دوشنبه، مهر ۰۸، ۱۳۸۷

كمیته بین المللی حمایت از مقاومت ایران در فرانسه اعلام موجودیت كرد

كمیته بین المللی حمایت از مقاومت ایران در فرانسه اعلام موجودیت كرد
7:58:41 AM 1387/7/8
دكتر صالح رجوي
دكتر صالح رجوي

دریك گردهمایی درپاریس كه با شركت نمایندگان صدها انجمن از ملیتهای مختلف مقیم فرانسه و دكترصالح رجوی نماینده شورای ملی مقاومت درفرانسه تشكیل شد، كمیته بین المللی حمایت از مقاومت ایران باهدف دفاع از مجاهدان اشرف و حذف نام مجاهدین ازلیست تروریستی اتحادیه اروپا اعلام موجودیت كرد.
در این جلسه كه به ریاست خانم ماری ترز آلترمات عضو شورای شهر در شهرداری پاریس و رئیس انجمن ماریان جمهوری برگزار گردید، نمایندگانی از انجمنهای شركت كننده سخنرانی كردند و ضمن حمایت از مقاومت ایران و رئیس جمهور برگزیده آن خانم مریم رجوی تأكید كردند كه: مبارزه و تلاشهای خانم رجوی علیه فاشیسم مذهبی حاكم برایران مبارزه ما وملتهای ماست. چراكه فاشیسم مذهبی حقوق دموكراتیك وآزادیها را درهمه كشورها تهدید میكند.
در این جلسه دكتر صالح رجوی در باره اوضاع ایران، موقعیت مقاومت و تاریخچه مجاهدین و شكل گیری آلترناتیو شورای ملی مقاومت سخنانی ایراد كرد. وی هم چنین به تلاشهای جاری برای حذف برچسب غیرقانونی و بی پایه تروریستی علیه مجاهدین و به پایداری مجاهدان اشرف درمقابل توطئه های رژیم ددمنش ولایت فقیه پرداخت و ضمن قدردانی از انجمنهای تشكیل دهنده كمیته بین المللی حمایت ازمقاومت ایران، به سؤالات حاضران پاسخ گفت.

در این جلسه آقای علی سعدی دیپلمات و وزیر سابق از جزائر كومور به خطرات دخالت رژیم ملاها در كشورهای آفریقایی و منجمله در كشورش كومور پرداخت و درمورد خطر صدور بنیادگرایی و تروریسم از سوی رژیم آخوندی هشدار داد. وی حفظ غیرقانونی نام مجاهدین درلیست تروریستی اتحادیه اروپا را عملكرد لابی رژیم وناشی ازسیاست مماشات دانست و كشورهای اروپایی و بخصوص فرانسه را به اتخاذ یك سیاست منطقی و خارج كردن مجاهدین از لیست فراخواند.
آقای ژان كلود والدمار رئیس انجمنهای هائیتی در فرانسه به دوران دیكتاتوری در كشورش اشاره كرد و گفت كه نمی خواهیم با دخالتهای رژیم آخوندی در كشورهایمان شاهد برقراری دیكتاتوری دیگری آن هم از نوع مذهبی آن باشیم. وی شیوههاى دجالگرانه رژیم آخوندی برای نفوذ در كشورهای دیگر را محكوم كرد وافزود: برای مقابله با این رژیم باید از مبارزه مجاهدین و شورای ملی مقاومت حمایت نمود. چرا كه ارزشها و آزادیهایی كه مجاهدین از آن دفاع میكنند مورد حمایت همه ماست.

خانم مالیكا سالم عضو شورای شهر شوازی از حزب او ام پ، حزب حاكم فرانسه به اعدامها و كشتار جوانان در ایران اشاره كرد و گفت هر روز اخبار و گزارشاشهای وحشتناكی در این رابطه به گوش ما میرسد در حالیكه كشورها در حال مماشات با ملاها هستند و این قابل قبول نیست. همه راه ها در مقابل این رژیم شكست خورده و تنها راه حل تغییر دمكراتیك در ایران است كه خانم رجوی آن را پیش میبرند. به همین خاطر است كه ما در كنار این مقاومت هستیم و از ارزشهای آن دفاع میكنیم. وی در مورد قهرمانان اشرف گفت كه آنها در معرض خطر توطئه های آخوندها میباشند و لذا باید توسط نیروهای چند ملیتی و آمریكایی مورد حفاظت قرار گیرند.
در این جلسه فیلمی از جلسه تشكیل كمیته درجستجوی عدالت توسط حقوقدانان و نمایندگان پارلمانها در بروكسل و فیلم دیگری در مورد جنایات رژیم ولایت فقیه علیه جوانان و زنان ایران و اعدامهای وحشیانه به نمایش گذاشته شد.

در پایان آقای ژان پوتچی مولامبا رئیس ائتلاف انجمنهای كشور كنگو در فرانسه تشكیل كمیته بین المللی حمایت از مقاومت ایران را اعلام كرد و بیانیه ای را كه به این منظور امضاء شده بود قرائت نمود كه در آن ازجمله آمده است: ما با حمایت از ابتكار عمل 2000 پارلمانتر از سراسر اروپا در دفاع از مجاهدین، از اتحادیه اروپا كه توسط فرانسه ریاست میشود میخواهیم كه احكام دادگاههای انگلستان و دادگاه عدالت اروپا و اراده منتخبین مردم اروپا را مبنی برخارج كردن نام مجاهدین خلق ایران از لیست تروریستی به اجرا در آورد. ادامه نگه داشتن مجاهدین در این لیست چهره فرانسه را مخدوش خواهد كرد.
در این بیانیه همچنین از دبیر كل ملل متحد خواسته شده است كه هر چه سریعتر برای جلوگیری از وقوع یك فاجعه انسانی در اشرف دخالت نماید و اعلام كند كه حفاظت ساكنان اشرف به مثابه افراد مشمول كنوانسیون چهارم ژنو و برخوردار از امنیت قضایی برعهده نیروهای چند ملیتی تحت فرماندهی امریكا است و نیروهای آمریكا تا وقتی درعراق هستند باید این حفاظت را بر اساس حقوق بین المللی و حقوق بشردوستانه بین المللی و اصل نان رفولمان تأمین كنند.
در پایان جلسه آقای ژان بوتچی اعلام كرد كه تا تحقق اهداف كمیته به تلاشهایش برای حساس كردن مقامات ادامه خواهد داد و همه انجمنهای حاضر در كنار مجاهدین اشرف و مقاومت ایران خواهند بود.