سه‌شنبه، آذر ۲۶، ۱۳۸۷

روزنامه ایتالیایی لااستامپا: «ایران، 30سال وحشت، حلق آویز و شكنجه»

روزنامه ایتالیایی لااستامپا: «ایران، 30سال وحشت، حلق آویز و شكنجه»
11:49:48 AM 1387/9/26
بررسي نقض فاحش حقوق بشر در ايران
بررسي نقض فاحش حقوق بشر در ايران

روزنامه ایتالیایی لااستامپا با عنوان «ایران، 30سال وحشت، حلق آویز و شكنجه»، نوشت: یك كنفرانس مطبوعاتی در ایتالیا زنگ خطر نقض حقوقبشر را بصدا در میآورد. حقوقبشر حلق آویز شده، تراژدی 30سال سركوب، شكنجه، سنگسار و حلق آویز در ملاء عام در حكومت بنیادگرایان در ایران میباشد. بمناسبت شصتمین سالگرد اعلامیه حقوقبشر سازمان ملل، مقاومت ایران همراه با انجمن به قابیل دست نزنید در سالن سنای ایتالیا، یك كنفرانس مطبوعاتی برگزار كرد.

لااستامپا افزود: براى یك بار زنگ خطر هستهای نبود كه به صدا در میآمد این بار: تمركز بر روی اوضاع داخلی كشور بود.
سناتور ماركو پردوكا Marco Perduca دبیر كمیسیون حقوقبشر سنا از جمله شركت كنندگان در این كنفرانس بود.
كارلو چیچولی Carlo Ciccioli ازدیگر شركت كنندگان در این كنفرانس گفت یك نوع توطئه سكوت در رابطه با آنچه كه در ایران اتفاق می افتد وجود دارد از: قطع عضو، شلاق زدن، سنگسار و یك نوع رفتار قرون وسطایی.

لااستامپا افزود: در این كنفرانس سناتورها و نمایندگانی از هر دو جناح سیاسی ایتالیا شركت داشتند.
خبرگزاری ایتالیایی آنسا نیز گزارشی از این كنفرانس مطبوعاتی مخابره كرد و نوشت:
اكنون كه توجهات بینالمللى از روی عراق به سمت افغانستان جلب شده، پوشش خبری درباره وضعیت ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است. سناتور ماركو پردوكا، دبیر جدید كمیسیون حقوقبشر سنا در سخنانش گفت ثبات در منطقه یك راهحل منطقهای را میطلبد. در این رابطه اوضاع ایران حائز اهمیت زیادی است.

پردوكا كه اخیرا از سفری به اشرف بازگشته، شهری در عراق، جایی كه چندین هزار نفر از مجاهدین ایرانی، اپوزسیون ایران مستقر هستند، اعلام كرد اوضاع ایران نگران كننده است. رژیم ایران میخواهد تصویر یك كشور آرام و بدور از تروریسم داخلی را به نمایش بگذارد اما اینگونه نیست. چرا كه میخواهند روابط و مبادلات تجاری با ایتالیا را كه اكنون از مبادله با آلمان فراتر رفته است، حفظ كنند.

سناتور جورجو بورناچین Giorgio bornacin نیز تاكید كرد بایستی یكبار براى همیشه یك رژیمی را كه روی ترور و لگد مال كردن حقوقبشر مردمش بنا شده افشا كرد.
كارلو چیچولی نیز خواستار افشای مجازاتهای قرون وسطایی در ایران شد.