دوشنبه، شهریور ۱۱، ۱۳۸۷

به صف هموطنان کُرد در حمایت از زندانیان سیاسی اعتصابی بپیوندیم

به صف هموطنان کُرد در حمایت از زندانیان سیاسی اعتصابی بپیوندیم

لیلا جدیدی

در روزهای اخیر همچنانکه رژیم وحشت زده با اعمال خشونت بیشتر تلاش دارد شعله خشم اعتراضات مردم به ویژه هموطنان کُرد را فرو نشاند، دامنه این آتش گسترش یافته است. اکنون با پیوستن دیگر زندانیان کُرد به 8 روزنامه نگار و فعال سیاسی زندانی که هفتمین روز اعتصاب غذای نامحدود خود را طی می کنند، این تعداد به ده ها تن رسیده است. همچنین، خانواده های زندانیان از مدافعان حقوق انسانی زندانیان برای پیوستن به تجمعی که در روز دوشنبه 11 شهریور ترتیب داده اند، دعوت کرده اند. قرار است این تظاهرات در برابر دادگستری سنندج صورت گیرد.

رژیم جمهوری اسلامی پس از گسترش اعتراضات مردم در داخل و خارج از کشور، با پاسخ خشونت آمیز، نخست فرزاد کمانگر، معلم و فعال حقوق بشر را که به حکم اعدام محکوم کرده به بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال داد و همزمان تلاش کرد زندانیان سیاسی را از ادامه اعتصاب غذا منصرف کند.

در برابر این تلاشها، خانواده های زندانیان حمایت خود را از اعتصاب غذای فرزندان خود اعلام کرده و از معلمان، فعالین مدنی، بازاریان، روزنامه نگاران و دانشجویان درخواست پیوستن به تجمع روز دوشنبه 11 شهریور را کرده اند. روز شنبه نیز مردم مهاباد در اعتراض به پیگرد و سرکوب کوشندگان سیاسی و مدنی، دست به اعتصاب عمومی زده و همه مکانهای کار و کسب خود را تا ساعت 11 صبح تعطیل کردند.

رژیم ولایت فقیه اعمال مجازات حبس و اعدام برای سرکوب مردم معترض را گسترش داده است. مردم نیز دست در دست یکدیگر علیه این جنایتها در برابر رژیم ایستاده اند. گسترش سرکوب به گسترش مقاومت انجامیده است.