سه‌شنبه، آذر ۱۲، ۱۳۸۷

رئیسجمهور برگزیده مقاومت، حمله به دفتر نمایندگی ملل متحد در بغداد را محكوم كرد و آن را عكسالعمل مذبوحانه دشمنان يك عراق دموكراتيك ناميد


رئیسجمهور برگزیده مقاومت، حمله به دفتر نمایندگی ملل متحد در بغداد را محكوم كرد و آن را عكسالعمل مذبوحانه دشمنان يك عراق دموكراتيك ناميد
5:54:05 AM 1387/9/10
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت

خانم مریم رجوی رئیسجمهور برگزیده مقاومت ایران طی تلگرامی به دبیر كل ملل متحد، حمله به دفتر نمایندگی ملل متحد و كشته و مجروح شدن شماری از پرسنل آن را محكوم كرد، به خانوادههای داغدار تسلیت گفت و برای مجروحان آرزوی بهبودی فوری نمود.

خانم رجوی افزود این اقدام غیرانسانی، در فردای تایید توافقنامه امنیتی توسط پارلمان عراق عكس العمل مذبوحانه از سوی دشمنان یك عراق دموكراتیك و امن میباشد.
روز گذشته همزمان با این انفجار جنایتكارانه روزنامه جمهوری اسلامی متعلق به ولی فقیه رژیم آخوندی تایید این قرارداد را یك لكه ننگ در تاریخ عراق توصیف كرد.