شنبه، آبان ۰۵، ۱۳۸۶

یادداشت هفته.


یادداشت هفته.


با قرار دادن سپاه پاسداران، "نیروی موسوم به قدس سپاه پاسداران"، در لیست تروریستی و ممنوع کردن فعالیتهای جمع کثیری از ارگانها و بانکهای رژیم ضد بشری آخوندی از طرف دولت آمریکا، رژیم وارد یک سراشیب و سرنوشت سقوط معین دیگری گشته است. اگر چه این عمل آمریکا با سی سال تأخیر صورت گرفته است و در طول این مدت مصائب و مشکلات و خونریزیهای کثیری زیر حکومت این رژیم پلید صورت گرفته است. این رژیم توانست پایگاههای متمرکزی در کشورهای مسلمان خاورمیانه برپا نماید، پست ترین و عقب افتاده ترین نیروهای موجود در کل جهان را بکار بگیرد و با آن جوخه های ترور را در سر تاسر دنیا براه بیاندلزد. در یک جنگی ضد خلقی و ضد میهنی کلیهُ نیروهای مرتجع دنیا را بکار بگیرد و آنها را برای جنگ با جبههُ کفر "به سردمداری صدام حسین و آمریکا" به صحنهُ جنگ ضد میهنی بکشاندو "سه میلیون کشته و زخمی، یکصد شهر ویرانه، میلیاردها دلار ضرر اقتصادی" نصیب مردم رنج کشیدهُ مان نمایند. صحنه های ترور و انفجار اماکن وابسته به آمریکا و نیروهای مقاومت بویژه مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت را در سرتاسر دنیا بگسترد. با تبلیغ مزدورانش و تحریک رهبران و سرا ن دولت آمریکا و ارائهُ دروغهای خود به مزدوران برای تخطعهُ رهبران آمریکا آنها را به لشکر کشی به عراق وادارد و سپس شهر به شهر توسط مزدوران خود در شهر های فتح شدهُ عراق توسط نیروهای آمریکایی اهرمهای قدرت را تسخیر و پست ترین و کثیف ترین مزدورانش را به سر کار گرداندن ارگانهای جدید التأسیس و باصطلاح انقلابی آنهم از نوع مرتجع ترین آنها بگمارد و سپس توسط همین نیروهای مرتجع دست به کشتار و مثله نمودن نیروهای ملی و مردمی عراق، "حتی خود نیروهای نظامی آمریکایی و نیروهای ائتلاف" بزند. "آمریکا باید تجربهُ عراق را الگوی خود در برقراری رابطه با گروههای مخالف و اپوزسیون کشورهای دیگر نماید و چشم و گوش بسته وارد ارتباطاط آلوده و مشکوک ارتجاعی نگردد".


این تصمیم جدید دولت آمریکا باید به این سمت سوق داده شود که دست و پای به زنجیر کشیدهُ نیروها ی مقاومت، مجاهدین و شورا را باز نماید تا این نیروها با تجدید سازماندهی نیروهای خود در داخل ایران و جذب نیروهای تازه نفس برای براه انداختن آخرین عملیات سرنگونی این رژیم پلید وارد عمل گردند. اهرمهای قدرت حاکم در تمامی کشورهای اروپایی و آمریکایی، سرانگشتان و لابیهای این رژیم را از صحنهُ سیاسی و برقرای ارتباط و مذاکره با این رژیم پلید را برچینند و دفاتر نمایندگی سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت را باز گشایی نمایند و رسماُ و علناُ از تعطیلی دفاترشان و برچسب آخوند پسند تروریستی معذرت خواهی نمایند و در کلیهُ مجامع بین المللی نمایندگان این رژیم پلید را اخراج و کرسی های آن را به مقاومت سراسری مردممان ارجاع بدهند. در سراسر دنیا هر جا که آثاری از این نظام پلید هست را از لوث وجود کثیفشان پاک نمایند و صحنه را برای جارو کردن نهایی این رژیم پلید از صحنهُ گیتی آماده سازند. باشد که با این عملکرد جدید کشور های غربی، مردممان از عملکردهای ننگین و حمایتهای این دولتهای نان به نرخ روز خور و فرصت طلب و مماشات گر راکه در طول سی سال جنایت این رژیم پلید نظاره گر جنایات این دیو صفتان بودند را فراموش نمایند، "شاید فراموش نمایند! تاریخ هرگز فراموش نخواهد کرد"، و با روزی نو و روزگاری نو دست به ساختن ایرانی آباد و آزاد بزنند. و دوباره شادی، شعف، سرزندگی، شادکامی، طراوت، آزادگی، برابری، بر چهره و قلبهای مردممان باز گردد.


محمد طحانی


ایران زمین

Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/

جمعه، آبان ۰۴، ۱۳۸۶

پاسخ به یک تهدید خمینی پسندانه از طرف آقای محمد علی اصفهانی!


پاسخ به یک تهدید خمینی پسندانه از طرف آقای محمد علی اصفهانی!


در تاریخ 13 اکتبر 2007؛ برابر با 21 مهر 1386 مطلبی از طرف من در وبلاگم و در سایت پاسارگاد سیتی در رابطه با " نامهُ سرگشادهُ علی اصغر حاج سید جوادی به رئیس دانشگاه کلمبی ا" (1) درج گردید که در آن به سایت ققنوس تحت سرپرستی آقای محمد علی اصفهانی نیز اشاره کردم و خوانندگان را به رجوع به سایت ققنوس و لجن پراکنی علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و بویژه "رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی" متذکر شدم.


آقای اصفهانی در تاریخ 21 مهر 1386 مطلبی تحت عنوان " هشدار به رهبران ابله مجاهدین " (2) در سایت خودش "ققنوس" درج نموده که در زیر درج نموده ام تا درتاریخ درج گردد و ماهیت این فرد بیشتر برای خلق و خدا نمایان گردد.------------------------------------
هشدار به رهبران ابله مجاهدين!
------------------------------------


رهبری سفله ی سازمان مجاهدين خلق، که هر روز بيشتر از روز پيش، در لجن جاسو سی برای آمريکا و اسراييل غرق می شود، در روز های اخير، حمله به فعّالان مبارزه با احلام آمريکا و اسراييل در مورد ايران را ( احتمالآً به فرمان مستقيم کارفرمايان اسراييلی و آمريکايی خود) در دستور کار خويش قرار داده است.
آن ها که زمانی برای گدايی کاسه يی از آش نذری بيت خمينی، اين آخوند کلّاش را «پدر بزرگوار»، و «مجاهد اعظم» می ناميدند؛ و زمانی برای ريزه خواری سفره ی صدّام حسين، در ديدار های گزارش خدمات، با کارگزاران سازمان استخبارات او از «انطباق منافع دو طرف» سخن می راندند، طبيعی است که امروز، دم لابه کنان در پی کثيف ترين و منفور ترين جناح های قابل يافت در آمريکا و اسراييل، به تمنّای تکّه استخوانی که معلوم نيست بالاخره سرانجام به سمتشان پرتاب شود يا نه، دوان و روان باشند .
در يک کلام، يکبار و به صراحت، به اين ابلهان می گويم:
با نام توله هايتان، به سايت ققنوس با مسئوليت من پارس نکنيد. قطعاً، قطعاً، قطعاً، از کرده ی خود پشيمان خواهيد شد .
اگر هنوز اندک شعوری در شما باقی مانده باشد، اين را همين حالا می فهميد؛ و در غير اينصورت در مدّت زمان بسيار اندکی بعد تر از حالا !

محمد علی اصفهانی
شنبه
۲۱ مهرماه ۱۳۸۶


=================


آقای اصفهانی، من هیچ کاری به اینکه شما به چه دلیل از شورای ملی مقاومت و جنبش سراسری جدا شده و پس از آن از هر گند گاو چاله دهانی یی در سایت خودت بر علیه سازمان مجاهدین خلق ایران و بویژه رهبری آن کوتاهی نمیکنید کاری ندارم و صرفاُ به همین تهدید "خمینی پسندانهُ شما بر علیه رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران" بسنده میکنم. و لازم به توضیح میدانم که همانگونه که خوب تشخیص داده ای من "بنا بگفتهُ خودتان در این متن تهدید آمیز"، ".....تولهُ....مجاهدین..... به سایت ققنوس حمله کرده ام"!!؟؟ اگر سرسوزنی شهامت و صداقت داشتی از من و وبلاگم اسم میبردی و حمله میکردی!! نه به رهبری مجاهدین که اساساُ از مطلب درج شده از طرف من اطلاعی ندارند!!؟؟


حضرت عالی از کی به این تشخیص و یقین رسیده اید که "رهبری سفله مجاهدین....... در لجن ساسوسی برای آمریکا و اسرائیل غرق شده اند......به فعالان مبارزه با احلام آمریکا و اسرائیل در مورد ایران.......... با فرمان مستقیم کارفرمایان اسرائیلی و آمریکایی خود.... دردستور کار خویش قرارداده است"!!؟؟ گمان نکنم به این فکر کرده باشید که همان آمریکا و اسرائیل مورد نظرشما "مجاهدین و شورای ملی مقاومت" را در لیست تروریستی خود قرار داده؟! از کی با این ایقان، هم نفس و هم صدا با "رژیم ضد بشری خمینی" تهمت "مزدوری مجاهدین و رهبرانش" را به "آمریکا و اسرائیل" را بکار میبرید؟!


اگر مجاهدین و رهبرانشان "....زمانی برای گدایی کاسه یی آش نذری از بیت خمینی.......ریزه خواری سفرهُ صدام......." بودند چرا با این آگاهی به شورای ملی مقاومت پیوستی؟ و نان مبارزه بارژیم ضدبشری خمینی در رکاب همین "رهبران سفلهُ مجاهدین" را در گذشته ودر حال حاظر میخوری؟! آخر تاریخ را که نمیتوانید بطور گفتار فردی خودتان تغییر دهید. تاریخ مبارزهُ شکوهمند این "رهبران سفله" از بدو ورود خمینی خون آشام و مواضع اصولی مجاهدین و بویژه در سر فصل سی خرداد سال 1360


و در مقطع مرداد 1367 و قتل عام زندانیان بی دفاع مجاهدین در زندانهای رژیم ضد بشری خمینی، در مقطع برقراری آتش بس بین رژیم خمینی و دولت صدام حسین، ثبت شده و شما در گذشته به آن افتخار و اذعان کرده اید؟! حالا چی تغییر کرده که 360 درجه تغییر جهت داده و در کناررژیم ضد بشری خمینی و مزدوران درونی و بیرونی آن بر علیه تنها نیرویی که در این مقطع سرنوشت ساز در مقابل این رژیم سفاک و خونریز ایستاده قرار گرفته اید؟؟!! آیا نمیدانید که شعار رژیم ضد بشری خمینی این است که "هشتاد در صد به رژیم انتقاد کنید بیست درصد به مجاهدین"، و یا "با هرکسی و هر کجا میخواهی باش ولی در اشرف و با مجاهدین نباش"؟؟!! چقدر تا حالا با این گونه سوالات مواجه شده اید؟؟ چه جوابی به اینگونه سوالات داده اید؟؟


آقای اصفهانی، اگر از من بگفتهُ خودتان بعنوان "تولهُ مجاهدین" و گذشته ام خبری ندارید شما را به وبلاگم رجوع میدهم و به اینکه چگونه دم و دنبالچه های شاه وشیخ و قلم فرسایانی که در سایت شما مطلب و مقاله علیه مجاهدین و "توله های..... پارس کنشان علیه سایت شما"و شبکه های جاسوسی آمریکا، انگلیس ......(3) با کمک از شبکهُ اطلاعاتی رژیم ضد بشری خمینی در آمریکا و اروپا و انگلیس و شبکهُ لابی رژیم در این کشورها در طول مدت اقامت 14 ساله ام با بکارگیری تمامی شیوه ها و سیستمهای شکنجه از قبیل امواج رادیویی، امواج الکترومگنتیک، امواج مایکروویو و سیستمهای کنترل افکا ر (4) و هر نوع ابزاری که میتوانند و هرنوع شیوه ای که خواسته اند بر علیه من بکار برده اند؟؟!! شکایتهایم به کلیهُ رهبران این کشورها، مجامع حقوق بشری، سازمان ملل متحد بی جواب مانده است؟؟ چرا رژیم ضد بشری خمینی و دم ودنبالچه هایش بطور مستمر و در کلیهُ کشورهایی که مسافرت میکنم لحظه ای مرا آرام نمیگذارند؟؟!! تهدید و دزدیدن دخترم (در آن زمان 15 ساله بود) توسط این شغالان در لندن در سال 1998 میلادی و سوزاندن پشت دست چپش با شمع "بخاطر انتقام گیری از اینکه همسرم در شهر اشرف است"،و "من هنوز از مجاهدین هواداری میکنم"، و جدا کردن وی از من برای تا زمانی که وی به سن قانونی نرسیده؟! و یا تهدیدات مستمر کلیهُ خانواده ام در ایران و خارج کشور صرفاُ بخاطر حمایتم از "رهبران سفلهُ مجاهدین"، لحظه ای قطع نمیشود؟؟!! و من در کل دنیا زیر ضرب رژیم ضد بشری خمینی و شبکه های جاسوسی آنها و لابی رژیمشان هستم؟؟!! و در هیچ حالتی،در هیچ کشوری که تردد میکنم آرام و تنهایم نمیگذارند؟؟ و همهُ این کارهای جنایتکارانه اشان برای براندن من از طیف مجاهدین خلق ایران و "رهبران سفلهُ" آنها است؟؟! و آیا نمیدانید که سیاست کلیهُ سران رژیم ضد بشری جمهوری اسللامی، مزدوران و شبکهُ لابی این رژیم در کل جهان روی این نقطه کوک است که به هر شیوه و هر بهانه ای و با هر قیمیتی یکنفز از اعضاء، یکی از هوادارن "حتی دورترین سمپاتیزان مجاهدین و شورای ملی مقاومت" را از آنها بکنند؟؟!! و چه سرمایه گذاری کلانی اعم از مالی، تبلیغاتی و امکاناتی، بسیج نیرو، رادیو تلویزیون، روزنامه و مطبوعات را به اینکار اختصاص داده اند؟؟ اگر اطلاعاتتان کم است لطفاُ به مطبوعات آزاد جهان در طول چند سال گذشته مراجعه نمایید. براستی چقدر از سوزش مزدوران رژیم ضد بشری خمینی پس از پخش پیام آقای مسعود رجوی و داشتن مرزبندی با رژیم ضد بشری خمینی (5) در خارج کشور شنیده اید؟؟ چقدر از سوزش رژیم و دم و دنبالچه های شاه و شیخ از " راه حل سوم خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدهُ مقاومت " (6)،و شعار "نه به جنگ علیه ایران آخوندی، نه به مماشات با حاکمان ایران آخوندی" را شنیده اید؟؟ آیا تشبسات رژیم ضد بشری خمینی و مزدوران و لابیهایشان را در رابطه با "شهر اشرف و مجاهدین و مبارزین موجود در آن" و عملکرد هایشان را به خاتمه دان به حضور مجاهدین در لب مرزهای ایران و تضییقات و محدودیتهای بعمل آمده در طول شروع جنگ آمریکا با دولت سابق عراق "صدام حسین"، بمباران قرارگاه های مجاهدین توسط نیروهای اعتلاف، آمریکا و انگلیس""به گفتهُ شما مجاهدین جاسوس آمریکا و اسرائیل هستند؟؟!!"" و شهادت 50 عضو مجاهد در طول عملیات بمباران را شنیده اید؟؟ عکس العملهای شما چی بوده است؟؟


آقای اصفهانی، در رابطه با مطلب من، در رابطه با آقای علی اصغر حاج سید جوادی، و نظرم در رابطه با سایت شما، من از حق آزادی بیان خود استفاده کرده ام و کلیهُ افراد حتی مجاهدین هم حق دارند از اینکه چرا به اینگونه مسائل میپردازم به من انتقاد نمایند. ولی انتقاد کردن با "تهدید کردن آنهم از نوعی که شما انجام داده اید؟!" فرق دارد، و امیدوارم که با معذرت خواهی از اینکارتان موارد "خوشنود شدن رژیم ضدبشری خمینی و مزدوران بی جیره و مواجبش" را برطرف نمائید، بحث و فحث با "تهدید خمینی پسندانه" از زمین تا آسمان فرق دارد. امیدوارم که بیشتر به حوش باشید. و بیش از این "با خمینی چی ها و خمینی صفتان هم کاسه و همپیاله و هم سایت نشوی!!" و جهت اطلاع جناب عالی از "زمان پرداختن به سایت تو، میزان تهدیدات و تهاجمات رژیم ضد بشری خمینی و مزدورانش در لندن به من و خانواده ام صد برابر شده است!!؟؟ لطفاُ به این موضوع و علت آن بیشتر تاُمل کنید!!!". آخر بنا به فتوای خمینی خون آشام "جان و مال و ناموس مجاهدین برای ریختن حلال است و هیچ مرز و محدوده ای را نمیشناسد"؟!


"سیصد گل سرخ یک گل شمعدانی ما را ز سر بریده میترسانی"


ماُخذ:


(1) "عمو جان فرومایه" فرومایه تر از پاسدار هزار تیر. مطلب درج شده در وبلاگ ایران زمین در تاریخ 21 مهر 86.


(2) " هشدار به رهبران ابله مجاهدین " مقاله ای بقلم محمد علی اصفهانی در سایت ققنوس در تاریخ 21 مهر 1386.


(3) شکایت نامه (پتیشن) من به دولت انگلیس (تونی بلر و گوردون براون بدلیل عوض شدن نخست وزیر انگلستان) در رابطه با بکارگیری انواع شکنجه بر علیه من در لندن، 10 جولای 2007.


(4) ویدیوی "یو تیوبی" در رابطه با بکارگیری انواع شکنجه بر علیه من در لندن توسط رژیم ضد بشری خمینی و دولت انگلیس و مزدوران رژیم خمینی در تاریخ 19 اوت 2007.


(5) پیام تهنیت وتقدیر آقای مسعود رجوی در تاریخ 12 تیر 1386 به هموطنان خارج از کشور در رابطه با داشتن مرزبندی با رژیم.


(6) مصاحبهُ تلویزیونی خانم مریم رجوی با تلویزیون ایتالیا در رابطه با راه حل سوم در تاریخ 14/10/1385.


محمد طحانی


ایران زمین


Mo.Tahani@googlemail.com


16 اکتبر 2007Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/

پنجشنبه، آبان ۰۳، ۱۳۸۶

تصمیم گیری دولت آمریکا پس از سی سال ارتکاب جرم و جنایت از طرف جمهوری ضد اسلامی ایران!


تصمیم گیری دولت آمریکا پس از سی سال ارتکاب جرم و جنایت از طرف جمهوری ضد اسلامی ایران!

لطفاُ یک نگاه به این خبر ها بکنید!، (1) "خبر سی ان ان در رابطه با در لیست تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران و تحریم برخی از ارگانها و بانکهای رژیم." و یا (2) "خبر واشنگتن پست در رابطه با تحریمها و در لیست قرار دادن سپاه پاسداران." تا ببینید که سی سال دولت آمریکا از مردم و مقاومت بر حق ایران عقب است و حالا تصمیم به در لیست قرار دادن سپاه پاسداران رژیم ضدبشری آخوندی و بعضی از شرکت های تجاری و بانکهای آن مینماید!؟

سؤال مردم در زنجیر ایران از دولت مردان آمریکایی این است که در زمان تنوره کشیدن این رژیم پلید و ضد بشری در بدو تاُسیسش و گروگان گرفتن کلیهُ کارکنان و کارمندان سفارت آمریکا در تهران به مدت 444 روز و سر دادن "زوزه های مرگ بر آمریکا" و کشاندن گله های پاسدار و تروریست به جلو سفارت آمریکا، چرا دولت وقت آمریکا دست به عمل دقیق و اصولی و کشاندن رژیم ضد بشری به دادگاه های بین المللی و اقدام به در لیست تروریستی این مرتجع ترین و عقب افتاده ترین ارگان دولتی ایران را ننمود؟! آیا میدانید که این رژیم پلید در طول این سی سال چه جنایاتی را در رابطه با خود کشور شما و شهروندان آمریکایی در سرتاسر دنیا انجام داده است؟! این رژیم پلید از بدو تأسیس، شهروندان آمریکایی و مسؤلان شما را در سطح وسیعی در کل جهان مورد هدف تهاجمات وحشیانهُ تروریستی خود قرار داده و بی عملی شما باعث گشته که نیروها ی سیاسی مخالف خودش از جمله سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت وسایر گروههای سیاسی را با این بهانه که به آمریکا وابسته هستند؟! و از آمریکا دستور میگیرند؟! در کل جهان مورد تهاجمات وحشیانهُ تروریستی خود قرار داده و بیش از 120000 شهید از آنها گرفته است؟! چرا دولت وقت آمریکا در سال 1997 میلادی در زمان ریاست جمهوری آقای کلینتون برای برقراری رابطه با این رژیم پلید، "آخوند جنایتکار خاتمی"، سازمان مجاهدین خلق ایران را در لیست تروریستی قرار داد و این آخوند جنایتکار را به آمریکا راه داد؟! چرا در مقابل عملیات تروریستی این رژیم پلید بر علیه نیروهای آمریکایی در عربستان سعودی، عراق، افغانستان، لبنان و خاور میانه و کشورهای اروپایی و آمریکایی دست به اقدام ضروری نزدید؟! و گذاشتید که دست سرانگشتان و لابیهای این رژیم پلید در انجام عملیات تروریستی بر علیه اماکن نظامی، اقتصادی، و مردم آمریکا و کلیهُ نیروها و احزاب سیاسی مخالف خودش برای اقدامات تروریستی باز باشد و اقدام به عمل مقتضی ننمودید؟!

چرا در رابطه با جنگ ضد ملی این رژیم پلید با دولت وقت عراق، اقدام عملی ننمودید و این رژیم ضد ملی 8 سال این جنگ ضد مردمی را ادامه داد و بیش از 3 میلیون کشته و زخمی بر جای نهاد؟! چرا نعره های "مرگ بر آمریکا"، "آمریکا را از نقشهُ جهان حذف خواهیم کرد"، "آمریکا شیطان بزرگ"، این رژیم تروریستی را کم اهمیت جلوه دادید و در عمل باعث تشدید عملیات این رژیم ضد بشری بر علیه نیروها و گروه های سیاسی مخالف این پلید ترین رژیم موجود در دنیا گشتید؟! چرا سی سال پر تلاطم، پر از ترور و تهدید و انفجارو پر از التهاب را با سکوت گذراندید؟!

در قدم بعدی دولت شما باید که دست و پای آلترناتیو ملی و مردمی این رژیم پلید "سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت" را باز نماید و نام آنها را از لیست تروریستی آخوند پسند خارج نماید تا این مقاومت برحق و مردم دلیر ایران ریش و ریشهُ این رژیم پلید را بسوزانند و خاکستر کنند. سی سال است که مردممان زیر چکمه های خونین این رژیم پلید بسرمیبرند!. سی سال است که مردممان روز خوش به خودندیده اند! سی سال است که لبخند از لبان مردممان رخت بربسته است! سی سال است که در کوچه و خیابانهای ایران مان، مردممان و جماعت ایران از هم بیگانه شده اند و از هم میترسند! سی سال است که یک جماعت غیر ایرانی بر ایران حاکم است! سی سال است که جغدی شوم بر سر مردممان پرواز میکند و روزشان را سیاه کرده است! سی سال است که زنان ایران در تاریکخانه ها محبوس شده اند و شادی و خوشبختی از قلبهاشان رخت بر بسته است! سی سال است که درد و غم و اندوه بر شهرهایمان سایه انداخته است! سی سال است که مردممان هر روز صبح بر سر کوچه هایشان اجساد از جراثقال آویزان شدهُ فرزندانشان را نظاره میکنند! سی سال است که بر سر و صورت زنان و دخترانمان اسید پاشیده میشود! سی سال است که بر بازوان مردان و جوانانمان تیغ کشیده میشود! سی سال است که بر سر و پشت جوانان زن و مردمان شلاق کشیده میشود! سی سال است که شادی و خوشبختی از سرزمینمان رخت بربسته است! شما دولت مردان و رهبران آمریکایی، باید به همهُ این چراییها در طول این سی سال پاسخگو باشید که "چرا اینقدر دیر!؟ چرااینقدر دیر!؟ چرااینقدر دیر!؟".

مآخذ:

(1) خبر سی ان ان در رابطه با قرار دادن سپاه پاسداران در لیست تروریستی.

(2) خبر واشنگتن پست در رابطه با در لیست تروریستی قرار دادن سپاه پاسداران و تحریم چند ارگان و بانک رژیم. کپی از سایت مجاهدین خلق ایران.
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com

چهارشنبه، آبان ۰۲، ۱۳۸۶

تودهنی محکمی دیگر بردهان "پاسدار هزار تیر" از طرف دانشجویان پلی تکنیک و سایر دانشجویان دانشگاه های ایران.


تودهنی محکمی دیگر بردهان "پاسدار هزار تیر" از طرف دانشجویان پلی تکنیک و سایر دانشجویان دانشگاه های ایران.

دست مریزاد بر دانشجویان دلیر پلی تکنیک. این دلاوران صحنهُ جنگ با حکومت پاسداران و آخوندکهای جنایت پیشه، نشان دادند که برای سرنگونی تام و تمام این رژیم پلید عزم جزم کرده اند و هم پیمان با سایر دانشجویان دانشگاه های ایران در صدد ریشه کن نمودن این "رژیم پاسدار، آخوندی" حاکم بر میهنمان میباشند.

شعار های مقاومت خونبارمان "آزادی آزادی حق مسلم ماست"، "مرگ بر دیکتاتور"، "توپ تانک فشفشه، احمدی نژاد کشته شه" در صحنهُ دانشگاه پلی تکنیک به خروشی کوبنده بر علیه حکومت پلید "آخوندی پاسداری" تبدیل گشت و پایه های لرزان این حکومت ضدبشری را به لرزه در آورد.

حمایت وشرکت در تظاهرات دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک در روز دوشنبه گذشته از طرف دانشجویان دانشگاههای تهران، علامه، صنعتي شريف و خواجه نصرالدين طوسی باعث گردید که در سطحی گسترده برنامهُ "تریبون آزاد" دانشجویان دانشگاه پلی تکنیک در گذشت کمتر از یک ماه از شروع سال تحصیلی جدید و در پی برگذاری تظاهرات "تریبون آزاد" از طرف دانشجویان دانشگاههاي بوعلي سيناي همدان، صنعتي شاهرود شکل جدی برای مبارزه با رأس این نظام فاشیستی به خود بگیرد. مطبوعات خود این رژیم اعتراف نمودند که این شیوهُ جدید از طرف دانشجویان در کمتر از یک ماه گذشت از سال تحصیلی جدید بی سابقه میباشد و شکل جدی به خود گرفته است.

بست نشستن بیش از 500 دانشجوی دلیر دانشگاه قزوین و قراردادن ظروف غذای خود در محوطهُ دانشگاه و اعلام همبستگیشان با سایر دانشجویان بپا خواسته در سراسر ایران در خور تحسین شایان میباشد. این دلاوران صحنهُ پیکار با دژخیمان نشان دادند که از خط و نشان کشید نها و بسیج نیروهای سرکوب و اختناق، قداره بندان و قمه کشان و سینه چاکان رژیم پلید هراسی ندارند و یکصدا و هم پیمان با سایر دانشجویان به ستیز و نبرد با این دیو صفتان سیه رو برخواهند خواست.

بیش از 1000 دانشجوی دانشگاه علامهُ طباطبایی با خروش شعارهای "آزادی آزادی حق مسلم ماست"، "مرگ بر دیکتاتور"، خود بااعلام همبستگی با سایر دانشجویان دانشگاههای ایران به صحنهُ نبرد با رژیم پلید آخوندی بویژه "پاسدار هزار تیر"، شتافتند.

خبرگزاریهای آزاد جهان، نیویورک تایمز، آسوشیتد پرس،...... در بدست گرفتن ابتکار عمل برعلیه سران رژیم پلید آخوندی از طرف دانشجویان دانشگاههای سراسر ایران خبر داده و آنرا بطور گسترده انعکاس دادند. دیر نیست که این جنبش دانشجویی با بدست گرفتن کنترل عمل در صحنهُ جنگ با سرانگشتان و بسیجیها و پاسداران و قداره بندان و تیغ کشان این رژیم پلید به جارو کردن آنها از صحنهُ نقشهُ ایران وارد عمل شده و ریش و ریشهُ این دیو صفتان را بسوزانند و خاکستر کنند.

محمد طحانی

ایران زمین


--

Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com

یکشنبه، مهر ۲۹، ۱۳۸۶

سی مهر، سالروز معرفی خانم مریم رجوی به ریاست جمهوری شورای ملی مقاومت ایران بر شما مبارک باد.


سی مهر، سالروز معرفی خانم مریم رجوی به ریاست جمهوری شورای ملی مقاومت ایران بر شما مبارک باد.

یادداشت هفته.یادداشت هفته.

خبر مربوط به اینکه، ده وکیل برجستهُ فرانسوی لایحهُ خاتمه دادن به پروندهُ هفدهُ ژوئن را به ثبت دادند را از مطبوعات مقاومت و جهانی شنیدیم. هانری لوکلرک و نه همکارش اعلام کردند که، "خاتمه دادن به این پرونده امری است که به نظر آنان به «شرافت دادگستری فرانسه بستگی دارد»، انگیزهُ این تحقیقات که توسط بازپرس ضد تروریستی فرانسه از سال 2001 دنبال میشود، «منافع دیپلوماتیک و اقتصادی» بوده است. تکرار بی وقفهُ نامگذاری مجاهدین در لیست تروریستی جامعهُ اروپا که اساس آن اتهامات است، دیگر دلیل وجودی خود را از دست داده است. دادگاه جوامع اروپا در 12 دسامبر سال گذشته صریح و آشکار تصمیم شورای وزیران اتحادیهُ اروپا را لغو کرده است". اطلاعیه وکلا این بود که: "اتهام تروريستي با حكم 12‌دسامبر دادگاه عدالت اروپا از اساس باطل شده است".

با این تفاسیر باید به سران و رهبران دولت فرانسه وسران و رهبران جوامع اروپا و سران رژیم ضدبشری خمینی و دم و دنبالچه های آنها اعلام نمود که، "بجز روسیاهی و کثیف ترین نوع دنائت و شقاوت بکار گرفته شده از طرف شما بر علیه رئیس جمهور برگزیدهُ مقاومت و اعضاء و وابستگان به مجاهدین وشورای ملی مقاومت برای شما بجا نمانده است و تاریخ به این عمل زشت ثبت شدهُ شما اذعان خواهد نمود". و در هر سال ما وابستگان به مقاومت از آن یاد خواهیم کرد. "تا دیر نشده بکوشید که این لکهُ ننگ را از دامن دادگستری و دستگاه پلیس، دستگاه حکومتی و شبکهُ اطلاعاتی خود حذف نمائید"، و از "رئیس جمهور برگزیدهُ مقاومت و سایر اعضاء و وابستگان به مقاومت معذرت خواهی رسمی نمایید"."شاید" روی این نکته تاُکید میکنم که "شاید"! تاریخ "قضاوتش را در رابطه با عملکردتان در هفدهُ ژوئن 2003 تغییر دهد".

م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com

جمعه، مهر ۲۷، ۱۳۸۶

زوزه های وزارت اطلاعات رژیم ضد بشری خمینی بر علیه رهبری مجاهدین خلق ایران و وبلاگ ایران زمین!


زوزه های وزارت اطلاعات رژیم ضد بشری خمینی بر علیه رهبری مجاهدین خلق ایران و وبلاگ ایران زمین!

از آغاز بکار وبلاگ ایران زمین در تاریخ 19 اگوست 2007 برابر با 28 شهریور 1386 مزدوران اطلاعاتی رژیم ضد بشری خمینی در سراسر دنیا بر علیه من و وبلاگم بسیج شده اند و از بکار بردن هیچ گونه دناعت و رذالت و لجن مال کردن من و وبلاگم در طول این مدت کوتاهی نکرده اند! این خمینی صفتان از تعقیب و مراقبت های گسترده! بکار بردن انواع و اقسام شکنجه های روحی و روانی! بکارگیری پلیس و برچسب تروریستی روی سازمان مجاهدین خلق ایران، بر علیه من و بخاطر افشاگری بر علیه این وزارت اطلاعاتیها، کوتاهی نکرده اند و از آنجا که از بدو ورودم به کشور انگلستان در سال 1996و ارتباطاتم با دفتر نمایندگی مقاومت در لندن منتظر این بودند که بر علیه آنها بطور رسمی وبلاگم را براه بیاندازم و موضع علنی بگیرم فرصت را غنیمت شمرده و با تمام دار و ندار و خمینی صفتیشان بر علیه من و وبلاگم وارد عمل شدند! وبلاگ دیگر فارسی من که بنام اصلی خودم بود "محمد طحانی" (1) در مدت کمی پس از راه اندازی بلاک گشت و بسته شد چونکه بر علیه سرانگشتان رژیم ضد بشری خمینی و مخصوصاُ بر علیه وزارت اطلاعات این رژیم پلید بود!

در بدو شروع آغاز بکار وبلاگ انواع و اقسام شکنجه های روانی بر علیه من و خانواده ام در خارج کشور و داخل شروع گردید و با موج وسیعی از اقدامات جنایتکارانه روبرو گشتم! مزدوران وزارت اطلاعاتی رژیم بدون نام بردن از وبلاگم، من و وبلاگم را به عنوان "توله های مجاهدین"!، "مزدور مجاهدین"!، "جاسوس آمریکا و اسرا ئیل"!، "بلتدگوی جورج بوش"! نام بردند و اذعان فرمودند که بر علیه این سرانگشتان رژیم خمینی و وبلاگشان و سایتهایشان "پارس کرده ام"!؟ و من و رهبری سازمان پر افتخار سازمان مجاهدین خلق ایران، "آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی را" را تهدید نمودند که از "زبان توله هایتان بر علیه آنها پارس نکنیم"!!

بدلیل اینکه جنگ ما بارژیم ضد بشری خمینی و دم و دنبالچه ها و عاملین وزارت اطلاعاتش و قداره بندان و چاقوکشانش و نفوذیها و سرانگشتانش، جنگی سراسری و رودر روست به تهدیدات و تمهیدات و بسیج نیرو و لجن پرا کنیهایشان بر علیه خودم وبلااگم و رهبری سازمان مجاهدین خلق ایران در خارج کشور جواب اینگونه خواهم داد و پاسخ همهُ شقاوت ها و رذالت هایشان را به داخل ایران و مستقیماُ به رااُس این رژیم پلید وارد خواهم نمود و آنرا در قضاوت عموم خلق در زنجیر ایران و مجاهدان و مبارزانش خواهم سپرد. باشد که با نیروی ایمان و اقتدارمان این خمینی صفتان و سرانگشتان این رژیم پلید و ضد بشری را در در محضر تاریخ بدست عدالت بسپاریم و ریش و ریشه اشان را بسوزانیم. آخر این دیو سیرتان فکر کرده اند که میتوانند ما را از رزمی تمام عیار بر علیه این مزدوران بی جیره و مواجب رژیم ضدبشری در خارج کشور آرام و ساکت و منفعل و خاموش نمایند!؟ نه اینطور نیست و نخواهد بود. همهُ توانمان و نیرویمان را بر علیه سران پلید این رژیم بکار خواهیم برد، حال بگذار هر چه میخواهند بر علیه مان در برون مرز بتازند! و ماهیت های پلید و خمینی صفتشان را بکار بگیرند!. دیر نیست که ریش و ریشهُ هرچه آخوند و پاسدار و خمینی صفت در دنیا هست را بسوزانیم و خاکستر کنیم. و ایرانی نوین بنا نهیم.

(1) وبلاگ فارسی "محمد طحانی" پس از بلاک شدن! لینک وبلاگ http://mtahani.persianblog.ir /

محمد طحانی

ایران زمین


--
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com

چهارشنبه، مهر ۲۵، ۱۳۸۶

بازتابی شکوه مند، چهار سال پس از شهادت "شعلهُ فروزان مقاومت، صدیقهُ مجاوری"!.


بازتابی شکوه مند، چهار سال پس از شهادت "شعلهُ فروزان مقاومت، صدیقهُ مجاوری"!.


دیروز دو شنبه کلیهُ خبرگزاریهای فرانسه گزارشاتی از برگزاری دادگاه استیناف رسیدگی به پروندهُ دو تن از شعله های فروزان آزادی و اتهام به تحریک به خود سوزی جاودانه فروغ مشعل آزادی صدیقهُ مجاوری پخش کردند.


براستی که 4 سال با افتخار و سربلندی برای رئیس جمهور برگزیدهُ مقاومت، اعضاء و وابستگان به شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین خلق ایران در پاریس و یک دنیا روسیاهی و نکبت برای رژیم ضد بشری خمینی و مزدوران وجیره خورانش، فضاحتی وصف ناپذیر برای رئیس پلیس دی.اس.ت و بازپرس شعبهُ ضد تروریست قاضی ژان لویی برگیر و شخص ژاک شیراک، کلیهُ سرانگشتان ترور و وحشت رژیم ضدبشری خمینی در دستگاه دولتی ژاک شیراک و کابینهُ دولتی مزدور و جیره خوارش، در کودتای تروریستی علیه خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدهُ مقاومت گذشت و روسیاهی و ذلت نصیب جیره خواران رژیم ضد بشری آخوندی در دولت و دستگاه حکومتی آن موقع رژیم فرانسه گردید.


کلیهُ خبرگزاریها از "محاکمهُ مشعلهای انسانی" در مطبوعاتشان در روز گذشته خبر دادند و سیاستهای رژیم ژاک شیراک در دستگیری رئیس جمهور برگزیدهُ مقاومت و اعضاء و وابستگان به مقاومت و از رشادت های این انسانهای پاک و آگاه نوشتند که "اینان ترجیح دادند که بمیرند تا اینکه به رژیم ضد بشری خمینی مسترد شوند". و یا "مردن را به مسترد شدن به رژیم ایران ترجیح دادند". و یا مرضيه در اين مورد گفت:« "با اين دادگاه احساس ميكنم اين من هستم كه دارم محاكمه ميشوم.هيچكس حق من براي انتخاب سرنوشتم را برسميت نمي شناسد ». مرضية شجاع، مي‌گويد كه « اصلا پشيمان نيست» و اين « تصميم نه چندان ساده را» بر عهده ميگيرد. او توضيح مي‌دهد در آن وضعيت « من براي حرف زدن و اعتراض كردن تنها چيزي كه در دست داشتم، حيات خودم بود" » . سوزش سرانگشتان اطلاعاتی رژیم ضد بشری آخوندی در سرتاسر دنیا از این بود که "سمپاتیزانهای مجاهدین به خاطر اینکه رئیس جمهور برگزیده اشان یک ساعت کمتر در زندان دولت فرانسه باقی بماند خود را در خیابانهای کشورهای اروپایی در مقابل چشمان مردم دنیا به آتش کشیدند"!! و این نوع تهوع های ذلیلانه بر علیه این "مشعلهای فروزان انسانی" را در مطبوعات و سایتهایشان انعکاس دادند، حال پس از گذشت 4 سال این خمینی صفتان و دیو سیرتان باید به "سربلندی و غرورآفرینی این سمبلها و مشعلهای فروزان آزادی و استقلال جنبش سراسری ایران" برای سرنگونی پلیدترین و شقی ترین دیکتاتوری قرن اخیر در میهن در زنجیرمان بنگرند و مجدداُ به بافتن لاطاعلات بر علیه این سمبلها و پایداران و شیر زنان و کوهمردان هر در چنتهُ رذالت و خباثتشان دارند بیرون بریزند تا مبادا از سران و دژخیمان رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی عقب بمانند. حرف من به این شغالان این است که، "تا میتوانید خباثت و دنائت و رذالت و وحشی گری و سوختن ریش و ریشه اتان را در معرض دید جهانیان قرار دهید، بنا به گفته رئیس جمهورمان، خانم مریم رجوی، "آری ما پیروز میشویم، آری ما پیروز میشویم، آری ما پیروز میشویم".


محمد طحانی


ایرانزمین
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/

یکشنبه، مهر ۲۲، ۱۳۸۶

دیدبان "پاسدار هزار تیر" و نحوهُ استفاده از شعار "مرگ بردیکتاتور!".


دیدبان "پاسدار هزار تیر" و نحوهُ استفاده از شعار "مرگ بردیکتاتور!".


از شما چه پنهان که:

"گنه کرددر بلخ آهنگری به بغداد بریدند سر مسگری"

دید بان "پاسدار هزار تیر"، آقای "دکتر، مهندس، پروفسور"، حضرت اجل اشرف محمود احمدی نژاد، که هزار بار از خود این "ابله و کوتولهُ سیاسی" سفیه و احمق تر است در مطلبی با عنوان "مرگ بر دیکتاتور" در سایت " ایران دیدبان " (1) ، بخوانید «دیدبان پاسدار تروریست هزار تیر» گوی سبقت را از کلیهُ پاسدار تروریستها و آخوندک های ریز و درشت را ربوده و بتازکی کشف کرده که " به عنوان مثال بقایای رجوی از نحوه ی برخورد با رییس جمهور ایران در دانشگاه كلمبیا خیلی خوش حال هستند و سخنان رییس دانشگاه كلمبیا را بیش از صدها بار با انواع و اقسام الفاظ تكرار كردهاند، اما كمترین اشارهای به سخنان رییسجمهور ایران و نحوهی برخوردش و میزان استقبال دانشجویان همان دانشگاه از وی نكردهاند ." لطفاُ چند بار بخوانید تا بیشتر به ماهیت این شغال های برون مرزی رژیم ضد بشری خمینی پی ببرید. از آنجا که این مزدوران بی جیره و مواجب رژیم در سرتاسر دنیا مانند "پاسدار تروریست هزار تیر" توسط رئیس دانشگاه کلمبیا و مطبوعات دنیا به طرز وصف انگیزی افتضاح و لجن مال شدند، میخواهند که در سبقت گرفتن از سایر وحوش رژیم در اروپا و آمریکا عقب نمانند به جفنگ گوئی علیه مجاهدین و بویژه رهبری مجاهدین "آقای مسعود رجوی و خانم مریم رجوی" دست یازیده اند و آنها را عامل روسیاهی "پاسدار هزار تیر" در دنیا معرفی مینمایند!؟ این عجب نیست که این کاسه لیسان دربار علی گدا، بطرز چندش آوری از این "پاسدار هزار تیر" و آخوندکهای ریز و درشت بمانند "ولی وقیح خون آشام و کفن پاره اشان خمینی ملعون" دم از "امت همیشه در صحنه" میزنند و خطاب به پاکترین و رشیدترین فرزندان این خلق به نقل از مصاحبهُ یکی دو نفر که با مطبوعات آمریکایی مصاحبه کرده اند آنرا مثلِ "میزان استقبال دانشجویان آمریکایی" از "پاسدار هزار تیر" تلقی میکنند.!؟ باید به این سگان و ددان رژیم ضد بشری گفت که "کجا را دیده اید تازه این اول کار جنگ صدبرابر ما با شما روبه صفتان است"، باشید تا در سرتاسر دنیا شما را به جائی روانه کنیم که زعیم عالیقدرتان! خمینی خون آشام را روانه کردیم. و مانند آن خون آشام "زهرخورتان خواهیم کرد".


دهن دریدگی و یابث بافتن این خمینی صفتان از برخورد قهرمانانهُ دانشجویان دلیر دانشگاه تهران و "شعار مرگ بر دیکتاتورشان" که جهان آزاد به آن انعکاس فراگیر داد را هم گوئیا که "مجاهدین از خدا بی خبر" مدعی آن هستند، می نمایانند!! و با این ترفند میخواهند که "رژیم پا بگور"، "پاسدار هزار تیر"، "ولی وقیح فشل و یک شبهُ نظام" را از سرنگونی محتوم بدور نمایند!؟ سوزش این دنبالچه های شاه و شیخ از شعار "مرگ بر دیکتاتور"، "رئیس جمهور فاشیست دانشگاه جای تو نیست"، "توپ تانک فشفشه احمدی نژاد کشته شهُ" دانشجویان و تودهنی از پی تو دهنی به این کوتولهُ "هزار تیر" میباشد و میخواهند که حقد و کینشان را علیه مجاهدین و مقاومت بعنوان "عامل اصلی افشای ماهیت این جنایت پیشه گان" در جهان معرفی نمایند.


اگر به این سایت مراجعه نمایید میبینید که "خصوصیات ویژهُ همهُ جنایت پیشه گان" را در خود جمع کرده است و بطور 24 ساعته از درد سوزش از موقعیت مقاومت و سرنوشت رژیم پلیدشان، آسمان را به ریسمان میبافد تا بتواند با سیلی صورت "جلادان و خون آشامانشان" را سرخ نگهدارد. و از هر ضربه و هر حرفی که از طرف هر کسی در دنیا که بر علیه رژیم ضد بشری و سرانگشتان این رژیم خون آشام باشد را "از طرف مجاهدین و رهبری آنها" تلقی نموده و گاو گند چاله دهانشان را علیه این "اسطوره های مقاومت وایمان" باز میکنند.!؟ و شعر فوق گویای احوال این "دیو صفتان و خمینی صفتان" میباشد. نحوهُ بکاربردن شعار، "مرگ بر دیکتاتور" این شغالان بی دم و دنبالچه بر علیه رهبری مجاهدین که گوئیا "مجاهدین دیکتاتور بر ایران حاکمند!" و دنیا از دیکتاتوری مجاهدین میگوید و مینویسد!؟، این "مجاهدین هستند که به بن بست تاریخی، سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیکی" رسیده اند؟! و "دانشجویان دلیر دانشگاه تهران بر علیه مجاهدین شعار مرگ بر دیکتاتور سردادند"،واز ترس سرنگونی محتوم به هر خس و خاشاکی می آویزند؟! آخر، "دیوانه همه را به کیش خود پندارد!". و شما را همان به که بروید، " از علی گدا آب دهن تبرک شده بگیرید"!؟.و شما را چه "به این غلطهای اضافی"؟!


مأخذ:
(1) سایت ایران دیدبان ، "دیدبان پاسدار هزار تیر". لینک سایت: http://www.irandidban.com/master.asp?ID=13827

م طحا نی
mailto:Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/

شنبه، مهر ۲۱، ۱۳۸۶

یادداشت هفته.
یادداشت هفته.روز 10 اکتبر از طرف سازمان ملل متحد بعنوان روز مبارزه با حکم اعدام در جهان تعیین شده است. با مروری کوتاه به گزارشات اعدام در میهن در زنجیرمان که تنها از شروع سال جدید میلادی 200 عمل اعدام در کشورمان توسط این جنایت پسشه گان صورت گرفته است را در کلیهُ خبرگزاریهای مستقل بطور ثبت شده داریم. رژیم جمهوری ضد اسلامی با تشدید سرکوب و ایجاد رعب و وحشت و اعدام کردن مردممان با جرمهای خمینی ساختهُ اراذل و اوباش، مخلین امنیت اجتمائی، متجاوزین به حرمت مردم و قتل نفس، اعدام انقلابی سر انگشتان سرکوب و جنایت، اعدامهای روزانه را در میادین شهرها بطور گسترده به نمایش در آورده که هدف آنها ایجاد رعب و وحشت در بین مردم برای جلوگیری از قیامهای توده ای میباشد. این رژیم از طرف مجامع حقوق بشری دنیا بعنوان قاتل کودکان شناخته شده است، بگزارش عفو بین الملل 71 نوجوان زیر 18 سال در انتظار اجرای حکم اعدام در زندانهای رژیم ضد بشری در نوبت اعدام هستند. آمار اعدامهای رژیم ضد بشری از آمار اعدامهای کشور چین هم جلو زده است و در رأس کشورهای دنیا قرار دارد. یعنی در طول فقط 8 ماه 235 اعدام! رکورد 21 اعدام در یک روز در مطبوعات مستقل جهان ثبت شده است!رژیم خون آشام برای حفظ قدرت خود دست به اعدامهای کور در سطح شهر های ایران زده است و با این شیوه میخواهد که پایه های حکومت خون آشام خود را حفظ نماید، به همین منوال کلیهُ اعدامها را در میادین شهر ها و با ایجاد جو رعب و وحشت انجام میدهد که باصطلاح از مخالفین رژیم خود زهر چشم بگیرد و پایه های حکومت خود را با این وسیله برای چند مدت دیگر تثبیت کند. اعدام و شلاق و شکنجه و بگیر و ببند در ملاُ عام از اهرمهای حفظ حکومت این رژیم پلید و پا بگور میباشد و حتی یک روز را هم نمیتواند بدون این شیوه قدرت خود را حفظ نماید و درست بر پایهُ همین دستگاه حکومتی است که شریر ترین و خونخوارترین نیروی سرکوبگر خود یعنی سپاه پاسداران و در رأس آن پاسدار هزار تیر محمود احمدی نژاد را سر کار آورد که بتواند اهرمهای قدرت خود را برای چند مدت دیگر حفظ نماید. مجامع بین المللی و مردم قهرمانمان این رژیم پلید را به خوبی شناخته اند و برای تصفیه حسابهای خود با این رژیم پلید روز شماری میکنند. بامید روزی که این رژیم پلید از میهنمان جارو شود و بنا بگفته خانم مریم رجوی "شکنجه و اعدام را در ایران بطور کلی حذف خواهیم کرد".

م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/

جمعه، مهر ۲۰، ۱۳۸۶

"عمو جان فرومایه" فرومایه تر از پاسدار هزار تیر!

"عمو جان فرومایه"، فرومایه تر از پاسدار هزار تیر!

"عموجان فرومایه،" حضرت مستطاب علی اصغر حاج سید جوادی در سایت "ققنوس"، سایت "سیاست انسانگرا"! بخوانید سیاست خمینی گرا. ""میگوئید دروغ میگویم؟ لطفاُ اینجا کلیک و از سایت " ققنوس، سیاست انسانگرا" (1) باز دید نمائید تا به واقعیت بیشتر پی ببرید"" با درج مقاله ای باسم "نامهُ سرگشاده برای رئیس دانشگاه کلمبیا " (2) در تاریخ 27 سپتامبر 2007 درج کرده که قابل پاسخگوئی و شناساندن ماهیت این فرومایهُ پست میباشد.

از آنجا که

"پرنده با پرنده باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز"

این فرومایه از پذیرائی گرم رئیس دانشگاه کلمبیا که مثل خود "پاسدار هزارتیر" و کلیهُ سران ریز ودرشت رژیم گزیده شده در شروع نامه ابراز میدارد که " نسبت هائی که شما به محمود احمدی نژاد به عنوان رئيس جمهور ايران و مدعو دانشگاه کلمبيا داديد موجب شگفتی و يا خرسندی خاطر من نشد. " عجبا که در "لحظهُ مشخص اولیه" مثل ولی وقیح خودش "خمینی خون آشام" ابراز میدارد که هیچ احساسی ندارد."!!؟؟ و سپس با سر هم کردن سر و ته قانون اساسی رژیم ضد بشری خمینی میخواهد که بگوید که "شتر دم و دنبالچه های شاه و شیخ از کرگی دم نداشت"! و از روز ازل سرشت این رژیم ضد بشری را اینگونه بنیان نهاده اند و حضرات مستطاب، از جمله همین "عموجان فرومایه" و سایر شرکای ریز و درشت با شکلک های "ملی، مذهبی"!، "انسانیتگرا"!، "چپ گرا" ""بهتر است بخوانید اپورتونیستهای چپنما""، "راستگرا"، "اسلامی ها"، "بازاریهای مسلمان" و دهها و صد ها ارگان در شکل و شمایلهای مختلف به "خدمت و محضر آن پلید خون آشام نمیرفتند و از عنایات و آزاد سازی امام گونهُ آن زعیم عالیقدر؟ سپاس نمیگفتند؟، و آن دجال خون آشام هم برایشان دعای خیر بدرقه نمیکرده و آب دهن تبرک شده نثار ماتحت زنانشان برای رفع یائسه گی پحش نمیکرده؟ وخلاصه همهُ اینها خیالات و بافتهُ منافین از خدا بی خبر و یاوه های شرق و غرب؟ در رابطه با آن زعیم عالیقدر اسلام بوده است"؟؟! و لذا در حال حاظر هم "نباید به پاسدار هزار تیر خوش آمد در خور شاُنش آنگونه که رئیس دانشگاه کلمبیا کرد، انجام داد"؟ و در همان حال مثل دجال خون آشام به کوچهُ علی چپ زده و اذعان میکند که: "اگر صهيونيزم وسيله توجيه حقانيت دولت اسرائيل بر سرزمين فلسطين و نابودی حقوق مردم فلسطين است،
اگر مبارزه با تروريزم وسيله توجيه حقانيت سياست کاخ سفيد در حفظ و تحکيم منافع سياسی و اقتصادی و استراتژی نظامی خود در منطقه خاورميانه و نزديک است،
چرا اسلام نبايد وسيله توجيه حقانيت مبارزه کسانی قرار گيرد که جز اتکا به دين به هيچ وسيله قانونی در داخل مرزها و در خارج از مرزهای خود برای استيفای حقوق انسانی خود دسترسی ندارند؟" لطفاُ این جمله را مجدداُ بخوانید چه فرقی بین دیدگاه دجال خون آشام و پاسدار هزار تیر با این گفته پیدا میکنید؟؟ لازم به تذکر است که این فرومایه به عمد عملیات گستردهُ تروریستی این رژیم پلید را در سر تاسر دنیا که زبان زد خاص و عام هست، رانادیده میگیره و آن را "توجیه حقانیت مبارزه؟ ...........جز اتکا به دین؟..........در داخل و خارج مرزها!؟......استیفای حقوق انسانی خود؟!... دسترسی ندارند؟؟" به زبان میاره؟ یعنی رژیم تروریست پرور "برای استیفای حقوق انسانی خود!!" عراق و فلسطین و افغانستان و لبنان و سوریه و عربستان سعودی و آرژانتین و ....... و در ایران بطور مختص مردم بیگناه را مورد تهاجمات تروریستی خود قرار میده؟؟ بنازم به این رو؟! و یا چند کلام آنطرفتر را بخوانید. در اثبات افکار پوسیدهُ خودش به مصاحبه شوندگان توسط منابع خبری اشاره میکند و باز هم مثل دجال خون آشام میگوید، ""آنهم از قول یک شهروند آمریکائی""، " شهروند ما که به وسيله تبليغات به کوری دچار شده اند، زندگيشان در بی خبری از نقطه نظر ديگران می گذرد،" عجبا!! "انگار که تمام جامعهُ آمریکا بوسیلهُ "تبلیغات کور دلان ومنافقین از خدا بی خبر کور شده است؟؟" و توان تشخیص را از دست داده است؟! آخر این فرومایه هم مثل دجال به "تودهُ حزب اللهی چند میلیونی در سرتاسر دنیا معتقد است"!. و همانگونه که در ادامهُ مطلب میخوانید این "ابر قدرتهای شرق و غرب هستند که خاورمیانه و نزدیک را مورد تهاجم خود قرار داده اند"؟! بنقل از مضمون.

و در پایان هم میگوید که: "دموکراسی شما منعکس در کاخ سفيد همان اندازه برای آينده مردم آمريکا خطرناک است که رژيم ولايت فقيه برای مردم ايران . " و اینجا را هم لطفاُ دوباره بخوانید. ایز گم کردن را ببینید!؟ مقایسه شبیه عملکردهای دجال خون آشام است که برای گم کردن دشمن اصلی، دشمن فرضی "آمریکا" را باهم در یک کفهُ ترازو قرار میدهد و خودش هم به نتیجه گیری نشسته و سنگ "مردم" را بسینه میزند؟! بحث من اساساُ سر این نیست که آمریکا و سیاستهایش چه مصاعبی را برای خلقهای خاورمیانه و بویژه مردم ما در طول قرن گذشته بوجود آورده را فراموش کنیم. بحث این است که در یک دستگاه سیاسی منسجم و در دستگاه دیالکتیک "یک دشمن اصلی در شرایط مشخص" داریم و در غیر اینصورت "هم خود را گم خواهیم کرد و هم شیوه و روش مبارزه کردن را". نمیتوان در عین واحد همه را به یک چوب راند، و به شکلی که "ارتجاع و لیبرال ارتجاع" موجود در ایران انجام میدهد، "نمونهُ آقای حاج سید جوادی و خمینی خون آشام و پاسدار هزار تیر" عمل نمود. همین دستگاه و افکار پوسیده امثال این "عمو جان فرومایه" پاک ترین و رشید ترین فرزندان این میهن را "ستون پنجم عراق"، "وابسته به صدام حسین"، وابسته به "آمریکا"، "جاسوس شوروی"، "وابسته به اسرائیل" و هر چیزی که شما فکرش را بکنید قلمداد مئ نمودند و در طول سی سال حکومت این جانیان شقاوت پیشه معرکه گردان و چوب زیر بغل این دژخیمان بودند و از آنها انتظاری جز مزدوری و کاسه لیسی برای آخوندکها نخواهیم داشت. و در یک کلام "ما را ز خیر تو سودی نیست شر مرسان".،و "همه میخورند نون وپنیر ، تو یه گوشه بگیر بمیر".(1) سایت ققنوس.

(2) نامهُ سرگشادهُ "عمو جان فرومایه" به رئیس دانشگاه کلمبیا.
م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/

عید سعید فطر مبارک باد

عید سعید فطر مبارک باد

پنجشنبه، مهر ۱۹، ۱۳۸۶

زوزه های جانشین خمینی خون آشام در سیلی خوردن پاسدار هزار تیر توسط دانشجویان دلیر دانشگاه تهران.


زوزه های جانشین خمینی خون آشام در سیلی خوردن پاسدار هزار تیر توسط دانشجویان دلیر دانشگاه تهران.

در کمتر از بیست و چهار ساعت نگذشته از سیلی و تودهنی زدن دانشجویان دلیر به پاسدار هزار تیر در دانشگاه تهران ولی وقیح فشل و جانشین خمینی خون آشام در تجمع جمعی از پاسداران و قمه کشان و خواهران "تیغ کش زهرا خانمی" رژیم به صحنه آمده و برای دانشجویان دلیر و مردم قهرمان مان خط و نشان میکشد!! عجبا به این نوع از دجالیت و جنایت پیشه گی! این آیت الشیطان یک شبه که مثل سلف خودش بوئی از شناخت از اسلام و مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نبرده و در حرف زدن نمیتواند فعل و فاعل را از هم تشخیص دهد، امروز با یک مشت کلمات و جملات چپ اندر قیچی برای همهُ مخالفین درونی و بیرونی خودش خط و نشان کشید و از اینکه سیلی اندر پی سیلی نصیب پاسدار هزار تیر و رژیم در گل مانده اشان شده ابراز لحیه نمود که: "یك نكته دیگری كه در دنباله اون مساله مطالبه دانشجویی عرض می كنم این است كه مطالبه كردن با دشمنی كردن فرق داره. اینی كه ما گفتیم گاهی اوقات معارضه با مسئولین كشور نشه كه الان هم همین رو تاكید می كنیم معارضه نباید بشه... در مورد رهبری هم همین جوره. ضدیت یعنی پنجه درافكندن, دشمنی كردن نه معتقد نبودن... دشمنی نباید كرد" ؟، "مطالبه با دشمنی فرق داره"! سؤال، مطالبه یا دشمنی از طرف دانشجویان برای چی؟، چرا؟ و "معارضه نباید باشد"! سؤال اینجاست که "معارضه با کی و چی"؟؟؟، "معارضه از طرف کی"؟ و آیا فقط یک قشر معدود معرض سیستم حکومتی تو شده اند؟ و یا "دشمنی نباید کرد"! سؤال، "دشمنی با کی و چی و از طرف کی و بر علیه کی و چه کسی"؟؟ و یا "اعتراض به نظرات خاص رهبری ضد یت با رهبری نیست، دشمنی نباید کرد"! در اینجا هم باید از این دجال پرسید که "کدام نظرات خاص رهبری"؟، "کدام دشمنی و از طرف کی و چه طوری"؟ و آیا اینهم فقط دشمنی یک قشر خاص از تو و رژیمت و جنایاتت هست؟ و یا اینکه "بسیاری از مسائل هست که گفتن آن برای مسؤلین مملکت حرامه"!!، "نباید گفت"!؟ سؤال؟ "کدام مسائل"؟، "کدام مسؤلین مملکت"؟ در رابطه با "چه مسائل مملکتی فتوای حرام بودن حتی طرح مسائل آنهم از طرف مسؤلین مملکت خودت را صادر میکنی"؟ این "مسؤلین مملکتی مورد نظر تو کی هستند"؟؟ آیا بجز این است که بنا بگفتهُ خودت "خودیهای این نظام رو به اضمحلال و سقوط هم بوی الرحمان نظامت را فهمیده اند و تو برای از دست ندادن کرسی ریاست و جنایتت به این خط و نشان کشیدن بی پروا دست میزنی و مثل سلف گور به گور شده ات به در میگویی تا که دیوار بشنود"؟؟ و یا گفتن از"مسلئل و مشکلات، جمله نباید گفت" را استفاده میکنی و اینجوری آنرا با یک فرمان حرام اعلام میکنی؟! چی شده که برای حفظ دست نشاندهُ خودت در مسند ریاست جمهوری که در طول ریاستش پی در پی تو دهنی از مردم دلیر، دانشجویان انقلابی، مجامع و سران کشورهای مترقی جهان، مطبوعات آزاد ومستقل، مردم جهان و خلاصه هر کسی را که در جهان میبینی خورده و در همه جا خار و ذلیل گشته و بعنوان "یکی از سران تروریسم جهانی" معرفی شده را به این وسیله و با یک فتوای "مسلئل حرام برای مسؤلین مملکتت"؟؟ آب پاکی رو دست همهُ آنها ریختی و با زبان اشهدت به "جنایات و گناهان خود و رژیمت اذعان کردی"؟ مگر نه این است که این ملیجک دربارت در هر حرکتی و هر عملی فوراُ از طرف تمام دنیا انگ "رهبر رژیم تروریستی جمهوری اسلامی" معرفی میشود؟ و یا در هر جمعی مثل تجمع دیروز دانشگاه تهران، بدون قرق کردن صحنه توسط تیغ کشان و قداره بندانت نمیتونه حاظر بشه؟ آیا تو فکر کرده ای که فقط بخشی از "مسؤلین مملکت تو" از تو روبرگردانده اند؟ آیا فقط یک "طیف کوچکی از پاسداران و بسیجیهایت از تو بریده اند"؟ آیا فکر میکنی که با یک فتوای "حرام بودن پرداختن به مسائل مملکتی از طرف سران مملکت" میتوانی چند صباحی دیگر بر کرسی جنایتت بنشینی؟ و پز رهبری رژیم خون آشامی را که تو اداره میکنی را چند سال دیگر با این فتوات بدر کنی؟

براستی که طشت رسوائی تو و رژیمت در دنیا به صدا در آمده و با این زوزه هایت نمیتوانی آب رفته را به جوی باز گردانی. کیست که از عملکرد های تو و گماشتهُ هزار تیرت در داخل و در سر تاسر دنیا بی خبر باشد؟ و در یک کلام "خر و دجال و جنایت پیشه خودت هستی و رژیمت". این اعلام شنیدن بوی الرحمان رژیم خون وجنایت و فساد توست که به زبان اشهدت به آن اذعان کرده ای! باش تا مردم قهرمان ایران ورزمندگان شهر اشرف، ریش وریشهُ تو و هر چه آخوند و پاسدارت هست را از ریشه بسوزانند و از سرزمین شیر و خورشید ریشه کنتان کنند.

محمد طحانی

ایران زمین
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/