چهارشنبه، شهریور ۲۰، ۱۳۸۷

دیک چینی و سیلویو برلوسکنی: نباید به رژیم ایران اجازه داد به سلاح اتمی دست پیدا كند

دیک چینی و سیلویو برلوسکنی: نباید به رژیم ایران اجازه داد به سلاح اتمی دست پیدا كند
5:58:33 AM 1387/6/20
ديك چيني
ديك چيني

معاون رئیس جمهور آمریكا و نخست وزیر ایتالیا در یك كنفرانس مشترك مطبوعاتی در رم برضرورت جلوگیری از دست یابى رژیم ایران به سلاح اتمی تأكید كردند.
دیک چینی و سیلویو برلوسکنی در پایان دیدار خود در جمع خبرنگاران اعلام کردند ما ایتالیا و آمریكا اتفاق نظر داریم كه نباید به رژیم ایران اجازه داد به سلاح اتمی دست پیدا كند.
این دیدار روز سه شنبه در كاخ نخست وزیری در رم صورت گرفت