یکشنبه، خرداد ۲۱، ۱۳۹۱

USA ELECTION 2012. نگاهی به انتخابات آمریکا
اوباما که با شعار "برقرای رابطه با رژیم،  پیروز انتخابات 4 سال قبل آمریکا" بود در دوم چکار میکند؟!...
About Mr  Barak Obama on 2012 USA ELECTION.
ار: ایران زمین.
http://youtu.be/QLtOE0N1pTc