شنبه، آذر ۲۳، ۱۳۸۷

پیشنهادهاى جدید دولت آلمان، براى تشدید تحریمها علیه رژیم آخوندى

پیشنهادهاى جدید دولت آلمان، براى تشدید تحریمها علیه رژیم آخوندى
11:48:58 AM 1387/9/23
آلمان
آلمان

دولت آلمان پیشنهادات جدیدی را براى تشدید تحریمها علیه رژیم ایران در زمینههای بانكی و حمل و نقل به كشورهای فرانسه و انگلستان ارائه داد.
هفتهنامه آلمانیاشپیگل كه روز دوشنبه منتشر خواهد شد، این خبر را پیشاپیش اعلام كرد و نوشت: ولكر استنزل Volker Stanzel، رئیس دفتر فرانك والتر اشتان مایر، وزیر خارجه آلمان، به همتایان فرانسوی و انگلیسی خود، اقدامهاى جدیدی را علیه رژیم ایران پیشنهاد كرده است. این پیشنهادات در مورد تحریمهای جدید در زمینه بانكی و حمل و نقل است.

خبرگزاری فرانسه نیز ضمن مخابره این خبر اعلام كرد: اروپاییان تلاش میكنند به توافقنامهای با دولت بعدی آمریكا و همچنین با چین و روسیه بر سر گسترش تحریمها علیه رژیم ایران، دست یابند. هدف از این اقدام دادن ابزارهایی لازم به باراك اوباما رئیس جمجهور منتخب آمریكا براى اعمال فشار بر رژیم ایران در هرگونه گفتگوی آتی با این رژیم میباشد.