چهارشنبه، دی ۰۴، ۱۳۸۷

كاخ سفید طرح اخراج سازمان مجاهدین خلق ایران از عراق را تكذیب كرد

كاخ سفید طرح اخراج سازمان مجاهدین خلق ایران از عراق را تكذیب كرد
4:03:57 AM 1387/10/3
شهر اشرف
شهر اشرف

كاخ سفید با خاطرنشان كردن تضمینهایی كه در مورد سازمان مجاهدین خلق ایران از دولت عراق دریافت كرده است، طرح اخراج آنان را تكذیب كرد. خبرگزاری فرانسه از واشینگتن گزارش كرد: كاخ‌سفید اعلام كرد، ایالات متحده اطمینانهایی را از بغداد كسب كرد كه بهخاطر نگرانی از روبهرو شدن با اعدام و تعقیب از سوی حاكمان تهران یك گروه شورشی ایرانی از عراق اخراج نخواهد شد.

بنجامین شانگ، سخنگوی كاخ سفید به خبرگزاری فرانسه گفت: آنچه دولت عراق گفته است این است كه هیچكس به اجبار به كشوری منتقل نخواهد شد كه در آن تهدید اذیت و آزار و تعقیب و شكنجه او بهخاطر عقاید سیاسی یا مذهبیاش وجود داشته باشد.
خبرگزاری فرانسه افزود: سازمان مجاهدین خلق ایران كه توسط آمریكا و اتحادیه اروپا یك سازمان تروریستی در نظر گرفته شده، در اعتراض به اخراج احتمالی آنها از عراق تظاهراتی را در برابر دفاتر ملل ‌متحد در ژنو برگزار كرده است.

كمیته بینالمللى حقوقدانان در دفاع از اشرف به نمایندگی از سوی 8500تن از حقوقدانان و وكلا در سراسر اروپا و آمریكا در نامه‌های خود به رئیسجمهور آمریكا و وزیران خارجه و دفاع این كشور و فرماندهی نیروی چندملیتی در عراق، اظهارات موفق الربیعی مشاور امنیتی دولت عراق را در آستانه سفر نخست وزیر این كشور به تهران قویاً مورد اعتراض قرار داد و آنرا بازتاب فشارهای هیستریك رژیم آخوندی به دولت عراق پس از امضای توافقنامه امنیتی با آمریكا توصیف كرد.

كمیته بینالمللى حقوقدانان در دفاع از اشرف خاطر نشان كرد آقای ربیعی در حالی به تهدید كردن ساكنان اشرف بهخاطر هرگونه فعالیت فرهنگی و دینی و اجتماعی میپردازد كه در برابر جنایتهای رژیم آخوندی و مزدورانش، از جمله انفجار ایستگاه و لولههای آب اشرف، موشك باران، ربودن افرد آن و انفجار اتوبوس كارگران عراقی، مطلقاً سكوت پیشه كرده است.

كمیته پارلمانی بریتانیا براى آزادی ایران در نامه‌های خود به رئیسجمهور آمریكا، كاندولیزا رایس، رابرت گیتس، رایان كراكر، ژنرال اودیرنو و نخست وزیر عراق، اعلام كرد: ما عمیقا از اظهارات مشاور امنیت ملی آقای الربیعی كه سلامت و امنیت اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در شهر اشرف را مورد تهدید قرار داده است، نگران هستیم. الربیعی از اجرای طرحی در دولت عراق مبنی بر تعطیل كمپ اشرف و فرستادن ساكنان آن به كشورشان و یا به یك كشور ثالث سخن گفته است.

ما از توطئههای رژیم ایران بر علیه سازمان مجاهدین خلق ایران مطلع هستیم. این اظهارات تنها زمینهساز انجام عملیات تروریستی بیشتر بر علیه كمپ اشرف توسط مزدوران رژیم تهران است كه منجر به یك فاجعه انسانی خواهد گردید.
این اظهارات همچنین ناقض حقوق اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران مستقر در اشرف میباشد كه ”افراد حفاظت شده“ تحت كنوانسیون چهارم ژنو و قوانین انساندوستانه بینالمللى وقوانین بینالمللى هستند.

نامه كمیته پارلمانی بریتانیا براى ایران آزاد به نخست وزیر عراق و رئیسجمهور و وزرای خارجه و دفاع آّمریكا از سوی لرد رابین كربت رئیس كمیته و شماری دیگر از شخصیتهای برجسته عضو كمیته امضا شده است. امضاء كنندگان عبارتند از:
-لرد وادینگتون، وزیر كشور سابق بریتانیا
- لرد آرچر، دادستان سابق بریتانیا
-لرد فریزر، دادستان سابق اسكاتلند
-لرد اسلین قاضی سابق دادگاه عالی
-لرد دالاكیا، معاون حزب لیبرال دموكرات
-دیوید جونز، وزیر امور ولز در كابینه سایه
-هنری بلیینگهام وزیر عدالت و امور قانون اساسی در كابینه سایه
-دیوید گوك وزیر دارایی در كابینه سایه
-بارونس گولد از پاترز نیوتون معاون سخنگوی مجلس اعیان
-بارونس ترنر معاون سخنگوی مجلس اعیان
-لرد تاورن وكیل با رتبه مشورتی ملكه و وزیر سابق
-اندرو مكینلی عضو كمیسیون خارجه مجلس
-مایك هنكاك رهبر گروه لیبرال دموكرات در شورای اروپا
-بارونس دین از تورنتون لی فاید
- لرد آلتون از لیورپول
-دیوید ایمس عضو مجلس عوام از حزب محافظه كار
-دكتر رودی ویس عضو مجلس عوام از حزب كارگر
-برایان بینلی عضو مجلس عوام از حزب محافظه كار
-دیوید درو عضو مجلس عوام از حزب كارگر
-لرد كینگ از وست برومویچ عضو مجلس اعیان از حزب كارگر
-مارك ویلیامز عضو مجلس عوام از حزب لیبرال دموكرات
-لرد اینگلوود عضو مجلس اعیان از حزب محافظه كار
-لرد جافی عضو مستقل مجلس اعیان
-راجر گیل عضو مجلس عوام از حزب محافظه كار
-جان لیچ عضو مجلس عوام از حزب لیبرال دموكرات
-لرد كلارك از همپستد رئیس سایق حزب كارگر
-بارونس هریس از ریچموند
-دكتر ایان گیبسون عضو مجلس عوام از حزب كارگر
-باب راسل عضو مجلس عوام از حزب لیبرال دموكرات
-جوبنتون عضو مجلس عوام از حزب كارگر
-بارونس ورما