پنجشنبه، آذر ۲۱، ۱۳۸۷

اعتراضهاى ضدحكومتی دانشجویان دانشگاههای شیراز، بابل، گیلان و تهران

اعتراضهاى ضدحكومتی دانشجویان دانشگاههای شیراز، بابل، گیلان و تهران
1:20:51 AM 1387/9/20
تظاهرات دانشجويان دانشگاه تهران
تظاهرات دانشجويان دانشگاه تهران

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران امروز اطلاعیهیی درباره اعتراضهاى ضدحكومتی دانشجویان دانشگاههای شیراز، بابل و گیلان بمناسبت 16آذر صادر كرد.
در این اطلاعیه از جمله آمده است: دانشجویان دانشگاه شیراز در همبستگی با دانشجویان سراسر كشور در ميدان پردیس ارم تجمع كردند و شعار مىدادند: «ما زن و مرد جنگیم، بجنگ تا بجنگیم». «مرگ بر دیكتاتور».
زنده باد آزادی“ و ”گر تیر وفتنه بارد جنبش ادامه دارد“، ”مفسد اقتصادی استعفا استعفا“.

براساس اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل و دانشگاه گیلان نیز تظاهرات مشابهی برگزار كردند. دانشجویان در كوی دانشگاه تهران نیز با شعار «ملت گدایی مىكند، رهبر خدایی مىكند» به مقابله با نیروهای سركوبگر رژیم پرداختند.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران خاطر نشان كرد: تظاهرات از پیش اعلام شده دانشجویان در شهرهاى مختلف در شرایطی برگزار مىشود كه رژیم آخوندی یك حكومت نظامی اعلامنشده را در اطراف دانشگاهها برقرار كرده بود. شدت اعتراضهاى باعث گردید كه خامنه‌ای، ولی‌فقیه ارتجاع و دیگر مقامهاى رژیم از شركت در مراسم در دانشگاهها خودداری كنند.

رئیسجمهور برگزیده مقاومت، خانم مریم رجوی به دانشجویان قهرمان دانشگاههای سراسر كشور درود فرستاد و تظاهرات و شعارهای آنان را بازتاب خشم و نارضایتی فراگیر تودههای مردم ایران از رژیم ولایت فقیه و عزم ملی برای تغییردموكراتیك توصیف كرد.