شنبه، مهر ۰۶، ۱۳۸۷

وابسته نظامى دولت آلمان در ايران، براى اداى توضيحات فراخوانده شد

وابسته نظامى دولت آلمان در ايران، براى اداى توضيحات فراخوانده شد
12:45:09 PM 1387/7/6
اشتاين ماير
اشتاين ماير

دولت آلمان سفیر خود در تهران را فراخواند تا توضیح دهد كه چرا وابسته نظامی این كشور در مراسم رژه رژیم آخوندی در سالگرد جنگ ضدمیهنی خمینی شركت كرده است.
هفته نامه آلمانی ’اشپیگل’ نوشت: فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه آلمان از سفیر این كشور در تهران خواسته است روز دوشنبه برای ادای توضیحات در این باره در وزارت خارجه آلمان حضور یابد.
خاطرنشان می شود سایر وابستگان سفارتخانههای کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از شرکت در این مراسم رژه خودداری كرده بودند.