یکشنبه، شهریور ۱۷، ۱۳۸۷

كنگره آمریكا با تهیه پیش نویس دو قطعنامه ،در پی گسترش تحریمها علیه رژیم ایران است


كنگره آمریكا با تهیه پیش نویس دو قطعنامه ،در پی گسترش تحریمها علیه رژیم ایران است

12:16:55 PM 1387/6/17
كنگره آمريكا
كنگره آمريكا

این قطعنامهها از جرج بوش می‌خواهند كه فورا و با شدت فشار سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیك بر رژیم ایران را افزایش دهد تا غنی سازی اورانیوم را متوقف سازد.
در یك قطعنامه كه توسط مجلس نمایندگان آمریكا تهیه شده و از حمایت 200 نماینده از جمله مایكل بچ من، جان كلین و جیم راستاد برخوردار است، بازرسی تمام كالاهای وارداتی یا صادراتی رژیم ایران درخواست شده است.
در قطعنامه دیگری كه در سنای آمریكا جریان دارد و از حمایت بیش از 30سناتور برخورد است،
اعضای سنای آمریكا خواستار بلوكه كردن تولیدات فرآوردههای نفتی رژیم ایران شدند.
رسیدن به خواستهای مطرح شده در قطعنامههای كگره آمریكا ، نیازمند محاصره دریایی است كه یك اعلام جنگ غیر رسمی به رژیم ایران محسوب می شود.