چهارشنبه، دی ۰۴، ۱۳۸۷

بیان خواسته های رژیم ولایت فقیه توسط موفق الربیعی


فراسوی خبر ... چهارشنبه 4 دی

بیان خواسته های رژیم ولایت فقیه توسط موفق الربیعی

جعفر پویه

رژیم جمهوری اسلامی که برای سرکوب مردم ایران همه راهها را طی کرده است و به بهانه‌ مانور نیروهای نظامی و امنیتی خود را به خیابانها گسیل می کند تا جو رعب و وحشت را بر جامعه حاکم کرده تا جلو اعتراضات مردم را بگیرد. از اظهارات موفق الربیعی مشاور امنیتی دولت عراق بر علیه سازمان مجاهدین خلق حمایت کرده و از آن اظهار خوشحالی می نماید. در همین رابطه خبرگزاری فرانسه می نویسد: "سخنان الربیعی چند روز قبل از سفر نوری مالکی نخست وزیر عراق به ایران صورت می گیرد."
در این اظهار نظر موفق الربیعی، هرگونه فعالیت سیاسی و تبلیغاتی و فرهنگی و دینی و اجتماعی مجاهدین خلق را خطرناک خواند و ممنوع دانست و درباره بستن قرارگاه اشرف و کوچ دادن افراد آن و اخراجشان به ایران یا به یک کشور ثالث سخن گفت.
این درحالی است که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در ماه ا کتبر گذشته طی نامه ای به وزیر امورخارجه عراق خواست که دولت عراق از ساکنان شهر اشرف در برابر خروج اجباری از عراق، اخراج و بازگردانده شدن به ایران محافظت کند. اما سخنان تازه موفق الربیعی نقض همه تعهدات تا کنونی دولت عراق و علیه قانوانین بین المللی می باشد.
در همین رابطه شورای ملی مقاومت با انتشار بیانیه ای اظهارات موفق الربیعی را غیر قانونی خواند و آنرا بازتاب فشارهای هیستریک رژیم آخوندی به دولت عراق پس از امضا توافقنامه امنیتی با آمریکا ارزیابی کرد.
همچنین خبرگزاری فرانسه از واشنگتن گزارش داد: "کاخ سفید اعلام کرد، ایالات متحده اطمینانهایی را از بغداد کسب کرد که به خاطر نگرانی از روبرو شدن با اعدام و تعقیب از سوی حاکمان تهران یک گروه شورشی ایرانی از عراق اخراج نخواهد شد."
از سوی دیگر کمیته بین المللی حقوقدانان در دفاع از شهر اشرف نیز می گوید: "
آقای ربیعی در حالی به تهدید كردن ساكنان اشرف بهخاطر هرگونه فعالیت فرهنگی و دینی و اجتماعی میپردازد كه در برابر جنایتهای رژیم آخوندی و مزدورانش، از جمله انفجار ایستگاه و لولههای آب اشرف، موشك باران، ربودن افرد آن و انفجار اتوبوس كارگران عراقی، مطلقاً سكوت پیشه كرده است."
شورای ملی مقاومت همچنین در بیانیه خود،
از شورای امنیت سازمان ملل متحد و نیروهای چندملیتی و همچنین از نخست وزیر نوری مالكی، خواستار محكوم كردن این اظهارات و تاكید بر رعایت حقوق ساكنان اشرف در چارچوب معاهدات بینالمللى شده است.
اظهارات موفق الربیعی موجی از مخالفتهای جهانی بر علیه موضعگیری مشاور امنیتی دولت عراق که به نفع رژیم تروریستی ولایت فقیه و با اشاره آنان بیان شده است را بر انگیخته است. اظهارات مشاور امنیتی دولت عراق ناقض حقوق اعضا سازمان مجاهدین خلق ایران مستقر در شهر اشرف می باشد. زیرا این افراد تحت کنوانسیون چهارم ژنو و قوانین انساندوستانه بین المللی و قوانین بین المللی قرار دارند. همچنین این اظهارات در راستای سرکوب و محدود کردن فعالان سیاسی و اجتماعی توسط رژیم ددمنش جمهوری اسلامی است که سعی می کند تا پنجه آهنین خود را در خارج از مرزها نیز گسترش داده و بر علیه اپوزیسیون سازمان یافته مردم ایران بکار گیرد.