دوشنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۸۷

یک سال از جاودانه فروغگی ماندانا علیجانی گذشتیادداشت هفته
یک سال از جاودانه فروغگی ماندانا علیجانی گذشت
دیروز یک شنبه 17 فروردین 1387 اولین سالگرد جاودانه فروغ شدن ماندانا علیجانی را به یادبود نشستیم. انبوه جمعیت، اعم از دوستان و آشنایان ماندانا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت اولین سالگرد فقدانش را گرامی داشتند. همانگونه که خانم مریم رجوی در فقدان ماندانا گفت" ماندانا کبوتر سبک بال اشرف، جاودانه فروغ آزادی بود" را هرگز فراموش نخواهیم نمود