سه‌شنبه، آذر ۱۹، ۱۳۸۷

«مدارس کپری» و کپرنشینان


فراسوی خبر ... شنبه 16 آذر

«مدارس کپری» و کپرنشینان

زینت میرهاشمی

بیش از دو هزار دانش آموز فقط در مناطق جنوبی استان کرمان در مدارس کپری درس می خوانند. این آمار توسط معاون پشتیبانی آموزش و پرورش کرمان، در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی مهر، (15 آذر 87) اعلام شد. جهت یادآوری، وزیر آموزش و پرورش رژیم در برابر سوال خبرنگاران در اوایل سال تحصیلی ضمن اعلام بی خبری از مدارس کپری، گفته بود «می دانیم که در این روستاها داشتن این نوع مدرسه نیز غنیت است» (روزنامه خراسان 2 ایان 1387)

وزیر آموزش و پرورش در آغاز سال تحصیلی ضمن نفی داشتن مدارس کپری در کشور گفت که «شما به من آمار بدهید و بگوئید کجا مدرسه کپری داریم؟»

یکی از کارگزاران رژیم درآموزش و پرورش در مصاحبه ای با روزنامه خراسان (2 آبان 1378) گفته بود که «آن قدر مسائل مهم تر در آموزش و پرورش وجود دارد که مدارس کپری ارزش پرداختن به آن را ندارد.»

از دستاورد احمدی نژاد که وعده دادن عواید نفت به مردم را داده بود، فقر و گرانی بیشتر برای مردم است. از بهای نفت خام 150 دلاری تا حالا که به 45 دلار رسیده است، جز پر شدن جیبهای سرمایه داران و حکومتیان، مشکلی از فقر و بی خانمانی مردم حل نشده است. بر اساس همین آمارها بیش از 250 هزار نفر در جنوب استان کرمان در کپر زندگی می کنند و از آب آشامیدنی و بهداشت محروم هستند. تحصیل به ویژه برای دختران در این مناطق محروم امری مشکل است. گفته وزیر رژیم مبنی بر «غنیمت بودن مدرسه کپری» عمق فاجعه را نشان می دهد. گستره فقر نشان می دهد که تحصیل در این مناطق به امری لوکس تبدیل شده است. در حالی که آموزش رایگان حق کودکان است، در کشوری با این همه ثروت طبیعی، این امر رعایت نمی شود. این در حالی است که رژیم برای بازوهای نظامی و امنیتی اش بودجه های کلانی را هزینه می کند. هزینه سرکوبگری و دخالتگری در منطقه و نیز پروژه های اتمی بر دوش مردم و به ویژه مجرومان و نیز کودکان ایران زمین است