یکشنبه، دی ۰۸، ۱۳۸۷

خبرگزاری ریا نووستی: سقوط بهای نفت میتواند زمینهساز دگرگونيهایی در ایران باشد

خبرگزاری ریا نووستی: سقوط بهای نفت میتواند زمینهساز دگرگونيهایی در ایران باشد
1:26:10 AM 1387/10/8
-
-

خبرگزاری ریا نووستی روسیه اعلام كرد: کارشناسان دانمارکی ساكسو بانک Saxo Bank پیشبینی میكنند كه در سال 2009 بهای نفت تا 25 دلار سقوط خواهد كرد و این امر میتواند زمینهساز «دگرگونیهایی» در ایران باشد.
این خبرگزاری افزود: به گفته این کارشناسان، از آن‌جایی که بودجه رژیم ایران وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد و بسیاری از برنامههای اجتماعی آن از این طریق تامین مىشود، کاهش شدید قیمت نفت تا 25 دلار به ازای هر بشکه سبب نارضایتی شدید مردم مىشود.