خانوادههاى دستگير شده مىباشد.

دوشنبه، خرداد ۰۴، ۱۳۸۸

تهدید های تو خالی معرکه گیران انتخابات


تهدید های تو خالی معرکه گیران انتخابات

لیلا جدیدی

با نزدیک شدن به روز معرکه گیری انتخاباتی، کاندیداهای دست نشانده رژیم ولایت فقیه اگر چه از پیش بر این امر آگاهی دارند که آنچه از پیش زیر عبای خامنه ای خوابیده است برنده این نمایش خواهد بود، با این وجود به تهدید ریختن پته یکدیگر روی آب دست زده اند.

این اوج گیری اختلافات لفظی، یک بازار گرمی تبلیغاتی برای رژیم که تصور می کند دوجانبه می تواند از آن بهره برداری کند، بیش نیست. نخست آنکه امید دارد کسانی را در قلابی بودن آن به تردید بیاندازد و نمایش را واقعی جلوه دهد. سپس اینکه با تبلیغات و هوچی گری، مردم بیشتری را به پای صندوق رای بیاورد. اما این ترفندها آنقدر افشا شده است که حتی رسانه های کشورهای دیگر نیز نتیجه "انتخابات" را خواست خامنه ای که آنهم احمدی نژاد است، حدس زده اند.

در تازه ترین اقدام، بعد از "ننگین" خواندن معامله سعدآباد با سه تفنگدار اروپایی توسط احمدی نژاد، روزنامه حکومتی "وطن امروز" به نقل از حسن عباسی که به "تیوری پرداز دولت نهم" معروف است، می نویسد: "جک استراو گفته است حسن روحانی به من قول تعلیق 10 ساله را داده است."

باند رقیب، در واکنشی خشمگینانه طی نامه ای بذرپاش، سردبیر این روزنامه را تهدید می کند که اگر با "موضوع مهم و حساس هسته ای بازی کنید، مجبور به افشاگری و چاپ اسنادی هستیم که حقایق را روشن خواهد کرد و مردم درخواهند یافت که چه هزینه‌ای را بابت بی‌کفایتیهای برخی مسوولین در سالهای اخیر پرداخته‌اند."

از سوی دیگر، احمدی نژاد کسانی را که "درون سيستم عليه سيستم عمل کردند"، تهدید می کند و می گوید: "در 15 روز آينده" این افراد را معرفی و در باره آنها صحبت خواهد کرد.

خامنه ای که همواره دل نگران از "دشمنان خارجی" است، برای در دست گرفتن ترمز این نمایش، در یک جمع سفارشی به کاندیداهای دست پرورده رژیم هشدار می دهد که مواظب باشند حرفی برای " دلخوشی دشمنان به زبان نیاورند."

در روزهای آینده مردم ایران بی توجه به این نمایش مسخره، آرزوی دمکراسی و انتخابات آزاد را که کاندیداهای آن را خود انتخاب کرده باشند و متولی آن آدمکشان و دستیارانشان نباشند، در دل می پرورانند.

برخی از مطالب نبردخلق شماره 287 اول خرداد 1388

یادداشت سیاسی

این نمایش از آن مردم نیست - مهدی سامع

«هر رای در این نمایش یک رای به استبداد مذهبی ولایت فقیه، یک رای به تائید تبعیض و پایمالی حق حاکمیت مردم و یک رای در تائید سرکوب داخلی و صدور تروریسم و بنیادگرایی است و مردم حق دارند این نمایش انتخاباتی که نه دمکراتیک است و نه آزاد و دامنه رقابت در آن به سیاستهای کلان نظام ربط پیدا نمی کند را تحریم کنند و چنین خواهند کرد. » کلیک کنید

سرمقاله

تقسیم سهم با کدام ترازو؟ - منصور امان

«با هر روز نزدیکی هنگام برگزاری نمایش رای گیری، مساله جایگاه بازوی نظامی رژیم جمهوری اسلامی در تعیین رییس قُوه مُجریه و ترکیب آن، به مرکز جدال انتخاباتی باندها و گرایشهای رقیب بیشتر سُر می خورد. » کلیک کنید

افتتاح پايگاه دائمى فرانسه در خليج فارس

افتتاح پايگاه دائمى فرانسه در خليج فارس
3:28:09 PM 1388/3/4
نيكلا ساركوزي
نيكلا ساركوزي

همزما با افتتاح يك پايگاه دائمى فرانسه در خليج فارس خبرگزارى فرانسه گفت: اين اقدام به پاريس يك نقش استراتژيك در اين منطقه به آشوب كشيده شده توسط رژيم ايران مىدهد.

. به گفته خبرگزارى فرانسه پايگاه مذكور كه معروف به “كمپ صلح“ مىباشد محل استقرار 500 پرسنل در 3 سايت در ساحل تنگهى هرمز درست در مقابل ايران خواهد بود.

خبرگزارى فرانسه گفت: افتتاح اين پايگاه بهعنوان نشانهيى از موضع سختتر ساركوزى بعد از روى كارآمدنش در2006 مىباشد كه نگرانى هاى مربوط به برنامه هستهيى تهران به افزايش آن دامن مى‌زند.

شنبه، خرداد ۰۲، ۱۳۸۸

پرونده "شکایت نزد خُدا" به سرانجام رسید؟


فراسوی خبر... 2 خرداد

پرونده "شکایت نزد خُدا" به سرانجام رسید؟

منصور امان

به فاصله کوتاهی پس از یکدیگر، حُجت الاسلامها رفسنجانی و خاتمی، دو تن از شاکیان انحصار رانتهای انتخاباتی و تقلُب در آن، به لباس شاهدان رعایت بهداشت در مراسم رای گیری درآمده اند. آقای رفسنجانی تریبون نماز جُمعه را برای ضد عفونی صندلی ریاست جمهوری برگُزیده است و آقای خاتمی همین مُهم را رو به طرفهای خارجی "نظام"، نزد یک مجله آمریکایی عرق ریخته است.

حُجت الاسلام رفسنجانی با اشاره به زین شُدن اسبهای گاری انتخابات از سوی شورای نگهبان، اطمینان داده است: "با توجه به نامزدهایی که تاکُنون تایید صلاحیت شُده اند، به نظر می رسد که میدان رقابت وُجود دارد و همه سلیقه ها به طور مُطلق یا نسبی فردی را دارند که به او رای بدهند."

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام که از سُخنان خود بر سر شوق آمده، برای پاسدارها محصولی و افشار نُت می نویسد و سینه جلو می دهد: "فردای آن روزی که اعلام کُنیم بالاتر از 70 یا 80 درصد در انتخابات شرکت کرده اند، نظام ما چند پله در دُنیا مُعتبر تر خواهد شُد."

در مجموع، خبر خوش نامزد اخراج شُده دور پیشین انتخابات این است که پرونده "شکایت نزد خُدا" به سرانجامی نیک رسیده و ماشین نامزد و رای سازی، مُهندسی اساسی شُده است.

با وُجود این تلاش مثال زدنی در سفید شویی، هنوز آقای رفسنجانی در این زمینه به گرد پای رهبر "اصلاح طلبان" جمهوری اسلامی نمی رسد. حُجت الاسلام خاتمی با اندکی عشوه و خُرده ای جدیت از "نیوزویک" دل می برد که : "فکر نمی کُنم تقلُب به معنی خاص کلمه وجود داشته باشد."

برای فردی که به مُدت هشت سال بر مُهمترین کُرسی اجرایی کشور تکیه زده و در این مقام، مسوولیت برگُزاری چندین انتخابات ریاست جمهوری و مجلس را برعُهده داشته است، قید "فکر نمی کُنم" در مورد احتمال تقلُب در تعیین مسوول قوه مَُجریه و قانونگُذاران بسیار مُتواضعانه است و از فرط شکسته نفسی با جهالت نمایی برابری می کُند.

علت اعتصاب دست جمعی شُماری از حواس هفت گانه آقای خاتمی از ثبت رویدادهای انتخاباتی، تسهیل شُغل اصلی "تدارُکچی" یعنی، مشاطه گری برای عرضه خارجی و به طور مُشخص در اینجا، جعل اعتبار برای یک ورشکسته پیشانی سفید است.

جالب این است که حُجت الاسلامها رفسنجانی و خاتمی فراموش کرده اند توضیح دهند اگر به سُخنان خود مبنی بر سالم بودن انتخابات باور دارند پس چرا "کُمیته صیانت از آرا" تشکیل داده اند!

آرشیو فراسوها

01 خرداد - وعده های سر خرمن - جعفر پویه
31 اردیبهشت - لغو سفر فراتینی شکست مفتضحانه رژیم - جعفر پویه

30 اردیبهشت - وعده تقسیم ثروت نفتی از طریق «اوراق مشارکتی» - زینت میرهاشمی

29 اردیبهشت - حقوق زنان، پرده ای از نمایش مهدی کروبی - زینت میرهاشمی

تهديد برنامه هستهيى ايران، توجه آمريكا را به خود جلب كرده است

رييس سازمان اطلاعات مركزى آمريكا:
تهديد برنامه هستهيى ايران، توجه آمريكا را به خود جلب كرده است
3:35:01 PM 1388/3/2
لئون پانتا
لئون پانتا

رييس سازمان اطلاعات مركزى آمريكا گفت: تهديد برنامه هستهيى رژيم ايران توجه كامل آمريكا را به خود جلب كرده است.
لئون پانتا كه اظهاراتش در روزنامه آلمانى دى ولت درج شده افزود: رژيم ايران منطقه خاورميانه را بى‌ثبات مى‌کند.

گرچه دولت آمريکا در حال حاضر راه ديپلماسى با ايران را پيش گرفته، ولى با توجه به اين چالش، هيچکس دچار ساده‌لوحى نخواهد شد.

جمعه، خرداد ۰۱، ۱۳۸۸

وعده های سر خرمن


وعده های سر خرمن

جعفر پویه

کسادی بازار مضحکه انتخابات ریاست جمهوری رژیم ولایت فقیه بدتر از آنی است که تصورش را می کردند. چهار کاندیدای تایید شده توسط شورای نگهبان برای گرم کردن تنور انتخابات دست به هر کاری می زنند، از پنجه کشیدن به روی یکدیگر و اقدام به افشای چیزهایی که تا کنون بسیاری از آنها بی خبر بودند تا وعده های صد من شندرغاز تقسیم پول در بین مردم!
میرحسین موسوی و مهدی کروبی نه همچون دو رقیب این میدان بلکه، دو همدست برای رفع کسادی بازار ولایت فقیه مشغول بده بستان هستند. این دو که خود را وابسته به یک باند مافیای حکومتی اعلام می کنند، طرحهایی را به زبان می آورند و یا وعده اجرای آنها را می دهند که نه تنها در حد و اندازه و قد و قواره آنها نیست بلکه، رژیم ولی فقیه نیز هرگز ظرفیت اجرایی کردن چنین طرحهایی را نداشته و ندارد. دزدان و چپاولگرانی که با بی شرمی ثروت ملی مردم ایران را به جیب خود و یا نزدیکانشان سرازیر کرده اند و حاضر نیستند حتا اندکی از آنها را صرف رفاه مردم فقر زده کنند، شعار تقسیم پول بین مردم و یا مشارکت عمومی آنان در سود شرکتهای نفتی و یا جمع کردن اوباش حکومتی ای که هر روز در خیابانها برای نسق گیری از مردم مشغول بدرفتاری با آنان هستند را می دهند. اما کسی نیست از اینان بپرسد مگر آن شعارهایی که تا کنون از سوی امثال شمایان داده شد، اجرایی شده است که اکنون همچنان به دادن وعده و وعیدهای اضافه مشغولید؟
تورم اقتصادی و گرانی، بیکاری همراه با تعطیلی کارخانه ها، اذیت و آزار مردم توسط اوباش حکومتی و کتک زدن آنان در ملاعام و... اعمال حکومتی ای هستند که باعث انزجار مردم شده است.
در دوره های گذشته مردم شاهد انواع و اقسام شعارهایی بودند که از سوی کسانی از قماش همین کاندیداها و همریشانشان داده شد. اما نه تنها هیچکدام از این شعارها و وعده ها عملی نشد بلکه، در عمل قدرتمداران عکس گفته های خود عمل کردند و با سختگیری و سرکوب بیشتر تنها به حفظ رژیم ولایت فقیه پرداختند.
امروز دیگر مردم ایران می دانند که وعده های کاندیداهای منتخب شورای نگهبان تنها برای گردم کردن تنور انتخابات و کشیدن مردم به پای صندوقهای رای و مشروعیت خریدن برای رژیم است و گرنه نه تنها هیچکدام از این وعده ها عملی نخواهد شد بلکه، رژیم ضد انسانی ولی فقیه با مشروعیت کاذب خود ساخته، با سرکوب و سختگیری بیشتر عرصه را بر مردم تنگ تر خواهد کرد. به همین دلیل مردم با تحریم مضحکه انتخابات رژیم ولایت فقیه، به همه این وعده و وعیدها همچون وعده های سرخرمن نگاه می کنند و کسی برای آنها اندکی ارزش قایل نیست.

آرشیو فراسوها

31 اردیبهشت - لغو سفر فراتینی شکست مفتضحانه رژیم - جعفر پویه

30 اردیبهشت - وعده تقسیم ثروت نفتی از طریق «اوراق مشارکتی» - زینت میرهاشمی

29 اردیبهشت - حقوق زنان، پرده ای از نمایش مهدی کروبی - زینت میرهاشمی

28 اردیبهشت - "اشتباه مُحاسباتی" خامنه ای - منصور امان

27 اردیبهشت - شکر فشانی یک گانگستر اقتصادی - منصور امان
26 اردیبهشت - مانور نظامی ولی فقیه در کُردستان - منصور امان

25 اردیبهشت - زندان و شکنجه نتیجه سیاست استمالت با رژیم آدمکش است - جعفر پویه
24 اردیبهشت - دیپلماسی گروگانگیری - جعفر پویه

23 اردیبهشت - وارد شدن ولی فقیه در شوی انتخاباتی - زینت میرهاشمی

22 اردیبهشت - رشد واردات، نابودی تولید داخلی و افزایش بیکاری - زینت میرهاشمی

21اردیبهشت - سلسله دروغگویی و رسوایی - لیلا جدیدی

فرياد حمايت از سنگر آزادى ملت ايران، اشرف، در برلين، لندن، لاهه، اتاوا و واشينگتن

فرياد حمايت از سنگر آزادى ملت ايران، اشرف، در برلين، لندن، لاهه، اتاوا و واشينگتن
7:18:26 PM 1388/2/31
تظاهرات ايرانيان آزاده در واشينگتن
تظاهرات ايرانيان آزاده در واشينگتن


در ادامه اعتراضهاى جهانى هواداران مقاومت عليه محاصره اشرف و محدويتهاى اعمال شده از طرف ديكتاتورى آخوندى، تظاهراتى در شهرهاى برلين، لندن، لاهه، اتاوا و واشينگتن برگزار شد. حاميان مقاومت و خانوادههاى قهرمانان اشرف، ضمن حمايت از اشرفيان، از دولت عراق خواستار اجراى قطعنامه پارلمان اروپا درباره حقوق قانونى ساكنان اشرف شدند.


در برلين ايرانيان آزاده در تجمع خود در مقابل سفارت عراق در روز 30ارديبهشت، صداى سنگر پايدارى و آزادى ملت ايران را فرياد زدند و خواستار لغو محدوديتهاى ديكته شده رژيم پليد آخوندى شدند.


در اين تظاهرات بيانيههاى حمايت شخصيتهاى عراقى وسازمانهاى بينالمللى از ساكنان اشرف قرائت شد.

در اين تظاهرات، دكتر لورنز ويلكنز استاد دانشگاه تئولوژى دانشگاه آزاد برلين و عضو كميته آلمانى همبستگى براى ايران آزاد كه دهها پارلمانتر و شخصيت حقوقبشرى عضو آن هستند، به سخنرانى كرد و گفت: ما درتاريخ خود ديكتاتورى هيتلر را داشتيم، ما اجازه نخواهيم داد كه حقوق مظلومان در اشرف با اعمال فشارهاى رژيم ايران پايمال شود. ما اين‌جا درجلو سفارت عراق به مسؤلين حكومت در عراق هشدار مىدهيم كه به وظايف خود كه احترام به قوانين بينالمللى است عمل كنند و حقوق حقه ساكنان اشرف را كه آزاديخواهان بزرگى هستند رعايت كنند. اين صحنه آزمايش آنها در ورودشان به جامعه بينالمللى است.


در قسمت پايانى اين تظاهرات، حاضران ضمن حمايت مجدد از اشرف قهرمان متعهد شدند كه تا تحقق خواستههاى به حق اشرفيان از پاى ننشينند و در هر شرايطى توطئههاى رژيم آخوندى را درهم شكسته و هم پيمان و هم سنگر با اشرفيان، پرچم شرف و پايدارى را برافراشته نگاه دارند.


در هلند، خانوادههاى ساكنان اشرف و ديگر حاميان مقاومت تظاهرات اعتراضى خود را روز چهارشنبه 30ارديبهشت، در مقابل سفارت عراق در لاهه برگزار كردند. و از دولت عراق خواستار بهرسميت شناختن حقوق قانونى اشرفيان و اجراى مفاد قطعنامه پارلمان اروپا شدند. در اين تظاهرات يكى از حاميان مقاومت قطعه شعرى در مورد شهر اشرف با عنوان اى اشرف اى دژ مقاومت قرائت كرد.
تظاهرات ايرانيان آزاده در هلندشركت كنندگان در تظاهرات با سردادن شعارهايى در حمايت از اشرفيان و محكوميت محدوديتها عليه اشرف، صداى حقطلبانه فرزندان خود را به گوش جهانيان رساندند و خواستار اجراى قطعنامه پارلمان اروپا توسط دولت عراق شدند.


در لندن شصتو ششمين روز تظاهرات عليه محاصره اشرف با شركت حاميان مقاومت در مقابل سفارت عراق برگزار شد. تظاهر كنندگان شعار مىدادند:

نيروهاى ائتلاف بايد حفاظت اشرف را بازپس بگيرند.

آخوندها دسيسه كردهاند تا شهر اشرف را محصور كنند.


در جريان اين تظاهرات، بيانيهها و موضعگيريهاى شخصيتها و ارگانهاى بينالمللى مدافع حقوقبشر در حمايت از ساكنان اشرف قرائت شد.


در واشينگتن، روز چهارشنبه در ادامه تظاهرات روزهاى قبل، در يك گردهمايى در مقابل سفارت عراق، خانوادههاى اشرفيان و حاميان مقاومت خواستار تضمين حقوق ساكنان اشرف و اجراى مقاد قطعنامه پارلمان اروپا شدند.


هموطنانمان سپس صدو دوازدهمين روز تظاهرات در مقابل كاخ سفيد را در حمايت از اشرفيان قهرمان برگزار كردند و خواستار تضمين حقوق آنان طبق كنوانسيونهاى بينالمللى شدند.


در اين تظاهرات، نامه نماينده مجلس ايالتى كاليفرنيا، راجر نيلو از حزب جمهوريخواه در حمايت از ساكنان اشرف خوانده شد. وى خطاب به وزير خارجه آمريكا نوشته است: ”… دولت آمريكا در سال 2004 تحت كنوانسون چهارم ژنو اين افراد را كه اعضاى سازمان مجاهدين خلق ايران مىباشند بهعنوان“ افراد حفاظت شده ”برسميت شناخت. از ژانويه 2009 حفاظت اين افراد به نيروهاى عراقى منتقل شد. دولت ايران فشارهاى زيادى بر دولت عراق براى بستن كمپ اشرف و اخراج ساكنانش به ايران وارد مىكند… . بسيار اهميت دارد كه دولت ايالات متحده آمريكا به مسئوليت خويش در قبال امنيت و سلامتى شهر اشرف عمل نمايد.


در بخش ديگرى از تظاهرات ايرانيان آزاده در مقابل كاخ سفيد در واشينگتن، پيام جامعه ايرانيان ساكن مريلند در حمايت از ساكنان اشرف خوانده شد. در اين پيام از دولت عراق خواسته شده كه به تعهد خود در قبال اشرف و حقوق قانونى اشرفيان عمل كند و از رئيسجمهور آمريكا نيز درخواست شده كه به كنوانسيون چهارم ژنو عمل نمايد و حفاظت شهر اشرف را تضمين كند.


در پيام ديگرى از سوى ايرانيان جامعه تگزاس، آمده بود:“ ما امروز در صد و دوازدهمين روز در مقابل كاخ سفيد گردهم آمدهايم تا تكرار كنيم كه رژيم ددمنش آخوندى مردم ايران را نمايندگى نمىكند و هر گونه مذاكره براى مهار كردن اين ديوسيرتان سرابى بيش نيست. وقت آن رسيده كه دولت آقاى اوباما به يك بازنگرى اصولى در اتخاذ يك سياست درست در مقابل رژيم ايران بپردازد.


در تظاهرات هموطنانمان در كانادا كه روز سهشنبه در مقابل سفارت عراق در اتاوا برگزار شد، احمد حسنى مسئول اتحاديه جوامع ايرانى در دفاع از اشرف شاخه کانادا طى سخنانى با اشاره به قطعنامه اخير پارلمان اروپا گفت تصويب اين قطعنامه بيانگر نگرانى نسبت به تعهدهاى دولت عراق در قبال قوانين بينالمللى است.


وى به حمايت برجستهترين شخصيتهاى حقوقى و سياسى عربى و اسلامى از جمله مفتى اعظم الازهر و قاضى القضات فلسطين، حمايت بالاترين مقامهاى کليساهاى کاتوليک و پروتستان در کانادا، بيانيه مجمع پارلمانى شوراى اروپا و قطعنامه اخير پارلمان اروپا اشاره کرد و گفت: جاى هيچگونه اهمال و بهانه تراشى براى اعمال فشار بر ساکنان اشرف وجود ندارد و هر گونه اخراج و جابجايى اجبارى آنها نقض آشكار قانون انساندوستانه بينالمللى است.


در اين تظاهرات طارق فتاح، نويسنده ضد بنيادگرايى و مجرى راديو طى يک تماس تلفنى با تظاهرکنندگان و اهداف آنها در حمايت از ساکنان اشرف ا براز همبستگى کرد و گفت از اينکه نتوانستم شخصا در جمع شما باشم پوزش مىخواهم ولى مىخواستم بهرصورت همبستگى خود را با ساکنين کمپ اشرف اعلام کنم. او گفت من نه ايرانى هستم و نه ايران بودهام اما سيل پناهندگان ايرانى را که از ظلم رژيم جمهورى اسلامى ايران به خارج پناهنده شدهاند را ديدهام که اکنون به ميليونها نفر مىرسند. جمهورى اسلامى ايران رژيمى سرکوبگر و ديکتاتور است و هر گونه باج دادن به اين رژيم و يا تهديد پناهندگان اشرف نقض قوانين بينالمللى است.


درادامه برنامه يكى از هواداران مقاومت طى سخنانى گفت آمدهايم تا همصدا با مردم قهرمانمان در درون کشور و ياران و هواداران مقاومت و سازمان پرافتخار مجاهدين خلق ايران در سراسر جهان، به جهانيان بگوييم که: ما به هرشكل ممكن از سرداران اشرف نشينمان حمايت خواهيم کرد. اشرف امروز در راس مبارزات ملى ما سمبل فداى حداکثر و ايستادگى در راستاى تحقق اين سخن رئيسجمهور برگزيده مقاومتمان است که: ”مىتوان و بايد“ آرى مىتوان و بايد اشرفيان به خواستههاى برحقشان برسند. مىتوان و بايد گوشها و چشمان جهانيان را بر ماهيت رژيم ضدبشرى و ضدايرانى آخوندهاى دين فروش حاکم بر سرزمينمان گشود. و مىتوان و بايد اين رژيم ضدبشرى را سرنگون نمود تا جهان دوباره صلح و آرامش را نظارهگر باشد.

سه‌شنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۳۸۸

حقوق زنان، پرده ای از نمایش مهدی کروبی


حقوق زنان، پرده ای از نمایش مهدی کروبی

زینت میرهاشمی

رفع هر گونه تبعیض، برابری جنسیتی و مبارزه کنشگران این عرصه طی سه دهه عمر دیکتاتوری مذهبی، تمامی دستگاه قدرت با همه ارکانهایش را همواره در چالشی جدی قرار داده است. بازیگران نمایش انتخاباتی این دوره هم، در هیاهوهای تبلیغاتی خود البته مساله زنان را از دیده پنهان نمی کنند. هر کدام به فراخور قد و قامت خود گوشه چشمی به حقوق زنان می اندازند.

آنان طوری سخن می پراکنند که گویا اولین ناجی مردم از منجلاب حکومت دینی موجود هستند. آقای کروبی یکی از بازیگران شوی انتخاباتی برای جمع آوری رای زنان، خود را به دروغ مدافع آنان نشان می دهد. انگاری که وی از دستیاران قدرت و سیاست ورزان این حکومت ضد زن نبوده است. انگاره های مردسالارانه کروبی، اجازه عبور از خط قرمزهای حکومت دینی در مورد زنان را به وی نمی دهد.

روز دوشنبه 28 اردیبهشت، مهدی کروبی طی بیانیه ای نظر خودش را نسبت به حقوق زنان اعلام کرده و آن را از برنامه های خود در صورت پیروزی دانسته است.

محتوای بیانیه فوق به درستی انعکاس گزاره های مردسالارانه کروبی نسبت به حقوق زنان است. وی جز سرقت کلمه هایی در این رابطه و بافتن آنها برای لاپوشانی نظرگاههای قرون وسطایی خود، خقوق واقعی زنان را به رسمیت نمی شناسد.

مهدی کروبی خمینی را از مدافعان حقوق زن می داند. وی قصد دارد «منزلت و کرامت» زنان را «احیا» کند. هماورد طلبی زنان این را نشان داده که حقوق عادلانه شان را می خواهند نه «کرامت و منزلت» ساخته شده در سیستم ارتجاعی رژیم. زنان موجودی مقدس نیستند که آقای کروبی دلش بسوزد و بخواهد به آنها «کرامت» بدهد. زنان انسانهایی هستند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیمه انسان تلقی می شوند. وی از حضور زنان در کابینه، مجلس خبرگان و ... حرف زده است اما روشن نمی کند چطور زنی می تواند وزیر شود و برای خروج از کشور و کار کردن از همسرش باید اجازه داشته باشد.

وی در مورد بندهای قانون اساسی نسبت به حقوق زنان حرف مشخصی نمی زند. وی خیلی زور زده و مطرح می کند «بررسی و بازخوانی بندهایی از قانون اساسی که به ظاهر با برخی حقوق زنان مغایرت دارد، مورد اهتمام نظام هم قرار گیرد.»

کروبی پیرامون پیوستن ایران به «کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان» آن تفکر نمایشی خود نسبت به زن را آشکار می کند. وی از «پذیرش مشروط کنوانسیون با حق تفحظ» صحبت کرده است.

این حرف به معنای جدا کردن حقوق زنان به دلیل شرایط فرهنگی از حقوق دیگر زنان است. یعنی این که زنان ایران به دلیل «مذهب» و شرایط «فرهنگی» حقوقی برابر با حقوق زنان در سطح جهان ندارند. این گفتمان ضد زن پایه اصلی تبعیض جنسینی به حساب می آید و تمامی قوانین ضد زن که کروبی طی سه دهه از کارگزاران و خدمتگزاران آن بوده است بر اساس همین گفتمان پیاده شده است. بر اساس همین تفکر، زنان سنگسار شده اند، از کار بیکار شده اند، توسط مردان خانواده یا رئیس خانواده مورد خشونت و به قتل رسیده اند.

در نهایت کروبی سرکوب زنان طی سه دهه را «سوء تدبیرها» دانسته است. وی می گوید:«ایران به عنوان عضوی از نظام بین المللی، نمی تواند و نباید به خاطر برخی سوء تدبیرها، به ویژه در رابطه با مسأله زنان از جامعه جهانی منزوی باقی یماند.»

حرفهای مهدی کروبی در حالی زده می شود که فعالان جنبش زنان در زندان و یا مورد آزار و اذیت قرار دارند.

حقوق زنان، جهانشمول است. ایران باید به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض بدون قید و شرط بپیوندند و تمامی مواد آن در قانون اساسی و قوانین مدنی رسمیت دهد. هر گونه گذاشتن شرط برای پیوستن، تایید همه سرکوبگریها و جنایتهای سه دهه علیه زنان است. با این حال شیخ مهدی کروبی می داند که اگر مجلس ارتجاع هم آن گونه که او می خواهد این کنوانسیون را تصویب کند شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.

تمامی قوانین جزایی، مدنی مطرح در قانون اساسی به ضرر زنان بوده و این قوانین خشونت علیه زنان را نهادینه کرده است. به همین دلیل اساسی ترین و اولیه ترین مانع برای دستیابی حقوق زنان، حکومت دینی و قانون اساسی آن است. هر کسی که از حقوق زنان صحبت می کند باید در گام اول موضع خودش را نسبت به حکومت دینی، ولایت فقیه و قوانین ضد زن و نیز رعایت مفاد کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض در مورد زنان را روشن کند.

آرشیو فراسوها

28 اردیبهشت - "اشتباه مُحاسباتی" خامنه ای - منصور امان

27 اردیبهشت - شکر فشانی یک گانگستر اقتصادی - منصور امان
26 اردیبهشت - مانور نظامی ولی فقیه در کُردستان - منصور امان

25 اردیبهشت - زندان و شکنجه نتیجه سیاست استمالت با رژیم آدمکش است - جعفر پویه
2
4 اردیبهشت - دیپلماسی گروگانگیری - جعفر پویه

23 اردیبهشت - وارد شدن ولی فقیه در شوی انتخاباتی - زینت میرهاشمی

22 اردیبهشت - رشد واردات، نابودی تولید داخلی و افزایش بیکاری - زینت میرهاشمی

21اردیبهشت - سلسله دروغگویی و رسوایی - لیلا جدیدی

اوباما: به نفع رژيم ايران نيست كه سلاح اتمى توليد كند

اوباما: به نفع رژيم ايران نيست كه سلاح اتمى توليد كند
9:32:41 AM 1388/2/29
باراك اوباما
باراك اوباما

باراك اوباما رئيسجمهور آمريكا در يك كنفرانس مطبوعاتى گفت: قاطعانه مىگويم به نفع رژيم ايران نيست كه سلاح اتمى توليد كند. وى افزود: تاجايى كه به تاريخچه مذاكره با رژيم ايران برمى‌گردد، گفتگوهاى زيادى صورت گرفته است اما همواره با عمل لازم همراه نبوده است.
حماس و حزب‌الله قويتر شده‌اند و رژيم ايران به تقويت توانمنديهاى اتمى خود ادامه داده است.

اين سياستى است كه تابحال بوده و امتحان شده است. ما نمى‌خواهيم گفتگوها را تا به ابد ادامه دهيم، بطورى كه گفتگوها خود باعث بهانه‌يى براى بى‌عملى گردند و در عين حال رژيم ايران هم به توسعه سلاح اتمى مشغول باشد…
انتظار من اين است كه اين گفتگوها با رژيم ايران بهزودى بعد از انتخابات ايران شروع شوند.

ما تا پايان سال‌جارى، اين سياست را ارزيابى مجدد خواهيم كرد تا ببينيم آيا اين رژيم در جهت درست حركت مى‌كند يا خير.

وى در پاسخ به اين سؤال كه ممكن است احمدى‌نژاد از موضع شما برداشت ضعف كرده باشد گفت:
آنچه مهم است اين است كه مطمئن شويم يك جدول زمانى روشن وجود داشته باشد.

ما از پيش قضاوت نمى‌كنيم، همانطور كه گفتم تا پايان سال جارى ما بايد درك درستى از اينكه اين مذاكرات بهره و فايده قابل‌توجهى داشته باشند يا خير به‌دست آوريم ،اما اگر چنين چيزى محقق نشود، آن‌گاه جامعه بين‌المللى خواهد ديد كه اين ايالات متحده يا اسراييل يا ساير كشورها نيستند كه درصدد منزوى ساختن يا قربانى ساختن رژيم ايران هستند بلكه اين خود رژيم ايران است كه با عدم شركت در گفتگوى جدى خود را منزوى ساخته است.

دوشنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۳۸۸

سخنرانى ليسى كلى در حمايت از قطعنامه پارلمان اروپا و ساكنان اشرف

ركورد كنگره:
سخنرانى ليسى كلى در حمايت از قطعنامه پارلمان اروپا و ساكنان اشرف
7:51:53 PM 1388/2/27
كنگره آمريكا
كنگره آمريكا

در اجلاسيه رسمى مجلس نمايندگان آمريكا، نماينده كنگره ويليام ليسى كلى، در حمايت از قطعنامه مصوب پارلمان اروپا مبنى برتضمين حقوق ساكنان اشرف طبق كنوانسيونهاى ژنو سخنرانى كرد و اين سخنرانى، همراه با متن كامل قطعنامه پارلمان اروپا، درركورد كنگره - روزنامه رسمى كنگره آمريكا- درج گرديد.

نماينده كنگره آمريكا ويليام ليسى كلى در سخنان خود در حمايت از قطعنامه پارلمان اروپا درباره تضمين حقوق ساكنان اشرف، خطاب به خانم نانسى پلوسى رئيس مجلس نمايندگان گفت:
خانم رئيس، در حاليكه ما تلاش مى‌كنيم جنگ در عراق را خاتمه بدهيم و از هرگونه اقدام نظامى ديگر در آن منطقه پرهيز نماييم مايلم توجه شما را به يك قطعنامه جلب كنم كه در24آوريل 2009 در پارلمان اروپا به تصويب رسيده است.

اين قطعنامه كمپ اشرف را مورد بحث قرارداده است كه در عراق در 50 مايلى مرز ايران قرار گرفته است.

حدود 3000نفر از ايرانيان تبعيدى در حال حاضر در اين كمپ اقامت دارند. اين افراد در جنگ دخالتى نداشته‌اند و توافقهايى هم در ارتباط با استاتوى خود با نيروى ائتلاف به فرماندهى آمريكا به امضا رسانده‌اند.
اين استاتو براساس قوانين بين‌المللى به‌دست آمده است.
متأسفانه مقامهاى عراقى به رژيم آخوندى ايران اجازه داده‌اند تا آنها را كه در كمپ اشرف اقامت دارند، تحت فشار قرار بدهند و سازمانهاى حقوقبشرى هم‌چون عفو بين‌الملل نسبت به تضمين امنيت ساكنان اشرف ابراز نگرانى كرده‌اند.

قطعنامه پارلمان اروپا از دولت عراق خواسته است تا حقوقبشر ساكنان اشرف را رعايت كند. من نيز از اين آرمان حمايت مى‌كنم و از همكاران خود مى‌خواهم كه تمامى متن اين قطعنامه را كه توسط پارلمان اروپا تصويب شده مورد مطالعه قراردهند.

ركورد كنگره- روزنامه رسمى كنگره آمريكا- همراه با متن سخنان نماينده ويليام ليسى كلى در اجلاس رسمى مجلس نمايندگان در روز 24ارديبهشت، متن كامل قطعنامه پارلمان اروپا را تحت عنوان «وضعيت انسانى ساكنان كمپ اشرف» منتشركرد كه توجه شمارا به آن جلب مىكنيم:

پارلمان اروپا:
با توجه به كنوانسيونهاى ژنو و به‌طور خاص ماده 27 كنوانسيون چهارم ژنو در مورد موقعيت حقوقى افراد حفاظت شده،
با توجه به كنوانسيون ژنو 1951 مربوط به موقعيت پناهندگى و پروتكل الحاقى 1967،
با توجه به توافق نامه موقعيت نيروها (سوفا) كه بين دولتهاى آمريكا و عراق در نوامبر 2008 به امضا رسيده است،
با توجه به قطعنامه‌هاى پارلمان اروپا در تاريخ 12 ژوئيه 2007 و 4سپتامبر 2008 واشارات آنها به اين كه ساكنان قرارگاه اشرف از موقعيت حقوقى افراد حفاظت شده تحت كنوانسيون چهارم ژنو برخوردار هستند،
با توجه به ماده قانونى شماره 115 از قوانين پروسدورى، و در حاليكه قرارگاه اشرف در شمال عراق طى دهه 1980 بهعنوان محل اقامت اعضاى گروه اپوزيسيون سازمان مجاهدين خلق ايران تشكيل شده است،
- در حاليكه در سال 2003 نيروهاى آمريكايى در عراق درازاى خلع سلاح ساكنان اشرف به آنها حفاظت دادند و آنها بهعنوان ”افراد حفاظت شده“ تحت كنوانسيونهاى ژنو نامگذارى شدند،
- در حاليكه كميسارياى عالى حقوقبشر ملل متحد در نامه مورخ 15اكتبر 2008 از دولت عراق مصرا خواستار حفاظت ساكنان اشرف از اخراج اجبارى، اخراج يا بازگردانيدن آنان كه ناقض اصل نانرفولمان مىباشد و خويشتندارى از هر اقدامى كه جان و امنيت آنان را به خطر مياندازد، شده بود،
- در حاليكه بعد از توافقنامه سوفا بين آمريكا و عراق قرارگاه اشرف به كنترل نيروهاى امنيتى عراقى از اول ژانويه 2009 بازگشته است،
- در حاليكه مطابق اظهارات مشاور امنيت عراق، مقامهاى عراقى قصد دارند به تدريج ادامه حضور ساكنان قرارگاه اشرف را ”غيرقابل تحمل“ كنند،

و در حاليكه گفته مىشود مشاور امنيتى هم‌چنين به اخراج/استرداد و/يا جابجايى اجبارى ساكنان اشرف در داخل عراق اشاره كرده است،

پارلمان اروپا از نخست وزير عراق مصرانه مىخواهد تا تضمين كند هيچ اقدامى توسط مقامهاى عراقى كه حقوقبشر ساكنان قرارگاه اشرف را نقض كند صورت نگيرد و هم‌چنين مقاصد دولت را نسبت به آنان روشن سازد.

پارلمان اروپا از مقامهاى عراقى مىخواهد كه از جان و تماميت فيزيكى و روانى ساكنان قرارگاه اشرف حفاظت كند و با آنها طبق تعهدهاى كنوانسيونهاى ژنو رفتار كند و بخصوص آنها را با نقض اصل نانرفولمان بهطور اجبارى جابجا، ديپورت و يا اخراج نكند.

پارلمان اروپا با احترام به انتخاب هر كس كه در كمپ اشرف زندگى مىكند درباره آينده خود، معتقد است كسانى كه در قرارگاه اشرف زندگى مىكنند و ديگر ايرانيانى كه اكنون در عراق سكونت دارند و ايران را به دلايل سياسى ترك كردهاند در صورت بازگشت غير داوطلبانه به ايران با ريسك جدى نقض حقوقبشر روبهرو هستند.
پارلمان اروپا تأكيد مىكند كه هيچ شخصى نبايد بهطور مستقيم يا غيرمستقيم به وضعيتى برگردانده شود كه مىتواند در معرض تهديد شكنجه قرار گيرد و يا با نقض ساير حقوق مواجه گردد.

پارلمان اروپا از دولت عراق مىخواهد كه به محاصره قرارگاه خاتمه دهد و موقعيت قانونى ساكنان قرارگاه اشرف را كه «افراد حفاظت شده» تحت كنوانسيونهاى ژنو مىباشند محترم شمارد و از هرگونه اقدامى كه زندگى يا امنيت آنها را به خطر مىاندازد خوددارى نمايد. بهطور مشخص دسترسى كامل به غذا، آب، رسيدگيها و امكانات پزشكى، سوخت، اعضاى خانواده و سازمانهاى بشردوستانه بينالمللى بايستى تضمين شود.

پارلمان اروپا از شوراى اتحاديه اروپا و كميسيون اروپا و كشورهاى عضو مىخواهد كه همراه با دولتهاى عراق و آمريكا و كميسارياى عالى پناهندگان سازمان ملل و كميته بينالمللى صليب سرخ در جهت يافتن استاتو و موقعيت قانونى درازمدت كه براى قرارگاه اشرف و ساكنان آن رضايتبخش باشد، تلاش كنند.

پارلمان رئيس خود را موظف مىكند كه اين قطعنامه را به شوراى وزيران اتحاديه اروپا، كميسيون اروپا، دولتها و پارلمانهاى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، كميسارياى عالى پناهندگان ملل متحد و كميته بينالمللى صليب سرخ، دولت ايالات متحده و دولتها و پارلمانهاى عراق. ارائه نمايد.