یکشنبه، شهریور ۳۱، ۱۳۸۷

واكنش هيستريك رژيم آخوندى در قبال حمايت پارلمان اروپا از ساكنان شهر اشرف

واكنش هيستريك رژيم آخوندى در قبال حمايت پارلمان اروپا از ساكنان شهر اشرف
12:45:12 PM 1387/6/31
پارلمان اروپا
پارلمان اروپا

رژیم آخوندی صبح امروز سفیر فرانسه در تهران را كه کشورش ریاست دورهیی اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، احضار كرد تا دو هفته پس از صدور قطعنامه پارلمان اروپا درمورد اعدامها در ایران و ضرورت حفاظت از ساكنان اشرف، آن را مورد اعتراض قرار دهد.
خبرگزاری رسمی رژیم موسوم به ایرنا گزارش داد: برنارد پولتی ’ سفیر فرانسه در تهران که کشورش ریاست دوره ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، صبح امروز یکشنبه به اداره کل امور بین المللی زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه احضار شد. در این احضار حمایت پارلمان اروپا از عناصر تروریست، استفاده ابزاری از حقوق بشر و اعمال استانداردهای دوگانه در موضع گیریهای این پارلمان به سفیر فرانسه ابلاغ شد.
خاطرنشان می شود روز پنجشنبه چهاردهم شهریور پارلمان اروپا قطعنامه یی را در محكوم كردن اعدامها در ایران و در تأكید بر ضرورت حفاظت ساكنان اشرف طبق كنوانسیون چهارم ژنو تصویب و منتشر كرد كه غیظ و نگرانی آخوندها را برانگیخت.