یکشنبه، آذر ۲۴، ۱۳۸۷

وزیر دفاع انگلستان: اهداف رژیم ايران از برنامه هسته‌یی صلح‌آمیز نیست

وزیر دفاع انگلستان: اهداف رژیم ايران از برنامه هسته‌یی صلح‌آمیز نیست
11:37:47 AM 1387/9/24
وزير دفاع انگليس
وزير دفاع انگليس

وزیر دفاع انگلستان گفت: جاهطلبیهای رژیم ایران براى گسترش برنامه هستهیی و رد قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، جامعه جهانی را به این فكر انداخته است كه اهداف این رژیم از برنامه هسته‌یی صلح‌آمیز نیست.
جان هاتون John Hutton در بحرین گفت: به نظر می‌رسد، رژیم ایران تنها رژیمی است كه نمی‌خواهد مناقشه هسته‌ای خود را از طریق گفتگو حل كند.