جمعه، شهریور ۲۲، ۱۳۸۷

حركت اعتراضی زنان و دختران منطقه مورت از توابع شهرستان ایلام

حركت اعتراضی زنان و دختران منطقه مورت از توابع شهرستان ایلام
8:47:49 AM 1387/6/21
استان ايلام - شهر ايوان
استان ايلام - شهر ايوان

زنان و دختران منطقه مورت از توابع شهرستان ایلام در یك حركت اعتراضی خودروهای پالایشگاه گاز ایلام را با سنگ و چوب مورد حمله قرار دادند و شیشههای آنها را شكستند. معترضان علیه اخراج شماری از جوانان این منطقه از پالایشگاه گاز اعتراض كردند. مأموران سركوبگر نیروی انتظامی به تجمع زنان و دختران حمله كرده و اقدام به شلیك تیر هوایی نمودند. اما معترضان همچنان به اعتراض خود ادامه می دادند. كارگزاران رژیم در این منطقه در وحشت از گسترش این حركت اعتراضی وعده دادند كه جوانان اخراج شده را به سركار برگردانند. مردم معترض تهدید كردند اگر این وعده عملی نشود از تردد خودروهای پالایشگاه گاز ایلام جلوگیری می كنند.