یکشنبه، اردیبهشت ۱۵، ۱۳۸۷

واشینگتن تایمز: بدتر از بمباران رژیم ایران، ایرانی با بمب اتمی است

واشینگتن تایمز: بدتر از بمباران رژیم ایران، ایرانی با بمب اتمی است
2:10:25 AM 1387/2/15
واشنگتن تايمز
واشنگتن تايمز
روزنامه واشینگتن تایمز طی مقاله یی نوشت: رئیس جمهور آمریكا دفترش را با یك توانایی دستنخورده ساخت بمب هسته یی توسط رژیم ایران ترك نه خواهد كرد. جرج بوش، آدمیرال مایكل مولن رئیس ستاد مشترك ارتش و دیوید پتریوس فرمانده مركزی جدید آمریكا، نیرویهای ویژه سپاه قدس رژیم ایران را محكوم به قاچاق تسلیحات و وسایل انفجاری به عراق می كنند.
این روزنامه با عنوان آیینهها و تصویرهای غلط افزود: معاون رئیس جمهور، دیك چینی، كاندیدای ریاست جمهوری سناتور مك كین و نئومحافظهكاران برجسته مانند جان بولتون، سفیر سابق آمریكا در ملل متحد، از فرمولهای مختلفی استفاده می كنند تا بگویند كه تنها چیزی كه بدتر از بمباران رژیم ایران است، ایرانی با بمب اتمی است.
به نوشته واشینگتن تایمز دلیل منطقی برای انجام آن قبل از این كه بوش در ژانویه آینده به مزرعهاش در تگزاس برگردد این است كه یك رئیس جمهور دموكرات به احتمال زیاد انتخاب می كند كه با سلاح هستهیی رژیم ایران زندگی كند. و اگر سناتور جان مك كین رئیس جمهور شود، وی نیز ممكن است با مجلس نمایندگان و سنا كه تحت كنترل دموكراتهاست، نتواند این كار را انجام دهد.
برداشتی از سایت سازمان مجاهدین خلق ایران