پنجشنبه، مهر ۰۴، ۱۳۸۷

تشدید فشارهای ضد انسانی رژیم آخوندی به خانوادههای مجاهدان شهر اشرف

تشدید فشارهای ضد انسانی رژیم آخوندی به خانوادههای مجاهدان شهر اشرف
12:50:33 PM 1387/7/3
شوراي ملي مقاومت ايران
شوراي ملي مقاومت ايران

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران امروز باصدور اطلاعیهیی از «تشدید فشارهای ضد انسانی رژیم آخوندی به خانوادههای مجاهدان شهر اشرف» خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است: در حالیكه فشارها و توطئه های فاشیسم دینی حاكم بر ایران علیه شهر اشرف یكی پس از دیگری با شكست مواجه میشود، آخوندها به موازات افزایش این توطئه ها، فشارهای خود را بر خانوادههای ساكنان اشرف، تشدید كرده و با تهدید و ایجاد رعب و وحشت از آنها میخواهد تا فرزندانشان را وادار به ترك اشرف نمایند. یكی از تاكتیكهای كثیف مافیای اطلاعات ملایان، اینست كه با مراجعه به خانوادهها در تهران و شهرهای مختلف با زور و ارعاب میخواهد تا با اكیپ های وزارت اطلاعات به اشرف رفته تا فرزندانشان را به ایران بر گرداند. در یك اقدام رذیلانه دیگر، ماموران اطلاعات آخوندی در برخی از شهرها به اعضای خانوادههای ساكنان اشرف می گویند همه رهبران و مسئولان مجاهدین از اشرف خارج شده اند و كار اشرف تمام است و فقط فرزندان شما در اشرف باقی مانده اند. سپس از آنها میخواهند تا با امضای نامه های از پیش نوشته شده خطاب به صلیب سرخ بین المللی، خواستار برگرداندن فرزندشان از اشرف بشوند. آنها تلاش میكنند تا با وارد كردن فشارهای روحی و فضا سازی خانوادهها را وادار به امضا كردن این نامه ها بكنند.
در ادامه اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران آمده است:
در یك اقدام دیگر برادر یكی از ساكنان شهر اشرف را در استان فارس به اداره اطلاعات احضار كرده و او را تهدید به قتل می كنند و از او و دیگر اعضای خانواده اش میخواهند به شعبه وزارت اطلاعات موسوم به انجمن نجات بپیوندد و علیه مجاهدان اشرف به فعالیت بپردازند كه با مخالفت شدید این خانواده مواجه میشوند.
رژیم آخوندی كه از استقبال روز افزون مردمی از مقاومت ایران و مجاهدان شهر اشرف بشدت نگران و وحشت زده است، پا را از این فراتر گذاشته و حتی خانوادههای هواداران مجاهدین در خارج كشور را نیز تحت فشار قرار داده و از آنها میخواهد فرزندانشان را از هواداری و فعالیت بنفع مجاهدین منصرف كنند.
مقاومت ایران، سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر و آزادیهای مدنی را به محكوم كردن فشارهای وارده بر خانوادههای مجاهدین و هواداران این سازمان در داخل و خارج ایران كه از بارزترین مصادیق نقض حقوق بشر و آزادیهای مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر میثاقهای بین المللی است فرا میخواند.