شنبه، آذر ۰۳، ۱۳۸۶

یادداشت هفته.


یادداشت هفته.

طرح موسوم به "ارتقاع امنیت اجتماعی" که از اردیبهشت سال جاری در سراسر کشور شروع شده است تا کنون باعث و بانی دستگیری 4800 نفر فقط در رابطه با اجرای طرح مبارزه با "اراذل و اوباش" گشته است. رژیم پوسیدهُ آخوندی پاسداری"، با بکارگیری کلیهُ نیروهای سرکوبگرش و کلیهُ شیوه های سرکوب و ترور در کوچه و بازار به کمین مردم بی گناه نشسته و با انواع و اقسام ترفندها و صرفاُ به دلیل نوع پوشش، نوع اصلاح موی سر، بالا بودن روسری زنان، کوتاه بودن شلوار، پوشیدن مانتوی تنگ، پوشیدن پیراهن آستین کوتاه، و یا هر موضوع دیگری که رژیم پلید آخوندی پاسداری از آن وحشت دارد و هراسان است دست به بگیر و ببند های مردم بی گناه میزند. سی سال است که این پدیدهُ خمینی ساخته بلای جان مردممان شده است و روز و شب از آنها قربانی میگیرد. رژیم پلید با براه انداختن انواع و اقسام سیستمهای پلیسی و گشتهای رسمی و علنی، مانند "پلیس امنیت اخلاقی"، دست به بگیر و ببند میزند. از جملهُ کسانی که در طول این مدت دستگیر شده اند 50 تن به اعدام و 1500 نفر به زندانهای طویل المدت محکوم شده اند. 240 نوجوان در بین این قربانیان دیده میشوند. این ارگانهای پلیسی، بسیجی، پاسداری رژیم دمار از حال و روز مردممان در آورده است و آنها بطور مستمر در کوچه و بازار مورد تهدید میباشند. هیچ جایی امن برای گشت و گذار و تفریح نیست، هیچ حرکتی نیست که مورد تجسس و کنترل انواع و اقسام شبکه های پلیسی و بسیجی، پاسداری واقع نگردد. سلب امنیت اجتماعی مردممان از این تبه کاران پلید موضوع جدیدی نیست و مردم از بکارگیری هر شیوه ای برای مبارزه با این معضل به هر کاری مبادرت میکنند. میهن در زنجیرمان تنها کشور در سراسر دنیا میباشد که مردم را بدلیل خمینی ساختهُ "اراذل و اوباش"، به اعدام و زندان طویل المدت محکوم مینماید. سران رژیم پلید پشت سر هم اعلام میکنند که این طرح های سرکوب و تجسس هیچ وقت متوقف نخواهند شد و بطور مستمر ادامه خواهد داشت. معلوم نیست که در روز ها و هفته و ماههای آینده دیگر چه تعداد از مردممان بدلایل خمینی ساختهُ "اراذل و اوباش"، طرح "مبارزه با بد حجابی"، طرح "ارتقاع امنیت اجتماعی"، و هزاران هزار طرح و پدیدهُ خلق الساعهُ خمینی ساخته دستگیر، شکنجه و اعدام خواهند گشت. آیندهُ روشن فقط و فقط با نفی تمامیت این رژیم و با برچیدن کلیهُ ارگانها و سیستمهای پاسداری، بسیجی، پلیسی آن امکان پذیر میباشد. تنها راه رهایی مردممان از دست این رژیم پلید جنگی سرتاسری و بسیج نیروهای انقلابی به صحنهُ نبرد رو در رو با این رژیم پلید میباشد و بس. هیچ راه گریزی را نباید برای این رژیم خون و جنون و جنایت باقی گذاشت.

محمد طحانی

ایران زمین


Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com
http://mu.tahani.googlepages.com/

سه‌شنبه، آبان ۲۲، ۱۳۸۶

دلایل زوزه های آخوند عبدالذلیل، مهرهُ وزارت اطلاعات در سپاه 9 بدر برای چیست؟!


دلایل زوزه های آخوند عبدالذلیل، مهرهُ وزارت اطلاعات در سپاه 9 بدر برای چیست؟!

پس از موضع گیری های طارق الهاشمی و ایاد علاوی در رابطه با ادامهُ حضور شیرزنان و کوهمردان شهر اشرف این نوچه وزارت اطلاعات آخوندی، آنهم هنگامیکه در نزد ولی نعمت فشل و چلاغش در بیت جماران به زوزه های شبانه افتاده جای بسی تفکر و اندیشه دارد!

این مزدور که با تأسیس رژیم ضد بشری آخوندی پاسداری به یکی از نوچه های وزارت اطلاعات آخوندی، پاسداری در آمد و سپس بر سر سفرهُ غارت و چپاول آخوندی، پاسداری سفرهُ درس آموزی برای یادگیری شیوه های ترور، انفجار، سر بنیست کردن، هرزه درایی، پاچه ورمالیدگی، تعلیمات ایدئو لوژیکی تروریستهای وابسته مجلس اعلای انقلاب اسلامی و سپاه 9 بدر در کلیهُ کشورهای خارجی و جذب آنها، بکار گیری آنها برای ترور و تعقیب و مراقبت و شناسایی نیروهای مقاومت ایرانی مستقر در عراق بویژه هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت در زمانی که قرارگاهها و پایگاههایشان در مناطق مختلف در عراق فعال بوده و به عملیات علیه رژیم ضد بشری در مناطق مرزی ایران و عراق مینمود شبکه های آخوندی، پاسداری، گشتاپویی در سر تاسر اروپا و آمریکا با کمک از نوچه های پاسداری، آخوندی از عوامل پناهندهُ عراقی در این کشورها نمود. آخوند جلاد و سر دستهُ تشکیل دهندهُ این ارگان آخوندی تروریستی هاشمی شاهرودی بوزینه ای است که در تشکیل این دو ارگان ترور و جنایت در عراق و کلیهُ کشورهای اروپایی و آمریکایی و اقدام به تشکیل شبکه های جاسوسی و شناسایی و تیمهای ترور در برون مرز ها میباشد. در تاریخ جولای 1995 در محلهِ ریچاردسون، دالاس تگزاس، آمریکا در ساعت 12.30 نیمه شب حین باز گشت از محل کار به منزل در کمین این تروریسها افتادم و بزدلانه ماشین مرا در منطقه ای که خالی از اسکان بود را به گلوله بسته و سپس فرار نمودند! پیگیریهای بعدی بدلیل عدم امکانات تجسسی و عدم کمک پلیس به نتیجه ای نرسید! این مزدوران در طول چند هفته با کمک از پناهندگان عراقی وابسته به مجلس اعلای انقلاب اسلامی، وابستگان به سپاه 9 بدر، کردهای عراقی، سیکهای هندی، که عموماُجیره خوار آخوند ها هستند با تعقیب و مراقبت محل سکونت مرا پیدا نمودند و سپس در مسیر خانه به کمین نشستند. این فقط تنها نمونه نبود انبوهی عملیات ایذایی در محل کار و سکونتم برایم بوجود آمد و مجبور به تعویض کار و محل سکونت شدم. ولی این بسنده نبود و در محل سکونت و کار جدید نیز به عملیات ایذایی تخریبی خود ادامه دادند. فروکردن میخ به لاستیک ماشین، شکستن پنجرهُ ماشین و قرار دادن مواد مخدر در قالب سیگار و توتون، ریختن ته شیگار در بالکن خانه، اقدام به ورود در شب برای تهدید و ایجاد رعب و و حشت، به بالکن خانه، فرو کردن سوزن و میخ به قفل درب منزل و قفل ماشین، پنچر کردن لاستیک ماشین و هزاران نمونهُ عملیات ایذایی دیگر از جمله اقدامات این سر انگشتان ترور و جنایت در برون مرز ها میباشد. این شیوه هایشان سپس به استفاده از کلیهُ سیستمهای کنترل افکار، سلاح حای مخرب برای اعصاب، سلاح های بیولوژیک در اروپا و آمریکا تبدیل گشت و یک شبکهُ جهانی برای ترور براه انداختند. از ژوئن 1996 تا کنون در لندن از بهرهُ مورد هدف واقع شدن از این سلاح ها بی بهره نمانده ام و در لندن "گلولهُ شلیک شده به من در دالاس را به کف پایم فرو میکنند!!؟؟ کلیهُ شبکه های سات لایت و کامپیوتری مرا مورد هدف قرار میدهند که از جنایاتشان در انگلیس و آمریکا در وبلاگهایم ننویسم؟؟!! شبکهُ "ام آی فایو"، "ام آی سیکس" و "اسکاتلند یارد انگلیس"، با تصمیم آقای تونی بلر، شبکه های جاسوسی آمریکا "سی آی ا"، "اف بی آی، منبع اصلی کسب اطلاعات این کثافت زاده ها بر علیه هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت گشت، این شغالان سپس با تنقیهُ اطلاعات ساخته شدهُ وزارت اطلاعات آخوندی، پاسداری اقدام به تحریک رهبران آمریکا "آقای بوش" ، "آقای تونلی بلر" نخست وزیر انگلستان نمودند تا زمینهُ جنگ با عراق را براه بیاندازند.! و مو فق هم شدند!.

شرح اقدامات تروریستی و تصفیهُ نیروهای مترقی در عراق پس از به حاکمیت رسیدن این بوزینه گان مفصل است و در این مقصود نیست. هدف این است که درست در مقطعی که سرانگشتان ترور و جنایت رژیم در آمریکا و همنام با این ارگانهای ترور این آخوندک های اطلاعات ساختهُ عراقی در لیست تروریستی میرود، حتی از تماشای من به کانال تلویزیونی صدای آمریکا هم و حشت دارند و مرا از تماشای آن به مانند سیمای آزادی محروم مینماید؟؟!!

دخالتهای این سرانگشتان رژیم در ترورهای روزانه در عراق زبان زد عام و خاص شده است. روزانه صفحات روزنامه ها به این عملیات تروریستشان اختصاص پیدا میکند. تغذیهُ تسلیحاتی اطلاعاتی آنها از رژیم آخوند نشان بدیعی و مستمر میباشد. کلیهُ نیروهای مترقی عراقی به عوامل ترور بودن این آخوند ها و پاسدارهای عراقی به ارگانهای مترقی و برجسته شکایت کرده اند تا آنها را از صحنهُ سیاسی عراق حذف نموده و به نزد اربابانشان در ایران آخوند زده روانه نمایند. و سپس این ماییم که در آخرین مرحلهُ جنگ سرنگونیمان این آخوند های دجال و پاسدارنشان را ازصحنهُ گیتی جارو خواهیم نمود. آنروز دیر نیست.

محمد طحانی

ایران زمین
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com
http://mu.tahani.googlepages.com/

پنجشنبه، آبان ۱۷، ۱۳۸۶

جلسهُ کنفرانس مطبوعاتی در پارلمان انگلستان.


جلسهُ کنفرانس مطبوعاتی در پارلمان انگلستان.

امروز 8 نوامبر در جلسه ای در یکی از سالن های متعلق به پارلمان انگلستان در رابطه با قرار گرفتن نیروی قدس موسوم به سپاه پاسداران رژیم ضد اسلامی، وزارت دفاع و پشتیبانی رژیم و بیش از 20 نهاد نظامی و مالی به خاطر تکثیر سلاح کشتار جمعی و حمایت از تروریسم، در لیست تروریستی آمریکا، نمایندگان پارلمان انگلستان آقای برایان بینلی و لرد آلتون با حضور آقای حسین عابدینی از اعضاء کمیسیون خارجهُ شورای ملی مقاومت ایران حضور یافته و پیرامون عملکردهای تروریستی و اقدام مقتضی برای پیگیری در لیست قرار دادن این ارگانهای ترور در اتحادیهُ اروپا و کلیهُ کشورهای آن بحث و تبادل نظر نمودند. ابتدا آقای برایان بینلی به بحث پیرامون این موضوع پرداخت و اظهار داشت که به مسؤلین مربوطه در سطح کشورهای اروپایی بویژه رهبران کشور پرتقال به دلیل رهبری اتحادیهُ اروپا در مقطع کنونی بحث و تبادل نظر ومراتب گزارش شده است. سپس لرد وادینگتون پیرامون پیگیریهای قرار دادن سرانگشتان ترور رژیم در لیست تروریستی از طرف اتحادیهُ اروپا و کشورهای تابعه شروع به سخنرانی نمود و دلایل خود را در این زمینه توضیح داد. ایشان اضافه نمود که طیف وسیعی از نمایندگان و لردهای اعضاء هر دو پارلمان "هوس آو لرد و هوس آو کامنس"، بطور گسترده از این قضیه حمایت نموده و لیست نهایی به همراه اطلاعیهُ مطبوعاتیشان در دست تهیه و تنظیم میباشد.

در ادامهُ جلسه آقای حسین عابدینی از اعضاء کمیسیون خارجهُ شورای ملی مقاومت ایران در انگلستان شروع به شرح و توضیح شبکه های تروریستی نیروی موسوم به قدس سپاه پاسداران و قرارگاهها و پایگاههای آن در داخل و در نوار مرزی ایران و عراق و مقرهای آن در داخل خاک عراق "العماره" همراه با اسناد ویدیویی تشریح نمود. در این زمینه لیست کلیهُ فرماندهان و سران این سپاه، کروکی شبکهُ سلسله مراتب فرماندهی آنها، کروکی قرارگاه هاو پادگانهایشان، کروکی محدوده های عملیاتی و طرح های عملیاتی آنها در برون مرز، شبکه های تاُمین مالی آنها در اروپا و خاورمیانه، شبکه های پوش امنیتی آنها در زیر چتر ارگانها و تاُ سیسات تجاری و اقتصادی در برون مرز، سیستمهای ارتباطی آنها با یکدیگر و کروکی مراکز استقرار دفاتر و پادگانهایشان در تهران، مرکز، را تشریح نمود و عملکردهای تروریستی آنها را در سطح خاورمیانه و آسیا و اروپا تشریح نمود.

این جلسه با پرسش و پاسخ در رابطه با اطلاعات ارائه شده از طرف دفتر نمایندگی شورای ملی مقاومت در انگلستان ادامه یافت و خبرنگاران مستقر در جلسه فیلم و گزارش تهیه و مخابره نمودند.

م طحا نی
Mo.Tahani@googlemail.com

تبریک برای صدورفرمان دستگیری سران رژیم تروریستی جمهوری ضد اسلامی آخوندی، پاسداری، توسط پلیس انترپل .


تبریک برای صدورفرمان دستگیری سران رژیم تروریستی جمهوری ضد اسلامی آخوندی، پاسداری، توسط پلیس انترپل .


نمایندگان 145 کشور عضو پلیس بین الملل، "انترپل" در کنگرهُ خود در مراکش درخواست سران رژیم ترور و وحشت آخوندی پاسداری ایران را برای لغو پیگیری سران دست اندر کار در جریان بمب گذاری آرژانتین که یک ساختمان 7 طبقهُ متعلق به کلیمیان را در ژوئیهُ 1994 در آرژانتین را منفجر کرده اند و تحت تعقیب پلیس انترپل بودند را رد نمود وصدور تعقیب و دستگیری این مسؤلین انفجار را تأیید و در دستور کار پلیس انترپل قراردادند. هشدار قرمز برای سران تروریست بین المللی که از بدو به قدرت رسیدنشان تا کنون بجز عملیات تروریستیشان در عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان، 450 عمل تروریستی و انفجار اماکن و مراکز عمومی در سرتاسر دنیا نموده اند، برای اولین بار فقط در اینمورد انفجار "بوئنس آیرس آرژانتین" نیست که "حکم جنایت علیه بشریت" به سران رژیم تروریست صادر کن و بمب گذار صادر میشود. سایر اعمال تروریستی این سرانگشتان ترور و جنایت در سرتاسر جهان توانسته اند که از مجازات فرار کنند، ولی "مشت نمونهُ خروار است" مثلی است که به این تروریستهای جهانی قابل استفاده میباشد، اثرانگشتهای این جانیان ضدبشر جایی در جهان نیست که خون بیگناهانی را به زمین نریخته باشد! هیچ کشوری را پیدا نمیکنید که بمبهای قابل حمل با افراد انتحاری اسلامی، انفجار ساختمانها، انفجار اتوموبیلهای انفجاری، ترور با کمین و بازکردن رگبارگلوله، قراردادن بمب در مسیر تردد، و کلیهُ شیوه هایی که به عقل سرانگشتان صدور تروریست این رژیم پلید میرسید و از مغز پلید این جانیان تراوش کرده است را در کل جهان نتوان یافت. فهم درک ضدبشری و ایده های طراحی شیوه های ترور و ایجاد انفجار و نمونه های چگونگی انجام اینگونه عملیات در سطح جهانی زبان زد همه است و این رژیم در بکارگیری پست ترین اقشار اجتماعی از میان گروههای مذهبی در سرتاسر دنیا برای طرح ترور ید طولایی دارد، نمونه هایی که فقط در رابطه با اعضاء سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضاء شورای ملی مقاومت در کشورهای اروپایی بکاربرده است، و نحوهُ بکارگیری شبکهُ پلیس و شبکه های جاسوسی کشورهای مطبوع و فرار از صحنه پس از ارتکاب جرم قابل بحث است و این عملشان باعث گشته که کلیهُ پیگیریهای مجاهدین و شورا و حامیانشان به نتیجهُ مثبتی برای تحت تعقیب قرار دادن مستقیم بین المللی این سرانگشتان ترور و جنایت مؤثر واقع نگردد! بیدلیل نیست که بیش از 450 عمل تروریستی این رژیم آخوندی پاسداری در طول حاکمیت این پلید ترین و مخوف ترین سیستم گشتاپویی حاکم بر ایران تا کنون نتوانسته است که بروی میز محاکمهُ جهانی و قابل پیگیری توسط پلیس انترپل در سطح جهانی گردد! تحت تعقیب قرار گرفتن سرانگشتان ترور در این مقطع قابل تأمل بسیار است و باید که سایر اقلام ترور این رژیم را به روی میز محاکمه آورد و جهان را به تصمیم گیری در این زمینه وصدور حکم دستگیری سران تروریستی این رژیم پلید آخوندی پاسداری فراخواند، باید که خون به ناحق ریخته شدهُ دکتر کاظم رجوی، محمدحسین نقدی، علی اکبر قربانی، زهرا رجبی، و دهها مجروح عملیات تروریستی از مجاهدین و شورا، سران حزب دمکرات کردستان ایران، فریدون فرخزاد و سایر کسانی که در دیار غربت خونشان توسط این پلیدان برزمین ریخت را بگیریم و سرانگشتان این تروریست صادر کن ها رابه پای میز محاکمهُ جهانی بکشیم و از این شیوه میتوانیم ریش و ریشهُ این غدهُ چرکین تروریسم جهانی که از بدو تأسیس این رژیم پلید آخوندی پاسداری نزج گرفته است را از روی نقشهُ جهان پاک کنیم. این رژیم و سران پلید آن پس از اینکه در ایران قدرت را قبضه کردند کلیهُ نیروهای ارتجاعی و عقب ماندهُ مذهبی اعم از مسلمان، "از انواع و اقسام آنها"، در سطحی دیگر از مسیحیها، سیکهای هند ...، به شکل گسترده ای بکار گرفت و از میان آنها شبکه های جاسوسی، اطلاعاتی، ترور و تخریب را در سرتاسر جهان براه انداخت! همه را با وعدهُ رسیدن به بهشت! بکارگرفت و در این زمینه از هیچ جنایت و دنائتی کوتاهی ننمود! آثار بمبگذاریی از قبیل بوئنس آیرس آرژانتین، خبر در عربستان سعودی، انفجار هواپیمای های آمریکایی، به آتش کشیدن زوار در مراسم حج در کعبه، با اموال و داراییهایشان، آدمربایی های گسترده از نیروهای انقلابی و مترقی در عراق پس از تسلط نیروهای ارتجاعی و واپس گرای دست نشانده اش که عموماُ به شکل ربودن و مثله نمودن، به رگبار بستن، قرار دادن بسته های انفجاری در مسیر تردد، ترور های کور و شبانه، ترور با سلاحهای سرد از جمله قمه، چاقو، ساطور و سایر انواع ابزار قتاله کوتاهی ننمود و در هر نفر آثاری از ترقی و مردم گرایی میبیند را میکشد و میسوزاند و خاکستر میکند! تمامی سرانگشتان و شبکه های ترور و جنایت، تمامی تجارب در زمینهُ ترور و بمب گذاری خود در فلسطین، لبنان، سوریه، افغانستان و پاکستان و سایر بلاد رابه عراق روانه نمود و کلیهُ شیوه های تجربه نمودهُ خود را در سرتاسر جهان به خدمت گرفت و شبکه های ترور و جنایت و آدمرباییهایش و باجگیریهایش را در عراق پس از تسلط عوامل خودش بکار گرفت و تا توانست کشت و سوخت و سوزاند و مثله نمود. باید که پس از آرژانتین به سراغ سرانگشتان ترور این رژیم در سایر کشورهای خاورمیانه و اروپایی برویم و تمامی اسناد جنایاتشان را بروی میز آورده و دنیای آزاد را نسبت به آن آگاه نماییم و خواهان برچیدن تمام عیار و کل این نظام و سیستمهای حامیش در تمام نقاط دنیا گردیم و در این راه از هیچ چیز کوتاهی ننماییم. باشد که به زودی زود تمام هست و نیست این پدیدهُ شوم و پلید جهانی که متاُسفانه منشاء آن ملاها و پاسدارهای حاکم بر کشور شیر و خورشیدمان هستند را از صحنهُ گیتی جارو نماییم. بامید آن روز که بیشک دیر نیست. و همگی به آن چشم دوخته ایم.


محمد طحانی


ایرانزمین
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/

دوشنبه، آبان ۱۴، ۱۳۸۶

برخورد دولت و ارتش آمریکا در مورد انبارهای سلاح و مهمات کشف شدهُ متعلق به "نیروی قدس سپاه پاسداران" در عراق چه خواهد بود؟!


برخورد دولت و ارتش آمریکا در مورد انبارهای سلاح و مهمات کشف شدهُ متعلق به "نیروی قدس سپاه پاسداران" در عراق چه خواهد بود؟!


ژنرال ریموند اودیرنو جانشین فرماندهُ نیروهای چند ملیتی در عراق در کنفرانس مطبوعاتی روزانهُ خود در تاریخ 13 آبان 1386 در پنتاگون، در پاسخ به سوال خبرنگار لس آنجلس تامیز آمریکا مبنی بر اینکه « "آيا شما سندي در دست داريد كه نشان دهد رژيم ايران حمايت خود از برخي از شبه‌نظاميان را كاهش داده باشد" گفت: همين هفته گذشته بود كه ما انبار بزرگي از بمبهاي كنارجاده‌ييِ رژيم ايران را پيدا كرديم كه در نوع خود, بزرگترينِ انبار بود. چندي پيش نيز انباري از موشكها و موشك‌اندازها را يافتيم كه نسبتاً نو و جديد هستند. بنابراين نمي توان گفت كه حمايت رژيم ايران از شبه‌نظاميان و ارسال سلاح براي ان كاهش پيدا كرده است . » آیا این دلیل واضح و روشن نیز نتوانسته هنوز چشم و گوش دولتمردان و مسؤلین سیاسی و نظامی آمریکا را باز نماید تا پس از گذشت 4 سال از تسلط بر عراق به این حرف مقاومت خونبارمان برسند که "وزارت اطلاعات رژیم ضد بشری خمینی، بزرگترین ابرقدرت جهان را با اطلاعات دروغ خود فریب داد و وادار به حمله به عراق نمود"!؟ و "نیروی قدس سپاه پاسداران" اصلی ترین عامل صدور "بمبهای کنارجاده ای ضد زره به عراق هست"؟! و مزدوران عراقی رژیم "اعم از عوامل شیعه و سنی" با دریافت انبوه امکانات مالی تسلیحاتی از رژیم ضدبشری خمینی به کمین کسانی که عامل به قدرت رسیدنشان در عراق، "نیروهای آمریکایی و نیروهای چند ملیتی"، شده اند را با انواع و اقسام جدیدترین سلاحهای دریافتی از سوی "نیروی قدس سپاه پاسداران"، در کنار جاده ها "با بمبهای کنار جاده ای ضد زره"، در شهر ها و میادین و کوچه و بازار "با تروریستهای شهادت طلب و انتحاری اسلامی"، و یا با "کامیونهای پر از مواد انفجاری"، به کمین میاندازند و در این بین خشک و تر، بی گناه و با گناه را با هم به یک چوب میسوزانند و منفجر مینمایند و خاکستر میکنند؟!


این عوامل بمب گذار و شهادت طلبهای انتحاری اسلامی امروز در عراق، همان کسانی بودند که با تنقیهُ اطلاعات صادره از وزارت اطلاعات رژیم آخوندی از اینکه "سلاح های اتمی و شیمیایی صدام حسین در پایگاه ها و قرارگاههای مجاهدین مخفی شده است"!، "مجاهدین با حفر کانالهای زیر زمینی سلاح های بیولوژیک صدام حسین را در قرارگاهایشان مخفی کرده اند"! به رهبران آمریکایی، آنها را مجبور به بمباران قرارگاههای مجاهدین در کلیهُ مناطق موجود در عراق نمودند!؟ مگر این نبود که نقشه و اطلاعات دقیق کلیهُ قرارگاههای بمباران شدهُ مجاهدین با آمار نفرات و تسلیحات موجود در هر قرارگاه توسط همین نیروهای ارتجاعی اسلامی عراقی وابسته به رژیم آخوندی، پاسداری، تروریست پرور رژیم جهل و جنایت عامل اصلی بمبارانهای دقیق و مستمر نیروهای چند ملیتی و بخصوص آمریکا و انگلیس بود؟! مگر این نیست که در هر شبانه روز هر قرارگاه مجاهدین بیش از هزاران بار توسط نیروهای شما بمباران گشت؟! مگر این نیست که بیش از پنجاه تن از اعضای سازمان مجاهدین در اثر بمبارانهای مستمر شما و با دستور مستقیم آخوندها و پاسداران حاکم بر ایران در قرارگاه هایشان به شهادت رسیدند؟! مگر این نیست میلیونها دلار خسارات مالی به ساختمانها و تأسیسات و تجهیزات نظامی قرارگاههای مجاهدین در اثر بمبارانهای شما بوجود آمد؟! و مگر این نیست که هنوز هم پس از گذشت چند سال این خرابیها ترمیم و مرمت و جبران نشده است؟!


چطوره که هر روزه با انبوهی از نیروهای "پاسدار تروریست صادراتی"، "انبارهای بمبهای کنار جاده ای"، "انبارهای موشک ها و موشک اندازهای مخفی شده" در سرتاسر عراق برخورد میکنید و پیدا مینمایید ولی باز هم دست به اقدام دقیق و عمل واقعی برای رفع این اصلی ترین معضل و عامل ترور نیروهای خودتان و مردم بیگناه عراق نمیزنید؟! چطوره که هنوز پس از سی سال به این حرف مقاومت خونبارمان نرسیده اید که "صدور بنیادگرایی به خارج از مرزهای ایران توسط رژیم تروریست پرور اسلامی ایران کل جهان را به چالش میطلبد"؟! چرا هنوز هم پس از 4 سال به این حرف خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیدهُ مقاومت که گفت "صدور بنیادگرایی رژیم به عراق و دخالتهایش در عراق صد بار از پروژه اتمی این رژیم خطرناکتر است"؟! ایقان نیاورده اید؟! پس کی و کجا و چگونه میخواهید با این پدیدهُ شوم صدور ارتجاع و بنیادگرایی اسلامی به عراق، افغانستان، فلسطین، لبنان، سوریه، پاکستان، بنگلادش و سایر ممالک مسلمان و غیر مسلمان دنیا مقابلهُ در خور و لازم و اصولی را بنمایید!؟ تا بکی میخواهید شاهد بزمین ریخته شدن خونهای بیگناهانی که در سرتاسر دنیا قربانی روزانهُ این پاسدار تروریستهای اسلامی صادراتی از ایران آخوندزده هستند باشید؟! مگر دیگر جایی در دنیا باقی مانده است که پاسدار تروریستهای انتحاری اسلامی صادره از سوی آخوندها و پاسداران حاکم بر ایران قدم به آن نگذاشته و رد پایی از سرانگشتان ترور و جنایت خود را بجا نگداشته باشند؟! و بمبی را در آن منفجر نکرده و خون بیگناهانی را به زمین نریخته باشند؟! سی سال شما تماشاگر و بعضاُ در قضیهُ "عراق و افغانستان و فلسطین و لبنان، آتش بیار معرکهُ این پاسدار تروریستهای اسلامی و تأمین کنندهُ سلاح و مهمات قاچاق شده از کشور خودتان به این شهادت طلبهای انتحاری اسلامی و پاسدار تروریست بوده اید"! حال شما باید که تا دیر نشده دست به اقدامی جدی و عملی برای برداشتن این معضل صدور پاسدار تروریست اسلامی به برون مرزهای ایران آخوند زده بزنید و در این بین کلیهُ نیروهای ملی مردمی و انقلابی ایران، کشورهای مترقی آمریکایی، اروپایی در کنار و پشت سر شما خواهند بود. حاشا که دیگر مثل رئیس جمهور اسبقتان آقای بیل کلینتون "آخوند و پاسدار مدره"؟! در داخل "حاکمیت آخوندی، پاسداری" ایران برای مقاومت خونبارمان و مردم در زنجیرمان پس از سی سال مقاومت پیدا نفرمایید؟! تا کنون هرچه در مقابل این سفاکترین و شقی ترین نوع حاکمیت ترور و وحشت زیر نام، اسلام! و انقلاب! و مردم!، بای داده اید و مخلصی نموده اید برای مقاومت و مردممان کافیست. لطفاُ بیش از این از این الطاف را نصیب ما و مقاومتمان نفرمایید. خود چارهُ خود نمایید، درمان، همان شما را بس.


محمد طحانی

ایران زمین
Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/

یکشنبه، آبان ۱۳، ۱۳۸۶

Tell me why? به من بگو چرا؟

به من بگو چرا؟ ترانهُ انگلیسی از یک خوانندهُ جوان.
Tell me why?یاد داشت هفته.


یاد داشت هفته.

شکل گیری گستردهُ جنبش دانشجویی و اعتراضات پی در پی آنان بر علیه رژیم ضد بشری آخوندی لرزه بر ارکان نظام ملا ها انداخته است.اعتراضات و خیزشهای پی در پی و مستمر دانشجویان در دانشگاه های پلی تکنیک، علامه طباطبائی، صنعتی شریف، دانشگاه تهران، دانشگاه جندی شاپور اهواز و دیگر دانشگاه های ایران باعث گشت که پاسدار هزار تیر به اعتراضات آنها اذعان نماید و خواهان آتش بس از طرف آنها گردد. بدون کمترین اغماض این جنبش به شکل آتش زیر خاکستر میباشد و در هر مقطع زمانی مشخص گر میگیرد و تمامیت این رژیم پلید و ضد بشری را به سخره میگیرد. رژیم ضد بشری از این خیزشها شدیداُ هراسان است و آنرا ناقض بقای خود میداند و به همین منظور است که تمام دار و ندار و جملهُ بسیجیها، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعاتیها و چاقو کشان، اسیدپاشان و لباس شخصیهایش را برای مقابله با آنان بسیج مینماید تا شاید بتواند قیامشان را کنترل وسرکوب نماید. انجمن اسلامیهای رژیم هم که در برخورد عوامل وزارت اطلاعات رژیم با دانشجویان دیگر خط ولی فقیه یکشبه را نمیخوانند و درصفوف اعتراضی دانشجویان مبارز و انقلابی نقش بی طرف و منتقد رژیم را عمل میکنند نیز برای رژیم عافت ناگزیر دیگری گشته است و آخوندها و وزارت اطلاعاتیهایشان از این همبستگی کلیهُ صفوف دانشجوئی هراسان و لرزان میباشند و خوب میدانند که این جنبش میتواند ریش و ریشهُ این رژیم ضد خلقی را بسوزاند و خاکستر نماید. حمایتهای گستردهُ مردمی از جنبش دانشجویی نیز شکل جدید و تازه ای به خود گرفته است و مردم دیگر ناظر و تماشاگر جنگ دانشجویان با رژیم ضد خلقی نیستند و در تمامی موارد وارد صحنهُ نبرد گشته و پابپای دانشجویان دلیر با سرانگشتان جرم و جنایت رژیم درگیر میشوند و دانشجویان را در هیچ حالتی تنها نمیگذارند. این همبستگی به شکلی از اشکال مبارزهُ متشکل و انقلابی و سرتاسری تبدیل خواهد گشت و کلیهُ توده های مخالف رژیم ملاها را به میدان نبرد خواهد آورد و سازماندهی و متشکلشان خواهد نمود و زمینهُ یک قیام گسترده و سرتاسری و متشکل را بوجود خواهد آورد و سپس در پی این قیامهای سرتاسری و متشکل است که این رژیم جارو خواهد شد. این آرزوی سی سالهُ مردم در زنجیرمان است و دیر وزود دارد ولی سوخت و سوز ندارد. بامید آن روز روز شماری میکنیم و بانتظار آن روز، نبردهای دانشجویی را در سطحی وسیع و شایان توجه بازتاب میدهیم تا جهان را به حمایت از این انقلاب برانگیزانیم.

محمد طحانی

ایران زمین


Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com

شنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۶

چرا کشورهای 5+1 در برخورد قاطع با "آخوند اتمی آینده" این پا آن پا میکنند؟!


چرا کشورهای 5+1 در برخورد قاطع با "آخوند اتمی آینده" این پا آن پا میکنند؟!

روز جمعهُ گذشته 5 کشور قدرتمند جهان و آلمان جلسه ای را در وزارت امورخارجهُ انگلیس برگزار نمودند تا برای برقراری تحریمهای شدیدتر و جدید بر علیه رژیم ضد بشری خمینی تصمیم گیری نمایند. این سومین دور برقراری تحریم های جدی بر علیه برنامه های اتمی ایران آخوتدی میباشد. و ادامهُ تصمیم گیری به هفتهُ آینده و رسیدن گزارش خاویر سولانا و البرادعی رئیس کمیسیون انرژی اتمی موکول کشت. هر شش کشور در تصمیم خود برای برقرای طرح تحریمهای جدید بر علیه آخوندها دچار تزلزل و دوگانگی میباشند و سالیان سال است که برای برخورد قاطع با این رژیم یاغی و تروریست پرور دچار دودلی و این پا به آن پا کردن هستند. از صدور تروریست و ارتجاع خلص اسلامی به کشورهای منطقه و جهان توسط این رژیم ضدبشری هراسانند و زمینه را برای صدور امواج گستردهُ تروریست به کشورهایشان فراهم نموده و قدرت و توانایی برخوردی قاطع و همه جانبه با این امواج ترور و وحشت به دنیا توسط این رژیم ضدبشری را از دست داده اند. بیدلیل نیست که این رژیم پلید تمام نیرو و هم و غم خود را برای دست یابی به بمب اتم برای بقای خود و تکثیر بمب اتم به کشورهای مرتجع جهان به هر دری میزند که از غافلهِ کشورهای دارای انرژی اتمی و بمب اتم عقب نماند. در ایران با اختصاص دادن انبوهی امکانات مالی و تشکیل و راه اندازی سایتهای گستردهُ اتمی علنی و مخفی و بکارگیری اطلاعاتی که از طریق مهندسین اتمی شوروی متلاشی شده و مهندسین اتمی پاکستان و چین و با راه اندازی انبوهی کانالهای زیر زمینی مخفی در جاهای مختلف ایران اقدام به راه اندازی سیستمهای دستیابی به بمب اتم نموده است.

حرف اول و سؤال اساسی مردم در زنجیر ایران این است که "ما آخوند اتمی را نمیخواهیم"، "ما از دستیابی آخوندها به بمب اتم هراسانیم و امنیت خود را در خطر میبینیم"، "آخوند بدون اتم سرتاسر دنیا را به صحنهُ ترور و وحشت تبدیل کرده است وای به روزی که به اتم دست یابد!"، "امنیت و سلامت ما در دسترسی این آخوندها به بمب اتم در تهدید قرار گرفتن در مقابل امواج تشعشع یافته از این نیروگاه ها در شرایط بروز سانحه در خطر میدانیم"، "به هیچ عنوان نمیخواهیم که آخوند اتمی داشته باشیم"، کشورهای مترقی جهان و رهبران این کشورها باید شرایط مردم ایران را در مبارزه بر علیه "آخوند اتمی" درک نمایند و با سریعترین و جدی ترین شکل ممکن در دستیابی این پلیدان به بمب اتم جلوگیری نمایند. تا فرصت از دست نرفته از هیچ اقدام عاجل بر علیه این تروریست پرورها و صادر کنندگان تروریست به دنیا جلوگیری نمایید. سران ترور و وحشت جهانی را در لانه هایشان به کمین بیندازید و آنان را به سزای اعمال صدور ترور و وحشت به جهان به اشد مجازات برسانید. فراموش نکنید که این رژیم پلید و تروریست پرور بدون داشتن بمب اتم و بدون در نظر گرفتن آمار عملیات تروریستیشان در عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین چهار صد و پنجاه عمل تروریستی در سطح جهانی داشته است! پس وای به روزی که این سرانگشتان ترور و وحشت به بمب اتم دست یابند! آن وقت است که تمام دنیا و کشورهای جهان را به چالش طلبیده و نیروهای انتحاری و شهادت طلب خود را با بمب اتم به این کشورها سرازیر نمایند تا بنا به گفتهُ امام دجالشان "دنیا را از شر شیاطین و منافقین و معاندین اسلام" پاک نماید! آنوقت هیچ کس در هیچ شرایطی و در هیچ کجا امنیت و آرامش نخواهد داشت و در کل جهان این رژیم پلید امنیت و سلامت را به سخره خواهد گرفت. ترس از تلافی و اقدامات تروریستی این رژیم پلید بس است و جواب دقیق و واقعی به این رژیم برخورد سریع و قاطع و دقیق میباشد. تا دیر نشده با اقداماتی قاطع با این رژیم تروریست پرور به مقابله برخیزید و آنان را در خانه هایشان به کمین بیاندازید و به سزای اعمال تروریستی و جنگ طلبیشان برسانید. همین حالا دست بکار شوید، فردا خیلی دیر خواهد بود. بهوش و بگوش تا دیر نکنید.

محمد طحانی

ایران زمین

Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com

جمعه، آبان ۱۱، ۱۳۸۶

خروش ایرانیان هوادار مجاهدین خلق ایران در لندن همزمان با تشکیل کنفرانس 5+1خروش ایرانیان هوادار مجاهدین خلق ایران در لندن بر علیه ابقای سازمان مجاهدین خلق ایران در لیست تروریستی.

امروز 11 آذر هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت در لندن در مقابل دفتر وزارت امور خارجهُ انگلیس یک تظاهرات پر شوری برگذار نمودند. در شروع تظاهرات در ساعت 10.30 بامداد خبرنگاران و روزنامه نویسان و گزارشگرهای تلویزیونی مختلفی از شبکه های تلویزیونی بی بی سی، آی تی وی و الجزیره و..... اقدام به تهیه عکس و گزارش از تظاهرات هوداران مجاهدین در مقابل دفتر وزارت امور خارجهُ انگلستان نمودند. خروش "مرگ بر رژیم ضد بشری جمهوری اسلامی"، "مرگ بر احمدی نژاد"، ما خواهان حذف نام سازمان مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی هستیم"، "از رژیم تروریستی ملاها حمایت نکنید"،و "به پیروی از دولت آمریکا ارگانهای سرکوب و ترور رژیم را در لیست تروریستی اروپا قرار دهید"،...... کل منطقهُ محدود در مقابل وزارت امور خارجه را پوشانده بود.

خانم سوسن بغدادچی، حنیفه، آقای حسین فرشید عضو شورای ملی مقاومت، خانم آزادهُ ظابطی، آقای مسعود ظابطی از کانون وکلای انگلستان و سپس آقای حسین عابدینی برای حضار سخنرانی نمودند و از پیروزیهای مقاومت و قرار گرفتن "سپاه پاسداران رژیم"، "نیروی بنام قدس سپاه پاسداران"، یکسری از ارگانها و وزارت دفاع رژیم ملاها، یکسری از بانکهای وابسته به رژیم از طرف دولت آمریکا در لیست تروریستی قرار گرفته و بیان و تثاضای این که دولت انگلیس و اتحادیهُ اروپا نیز به پیروی از دولت آمریکا ارگانهای تروریستی رژیم ضد بشری را در لیست تروریستی خود قرار دهد و اقدام به تحریم این رژیم ضد بشری نماید سخنرانی نمودند.از سوی جمعیت تظاهرات کننده یک هیئت متشکل از نمایندگان انجمنها و کانون های هوادار مجاهدین، با نامه ای در رابطه با خروج نام مجاهدین از لیست تروریستی اتحادیهُ اروپا و اقدام به تحریم و در لیست تروریستی قرار دادن ارگانها و نهادهای سرکوب و ترور رژیم به دفتر وزارت امور خارجهُ دولت انگلیس ارائه دادند. این تظاهرات توسط بخش وسیعی از خبرگزاریها مورد توجه واقع شد و خبرگزاریهای متعددی با آقای حسین عابدینی عضو کمیسیون خارجهُ شورای ملی مقاومت مصاحبهُ مطبوعاتی انجام داده و خبر تظاهرات و خواسته های تظاهر کنندگان را گزارش کردند.

محمد طحانی

ایران زمین


Mo.Tahani@googlemail.com
http://iranzaminman.blogspot.com/