یکشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۷

پيام رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

پيام رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
12:45:12 PM 1387/6/31
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت
مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت

رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، طی پیامی، به دانش‌آموزان ،دانشجویان،معلمان ،استادان، فرهنگیان ودانشگاهیان كشور درود فرستاد و موفقیت آنان را در مقاومت و مبارزه برای به دست آوردن آزادی و كنار زدن استبداد مذهبی و ساختن جامعه‌یی پیشرفته براساس دمكراسی آرزوكرد.
خانم رجوی گفت:د‌ر سه دهه گذشته، دانش آموزان و دانشجویان مجاهد و مبارز نیروی رزمنده قیامها و خیزشهای عظیم شهرهای ایران علیه فاشیسم ولایت فقیه بوده‌اند. از سی خرداد سال 60 تا خیزشهای دهه هفتاد همچون قیام مشهد و قزوین و اسلام شهر و تهران تا قیامهاى اهواز و كردستان و آذربایجان در سال های اخیر. رئیس جمهور برگزیده مقاومت، دانش آموزان ، دانشجویان و فرهنگیان و دانشگاهیان ایران را به گسترش امواج مبارزه و آزادی‌خواهی فرا خواند و تأكید كرد: برای پاسخ دادن به مسئولیت سنگین این دوران، هیچ كاری ضروری‌تر و پراهمیت‌تر از تأكید بر شعار سرنگونی حكومت ولایت ففیه و تغییر دمكراتیك و مرزبندی با این رژیم نیست.امروز بیش از هر زمان دیگر، حقانیت مبارزه برای تغییر بنیادین و دست یابى به یك ایران عاری از ارتجاع و استبداد می‌درخشد.
متن كامل پیام رئیس جمهور برگزیده مقاومت به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید88-87 بشرح زير است:
دانش‌آموزان و دانش‌جویان عزیز،
معلمان و استادان ارجمند،
به مناسبت شروع سال تحصیلی 1387 به همه شما درود می‌فرستم و برای شما در مقاومت و مبارزه برای به دست آوردن آزادی و كنار زدن استبداد مذهبی و ساختن جامعه‌یی پیشرفته براساس دمكراسی آرزوی موفقیت می‌كنم.
د‌ر سه دهه گذشته، دانش آموزان و دانشجویان مجاهد و مبارز نیروی رزمنده قیامها و خیزشهای عظیم شهرهای ایران علیه فاشیسم ولایت فقیه بوده‌اند. از سی خرداد سال 60 تا خیزشهای دهه هفتاد همچون قیام مشهد و قزوین و اسلام شهر و تهران تا قیامهاى اهواز و كردستان و آذرباییجان در سال های اخیر.
به همین دلیل از هنگامی كه ولی فقیه ارتجاع با روی كار آوردن پاسد‌ار احمدی‌نژاد، جنگ با مردم ایران را شدت بخشید، بیش از همه همین نیروی تشته آزادی را هدف سركوب قرار داد.
در سه سال گذشته، رژیم ولایت فقیه كه قادر به تكرار پروژه ننگین موسوم به انقلاب فرهنگی نبود، به یك تصفیه گسترده دست زده است.
ـ انحلال دهها تشكل دانشجویی و توقیف اغلب نشریات آنها
ـ اخراج دانشجویان یا صدور احكام سنگین مجازات و محرومیت برای شمار زیادی از آنها
ـ بازنشسته كردن اجباری استادان
ـ گماردن عناصر بسیجی به ریاست دانشگاهها
ـ كنترل كنكور سراسری دانشگاهها توسط وزارت اطلاعات
ـ جلوگیری از تحصیلات عالی عده زیادی از مستعدترین جوانان
ـ تخصیص بخشی از سهمیه پذیرش دانشگاهها به شبه نظامیان بسیجی یا منسوبین پاسداران و قوای اطلاعاتی و امنیتی
و بسیاری تمهیدهای سركوبگرانه دیگر برای به بند كشیدن دانشگاهیان و دانشجویان.
با این همه، ظرف سال گذشته اغلب دانشگاههای ایران از جمله سهند تبریز ، شیراز ، بوشهر، پلی تكنیك ، ، زنجان، سنندج، اصفهان،بیرجند، و تربیت معلم صدای مقاومت و آزادی‌خواهی را به گوش جهان رساندند.
در دبیرستانها نیز با وجود طرحهای سركوبگرانه‌یی همچون كنترل نامحسوس اطراف مدارس توسط نیروی انتظامی و احیاء نهاد منفور معاونت پرورشی، آخوندهای حاكم قادر به مهار نارضایتی شدید دانش‌آموزان نشدند.امروز در مدارس ایران، ولی فقیه ارتجاع و گماشته او به عنوان مظاهر تنفرانگیز ارتجاع و اختناق، هدف اصلی طعنه و تمسخر روزانه دانش‌آموزانند.
هم‌چنین اعتراض های معلمان شریف كه از دو سال پیش به خیابانهای مركزی تهران كشیده شده است، در ماه های گذشته ادامه یافت.
در سال جاری بازهم تهران و بسیاری شهرها از جمله اردبیل، كرمانشاه، مریوان، سنندج و بندرگناوه شاهد اعتراض های حق‌طلبانه معلمانی بود كه آخوندها كرامت انسانی و حرمت شغلی‌شان را نادیده گرفته ، آزادی‌ سیاسی‌شان را سلب كرده، از تأمین معیشت‌شان طفره می‌روند و حتی حاضر نیستند حقوق ماهانه و حق بازنشستگی آنان را به سطح حقوق سایر كارمندان دولت برسانند. معلمان محروم با خشم و حیرت شاهد آنند كه با وجود درآمد هشتاد میلیاردی كشور در سال 1386، اكثریتشان به زندگی در زیر خط فقر رانده شده‌اند.
رژیم ولایت فقیه درآمد نفت ایران را صرف ترور و سركوب و تولید جنگ‌افزار هسته‌یی می‌كند. بودجه آموزش و پرورش با یك كسری شش هزار و هفتصد میلیارد تومانی مواجه است. اما آخوندها برای جبران آن، محدود كردن كلاس های آموزشی ،كاهش هزینه‌های ضروری مدارس و خودداری از تأمین حقوق مكفی معلمان و دبیران را در پیش گرفته‌اند. تصمیم اخیر دولت پاسدار احمدی‌نژاد برای تعطیلی كلاس های كمتر از پانزده نفر كه عمدتا مربوط به مدارس روستایی است، یكی از همین تصمیهماست كه شمار كثیری از كودكان روستایی را از ادامه تحصیل محروم می‌كند. این در حالی است كه به گزارش روزنامه‌های حكومتی در سال گذشته دست كم هفتصد هزار كودك در نقاط مختلف ایران از ادامه تحصیل بازمانده‌اند.
سیاست رژیم ولایت فقیه در آموزش و پرورش و آموزش عالی مبتنی بر سركوب و تبعیض و محروم كردن صاحبان افكار مخالف و اعمال اجبار و تعبیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی است. طرح اخیر رژیم مبنی بر كنترل برنامه مدارس دینی هموطنان اهل سنت، نمونه‌‌یی از همین تبعیضها و ستم هاست. این سیاستی است كه با فرهنگ بردبار مردم ایران مغایر است و بر خلاف نص قرآن و روح اسلام حنیف محمدی است.
در نقطه مقابل استبداد مذهبی حاكم، مقاومت ایران بر آن است كه در ایران آزاد فردا، یك نظام آموزشی پیشرفته، عاری از سركوب و تبعیض و بی‌عدالتی، ایجاد شود. نظامی كه در آن،
ـ آموزش ابتدایی در سراسر كشور رایگان و اجباری باشد و شرائطی فراهم شود كه كودكان خانواده‌های تهیدست ناگزیر از ترك تحصیل نشوند.
ـ عموم شهروندان باید به صورت برابر از حق تحصیلات عالی برخوردار شوند. محرومیت جوانان ایران از آموزش دانشگاهی ـ چه به دلیل عقیده و مذهب و چه به دلیل فقر اقتصادی ـ قابل تحمل نیست.
ـ در مدارس و دانشگاهها، هیچ عقیده یا مذهبی نباید تحمیل شود. نباید ممنوعیتی برای صاحبان عقاید و مذاهب مختلف وجود داشته باشد. تفتیش عقاید تحت هر عنوان، از سیستم آموزشی كشور ریشه كن خواهد شد و حجاب اجباری جایی نخواهد داشت.
ـ مردم استانهای مختلف كشور قادر خواهند بود كه زبان و هویت قومی خود را به فرزندانشان آموزش دهند.
ـ استقلال مؤسسات آموزش عالی به رسمیت شناخته خواهد شد و رئیس هر دانشگاه، مقام انتخابی خواهد بود.
ـ آزادی آكادمیك به رسمیت شناخته می‌شود تا اعضای جامعه دانشگاهی بتوانند وظایف خود را فارغ از هرگونه ترس و تبعیض انجام دهند.
ـ نظام آموزش عالی بدون شهریه برای فارغ التحصیلان دبیرستانها به اجرا گذاشته میشود.
ـ دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و استادان از حق تأسیس تشكلها و انجمن‌های صنفی، سیاسی و علمی برخوردار خواهند بود.
ـ معیشت و مسكن آموزگاران و دبیران و استادان تأمین میشود.
ـ و دخالت نیروی نظامی و امنیتی در امور دانشگاهها و مدارس ممنوع خواهد بود.


دانشجویان و دانش‌آموزان مجاهد و مبارز
آغاز سال تحصیلی جدید با دوران سرنوشت‌سازی مصادف شده است. جامعه ایران بی‌تاب یك تغییر بنیادی و دست یابى به آزادی است. وضعیت منطقه‌یی و بین‌المللی بحرانی است و رژیم آخوندی در چنان وضعیت شكننده‌یی است كه در تمام عمر حاكمیتش سابقه نداشته است. دورانی است كه به گفته خامنه‌ای، دوران مصیبت رژیم است و كارگزاران و مأموران رژیم اعم از سیاسی و نظامی و قضایی و اقتصادی همه به اعتراف او دچار خستگی و بی‌صبری‌اند. دورانی است كه به گفته دبیر شورای نگهبان دشمن تمام نیروهای خود را برای براندازی نظام بسیج کرده است . و اگر خطری از سر بگذراند خطر دیگری پیش پایش قرار خواهد گرفت . در یك كلام فاز پایانی حكومت آخوندی است و به همین دلیل مبارزه و مقاومت شما از اهمیت تعیین‌كننده‌یی برخوردار شده است.برای پاسخ دادن به مسئولیت سنگین این دوران، هیچ كاری ضروری‌تر و پراهمیت‌تر از تأكید بر شعار سرنگونی حكومت ولایت فقیه و تغییر دمكراتیك و مرزبندی با این رژیم نیست. امروز بیش از هر زمان دیگر، حقانیت مبارزه برای تغییر بنیادین و دست یابى به یك ایران عاری از ارتجاع و استبداد می‌درخشد.كسانی كه با ماسك میانه روی و اصلاحات دروغین می‌خواستند مبارزه با فاشیسم ولایت فقیه را به محاق ببرند، و كسانی كه با شعار صلح می‌خواستند سازش و مماشات با این دیكتاتوری جنگ‌افروز را توجیه كنند، شكست خورده‌اند.
نه مردم ایران از خواسته خود یعنی آزادی و دمكراسی ، دست برمی‌دارند، نه رژیم ولایت فقیه كمترین رفرمی را در سیاستها، قوانین و ساختار متحجر خود تحمل می‌كند. آنچه اصالت دارد مقاومت برای برقراری یك نظام دمكراتیك و پیشرفته است كه تاكنون 120 هزار تن از فرزندان مردم ایران به خاطر آن جان باخته‌اند. همه شما دختران و پسران مجاهد و مبارزم در سراسر كشور را به گسترش امواج مبارزه و آزادی‌خواهی فرا می‌خوانم.


سلام بر دانش آموزان و دانشجویان ایران
سلام بر جامعه فرهنگیان و دانشگاهیان ایران
سلام بر مردم ایران